5. huhti, 2018

Matteus luku 22

Uuden Testamentin käännösten vertailu Matteus luku 22: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/matthew.pdf

 

Ja taas Jeshua vastasi vertauksen kautta, ja sanoi; Taivasten kuningaskunta on verrattavissa mieheen, kuninkaaseen, joka valmisti pojalleen hääjuhlaa. Ja hän lähetti palvelijoitaan, että kutsuisivat kutsuttuja siihen hääjuhlaan, mutta he eivät tahtoneet tulla. – Matt.22:1-3 aramea

Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi: "Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. - Matt.22:1-3 KR38

Vielä hän lähetti toisia palvelijoita, ja sanoi, ”kerro niille kutsutuille, että katso, minun ateriani on valmiina, ja minun härkäni ja vasikkani on teurastettu, ja kaikki on valmista – tulkaa hääjuhlaan!” – Matt.22:4 aramea

Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen: 'Sanokaa kutsutuille: Katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttilääni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina; tulkaa häihin.'  - Matt.22:4 KR38

 

Mutta he kieltäytyivät, ja menivät, yksi pellolleen ja toinen kauppapaikalleen.  Mutta ne loput ottivat kiinni hänen palvelijansa, ja pahoinpitelivät ja tappoivat heidät. – Matt.22:5-6 aramea

Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä kaupoilleen; ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat.  - Matt.22:5-6 KR38

 

Mutta kun kuningas kuuli siitä, hän vihastui, ja lähetti oman sotajoukkonsa tuhoamaan nämä murhaajat, ja polttamaan heidän kaupunkinsa. – Matt.22:7 aramea

Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. - Matt.22:7 KR38

 

Silloin hän sanoi palvelijoilleen, ”hääjuhla on valmiina, ja nämä, jotka olivat kutsuttuja, eivät olleet siihen arvollisia.” – Matt.22:8 aramea

Sitten hän sanoi palvelijoillensa: 'Häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. - Matt.22:8 KR38

 

Sen tähden, menkää teiden äärille, ja kutsukaa hääjuhlaan kaikki, kenet löydätte. Ja nämä palvelijat lähtivät teille, ja kokosivat kaikki, joita löysivät, hyvät ja pahat, ja häätalo täyttyi vieraista. – Matt.22:9-10 aramea

Menkää siis teiden risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte.' Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. - Matt.22:9-10 KR38

 

Ja kuningas astui sisään, nähdäkseen vieraat, ja hän näki siellä miehen, joka ei ollut pukeutunut häävaatteisiin. Ja sanoi hänelle, ”ystäväni, kuinka sinä olet tänne sisälle tullut, kun sinulla ei ole hääjuhlan pukua?” Mutta hän oli sanaton. – Matt.22:11-12 aramea

Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle: 'Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita?' Mutta hän jäi sanattomaksi. - Matt.22:11-12 KR38

 

Silloin kuningas sanoi palvelijoille, ”sitokaa hänen kätensä ja jalkansa, ja heittäkää hänet siihen pimeyden luomukseen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.”  Sillä monet ovat kutsuttuja, ja harvat valittuja. – Matt.22:13-14 aramea

Silloin kuningas sanoi palvelijoille: 'Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen.' Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut." - Matt.22:13-14 KR38

 

Sitten fariseukset menivät neuvottelemaan, että kuinka he saisivat hänet kiinni sanan kautta. Ja he lähettivät hänen luokseen oppilaitaan, Herodeksen huonekunnan kanssa, ja he sanoivat hänelle, ”opettaja, me tiedämme, että sinulla on totuus, ja sinä opetat Jumalan Tooraa totuudessa, etkä suosi ketään, sillä sinä et ole puolueellinen.” – Matt.22:15-16 aramea

Silloin fariseukset menivät ja neuvottelivat, kuinka saisivat hänet sanoissa solmituksi. Ja he lähettivät hänen luoksensa opetuslapsensa herodilaisten kanssa sanomaan: "Opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöön. - Matt.22:15-16 KR38

 

Sen tähden, sano meille, miltä sinusta näyttää, onko luvallista antaa henkilöveroa keisarille vai ei? Mutta Jeshua tiesi heidän pahantahtoisuutensa, ja sanoi, ”miksi te puolueelliset koettelette minua?” – Matt.22:17-18 aramea

Sano siis meille: miten arvelet? Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei?" Mutta Jeesus ymmärsi heidän pahuutensa ja sanoi: "Miksi kiusaatte minua, te ulkokullatut?  - Matt.22:17-18 KR38

 

”Näyttäkää minulle henkilöveron denari.” Niin hänelle tuotiin denari. Ja Jeshua sanoi heille, ”kenen kuva tämä on, ja kirjoitus?” He sanoivat, ”keisarin.” Hän sanoi heille, ”Sen tähden, antakaa keisarin omat keisarille ja Jumalan omat Jumalalle.” Ja kun he kuulivat tämän, he hämmästyivät, ja jättivät hänet ja menivät pois. – Matt.22:19-22 aramea

Näyttäkää minulle veroraha." Niin he toivat hänelle denarin. Hän sanoi heille: "Kenen kuva ja päällekirjoitus tämä on?" He vastasivat: "Keisarin." Silloin hän sanoi heille: "Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on." Kun he sen kuulivat, ihmettelivät he ja jättivät hänet ja menivät pois. - Matt.22:19-22 KR38

 

Sinä päivänä häntä lähestyivät saddukeukset, ja he sanoivat hänelle, ”eihän kuolleille ole elämää?” Ja he kysyivät sitä häneltä. Ja he sanoivat hänelle, ”opettaja, Moshe sanoi meille, että jos mies kuolee ilman lapsia, ottakoon hänen veljensä hänen vaimonsa, ja nostakoon siemenen veljelleen.” – Matt.22:23-24 aramea

Sinä päivänä tuli hänen luoksensa saddukeuksia, jotka sanovat, ettei ylösnousemusta ole, ja he kysyivät häneltä sanoen: "Opettaja, Mooses on sanonut: 'Jos joku kuolee lapsetonna, niin hänen veljensä naikoon hänen vaimonsa ja herättäköön siemenen veljelleen.' - Matt.22:23-24 KR38

 

Mutta meidän luonamme oli seitsemän veljestä. Ensimmäinen otti vaimon, ja kuoli, eikä hänen vaimonsa jättänyt lapsia veljelleen. Samoin myös toinen, ja myös kolmas, seitsemänteen saakka. Mutta heidän kaikkien jälkeen myös se vaimo kuoli. Mutta heidän kaikkien jälkeen myös se vaimo kuoli. – Matt.22:25-27 aramea

Keskuudessamme oli seitsemän veljestä. Ensimmäinen otti vaimon ja kuoli; ja koska hänellä ei ollut jälkeläistä, jätti hän vaimonsa veljelleen. Niin myös toinen ja kolmas, ja samoin kaikki seitsemän. Viimeiseksi kaikista kuoli vaimo. - Matt.22:25-27 KR38

 

Sen tähden, kenelle näistä seitsemästä hän on oleva vaimo, ylösnousemuksessa, sillä he kaikki olivat hänet ottaneet? – Matt.22:28 aramea

Kenen vaimo noista seitsemästä hän siis ylösnousemuksessa on oleva? Sillä kaikkien vaimona hän on ollut."  - Matt.22:28 KR38

 

Jeshua vastasi ja sanoi heille, ”te eksytte, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa.” Sillä kuolleiden ylösnousemuksessa ei oteta vaimoja, eikä naisia miehille, vaan he ovat taivaissa niin kuin Jumalan enkelit. – Matt.22:29-30 aramea

Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaassa. - Matt.22:29-30 KR38

 

Mutta kuolleiden ylösnousemuksesta; ettekö te ole lukeneet sitä,mitä on teille sanottu Jumalasta, joka sanoi, Että minä olen Abrahamin Jumala, Ishakin Jumala, Jakobin Jumala, eikä Jumala ole kuolleiden, vaan elävien. – Matt.22:31-32 aramea

*  Mutta mitä kuolleitten ylösnousemukseen tulee, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille, sanoen: 'Minä olen Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala'? Ei hän ole kuolleitten Jumala, vaan elävien." - Matt.22:31-32 KR38

 

Ja kun se kansanjoukko kuuli hänen opetuksensa, he olivat hämmästyksissään. – Matt.22:33 aramea

Ja sen kuullessaan kansa hämmästyi hänen oppiansa.  - Matt.22:33 KR38

Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli saanut zadokilaiset hiljaisiksi, he kokoontuivat yhteen. Ja yksi heistä, joka tunsi kirjoitetun sanan, kysyi häneltä, koetellen häntä; Opettaja, mikä on se suuri käsky kirjoitetussa sanassa?  – Matt.22:34-35 aramea

Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen; ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten: "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?" - Matt.22:34-35 KR38

 

Mutta Jeshua sanoi hänelle, että ”rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi.” Tämä on se suuri, ja ensimmäinen käsky. Ja toinen, joka on sen vertainen, että ”rakasta lähimmäistäsi kuin omaa sieluasi.”  Näissä kahdessa käskyssä riippuvat Toora ja profeetat. – Matt.22:37-40 aramea

NiinJeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi.' Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.' Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat." - Matt.22:37-40 KR38

 

Mutta kun fariseukset olivat koolla, Jeshua kysyi heiltä; Ja hän sanoi, ”mitä te sanotte Messiaasta, kenen poika hän on?” He sanoivat hänelle, ”Davidin poika.”  Hän sanoi heille, ”ja kuinka David hengessä kutsui häntä Herraksi, sillä hän sanoi;”  Herra sanoi minun Herralleni, istu oikealle puolelleni, kunnes minä asetan sinun vastustajasi sinun jalkojesi alle. Sen tähden, jos David kutsui häntä Herraksi, kuinka hän on hänen poikansa? – Matt.22:41-45 aramea

Ja fariseusten ollessa koolla Jeesus kysyi heiltä sanoen: "Mitä arvelette Kristuksesta? Kenen poika hän on?" He sanoivat hänelle: "Daavidin." Hän sanoi heille: "Kuinka sitten Daavid Hengessä kutsuu häntä Herraksi, sanoen: 'Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle.' Jos siis Daavid kutsuu häntä Herraksi, kuinka hän on hänen poikansa?" - Matt.22:41-45 KR38

 

Ja kukaan ei voinut hänelle antaa vastausta, eikä kukaan uskaltanut enää siitä päivästä lähtien häneltä kysyä. – Matt.22:46 aramea

Ja kukaan ei voinut vastata hänelle sanaakaan; eikä siitä päivästä lähtien yksikään enää rohjennut kysyä häneltä mitään. - Matt.22:46 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/