5. huhti, 2018

Matteus luku 24

Uuden Testamentin käännösten vertailu Matteus luku 24: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/matthew.pdf

 

Ja Jeshua meni pois temppelistä, lähteäkseen, ja hänen oppilaansa lähestyivät häntä, näyttäen hänelle temppelin rakennuksia. Mutta hän sanoi heille; ei, katso, tehän näette kaikki nämä; amen, minä sanon teille, ettei tähän ole jäävä jäljellekiveä kiven päälle, jota ei kaadettaisi maahan. – Matt.24:1-3 aramea

Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois; ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia. Niin hän vastasi ja sanoi heille: "Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta." - Matt.24:1-3 KR38

 

Ja kun Jeshua istui Öljymäen päälle, hänen oppilaansa tulivat, ja puhuivat keskenään ja sanoivat hänelle; milloin nämä tapahtuvat, ja mikä on se merkki sinun tulemuksestasi, ja maailman lopusta? – Matt.24:3 aramea

Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?" - Matt.24:3 KR38

 

Jeshua vastasi ja sanoi heille; varokaa, ettei kukaan eksytä teitä. Sillä monet tulevat minun nimessäni, ja sanovat, että ”minä olen voideltu”, ja pettävät monia. – Matt.24:4-5 aramea 👍

Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta. - Matt.24:4-5 KR38 🤔

 

Mutta te tulette kuulemaan taisteluista, ja näkemään sanomia sodista. Älkää murehtiko, sillä kaiken tämän täytyy tapahtua, mutta se ei ole vielä se loppu. – Matt.24:6 aramea 👍

Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. - Matt.24:6 KR38

 

Sillä on nouseva kansakunta kansakuntaa vastaan, ja kuningaskunta kuningaskuntaa vastaan, ja monissa paikoissa on oleva nälänhätää ja vitsauksia ja maanjäristyksiä. – Matt.24:7 aramea

Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. - Matt.24:7 KR38

 

Mutta nämä kaikki ovat murheiden alkua. Silloin teitä viedään kärsimyksiin, ja teitä tapetaan, ja te olette kaikkien kansakuntien vihaamia, minun nimeni tähden. Silloin monet kompastuvat, ja toinen vihaa toistaan, ja toinen johdattaa toisensa pois. – Matt.24:8-9 aramea

Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. - Matt.24:8-9 KR38

 

Ja monet valheen profeetat nousevat, ja pettävät monia. Ja vääryyden runsauden tähden, kylmenee monien rakkaus. Mutta se, joka valvoo loppuun saakka, hän saa elämän. – Matt.24:11-13 aramea 👍

Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.  - Matt.24:11-13 KR38

 

Ja tämä kuningaskunnan evankeliumi julistetaan kaikessa maailmassa, kaikkien kansakuntien todistukseksi, ja silloin se loppu tulee. – Matt.24:14 aramea

Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu. - Matt.24:14 KR38

 

Mutta kun te näette merkin; se ”hävityksen kauhistus”, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, joka seisoo pyhyyden paikassa – joka lukee, ajatelkoon! – Matt.24:15 aramea

*  Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa - joka tämän lukee, se tarkatkoon - - Matt.24:15 KR38

 

*  Silloin nämä, jotka ovat Juudeassa, paetkoon vuorille! Ja hän, joka on katolla, älköön laskeutuko ottamaan sitä, mikä on hänen talossaan. Ja se, joka on pellolla, älköön palatko takaisin, noutamaan vaatteitaan. – Matt.24:16-18 aramea

silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille; joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on, ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. - Matt.24:16-18 KR38

 

Mutta voi raskaita ja niitä, jotka imettävät niinä päivinä! Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapatin päivänä. – Matt.24:19-20 aramea

Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. - Matt.24:19-20 KR38

 

Sillä silloin on oleva sellainen valtava ahdistus, jota ei ole ollut maailman alusta lähtien, tähän saakka, eikä tule enää olemaan. Ja jos niitä päiviä ei lyhennettäisi, ei mikään liha voisi elää, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. – Matt.24:21-22 aramea 👍

Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. - Matt.24:21-22 KR38 🤔

 

Jos silloin joku ihminen sanoo teille, ”täällä on se voideltu”, tai siellä – älkää uskoko! Sillä on nouseva vääriä voideltuja ja valheiden profeettoja, ja he antavat suuria merkkejä, eksyttääkseen, jos mahdollista, jopa ne valitutkin. – Matt.24:23-24 aramea 👍

Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tahi: 'Tuolla', niin älkää uskoko. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. - Matt.24:23-24 KR38

 

Katso, minä olen edeltä sanonut sen teille. Sen tähden, jos teille sanotaan, ”katso, hän on erämaassa”, älkää lähtekö, tai että ”katso, hän on tuolla sisällä”, älkää uskoko. Sillä aivan kuten salama, joka lähtee idästä ja näkyy länteen saakka, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. – Matt.24:25-27 aramea

Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Sentähden, jos teille sanotaan: 'Katso, hän on erämaassa', niin älkää menkö sinne, tahi: 'Katso, hän on kammiossa', niin älkää uskoko. Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus. - Matt.24:25-27 KR38

 

Missä ruumis on, siellä kotkat kokoontuvat. – Matt.24:28 aramea

Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat. - Matt.24:28 KR38

 

Mutta heti näiden ahdistuksen päivien jälkeen, aurinko pimenee, eikä kuu näytä valkeuttaan, ja tähtiä putoaa taivaista, ja taivasten voimia järisytetään. – Matt.24:29 aramea

Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. - Matt.24:29 KR38

 

Ja silloin taivaissa tulee näkyviin ihmisen pojan merkki, ja silloin kaikki maan perhekunnat tanssivat, ja he näkevät sen ihmisen pojan, joka tulee pilvien yllä, taivasten voimien ja monien ylistysten kanssa. – Matt.24:30 aramea 🙂👍

Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. - Matt.24:30 KR38 🤔

 

Ja hän lähettää enkelinsä, sen suuren pasuunan kanssa, ja he kokoavat ne valitut, hänen omansa, neljästä tuulesta, ja taivasten ääriin saakka. – Matt.24:31 aramea

Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. - Matt.24:31 KR38

 

Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus, että heti, kun sen oksat taipuvat ja sen lehdet alkavat kasvaa, te tiedätte, että kesä on tulossa. Myös kun te näette kaikki nämä, tietäkää, että on tullut sen pasuunan puhaltaminen. Amen, minä sanon teille, ettei tällainen auringon polte katoa, ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. – Matt.24:32-34 aramea 👍

Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat. - Matt.24:32-34 KR38 🤨

 

Taivaat ja maa katoavat  – ja minun sanani eivät katoa. – Matt.24:35 aramea

Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. - Matt.24:35 KR38

 

Mutta siitä päivästä ja siitä hetkestä ei kukaan ihminen tiedä, eivätkä taivasten enkelit, vaan isä yksin. – Matt.24:36 aramea

Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin. - Matt.24:36 KR38 🤔

 

Mutta aivan niin kuin oli Noah’n päivinä, niin on oleva ihmisen pojan tulemuksenkin. Sillä aivan niin kuin he olivat ennen sitä vedenpaisumusta; syötiin ja juotiin, ja otettiin vaimoja ja annettiin miehille, kunnes tuli se päivä, kunNoah meni sisälle arkkiin. Eivätkä tienneet, ennen kuin se tulva tuli, ja vei heidät kaikki. Näin on ihmisen pojankin tulemus oleva. – Matt.24:37-39 aramea

Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva. - Matt.24:37-39 KR38

 

Silloin on kaksi miestä oleva pellolla; toinen otetaan kiinni ja toinen jätetään. Ja kaksi naista on myllyssä jauhamassa; yksi otetaan kiinni ja se toinen jätetään. – Matt.24:40-41 aramea 👍

*  Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. - Matt.24:40-41 KR38 🤨👎

 

Sen tähden, herätkää, sillä te ette tiedä, minä hetkenä teidän Herranne tulee! – Matt.24:42 aramea

Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. - Matt.24:42 KR38

 

Mutta tietäkää tämä, että jos talon omistaja olisi tiennyt, minkä vartiohetken aikana varas tulee, hän olisi ollut hereillä, eikä olisi sallinut, että taloonsa murtaudutaan. Tämän tähden, olkaa myös te valmiina, koska sillä hetkellä, kun te ette odota, ihmisen poika tulee. – Matt.24:43-44 aramea

Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan. Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee. - Matt.24:43-44 KR38

 

*  Kuka siis on sellainen viisas ja uskollinen palvelija, jonka hänen isäntänsä on määrännyt hänen talonsa lapsia hoitamaan, että antaisi heille ruokaa ajallaan? – Matt.24:45 aramea 👍

Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? - Matt.24:45 KR38 🤔

 

Autuas se palvelija, jonka hänen isäntänsä, hänen tullessaan, löytää tätä tekemästä! Amen, minä sanon teille, että hän on asettava hänet kaiken sen ylle, mitä hänellä on. – Matt.24:46-47 aramea

Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän! Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. - Matt.24:46-47 KR38

 

Mutta jos palvelija – se paha – sanookin sydämessään, ”minun isäntäni tulo viipyy”, ja alkaa lyömään ystäviään, ja syömään ja juomaan juopuneiden kanssa, sen palvelijan isäntä tulee sellaisena päivänä, jota hän ei toivo, ja hetkessä, josta hän ei tiedä. Ja hän heittää hänet alas, ja asettaa hänen osansa olemaan puolueellisten kanssa. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. – Matt.24:48-51 aramea

Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: 'Minun herrani viipyy', ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys." - Matt.24:48-51 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/