7. huhti, 2018

Luukas luku 18

Uuden Testamentin käännösten vertailu Luukas luku 18: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/luukas.pdf

 

Mutta hän sanoi heille myös vertauksen, että rukoilisivat koko ajan, eivätkä uupuisi. – Luuk.18:1 aramea

Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. – Luuk.18:1 KR38

 

Siinä yhdessä kaupungissa oli yksi tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa, eikä arvostanut ihmisiä. Mutta siinä kaupungissa oli yksi leski, ja hän tuli hänen luokseen ja sanoi, ”selvitä minun vastustajani asia”. – Luuk.18:2-3 aramea

Hän sanoi: "Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi: 'Auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan.' – Luuk.18:2-3 KR38

 

Eikä hän tahtonut pitkään aikaan. Mutta sen jälkeen hän sanoi sielussaan, ”vaikka en pelkää Jumalaa, enkä arvosta ihmisiä”, Koska tämä leski rasittaa minua, minä selvitän hänen asiansa, ettei hän joka kerta olisi tulossa minua vaivaamaan. – Luuk.18:4-5 aramea 👍

Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut. Vaan sitten hän sanoi mielessään: 'Vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni.'"  – Luuk.18:4-5 KR38

 

Ja meidän Herramme sanoi, ”kuulkaa, mitä se vääryyden tuomari sanoi!” Mutta eikö Jumala runsaammin tekisi hänen valittujensa pyynnöt, jotka kutsuvat häntä päivin ja öin, ja viivyttääkö hän henkensä heidän yltään? – Luuk.18:6-7 aramea 👍

Niin Herra sanoi: "Kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo! Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? – Luuk.18:6-7 KR38 🤨👎

 

Minä sanon teille, että hän on toteuttava heidän pyyntönsä äkisti. Kuitenkin, ihmisen poika on tuleva; löytääkö hän siis sitä uskollisuutta maan päältä? – Luuk.18:8 aramea 👍

Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?" – Luuk.18:8 KR38 🤨

 

Ja hän sanoi heille tämän vertauksen niitä ihmisiä vastaan, jotka luottivat omiin sieluihinsa, että ovat puhtaat, ja halveksivat jokaista; – Luuk.18:9 aramea

Niin hän puhui vielä muutamille, jotka luottivat itseensä, luullen olevansa vanhurskaita, ja ylenkatsoivat muita, tämän vertauksen: – Luuk.18:9 KR38

 

Kaksi miestä nousi temppeliin rukoilemaan, yksi fariseus, ja toinen veronkerääjä. Ja se fariseus seisoi erillään, ja rukoili nämä; ”Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole kuin muut ihmiset, riistäjät ja sortajat, ja avionrikkojat, enkä ole niin kuin tämä veronkerääjä”, Vaan minä paastoan kahdesti viikossa, ja annan kymmenykset kaikesta, mitä minä omistan. – Luuk.18:10-12 aramea

"Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani. Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: 'Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niinkuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niinkuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa; minä annan kymmenykset kaikista tuloistani.' – Luuk.18:10-12 KR38

 

*  Mutta se veronkerääjä seisoi kaukana, eikä tahtonut edes kohottaa silmiään taivaisiin, vaan iski rintaansa ja sanoi, ”Jumala, armahda minua syntistä!” – Luuk.18:13 aramea

Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: 'Jumala, ole minulle syntiselle armollinen.' – Luuk.18:13 KR38

 

Minä sanon teille, että tämä laskeutui enemmän puhtaana alas kotiinsa, kuin se fariseus, sillä jokainen, joka korottaa oman sielunsa, alennetaan, ja joka alentaa oman sielunsa, tulee korotetuksi. – Luuk.18:14 aramea

Minä sanon teille: tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen; sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään."  – Luuk.18:14 KR38

 

Mutta myös pikkulapsia oli tulossa hänen lähelleen, että hän koskettaisi heitä, ja hänen oppilaansa näkivät heidät, ja nuhtelivat heitä. – Luuk.18:15 aramea

Ja he toivat hänen tykönsä myös pieniä lapsia, että hän koskisi heihin; mutta sen nähdessään opetuslapset nuhtelivat tuojia.  – Luuk.18:15 KR38

 

Mutta hän, Jeshua, kutsui heidät ja sanoi heille, ”sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkääkä estäkö heitä, sillä niiden, jotka ovat kuin nämä, heidän omansa on se taivasten kuningaskunta”.  Amen, minä sanon teille, että joka ei ota vastaan Jumalan kuningaskuntaa niin kuin lapsi, ei pääse sinne sisälle. – Luuk.18:16-17 aramea 👍

Mutta Jeesus kutsui lapset tykönsä ja sanoi: "Sallikaa lasten tulla minun tyköni älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle."  – Luuk.18:16-17 KR38

 

Ja yksi niistä johtajista kysyi häneltä ja sanoi hänelle, ”hyvä opettaja, mitä minun on tehtävä, että perin sen iankaikkisen elämän?” Jeshua sanoi hänelle, ”miksi sinä kutsuit minua hyväksi, ei ole hyvää, paitsi yksi, Jumala”. – Luuk.18:18-19 aramea

Ja eräs hallitusmies kysyi häneltä sanoen: "Hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin?" Jeesus sanoi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä, paitsi Jumala yksin.  – Luuk.18:18-19 KR38

 

Käskyt sinä tunnet, ”älä tapa, äläkä tee aviorikosta, äläkä varasta, äläkä todista sitä väärää todistusta, kunnioita isääsi ja äitiäsi”. Hän sanoi hänelle, ”nämä kaikki minä olen pitänyt lapsuudestani saakka”. – Luuk.18:20-21 aramea

Käskyt sinä tiedät: 'Älä tee huorin', 'Älä tapa', 'Älä varasta', 'Älä sano väärää todistusta', 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi.'" Mutta hän sanoi: "Tätä kaikkea minä olen noudattanut nuoruudestani asti."  – Luuk.18:20-21 KR38

 

*  Mutta kun Jeshua kuuli nämä, hän sanoi hänelle, ”se yksi sinulta puuttuu; mene, myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna köyhille, ja sinulle on oleva aarre taivaissa, ja tule minun perässäni”. Mutta kun hän kuuli nämä, se suretti häntä, sillä hän oli hyvin rikas. – Luuk.18:22-23 aramea

Kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän hänelle: "Yksi sinulta vielä puuttuu: myy kaikki, mitä sinulla on, ja jakele köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua." Mutta tämän kuullessaan hän tuli kovin murheelliseksi, sillä hän oli sangen rikas.  – Luuk.18:22-23 KR38

 

Ja kun Jeshua näki, että häntä suretti, hän sanoi heille, ”kuinka vaikeaa onkaan niiden, joilla on hyvinvointia, päästä sisään Jumalan kuningaskuntaan”. Köyden on helpompaa mennä neulan silmästä sisään, kuin rikkaan Jumalan kuningaskuntaan. – Luuk.18:24-25 aramea 👍

Kun Jeesus näki hänen olevan murheissaan, sanoi hän: "Kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on tavaraa, päästä Jumalan valtakuntaan! Helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan."  – Luuk.18:24-25 KR38 🤨👎

 

Ne, jotka kuulivat, sanoivat hänelle, ”ja kuka sitten on mahdollinen siihen elämään?” Mutta Jeshua sanoi, ”ne, jotka eivät voi olla ihmisten luona, pystyvät olemaan Jumalan luona”. – Luuk.18:26-27 aramea 🤨👍

Niin ne, jotka sen kuulivat, sanoivat: "Kuka sitten voi pelastua?" Mutta hän sanoi: "Mikä ihmisille on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista."  – Luuk.18:26-27 KR38

 

Shimeon Keefa sanoi hänelle, ”katso, me jätimme kaiken, ja tulimme sinun perässäsi”. Jeshua sanoi hänelle, ”amen, minä sanon teille, ettei ole ketään, joka on jättänyt kodin, tai sisaret tai veljet, tai vaimon tai lapset, Jumalan kuningaskunnan tähden”, eikä saisi ottaa vastaan moninkertaisesti tässä määräajassa, ja iankaikkista elämää siinä tulevassa maailmassa. – Luuk.18:28-30 aramea

Silloin Pietari sanoi: "Katso, me olemme luopuneet siitä, mitä meillä oli, ja seuranneet sinua." Niin hän sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: ei ole ketään, joka Jumalan valtakunnan tähden on luopunut talosta tai vaimosta tai veljistä tai vanhemmista tai lapsista, ja joka ei saisi monin verroin takaisin tässä ajassa, ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää."  – Luuk.18:28-30 KR38

 

Ja Jeshua johdatti niitä kahtatoista, ja sanoi heille, ”katso, me nousemme Jerusalemiin, ja kaikki saatetaan loppuun, mitä profeetoissa on kirjoitettu ihmisen pojasta”. Sillä hänet luovutetaan kansakunnille, ja häntä pilkataan, ja hänen kasvoihinsa syljetään. Ja hänet ruoskitaan ja pahoinpidellään, ja hänet tapetaan, ja sinä kolmantena päivänä hän on nouseva. – Luuk.18:31-33 aramea 👍

Ja hän otti tykönsä ne kaksitoista ja sanoi heille: "Katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja kaikki on täysin toteutuva, mitä profeettain kautta on kirjoitettu Ihmisen Pojasta. Sillä hänet annetaan pakanain käsiin, ja häntä pilkataan ja häväistään ja syljetään; ja ruoskittuaan he tappavat hänet, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös."  – Luuk.18:31-33 KR38

 

Mutta yksikään näistä ei ymmärtänyt, vaan tämä sana oli heiltä peitetty, eivätkä he tienneet näitä, joita hän puhui heidän kanssaan. – Luuk.18:34 aramea

Mutta he eivät ymmärtäneet tästä mitään, ja tämä puhe oli heiltä niin salattu, etteivät he käsittäneet, mitä sanottiin.  – Luuk.18:34 KR38

 

Ja kun hän lähestyi Jerichoa, yksi sokea istui sen tien vieressä ja kerjäsi. Ja hän kuuli sen kansanjoukon äänen, joka kulki ohi, ja hän kysyi, että ”kuka tämä on?” He sanoivat hänelle, ”Jeshua, natsaretilainen, kulkee ohi”. Ja hän huusi ja sanoi, ”Jeshua, David’n poika, armahda minua!” Ja ne, jotka menivät Jeshuan edellä, nuhtelivat häntä, että hiljenisi, mutta hän huusi enemmän, ”David’n poika, armahda minua!” – Luuk.18:35-39 aramea

Ja hänen lähestyessään Jerikoa eräs sokea istui tien vieressä kerjäten. Ja kuullessaan, että siitä kulki kansaa ohi, hän kyseli, mitä se oli. He ilmoittivat hänelle Jeesuksen, Nasaretilaisen, menevän ohitse. Niin hän huusi sanoen: "Jeesus, Daavidin poika, armahda minua!" Ja edelläkulkijat nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan; mutta hän huusi vielä enemmän: "Daavidin poika, armahda minua!" – Luuk.18:35-39 KR38

 

Ja Jeshua nousi ja käski tuomaan hänet hänen luokseen, ja kun hän tuli hänen lähelleen, hän kysyi häneltä, Ja hän sanoi hänelle, ”mitä sinä tahdot, että minä teen sinulle?” Mutta hän sanoi, ”minun Herrani, että alan näkemään”. – Luuk.18:40-41 aramea

Silloin Jeesus seisahtui ja käski taluttaa hänet tykönsä. Ja hänen tultuaan lähelle Jeesus kysyi häneltä: "Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin?" Hän sanoi: "Herra, että saisin näköni jälleen." – Luuk.18:40-41 KR38

 

Ja Jeshua sanoi hänelle, ”näe; sinun uskollisuutesi on tehnyt sinut eläväksi”. Ja sillä hetkellä hän näki, ja tuli hänen perässään ja ylisti Jumalaa. Ja koko se kansa, joka näki, antoi Jumalalle ylistyksen. – Luuk.18:42-43 aramea 👍

Niin Jeesus sanoi hänelle: "Saa näkösi; sinun uskosi on sinut pelastanut." Ja heti hän sai näkönsä ja seurasi häntä ylistäen Jumalaa. Ja sen nähdessään kaikki kansa kiitti Jumalaa. – Luuk.18:42-43 KR38 🤔

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/