7. huhti, 2018

Aramean opetuksia 1.Timoteus

Aramean käännösten yksittäisiin jakeisiin liittyviä lisätietoja, mitkä elävöittävät kirjoituksia ja auttavat ymmärtämään niitä paremmin.

 

* Minä pyysin sinua, kun menin Makedoniaan, että viivyt Efesossa ja käskisit jokaista, etteivät kovin monenlaisia opetuksia opettaisi. Että he eivät kiinnittäisi huomiotaan juoruihin ja keskusteluihin sukuluetteloista, joilla ei ole loppua. Nämä aiheuttavat enemmänkin riitaa, eivätkä kasvatusta siinä Jumalan uskollisuudessa. -1.Tim.1:3

(Keskustelu puuttuu kreikasta. Sanan yli on hypätty edellisen sanan samankaltaisuuden takia? Jos teksti olisi kreikasta käännetty, ”ylimääräistä” sanaa ei olisi.)

 

* Kun tiedetään, että sitä kirjoitettua sanaa ei ole laitettu vanhurskaita varten, vaan väärille ja kapinallisille, ja pahantekijöille ja syntisille, ja tyhmille, niille, jotka eivät ole puhtaita, ja niille, jotka satuttavat isiään, ja niille, jotka satuttavat äitejään, ja murhaajille. -1.Tim.1:9

(Satuttaa tai haavoittaa, macha. Kreikka käyttää murhatermiä.)

 

* Ja minä kiitän häntä, meidän Herraamme Messias Jeshuaa, että hän on antanut minulle voimaa, että minut on havaittu uskolliseksi, ja asetettu palvelemaan häntä. 13 Minulle, joka aluksi olin pilkkaaja ja vainoaja, ja väärintekijä, mutta armahdettu, koska tein sitä tietämättäni, että se ei ollut sitä uskollisuutta. -1.Tim.1:12-13

(Kreikassa ”epäusko”. Hebreassa ja arameassa ei ole epäuskoa. Usko joko on tai ei.)

 

* Mutta maailmankaikkeuden kuninkaalle, hänelle, joka onturmeltumaton, eikä näkyvä, joka on yksi, Jumalalle, kunnia ja kirkkaus, aina ja iankaikkisesti, amen! -1.Tim.1:17

(Kreikassa iankaikkinen kuningas. Yleensä tarkoitetaan maailmaa, kun sanan lopussa on alef. Kreikasta puuttuu kokonaan alkuseurakuntien uskovalle tuttu ajatus ”Jumala on yksi”.)

 

* Tämän säädöksen minä sinulle asetan, poikani Timotheos; niiden entisten profetioiden mukaan, joita sinusta oli, että taistelisit tämän taistelun niiden kautta kauniisti, uskollisuudessa ja hyvässä omassatunnossa. Sillä ne, jotka ovat hylänneet tämän, ovat kaataneet maahan uskonsa. -1.Tim.1:18-19

(Kreikka käyttää laivan haaksirikkoa, aramea talon hajottamista.)

 

* Niin kuin Hymeneos ja Aleksandros, nämä, jotka minä luovutin satanan hallintaan, etteivät olisi pilkkaamassa. -1.Tim.1:20

(Nimi Hymeneos on kreikaksi transliteroitu aramean ”uskovainen”. Aleksandros taas viittaa Egyptiin.)

 

* Hän, joka antoi oman sielunsa lunastukseksi kaikkien ihmisten puolesta; todistus, joka tuli omana määräaikanaan. Se todistus, jonka julistajaksi ja apostoliksi minut on osoitettu. Minä sanon totuuden, enkä valehtele, minä, joka olen kansakuntien opettaja sen totuuden uskollisuuden kautta. -1.Tim.2:6-7

(Kreikassa ”usko ja totuus”. Arameasta sen saa lukemalla daletin vaviksi. Kreikan ja - sana on selkeä. Tällaisia pikku eroja on niin paljon, etten tähän voi jokaista laittaa.)

 

* Sen tähden minä tahdon, että miehet rukoilevat joka paikassa kohottaen puhtaat kädet, ilman vihaa ja ilman juonimista.Samoin myös naiset hillityllä tyylillä vaatetuksessa, luonnonmukaisessa ja hillityssä, eikä heidän koristeensa olisi ylellisiä tai kultaa tai helmiä, tai kauniita viittoja. -1.Tim.2:8-9

(Kreikassa on ylellisyyden, gadola, sijasta hiusten laittamista. Yritän löytää kulttuurihistoriallisen syyn...)

 

* Eikä Adamia petetty, vaan vaimo petettiin, ja hän toimi sitä käskyä vastaan. Mutta hän elää omien lastensa kautta, joshe jatkavat siinä samassa uskollisuudessa ja rakkaudessa, ja pyhyydessä janöyryydessä. -1.Tim.2:14-15

(Uskovat lapset virvoittavat perheen äitiä. Kreikassa loppu kohdistuu äitiin, arameassa lapsiin.)

 

* Varma on se sana, että jos jokumies haluaa vanhimmistoon, hän haluaa hyvää työtä. Mutta vanhimman on oltava sellainen, jossa ei ole virhettä havaittu, ja hänen on oltava yhden vaimon aviomies, sellainen, joka on mieleltään kirkas, ja raitis, ja kunniallinen, ja muukalaisia armahtaa ja opettaa. -1.Tim.3:1-2

(Todennäköisesti vanhimmisto - sanan voisi ajatella määräisenä muotona koskevan vanhimmiston johtajaa. Ainakin kreikka menee sellaisen ajattelutavan mukaan. Seuraavassa kuitenkin taas ”vanhin”;)

 

* Eikä riko viinin tähden, eikä hänen kätensä ole nopea iskemään, vaan on nöyrä, eikä saa olla riitaisa eikä rahan ystävä. Ja johtaa omaa huonekuntaansa kauniisti, ja lapsensa ovat alamaisuudessa, kaikessa puhtaudessa. -1.Tim.3:3-4

(Kreikassa viimeinen sana on ”arvokkuus”. Jos tämä olisi kreikasta käännetty, tässäkin olisi aivan eri sana. Todennäköisesti puhtaus דכיותא on kreikkaan ajateltu kunnioitus, דחלתא.)

 

* Sillä jos ei oman sielunsa huonetta osaa johdattaa kauniisti, kuinka hän kykenisi johdattamaan Jumalan seurakuntaa? -1.Tim.3:5

(Jälleen johdatus näissä jakeissa on ennen kaikkea sanan kautta johdattamista. Kaunis puuttuu kreikasta.)

 

* Eikä saa olla lapsi opetuslapseudessaan, ettei ylpistyisi ja lankeaisi satanan tuomiossa. -1.Tim.3:6

(Käytin suomen kielen sujuvuuden takia tuota opetuslapsi - termiä, vaikka talmid on rabbin oppilas. Kreikassa on ”äskenkääntynyt”, neofyton, josta muuten tulee UT:ssa lainattu Targum Codex Neofitirum – teoksen nimi. Kirjoitus pelastettiin juutalaisille katolisuuteen käännytetyille tehdystä oppilaitoksesta.)

 

* Mutta hänellä tulee olla myös kaunis todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän lankea häpeässä, ja satanan ansan kautta. Ja samoin myös seurakuntapalvelijoiden tulee olla puhtaita, eikä kahden asian puhujia, eikä mielistyneitä paljoon viiniin, eikä saastaisen hyödyn ystäviä. -1.Tim.3:7-8

(Palvelija on tässä eri sana, kuin normaali abdo. Periaatteessa se sisältää ajatuksen ”voideltu sanan selittäjä”, masch’mishna. Sama sana kuitenkin esimerkiksi ”Kaanaan” häissä. Kahden asian puhuja on tietysti se, kun selän takana puhutaan toista.)

 

* Vaan pitävät sen uskon salaisuuden, puhtaassa omassatunnossa. Ja nämä; heidät koeteltakoon ensin, ja sitten palvelkoon, kun ovat ilman pahuutta. Samoin myös naisten tulee olla nöyriä ja mieleltään kirkkaita, ja kaikessa uskollisia, eikä saa olla pahan puhujia. -1.Tim.3:9-11

(Pahan puhuja on aramean sanonta, josta myös paholainen, akelkartsa tulee. ”Syödä, pureskella” sanatarkasti, mutta tarkoittaa nimenomaan toisille puheen kautta vahingon aiheuttamista. Tämä puuttuu kokonaan kreikasta, kuten muutamissa muissakin kohdissa UTn puolella.)

 

* Seurakuntapalvelijan tulee olla sellainen, että hänellä on yksi vaimo, ja hän johtaa lapsiaan ja huonekuntaansa kauniisti. Sillä ne, jotka kauniisti palvelevat, ostavat hyvää asemaa itselleen, ja peittämättömin kasvoin saavat paljon olla siinä Messias Jeshuan uskollisuudessa. -1.Tim.3:12-13

(Kreikka puhuu suuresta varmuudesta. Aramea peittämättömistä kasvoista, ja menee kauniimmin raamatun ajattelutavan mukaan.)

 

* Ja todellakin; suuri on tämä puhtauden salaisuus, joka paljastettiin lihassa ja vanhurskautettiin hengen kautta, ja näyttäytyi enkeleille ja julistettiin kansakuntien keskuudessa, ja uskottiin maailmalle, ja kohosi ylös kirkkaudessa! -1.Tim.3:16

(Paavali sisällyttää arameassa ajatuksen Melkizedekistä, malak’azaddak, enkeli/vanhurskautettu. ”Suuri puhtaus” taas on rab kanotha, joka sisältää ajatuksen ylipapista, rab kahna; muutenkin runomuotoiseen jakeeseen on kätketty juutalainen ajattelutapa leeviläisestä papistosta ja kuninkaallisesta papistosta!)

 

* Mutta henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina yksi toisensa jälkeen luovutaan uskosta, jakuljetaan valheen hengen perässä, ja riivaajien oppien perässä. Nämä, jotka ovat vääryyden valheiden muodossa, ja puhuvat petoksia ja paaduttavat omaatuntoaan. -1.Tim.4:1-2

(Suomalaisissa raamatuissa on poltinrauta. Se tulee Agricolalta, joka on ilmeisesti käyttänyt tässä kirjeessä pohjana KJV, koska englannin sear on verbinä paaduttaa, ja substantiivina poltinrauta.)

 

* Jos näitä opetat, olet oleva veljillesi hyvä Messias Jeshuan työntekijä, samalla kun kasvat niiden uskon sanojen kautta, ja sen hyvän opetuksen kautta, jolla sinua on opetettu. -1.Tim.4:6

(Kreikkakin puhuu ennemmin kasvamisesta, kuin itsensä ravitsemisesta. Tällainenkin käännösvirhe viittaa KJV suuntaan. Sama koskee myös sitä ”lastensynnyttämisen kautta pelastumista”.)

 

* Mutta ikävistä vanhojen naisten juoruista pysy erossa, ja harjoita sieluasi puhtaudessa! -1.Tim.4:7

(Tai ehkä, ”harjoita itseäsi puhtauden kautta”.)

 

* Sillä tämän tähden me teemme työtä ja meitä pilkataan, joiden toivo on elävässä Jumalassa, joka on kaikkien ihmislasten elämän antaja – erityisesti uskovien. -1.Tim.4:10

(Kreikassa kilvoittelemme. מתחסדינן on luettu  ינןמתחסמ  Ehkä siksi, että sana on tutumpi?)

 

* Kunnes minä tulen, ole ahkera lukemisessa ja esirukouksessa, ja opettamisessa. -1.Tim.4:13

(Kreikassa on esirukouksen sijasta lohduttaminen, paraklesei, ajatuksena ilmeisesti kreikkaan pohjautuva malli, jossa kreikan parakletos rukoilee puolestamme. Arameassa Johanneksen evankeliumissa on parak lita, ”kirottujen lunastaja”, joka on helppo transliteroida suoraan kreikkaan. Sanoisin muuten, että toisin päinkin, mutta Johanneksessa on paljon aramean alkuperää tukevaa materiaalia.)

 

* Vanhinta älä nuhtele, vaan anna hänen olla sinulle kuin isä, ja ne, jotka ovat lapsia, kuin sinun veljiäsi. - 1.Tim.5 :1

(Kreikka käskee neuvomaan. ”Anna hänen olla”, אפיסיהי on luettu ”epistotav” אפיסיטו.)

 

* Mutta sellainen, joka palvoo urheilukilpailuja, on eläessään kuollut. - 1.Tim.5 :6

(Tällaista lausetta ei kreikkaan voi laittaa. Jokainen kyllä tietää sen. Kreikan sana spatalosa ei muuten edes ole mikään ”hekumoitseva” vaan sana on Hesekielistä, Sodoman synti, jossa se on ”huoleton lepo”.)

 

* Valitse sen tähden sellainen leski, joka ei ole alle kuusikymmentä vuotta; sellainen, jolla on ollut yksi aviomies. - 1.Tim.5 :9

(Valitse mihin? Kreikka käyttää samaa sanaa, sen voi kyllä kääntää ”luetteloi” kreikasta.)

 

* Ja älä enää juo vain vettä, vaan juo vähän viiniä, vatsasi tähden ja sairautesi tähden. - 1.Tim.5 :23

(Vakava, todellinen sairaus, amen- sanajuurena.)

 

* Nämä, jotka ovat työnteon ikeen alla, pitäköön isäntiään kaikessa kunniassa, ettei Jumalan nimi ja hänen opetuksensa tule pilkatuksi. - 1.Tim.6 :1

(Varsinaisesti abed on tekemistä seemiläisissä kielissä, sana käännetään usein orjuudeksi, mutta kyse ei ole siitä, kuinka orjuus mielletään nykysuomessa. Siksi työnteko on sopivampi ja tarkempi suomennos.)

 

* Mutta jos joku opettaa toisenlaista opetusta, eikä kiinnity niin meidän Herramme Jeshuan, Messiaan terveisiin sanoihin, ja Jumalan kunnioittamisen opettamiseen, - 1.Tim.6 :3

(Kreikka käyttää jumalisuutta, eräänlaista hurskautta, eusebeia.)

 

* Kun tällaista tuodaan esiin, ei se ole tietoa, vaan voimattomuutta, kiistelyä ja väittelyä sellaisista sanoista, joiden kautta tulee kateutta ja riitaa, ja pilkkaa, japahat ajatukset vahvistuvat. - 1.Tim.6 :4

(Tieto, jada, on sydämen tasolla tuntemista, sekä hebreassa, että arameassa. ”Minä tunnen sinun tekosi”.)

 

* Ja niiden ihmislasten vaivannäkö on heidän mielessään turmeltunutta, ja heidät on petetty pois totuudesta, ja he toivovat, että rahan tekeminen olisi Jumalan kunnioittamista. Mutta sinä, pysy erossa heistä. - 1.Tim.6 :5

(Ensimmäisellä sanalla, shachak, on todella paljon merkityksiä, menin TgProv.31:7 sanan mukaan. Mielenkiintoista, että viimeinen virke on mukana Bysantin kreikassa ja puuttuu katolisista versioista, on kuitenkin joissain länsimaisissa, kuten KJV.)

 

* Sillä se meidän suuri voittomme on sellainen Jumalan kunnioitus, joka riittää meidän tarpeisiimme. - 1.Tim.6 :6

(Voitto on tässä kaupankäyntitermi, ja jae on siis jatkoa edelliseen lauseeseen.)

 

* Ja taistele hyvä uskollisuuden taistelu, ja tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon sinut on kutsuttu ja parhaalla kiitoksella tunnustettu monien todistajien edessä. - 1.Tim.6 :12

(Aramean sanaleikki ’oodith toodith’, tunnustettu kiitoksella. Tunnustaminen on tässä ilmeisesti osittain juuri tämän sanayhdistelmän takia, se merkitsee velallisen tunnustamista velattomaksi.)

 

* Hän, joka ei ainoastaan ole turmeltumaton, ja asustaa sellaisessa valkeudessa, jota ei kukaan pysty lähestymään, eikä kukaan ihmisistä ole häntä nähnyt – eikä edes voi häntä nähdä – hän, jonka on kunnia ja valta, aina ja iankaikkisesti, amen! - 1.Tim.6 :16

(Turmeltunut מתחבל on ajateltu jollain tavalla ”kuolema tyhjä”, מתהבל. Minun on helppo ymmärtää tämä, koska itsekin automaattisesti ajattelen usein mem – tav - alkuiset sanat kuolemaan liittyviksi.)

 

* Käske tämän maailman rikkaita, etteivät ylpeilisi mielessään, etteivät luottaisi hyvinvointiin, eivätkä asettaisi varmuuttaan siihen, vaan elävään Jumalaan, häneen, joka antaa meidän lohdutukseksemme kaikkea rikkaasti. - 1.Tim.6 :17

(”Ettei sen päälle varmuutta”, on kreikassa vain epävarma, ainoastaan tässä käytetty sana. Sana tulee lukuvirheestä, kun vokaalimerkkejä ei ole. Mutta ”rikkaille” annetaan ”rikkaasti”, on Paavalin ajatus. Myös kreikassa.)

 

* Oi Timothee, varjellu tämän kautta, joka sinulle on uskottu, ja pakene turhia puhumisia, ja valhetiedon vääryyksiä! - 1.Tim.6 :20

(”Äänen tytär” on aramean sanonta. Timothee on näköjään lempinimi.)

 

* Sillä nämä, jotka sellaista harjoittavat, ovat eksyneet uskosta. Siunaus kanssasi! Amen. - 1.Tim.6 :21

(Ainakin KR38 menee taas KJV mukaan, koska englannin you voi olla sinä tai te)

 

1.Timoteukselle kokonaan täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/timoteus-ensimmainen-kirje_18.html