7. huhti, 2018

Luukas luku 19

Uuden Testamentin käännösten vertailu Luukas luku 19: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/luukas.pdf

 

Ja kun Jeshua meni sisään ja kulki Jericho’n ohi, yksi mies, jonka nimi oli Zakkai, hän oli rikas, ja veromiesten johtaja. Ja hän tahtoi nähdä Jeshuan, että kuka hän on, eikä voinut sen kansanjoukon tähden, koska oli lyhytmittainen. – Luuk.19:1-3 aramea

Ja hän tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi. Ja katso, siellä oli mies, nimeltä Sakkeus; ja hän oli publikaanien päämies ja oli rikas. Ja hän koetti saada nähdä Jeesusta, kuka hän oli, mutta ei voinut kansalta, kun oli varreltansa vähäinen. – Luuk.19:1-3 KR38

 

Ja hän juoksi Jeshuan edelle, ja nousi siihen hedelmättömään viikunapuuhun, että näkisi hänet, koska hän oli tuleva kulkemaan siitä ohi. Ja kun hän tuli siihen paikkaan, Jeshua näki hänet ja sanoi hänelle, ”kiirehdi alas, Zakkai, sillä tänään minun on oltava sinun kodissasi”. Ja hän tuli kiireellä alas ja otti hänet iloiten vastaan. – Luuk.19:4-6 aramea

Niin hän juoksi edelle ja nousi metsäviikunapuuhun nähdäkseen hänet, sillä Jeesus oli kulkeva siitä ohitse. Ja tultuaan sille paikalle Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle: "Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää oleman sinun huoneessasi." Ja hän tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan. – Luuk.19:4-6 KR38

 

Mutta kun he näkivät, he kaikki valittivat ja sanoivat, että ”syntisen miehen luokse hän menee sisälle majailemaan!” – Luuk.19:7 aramea

Ja sen nähdessään kaikki nurisivat sanoen: "Syntisen miehen luokse hän meni majailemaan." – Luuk.19:7 KR38

 

Mutta Zakkai nousi, ja sanoi Jeshualle, ”katso, minun Herrani, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja jokaiselle sen, mitä olen riistänyt, minä maksan nelinkertaisesti”. Jeshua sanoi hänelle, ”tänään on tämä koti tullut eläväksi, koska myös tämä on Abraham’n poika”. Sillä ihmisen poika tuli etsimään ja tekemään eläväksi sitä, mikä oli kadonnut. – Luuk.19:8-10 aramea 👍

Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle: "Katso, Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin." Niin Jeesus sanoi hänestä: "Tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Aabrahamin poika; sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on." – Luuk.19:8-10 KR38

 

Ja kun he olivat kuulleet nämä, hän jatkoi vertauksen puhumista, koska hän oli Jerusalemin lähellä, ja he olivat luulleet, että se Jumalan kuningaskunta tulisi ilmestymään siinä hetkessä. – Luuk.19:11 aramea

Ja heidän tätä kuunnellessaan hän puhui vielä vertauksen, koska hän oli lähellä Jerusalemia ja he luulivat, että Jumalan valtakunta oli kohta ilmestyvä.  – Luuk.19:11 KR38

 

Ja hän sanoi, ”yksi sen suuren perheen poika meni kaukaiseen maahan, että ottaisi sen kuningaskunnan, ja tulisi takaisin”. Ja hän kutsui kymmenen palvelijaansa, ja hän antoi heille kymmenen miinaa, ja sanoi heille, sijoittakaa ne, kunnes minä tulen. – Luuk.19:12-13 aramea

Hän sanoi näin: "Eräs jalosukuinen mies lähti matkalle kaukaiseen maahan saadakseen itsellensä kuninkuuden ja sitten palatakseen. Ja hän kutsui luoksensa kymmenen palvelijaansa, antoi heille kymmenen leiviskää ja sanoi heille: 'Asioikaa näillä, kunnes minä tulen.' – Luuk.19:12-13 KR38

 

Mutta sen hänen kaupunkinsa lapset inhosivat häntä, ja lähettivät lähettiläitä hänen peräänsä ja sanoivat, ”me emme tahdo, että tämä on meitä hallitseva!” – Luuk.19:14 aramea

Mutta hänen kansalaisensa vihasivat häntä ja lähettivät lähettiläät hänen jälkeensä sanomaan: 'Emme tahdo tätä kuninkaaksemme.' – Luuk.19:14 KR38

 

Ja kun hän otti sen kuningaskunnan ja palasi, hän sanoi, että ”kutsukaa nämä hänen työntekijänsä, joille annettiin rahaa, että tietäisin, mihin he kaikki, toinen toisensa jälkeen, sijoittivat”. – Luuk.19:15 aramea

Ja saatuansa kuninkuuden ja palattuansa hän käski kutsua eteensä ne palvelijat, joille hän oli antanut rahat, saadakseen tietää, mitä kukin oli asioimisellaan ansainnut. – Luuk.19:15 KR38

 

Ja ensimmäinen tuli ja sanoi, ”minun Herrani, sinun miinasi on ansainnut kymmenen miinaa”. Hän sanoi hänelle, ”hienoa, hyvä työntekijä, sillä vähässä sinut on löydetty uskovaksi, sinulla on oleva valta yli kymmenen linnoituksen”. – Luuk.19:16-17 aramea

Niin ensimmäinen tuli esiin ja sanoi: 'Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut kymmenen leiviskää.' Ja hän sanoi hänelle: 'Hyvä on, sinä hyvä palvelija; koska vähimmässä olet ollut uskollinen, niin saat vallita kymmentä kaupunkia.' – Luuk.19:16-17 KR38

 

Ja tuli toinen, joka sanoi, ”minun Herrani, sinun miinasi teki viisi miinaa”. Hän sanoi tällekin, ”sinulla on oleva valta yli viiden linnoituksen”. – Luuk.19:18-19 aramea

Ja toinen tuli ja sanoi: 'Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut viisi leiviskää.' Niin hän sanoi tällekin: 'Sinä, vallitse sinä viittä kaupunkia.'  – Luuk.19:18-19 KR38

 

Ja se viimeinen tuli ja sanoi, ”minun Herrani, katso sinun miinasi! Se, jota minä pidin luonani, tallithiin laitettuna. Sillä minä olen pelännyt sinua, sillä sinä olet ankara mies, ja sinä viet sitä, mitä et ole laittanut, ja sinä niität, mitä et ole kylvänyt. – Luuk.19:20-21 aramea 👍

Vielä tuli yksi ja sanoi: 'Herra, katso, tässä on sinun leiviskäsi, jota olen säilyttänyt liinasessa. Sillä minä pelkäsin sinua, koska olet ankara mies: sinä otat, mitä et ole talteen pannut, ja leikkaat, mitä et ole kylvänyt.'  – Luuk.19:20-21 KR38

 

Hän sanoi hänelle, ”sinun suustasi sinut tuomitaan, paha työntekijä. Sinä tiesit, että minä olin ankara mies, ja minä vien sitä, mitä en ole laittanut, ja minä niitän, mitä en ole kylvänyt”. Miksi et antanut minun rahaani vaihtajalle, ja minä olisin tullut hakemaan sitä korkojen kanssa? – Luuk.19:22-23 aramea

*  Hän sanoi hänelle: 'Oman sanasi mukaan minä sinut tuomitsen, sinä paha palvelija. Sinä tiesit minut ankaraksi mieheksi, joka otan, mitä en ole talteen pannut, ja leikkaan, mitä en ole kylvänyt; miksi et siis antanut rahojani rahanvaihtajan pöytään, että minä tultuani olisin saanut periä ne korkoineen?'  – Luuk.19:22-23 KR38

 

Ja näille, jotka seisoivat hänen edessään, hän sanoi, ”ottakaa häneltä se miina ja antakaa sille, jolla on ne kymmenen miinaa”. He sanoivat hänelle, ”meidän Herramme, hänellä on kymmenen miinaa”. Minä sanon teille, että jokaiselle, jolla on, hänelle annetaan, ja sille, jolla ei ole, häneltä otetaan sekin pois, mitä hänellä on. – Luuk.19:24-26 aramea

Ja hän sanoi vieressä seisoville: 'Ottakaa häneltä pois se leiviskä ja antakaa sille, jolla on kymmenen leiviskää.' - Niin he sanoivat hänelle: 'Herra, hänellä on jo kymmenen leiviskää.' - 'Minä sanon teille: jokaiselle, jolla on, annetaan; mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on.  – Luuk.19:24-26 KR38

 

Kuitenkin näille vihollisilleni, ne, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaakseen; tuokaa heidät ja tappakaa heidät minun edessäni! – Luuk.19:27 aramea

Mutta viholliseni, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaaksensa, tuokaa tänne ja teloittakaa minun edessäni.'"  – Luuk.19:27 KR38

 

Ja kun Jeshua sanoi nämä, hän lähti heidän edellään, mennäkseen Jerusalemiin. Ja kun hän saapui Beit-Fage’lle ja Beit-Ania’lle, siihen vuoren rinteelle, jotka kutsuttiin Beit-Zaitha, hän lähetti kaksi hänen oppilaistaan. – Luuk.19:28-29 aramea

Ja tämän sanottuaan hän kulki edellä vaeltaen ylös Jerusalemiin. Ja tapahtui, kun hän tuli lähelle Beetfagea ja Betaniaa, sille vuorelle, jota kutsutaan Öljymäeksi, että hän lähetti kaksi opetuslastaan  – Luuk.19:28-29 KR38

 

Ja hän sanoi heille, ”menkää siihen kylään, joka on meitä vastapäätä, ja mennessänne sinne sisälle, katso, te löydätte sidotun aasin, jolla ihminen ei ole milloinkaan ratsastanut, vapauttakaa, tuokaa se”. Ja jos joku kysyy teiltä, ”miksi te vapautatte sen?” Sanokaa sillä tavalla, että ”meidän Herramme kaipaa sitä”. – Luuk.19:30-31 aramea 👍

sanoen: "Menkää edessä olevaan kylään, niin sinne tullessanne te löydätte sidottuna varsan, jonka selässä ei vielä yksikään ihminen ole istunut; päästäkää se ja tuokaa tänne. Ja jos joku kysyy teiltä: 'Miksi te sen päästätte?' niin sanokaa näin: 'Herra tarvitsee sitä.'"  – Luuk.19:30-31 KR38

 

Ja nämä, jotka lähetettiin, menivät, ja löysivät, niin kuin hän heille sanoi. Ja heidän vapauttaessaan aasia, sen isäntänsä sanoivat heille, ”miksi te vapautatte sen aasin?” Ja he sanoivat heille, että ”se on meidän Herrallemme kaivattu”. – Luuk.19:32-34 aramea

Ja lähetetyt menivät ja havaitsivat niin olevan, kuin hän oli heille sanonut. Ja heidän päästäessään varsaa sen omistajat sanoivat heille: "Miksi te päästätte varsan?" Niin he sanoivat: "Herra tarvitsee sitä."  – Luuk.19:32-34 KR38

 

Ja he toivat sen Jeshuan luokse, ja heittivät vaatteitaan sen päälle, ja laittoivat Jeshuan ratsastamaan sen päälle. Mutta hänen mennessään he olivat levittämässä heidän vaatteitaan tielle. – Luuk.19:35-36 aramea 👍

Ja he veivät sen Jeesuksen luo ja heittivät vaatteensa varsan selkään ja istuttivat Jeesuksen niiden päälle. Ja hänen kulkiessaan kansa levitti vaatteensa tielle.  – Luuk.19:35-36 KR38

 

Ja hänen lähestyessään Beit-Zaitha’n vuoren alaosaa, alkoi koko se oppilaiden joukko iloitsemaan ja ylistämään Jumalaa kovalla äänellä kaikkien niiden voimatekojen tähden, joita he näkivät. Ja he sanoivat, ”siunattu olkoon hän, kuningas, joka tulee Herran nimessä! Rauha taivaissa, ja ylistys korkeuksissa!” – Luuk.19:37-38 aramea

Ja kun hän jo oli lähellä, laskeutuen Öljymäen rinnettä, rupesi koko opetuslasten joukko iloiten kiittämään Jumalaa suurella äänellä kaikista voimallisista teoista, jotka he olivat nähneet, sanoen: "Siunattu olkoon hän, joka tulee, Kuningas Herran nimessä; rauha taivaassa ja kunnia korkeuksissa!"  – Luuk.19:37-38 KR38

 

Mutta sen kansanjoukon keskeltä jotkut niistä fariseuksista sanoivat hänelle, ”rabbi, nuhtele oppilaitasi!” Hän sanoi heille, ”minä sanon teille, että jos nämä vaikenevat, kivet huutaisivat”. – Luuk.19:39-40 aramea

Ja muutamat fariseukset kansanjoukosta sanoivat hänelle: "Opettaja, nuhtele opetuslapsiasi." Mutta hän vastasi ja sanoi: "Minä sanon teille: jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat."  – Luuk.19:39-40 KR38

 

Ja lähestyessään, ja nähdessään sen kaupungin, hän itki sen puolesta. Ja hän sanoi, ”kunpa vain olisit tuntenut, mitkä ovat sinun rauhaasi, edes tässä sinun päivässäsi, mutta nyt nämä ovat peitetyt sinun silmiltäsi!” – Luuk.19:41-42 aramea

Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä ja sanoi: "Jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii! Mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. – Luuk.19:41-42 KR38

 

Mutta sinulle tulevat ne päivät, että sinun vihollisesi piirittävät sinut, ja sinua ahdistetaan joka puolelta. Ja sinut kaadetaan maahan, ja sinun lapsesi sinun sisälläsi, eikä sinuun jätetä kiveä kiven päälle siksi, ettet tuntenut sitä sinun rangaistustesi aikaa. – Luuk.19:43-44 aramea

Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta; ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle, sentähden ettet etsikkoaikaasi tuntenut." – Luuk.19:43-44 KR38

 

Ja mennessään sisään temppeliin, hän alkoi poistamaan ulos niitä, jotka ostivat ja myivät siellä. Ja hän sanoi heille, ”kirjoitettu on, että ’minun taloni, se on rukoushuone’, mutta te olette tehneet sen rosvojen luolaksi!” – Luuk.19:45-46 aramea

Ja hän meni pyhäkköön ja rupesi ajamaan myyjiä ulos ja sanoi heille: "Kirjoitettu on: 'Minun huoneeni on oleva rukoushuone', mutta te olette tehneet siitä ryövärien luolan." – Luuk.19:45-46 KR38

 

Ja hän opetti joka päivä temppelissä. Mutta pappien johtajat ja kirjanoppineet ja kansan vanhimmat etsivät hänen tuhoamistaan. Eivätkä he löytäneet, mitä tekisivät hänelle, sillä koko kansa riippui hänessä, kuullakseen häntä. – Luuk.19:47-48 aramea

Ja hän opetti joka päivä pyhäkössä. Mutta ylipapit ja kirjanoppineet sekä kansan ensimmäiset miettivät, miten saisivat hänet surmatuksi; mutta he eivät keksineet, mitä tekisivät, sillä kaikki kansa riippui hänessä ja kuunteli häntä. – Luuk.19:47-48 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/