6. huhti, 2018

Luukas luku 17

Uuden Testamentin käännösten vertailu Luukas luku 17: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/luukas.pdf

 

Ja Jeshua sanoi hänen oppilailleen, etteivät ne kompastukset voi olla tulematta, mutta voi sitä, jonka kautta ne tulevat. Hänelle olisi helpompaa, jos aasin myllynkivi ripustetaan hänen kaulaansa ja heitetään mereen, kuin että saa yhdenkin näistä vähäisistä kompastumaan. –Luuk.17:1-2 aramea

Ja hän sanoi opetuslapsillensa: "Mahdotonta on, että viettelykset jäisivät tulematta; mutta voi sitä, jonka kautta ne tulevat! Hänen olisi parempi, että myllynkivi pantaisiin hänen kaulaansa ja hänet heitettäisiin mereen, kuin että hän viettelee yhden näistä pienistä. – Luuk.17:1-2 KR38

 

Varjelkaa sielujanne! Jos veljesi tekee syntiä, nuhtele häntä, ja jos hän kääntyy, päästä hänet vapaaksi. Ja jos seitsemän kertaa päivässä hän rikkoo sinua vastaan, ja seitsemän kertaa päivässä kääntää kasvonsa sinun puoleesi ja sanoo, että ”minä käännyn”, päästä hänet vapaaksi. –Luuk.17:3-4 aramea

Pitäkää itsestänne vaari! Jos sinun veljesi tekee syntiä, niin nuhtele häntä, ja jos hän katuu, anna hänelle anteeksi. Ja jos hän seitsemän kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan ja seitsemän kertaa kääntyy sinun puoleesi ja sanoo: 'Minä kadun', niin anna hänelle anteeksi." – Luuk.17:3-4 KR38

 

Ja apostolit sanoivat meidän Herrallemme, ”aiotko lisätä meille sitä uskoa?” Hän sanoi heille, ”jos teissä olisi sitä uskoa noin sinapinsiemenen jyvän verran, te sanoisitte tälle silkkiäispuulle, että ’irtoa juurilta, ja ole istutettu mereen”, ja se olisi kuuliainen teille”. –Luuk.17:5-6 aramea

Ja apostolit sanoivat Herralle: "Lisää meille uskoa." Niin Herra sanoi: "Jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle silkkiäispuulle: 'Nouse juurinesi ja istuta itsesi mereen', ja se tottelisi teitä. – Luuk.17:5-6 KR38

 

Mutta kuka teistä on se, jolla on työntekijä, joka ajaa auraa tai joka paimentaa lampaita, ja sanoo pellolta tullessaan hänelle heti, ”mene aterioimaan”? Vaan hän sanoo hänelle, ”valmista minulle jotain, että saan aterioida, ja vyötä esiliinasi, palvele minua, kunnes minä syön ja juon, ja minun jälkeeni myös sinä olet syövä ja juova”. –Luuk.17:7-8 aramea

Jos jollakin teistä on palvelija kyntämässä tai paimentamassa, sanooko hän tälle tämän tullessa pellolta: 'Käy heti aterialle'? Eikö hän pikemminkin sano hänelle: 'Valmista minulle ateria, vyöttäydy ja palvele minua, sillä aikaa kuin minä syön ja juon; ja sitten syö ja juo sinä'? – Luuk.17:7-8 KR38

 

Saako se työntekijä hänen siunauksensa siitä, että teki, mitä oli käsketty? Minä luulen, että ei. Siten myös te; kun olette tehneet ne kaikki, mitä teille on käsketty, sanokaa, että me olemme kelvottomia palvelijoita, sillä me teimme sen, mitä me olemme velvolliset tekemään. –Luuk.17:9-10 aramea

Ei kaiketi hän kiitä palvelijaa siitä, että tämä teki, mitä oli käsketty? Niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa: 'Me olemme ansiottomia palvelijoita; olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään.'"– Luuk.17:9-10 KR38

 

Ja tapahtui, kun Jeshua oli menossa Jerusalemiin, hän kulki Galilean samarialaisten huoneen kautta. Ja hänen lähestyessään, että menisi yhteen kylään sisälle, hänet kohtasi kymmenen pitalista ihmistä, ja he seisoivat kaukana. –Luuk.17:11-12 aramea 👍

Ja kun hän oli matkalla Jerusalemiin, kulki hän Samarian ja Galilean välistä rajaa. Ja hänen mennessään erääseen kylään kohtasi häntä kymmenen pitalista miestä, jotka jäivät seisomaan loitommaksi; – Luuk.17:1 KR38 👎🤨

 

Ja he korottivat äänensä ja sanoivat, ”Jeshua, meidän rabbimme, armahda meitä!” Ja heidän nähdessään hän sanoi heille, ”menkää, osoittakaa itsenne papeille”, ja heidän mennessään he puhdistuivat. –Luuk.17:13-14 aramea 👍

ja he korottivat äänensä ja sanoivat: "Jeesus, mestari, armahda meitä!" Ja heidät nähdessään hän sanoi heille: "Menkää ja näyttäkää itsenne papeille." Ja tapahtui heidän mennessään, että he puhdistuivat. – Luuk.17:3-14 KR38

 

Mutta yksi heistä, kun näki olevansa puhdistettu, palasi ja ylisti Jumalaa kovalla äänellä. Ja hän kaatui kasvoilleen Jeshuan jalkojen eteen kiittäen häntä, ja tämä oli samarialainen mies. –Luuk.17:15-16 aramea

Mutta yksi heistä, kun näki olevansa parannettu, palasi takaisin ja ylisti Jumalaa suurella äänellä ja lankesi kasvoilleen hänen jalkojensa juureen ja kiitti häntä; ja se mies oli samarialainen. – Luuk.17:15-16 KR38

 

Mutta Jeshua vastasi ja sanoi, ”eikö näitä ollut kymmenen, jotka olivat puhdistetut, missä ne yhdeksän ovat?” Eivätkö he erottaneet, että tulisivat antamaan sen kunnian Jumalalle, paitsi tämä, joka on siitä vieraasta kansasta? Ja hän sanoi hänelle, ”nouse, mene, sinun uskollisuutesi on tehnyt sinut eläväksi”. –Luuk.17:17-19 aramea 👍

Niin Jeesus vastasi ja sanoi: "Eivätkö kaikki kymmenen puhdistuneet? Missä ne yhdeksän ovat? Eikö ollut muita, jotka olisivat palanneet Jumalaa ylistämään, kuin tämä muukalainen?" Ja hän sanoi hänelle: "Nouse ja mene; sinun uskosi on sinut pelastanut." – Luuk.17:17-19 KR38 👎

 

Ja kun osa niistä fariseuksista kysyi, ”milloin Jumalan kuningaskunta tulee?”, hän vastasi ja sanoi heille, ”ei Jumalan kuningaskunta tule vartiossa olemisen kautta”, Eikä sanota, ”katso, tässä se on, tai katso tänne, se on tuolla, sillä katso, se Jumalan kuningaskunta on teidän sisäpuolellanne”. –Luuk.17:20-21 aramea

Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: "Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä." – Luuk.17:20-21 KR38

 

Ja hän sanoi oppilailleen, ”ne päivät tulevat, joissa te kaipaatte nähdä yhden ihmisen pojan päivistä, ettekä te tule näkemään”. Ja jos he sanovat teille, ”katso, tässä se on, ja katso tänne, tuolla se on, älkää menkö”. Sillä samoin, kuin salama salamoi taivaista, ja kaikki taivasten alla valaistuu, siten on oleva ihmisen pojan päivinä. –Luuk.17:22-24 aramea 👍

Ja hän sanoi opetuslapsillensa: "Tulee aika, jolloin te halajaisitte nähdä edes yhtä Ihmisen Pojan päivää, mutta ette saa nähdä. Ja teille sanotaan: 'Katso, tuolla hän on!' 'Katso, täällä!' Älkää menkö sinne älkääkä juosko perässä. Sillä niinkuin salaman leimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on Ihmisen Poika päivänänsä oleva. – Luuk.17:22-24 KR38

 

Mutta ensin hän on tuleva kärsimään monenlaista, ja tuleva tämän sukupolven hylkäämäksi. –Luuk.17:25 aramea

Mutta sitä ennen pitää hänen kärsimän paljon ja joutuman tämän sukupolven hyljittäväksi. – Luuk.17:25 KR38

 

Ja samoin, kuin oli Noach’n päivinä, siten on oleva ihmisen pojan päivinä. Sillä he söivät ja joivat, ja ottivat naisia, ja antoivat miehille siihen päivään saakka, kun Noach meni sisään arkkiin, ja tuli se tulva, ja kaikki ihmiset hukkuivat. –Luuk.17:26-27 aramea

Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä: he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. – Luuk.17:26-27 KR38

 

Ja vielä, niin kuin oli Loot’n päivinä, että syötiin ja juotiin ja ostettiin ja myytiin, ja istutettiin ja rakennettiin, Mutta sinä päivänä, kun Loot lähti pois Sodom’sta, Herra laittoi satamaan tulta ja tulikiveä taivaista, ja he kaikki hukkuivat. Siten on oleva sinä ihmisen pojan ilmestymisen päivänä. –Luuk.17:28-30 aramea 👍

Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy. – Luuk.17:28-30 KR38

 

Sinä päivänä se, joka on katolla ja hänen vaatteensa ovat talossa, älköön laskeutuko niitä ottamaan, ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin. –Luuk.17:31 aramea

Sinä päivänä älköön se, joka katolla on ja jolla on tavaransa huoneessa, astuko alas niitä noutamaan; ja älköön myös se, joka pellolla on, palatko takaisin. – Luuk.17:31 KR38

 

Muistakaa Lootin vaimoa! Joka tahtoo saada levon sielulleen, kadottaa sen, ja joka kadottaa oman sielunsa, saa leponsa. –Luuk.17:32-33 aramea 👍

Muistakaa Lootin vaimoa! Joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen; mutta joka sen kadottaa, pelastaa sen. – Luuk.17:32-33 KR38

 

Minä sanon teille, että sinä yönä on oleva kaksi yhdellä vuoteella, yksi viedään ja toinen jätetään. Kaksi on oleva jauhamassa kuin yhtenä, se yksi viedään, ja toinen jätetään. Kaksi on pellolla, yksi viedään ja toinen jätetään. –Luuk.17:34-36 aramea 👍

Minä sanon teille: sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. Kaksi naista jauhaa yhdessä; toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään." Kaksi miestä on pellolla: toinen otetaan, toinen jätetään. – Luuk.17:34-36 KR38 🤨👎

 

He vastasivat ja sanoivat hänelle, ”minne, meidän Herramme?” Hän sanoi heille, ”missä se ruumis on, siellä kotkat kokoontuvat”. –Luuk.17:37 aramea 👍

Ja he vastasivat ja sanoivat hänelle: "Missä, Herra?" Niin hän sanoi heille: "Missä raato on, sinne myös kotkat kokoontuvat." – Luuk.17:37 KR38 🤨

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/