4. huhti, 2018

Apostolien teot luku 21

Uuden Testamentin käännösten vertailu Apostolien teot luku 21: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/apt.pdf

 

Ja me erosimme heistä ja matkustimme suoraan Ko’n saareen, ja seuraavana päivänä me tulimme Rodos’lle ja sieltä Pataralle. Ja me löysimme siellä laivan, joka oli menossa Foinikiaan, ja me nousimme sille, ja matkustimme. Ja me saavuimme Kyproksen saaren luokse saakka, ja jätimme sen vasemmalle, ja tulimme Syyriaan, ja sieltä me saavuimme Tsur’iin, sillä siellä sen laivan lasti oli purettava. – Apt.21:1-3 aramea

Kun olimme eronneet heistä ja lähteneet purjehtimaan, laskimme suoraan Koos-saareen ja seuraavana päivänä Rodoon ja sieltä Pataraan. Siellä tapasimme Foinikiaan menevän laivan, astuimme siihen ja lähdimme purjehtimaan. Ja kun Kypro rupesi näkymään ja oli jäänyt meistä vasemmalle, purjehdimme Syyriaan ja nousimme maihin Tyyrossa; siellä näet laivan oli määrä purkaa lastinsa. – Apt.21:1-3 KR38

 

Ja kun me löysimme siellä oppilaat, me viivyimme heidän luonaan ne seitsemän päivää, ja nämä sanoivat joka päivä Paulos’lle hengessä, ettei menisi Jerusalemiin. Ja näiden päivien jälkeen me lähdimme mennäksemme tien kautta, ja nämä kaikki olivat meitä saattamassa, ja heidän naisensa ja lapsensa, kaupungin ulkopuolelle saakka, ja he polvistuivat polvilleen meren rannalle, ja rukoilivat. Ja me suutelimme toisiamme ja nousimme laivaan, ja nämä palasivat koteihinsa. – Apt.21:4-6 aramea

Ja tavattuamme opetuslapset me viivyimme siellä seitsemän päivää. Ja Hengen vaikutuksesta he varoittivat Paavalia menemästä Jerusalemiin. Mutta kun olimme viettäneet loppuun ne päivät, lähdimme matkalle, ja kaikki saattoivat vaimoineen ja lapsineen meitä kaupungin ulkopuolelle saakka. Ja me laskeuduimme rannalla polvillemme ja rukoilimme; ja sanottuamme jäähyväiset toisillemme astuimme laivaan, ja he palasivat kotiinsa. – Apt.21:4-6 KR38

 

Mutta me matkustimme Tsur’sta ja tulimme Akkon kaupunkiin, ja me annoimme niille veljille, jotka siellä olivat, sen rauhan, ja asuimme heidän luonaan yhden päivän. – Apt.21:7 aramea

Tyyrosta me saavuimme Ptolemaikseen, ja siihen päättyi purjehduksemme. Ja me tervehdimme veljiä siellä ja viivyimme päivän heidän luonansa. – Apt.21:7 KR38

 

Ja seuraavana päivänä me lähdimme ja tulimme Kesareaan, ja menimme asumaan evankelista Filippuksen kotiin, sellaisen, joka oli niistä seitsemästä. Ja hänellä oli neljä neitsyttä tytärtä, jotka profetoivat. – Apt.21:8-9 aramea

Mutta seuraavana päivänä me lähdimme sieltä ja tulimme Kesareaan, jossa menimme evankelista Filippuksen tykö, joka oli yksi niistä seitsemästä, ja jäimme hänen tykönsä. Ja hänellä oli neljä tytärtä, neitsyttä, joilla oli profetoimisen lahja. – Apt.21:8-9 KR38

 

Ja oltuamme siellä monta päivää, tuli Jehud’sta alas yksi profeetta, jonka nimi oli Agabus. Ja hän tuli sisään meidän luoksemme ja otti vyön Paulos’n vyötäröltä ja sitoi sielunsa jalat, ja kätensä, ja sanoi, ”siten sanoi pyhyyden henki, että se mies, joka on tämän vyön isäntä, siten juutalaiset sitovat hänet Jerusalemissa, ja hänet luovutetaan kansakuntien käsiin”. – Apt.21:10-11 aramea

Siellä me viivyimme useita päiviä. Niin tuli sinne Juudeasta eräs profeetta, nimeltä Agabus. Ja tultuaan meidän luoksemme hän otti Paavalin vyön, sitoi sillä jalkansa ja kätensä ja lausui: "Näin sanoo Pyhä Henki: 'Sen miehen, jonka vyö tämä on, juutalaiset näin sitovat Jerusalemissa ja antavat pakanain käsiin.'" – Apt.21:10-11 KR38

 

Ja nämä sanat kuultuamme me pyysimme häntä, me, ja sen paikan asukkaat, ettei menisi Jerusalemiin. Silloin Paulos vastasi ja sanoi, ”mitä te teette? Te itkette ja rikotte minun sydämeni, sillä en minä ole ainoastaan sidottu, vaan minä olen valmis kuolemaankin Jerusalemissa meidän Herramme Jeshuan nimen puolesta”. – Apt.21:12-13 aramea

Kun sen kuulimme, pyysimme, sekä me että ne, jotka siellä asuivat, ettei hän menisi Jerusalemiin. Silloin Paavali vastasi ja sanoi: "Mitä te teette, kun itkette ja särjette minun sydäntäni. Sillä minä olen valmis, en ainoastaan käymään sidottavaksi, vaan myöskin kuolemaan Jerusalemissa Herran Jeesuksen nimen tähden."  – Apt.21:12-13 KR38

 

Ja kun emme saaneet taivutetuksi, me luovutimme ja sanoimme, että ”tapahtukoon meidän Herramme tahto”. Ja näiden päivien jälkeen me valmistauduimme, ja nousimme Jerusalemiin. – Apt.21:14-15 aramea

*  Ja kun hän ei taipunut, niin me rauhoituimme ja sanoimme: "Tapahtukoon Herran tahto." Niiden päivien kuluttua me hankkiuduimme ja menimme ylös Jerusalemiin.  – Apt.21:14-15 KR38

 

Ja meidän kanssamme tuli joitakin oppilaita Kesareasta, johdattaen kanssaan yhden niistä ensimmäisistä veljistä, jonka nimi oli Mnason, ja hän oli Kyprokselta, että ottaisi meidät vastaan kotiinsa. – Apt.21:16 aramea

Ja meidän kanssamme tuli myös opetuslapsia Kesareasta, jotka veivät meidät majapaikkaamme, erään vanhan opetuslapsen, kyprolaisen Mnasonin, tykö. – Apt.21:16 KR38

 

Ja kun me tulimme Jerusalemiin, veljet ottivat meidät iloisesti vastaan. Ja seuraavana päivänä menimme Paulos’n kanssa sisään Jakob’n luokse, kun ne kaikki vanhimmat olivat hänen luonaan. Ja me annoimme heille rauhan, ja Paulos kertoi heille järjestyksessä kaiken, mitä Jumala teki kansakunnissa hänen palvelutyönsä kautta. – Apt.21:17-19 aramea

Ja saavuttuamme Jerusalemiin veljet ottivat meidät iloiten vastaan. Seuraavana päivänä Paavali meni meidän kanssamme Jaakobin tykö, ja kaikki vanhimmat tulivat sinne saapuville. Ja kun hän oli heitä tervehtinyt, kertoi hän kohta kohdalta kaikki, mitä Jumala hänen palveluksensa kautta oli tehnyt pakanain keskuudessa. – Apt.21:17-19 KR38

 

Ja kun he kuulivat, he ylistivät Jumalaa ja sanoivat hänelle, ”sinä näet, kuinka monia kymmeniä tuhansia veljiä oli Jehud’ssa, niitä, jotka uskoivat, ja he kaikki ovat sen kirjoitetun sanan kiivailijoita”. – Apt.21:20 aramea

Sen kuultuaan he ylistivät Jumalaa ja sanoivat Paavalille: "Sinä näet, veli, kuinka monta tuhatta juutalaista on tullut uskoon, ja he ovat kaikki lainkiivailijoita. – Apt.21:20 KR38

 

Mutta heille oli sanottu sinua vastaan, että sinä opetat, että kaikki ne juutalaiset, jotka ovat muissa kansakunnissa, pysyisivät erossa Moshe’sta, kun sanot, etteivät ympärileikkaisi lapsiaan eivätkä vaeltaisi sen kirjoitetun sanan tapojen mukaan. – Apt.21:21 aramea

*  Mutta heille on kerrottu sinusta, että sinä opetat kaikkia pakanain seassa asuvia juutalaisia luopumaan Mooseksesta ja kiellät heitä ympärileikkaamasta lapsiaan ja vaeltamasta säädettyjen tapojen mukaan.  – Apt.21:21 KR38

 

Sen tähden, koska se heiltä kuultu on tullut tänne, Tee jotain, mitä sanomme sinulle; meillä on neljä miestä, jotka ovat vannoneet puhdistuvansa. – Apt.21:22-23 aramea

Mitä siis on tehtävä? Varmaankin on suuri joukko kokoontuva, sillä he saavat kuulla sinun tulleen.Tee siis tämä, minkä me nyt sinulle sanomme. Meillä on täällä neljä miestä, joilla on lupaus täytettävänä. – Apt.21:22-23 KR38

 

Vie heidät ja mene puhdistumaan heidän kanssaan, ja maksa heistä se hinta, että ajelisivat päänsä, ja jokainen tietäisi, että se, mitä sinusta on puhuttu, on valhe, ja sinä täytät ja pidät sen kirjoitetun sanan. – Apt.21:24 aramea

Ota ne luoksesi ja puhdista itsesi heidän kanssansa ja maksa kulut heidän puolestaan, että he saisivat leikkauttaa tukkansa; siitä kaikki huomaavat, ettei ole mitään perää siinä, mitä heille on kerrottu sinusta, vaan että sinäkin vaellat lain mukaan ja noudatat sitä. – Apt.21:24 KR38

 

Mutta niistä, jotka muista kansakunnista uskovat, me kirjoitimme, että varjelisivat sielunsa uhratuista, ja haureudesta, ja kuristetusta ja verestä. – Apt.21:25 aramea

Mutta uskoon tulleista pakanoista me olemme päättäneet ja kirjoittaneet, että heidän on välttäminen epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta." – Apt.21:25 KR38

 

Silloin Paulos vei nämä miehet, seuraavana päivänä, ja puhdistui heidän kanssaan, ja meni sisään temppeliin, kertoen heille sen puhdistumisen päivien täyttymyksestä, kunnes jokaisen heistä oli tuotava se lahja. – Apt.21:26 aramea

Silloin Paavali otti ne miehet luokseen, ja kun hän seuraavana päivänä oli puhdistanut itsensä heidän kanssaan, meni hän pyhäkköön ja ilmoitti, milloin heidän puhdistumispäivänsä tulisivat päättymään, jota ennen heidän kunkin edestä oli tuotava uhri. – Apt.21:26 KR38

 

Ja kun se sapatin päivä saapui, ne juutalaiset, jotka olivat Aasiasta, näkivät hänet temppelissä ja kiihottivat koko kansan häntä vastaan, ja he kohottivat kätensä häntä vastaan. – Apt.21:27 aramea

Mutta kun ne seitsemän päivää olivat päättymässä, näkivät Aasiasta tulleet juutalaiset hänet pyhäkössä, kiihoittivat kaiken kansan ja kävivät häneen käsiksi  – Apt.21:27 KR38

 

He vetosivat ja sanoivat, ”miehet, israelilaiset, auttakaa! Tämä mies opettaa joka paikassa meidän omaa kansaamme vastaan ja kirjoitettua sanaa vastaan, ja tätä paikkaa vastaan, ja tuo aramealaisiakin sisään temppeliin, ja turmelee tätä pyhää paikkaa!” – Apt.21:28 aramea

ja huusivat: "Israelin miehet, auttakaa! Tämä on se mies, joka kaikkialla opettaa kaikkia ihmisiä meidän kansaamme ja lakiamme ja tätä paikkaa vastaan, onpa vielä tuonut kreikkalaisia pyhäkköönkin ja saastuttanut tämän pyhän paikan." – Apt.21:28 KR38

 

*  Sillä he olivat ensin nähneet efesolaisen Trofimus’n hänen kanssaan kaupungilla, ja he luulivat, että ne, jotka olivat Paulos’n kanssa, ovat temppeliä vastaan. – Apt.21:29 aramea

Sillä he olivat ennen nähneet efesolaisen Trofimuksen kaupungilla hänen kanssaan ja luulivat, että Paavali oli tuonut hänet pyhäkköön. – Apt.21:29 KR38

 

Ja koko se kaupunki tuli levottomaksi, ja kaikki kansa kokoontui ja otti Paulos’n kiinni, ja he raahasivat hänet ulos temppelistä, ja sillä hetkellä ne portit olivat suljetut. – Apt.21:30 aramea

Ja koko kaupunki tuli liikkeelle, ja väkeä juoksi kokoon; ja he ottivat Paavalin kiinni, raastoivat hänet ulos pyhäköstä, ja heti portit suljettiin. – Apt.21:30 KR38

 

Ja kun se kansanjoukko etsi hänen tappamistaan, sen alueen konsuli sai kuulla, että koko kaupunki oli hänestä vaivaantunut. – Apt.21:31 aramea

Ja kun he tahtoivat hänet tappaa, sai sotaväenosaston päällikkö sanan, että koko Jerusalem oli kuohuksissa. – Apt.21:31 KR38

 

*  Ja siinä hetkessä hänet vietiin sadanpäämiehelle ja monille sotilaille, ja he juoksivat hänen päälleen, ja nähdessään konsulin ja sotilaat, he lakkasivat hakkaamasta Paulosta. – Apt.21:32 aramea

Tämä otti heti paikalla mukaansa sotilaita ja sadanpäämiehiä ja riensi alas heidän luoksensa. Kun he näkivät päällikön ja sotilaat, lakkasivat he lyömästä Paavalia. – Apt.21:32 KR38

 

Ja konsuli tuli hänen luokseen ja otti hänet kiinni, ja käski, että hänet on sidottava kaksilla kahleilla, ja kysyi häneltä, että kuka hän oli, ja mitä hän teki. – Apt.21:33 aramea

Silloin päällikkö astui esiin, otatti hänet kiinni ja käski sitoa hänet kaksilla kahleilla ja kysyi, kuka hän oli ja mitä hän oli tehnyt.  – Apt.21:33 KR38

 

Ja jotkut siitä joukosta huusivat häntä vastaan monia asioita, eikä hän voinut heidän huutonsa tähden tietää, millainen totuus on, ja hän käski, että hänet vietäisiin sinne leiripaikkaan. – Apt.21:34 aramea

Mutta kansanjoukosta huusivat toiset sitä, toiset tätä. Ja koska hän melun tähden ei voinut saada varmaa selkoa, käski hän viedä hänet kasarmiin. – Apt.21:34 KR38

 

Ja kun Paulos saapui portaille, sotilaat kantoivat hänet sen kansan raivon tähden. Sillä hänen perässään tuli paljon kansaa, ja he huusivat ja sanoivat, ”kantakaa hänet pois!” – Apt.21:35-36 aramea

Ja kun Paavali tuli portaille, täytyi sotamiesten kantaa häntä kansan väkivallan tähden; sillä suuri kansanpaljous seurasi perässä ja huusi: "Vie pois hänet!"  – Apt.21:35-36 KR38

 

Ja kun hän saapui sisään sille leiripaikalle, Paulos sanoi konsulille, ”onko minulla lupa puhua sinun kanssani?” Mutta hän sanoi hänelle, ”tiedätkö sinä kreikkaa?” – Apt.21:37 aramea

Ja kun oltiin kuljettamassa Paavalia sisälle kasarmiin, sanoi hän päällikölle: "Onko minun lupa sanoa sinulle jotakin?" Niin tämä sanoi: "Osaatko sinä siis kreikkaa? – Apt.21:37 KR38

 

Etkö sinä ole se egyptiläinen, joka ennen näitä päiviä kapinoi, ja vei erämaahan ne neljä sukuruhtinasta, pahantekijää? – Apt.21:38 aramea

Etkö sitten olekaan se egyptiläinen, joka hiljakkoin villitsi ne neljätuhatta murhamiestä ja vei heidät erämaahan?" – Apt.21:38 KR38

 

Paulos sanoi hänelle, ”minä olen juutalainen mies, Kilikian Tarsos’sta, siitä tunnetusta kaupungista, jossa minä synnyin. Minä pyydän sinua, salli minun puhua kansalle”. Ja hänen sallittuaan sen, Paulos seisoi portaiden yllä ja viittoi heille kädellään, ja kun he lakkasivat, hän puhui heidän kanssaan hebreaksi ja sanoi heille; – Apt.21:39-40 aramea

Niin Paavali sanoi: "Minä olen juutalainen mies, Tarson, tunnetun Kilikian kaupungin, kansalainen; pyydän sinua, salli minun puhua kansalle." Ja kun hän sen salli, niin Paavali, seisoen portailla, viittasi kädellään kansalle; ja kun oli syntynyt syvä hiljaisuus, puhui hän heille hebreankielellä ja sanoi:  – Apt.21:39-40 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/