4. huhti, 2018

Apostolien teot luku 19

Uuden Testamentin käännösten vertailu Apostolien teot luku 19: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/apt.pdf

 

Ja kun hän, Apollo, oli Korinthos’ssa, Paulos kierteli niitä ylempiä maakuntia ja tuli Efesos’lle, ja hän kysyi niiltä oppilailta, jotka siellä olivat, Että olivatko he saaneet sen pyhyyden hengen, kun tulivat uskoon. He vastasivat ja sanoivat, etteivät edes ole kuulleet, ”että se pyhyyden henki on meitä varten”. – Apt.19:1-2 aramea

Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali, kuljettuaan läpi ylämaakuntien, Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. Ja hän sanoi heille: "Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon?" Niin he sanoivat hänelle: "Emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan." – Apt.19:1-2 KR38

 

Ja hän sanoi heille, ”minkä kautta te olette kastetut?” He sanoivat hänelle, ”sillä Johannan’n kasteella”. Paulos sanoi heille, ”Johannan kastoi sillä kääntymyksen kasteella kansaa, sanoessaan, että uskoisivat sellaiseen, joka tuli hänen jälkeensä, joka on hän, Jeshua, Messias”. – Apt.19:3-4 aramea

Ja hän sanoi: "Millä kasteella te sitten olette kastetut?" He vastasivat: "Johanneksen kasteella." Niin Paavali sanoi: "Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen." – Apt.19:3-4 KR38

 

Ja kun nämä kuulivat, he kävivät kasteella meidän Herramme Jeshuan, Messian nimessä. Ja Paulos laittoi kädet heidän päälleen, ja pyhyyden henki tuli heidän päälleen, ja he puhuivat eri kielillä ja profetoivat. Mutta näitä ihmisiä oli kaikkiaan kaksitoista. – Apt.19:5-6 aramea

Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Heitä oli kaikkiaan noin kaksitoista miestä.  – Apt.19:5-6 KR38

 

Ja Paulos meni sisään kokouspaikalle, ja puhui julkisesti ja vakuuttavasti kolme kuukautta Jumalan kuningaskunnasta. – Apt.19:8 aramea

Ja hän meni synagoogaan, ja kolmen kuukauden ajan hän puhui heidän kanssansa rohkeasti ja vakuuttavasti Jumalan valtakunnasta. – Apt.19:8 KR38

 

Ja jotkut heistä olivat kovettuneita, ja he halveksivat ja pilkkasivat sitä Jumalan tietä niiden kansakuntien joukon edessä. Silloin Paulos meni kauas, ja erotti ne oppilaat heistä, ja hän puhui heidän kanssaan joka päivä sen miehen koulussa, jonka nimi oli Tyrannos. – Apt.19:9 aramea

Mutta kun muutamat paaduttivat itsensä eivätkä uskoneet, vaan puhuivat pahaa Herran tiestä kansan edessä, niin hän meni pois heidän luotaan ja erotti opetuslapset heistä ja piti joka päivä keskusteluja Tyrannuksen koulussa. – Apt.19:9 KR38

 

Ja tätä tapahtui kaksi vuotta, kunnes ne kaikki kuulivat sen Herran sanan, jotka asustivat Aasiassa; juutalaiset ja aramealaiset. – Apt.19:10 aramea

Ja sitä kesti kaksi vuotta, niin että kaikki Aasian asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sanan. – Apt.19:10 KR38

 

Ja Jumala teki valtavia voimatekoja Paulos’n käsien kautta.  Siten, että myös niitä viittoja, jotka peittivät heidän olemustaan, tai tallitheja, tuotiin ja laitettiin sairaiden päälle, ja ne sairaudet lähtivät heistä, ja riivaajatkin ajettiin heistä pois. – Apt.19:11-12 aramea

Ja Jumala teki ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta, niin että vieläpä hikiliinoja ja esivaatteita hänen iholtansa vietiin sairasten päälle, ja taudit lähtivät heistä ja pahat henget pakenivat pois. – Apt.19:11-12 KR38

 

Mutta oli myös joitakin juutalaisia, niitä, jotka kiertelivät ja manasivat riivaajia vastaan, jotka manasivat meidän Herramme Jeshuan nimessä niiden ylle, joissa oli saastaisia henkiä, sanoen, ”me manaamme teidät sellaisen Jeshuan nimessä, jota Paulos julistaa”.  – Apt.19:13 aramea

Myöskin muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niiden ylitse, joissa oli pahoja henkiä, sanoen: "Minä vannotan teitä sen Jeesuksen kautta, jota Paavali julistaa."  – Apt.19:13 KR38

 

Mutta yhdellä juutalaisella ylipapilla, jonka nimi oli Skeua, oli seitsemän lasta, jotka tekivät tätä. Ja se paha riivaaja vastasi ja sanoi heille, ”Jeshuan minä tunnen, ja Paulos’n minä tiedän, mutta keitä te olette?” Ja se mies, jossa se paha henki oli, hyppäsi heidän päälleen ja heitti heitä, ja he pakenivat siitä talosta alastomina ja haavoitettuina  – Apt.19:14-16 aramea

Ja niiden joukossa, jotka näin tekivät, oli myös erään juutalaisen ylipapin, Skeuaan, seitsemän poikaa; mutta paha henki vastasi heille sanoen: "Jeesuksen minä tunnen, ja Paavalin minä tiedän, mutta keitä te olette?" Ja se mies, jossa paha henki oli, karkasi heidän kimppuunsa, voitti heidät toisen toisensa perästä ja runteli heitä, niin että he alastomina ja haavoitettuina pakenivat siitä huoneesta. – Apt.19:14-16 KR38

 

Ja tämä tuli tunnetuksi kaikille juutalaisille ja aramealaisille, jotka asustivat Efesos’ssa, ja kunnioitus lankesi heidän kaikkien ylle, ja meidän Herramme Jeshuan, Messiaan nimeä korotettiin  – Apt.19:17 aramea

Ja tämän saivat tietää kaikki Efeson asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset; ja heidät kaikki valtasi pelko, ja Herran Jeesuksen nimeä ylistettiin suuresti. – Apt.19:17 KR38

 

Ja monet niistä, jotka uskoivat, tulivat ja kertoivat rikkomuksensa ja tunnustivat, mitä olivat tehneet. Mutta myös monet noidat kokosivat heidän kirjoituksensa ja toivat, polttivat niitä kansanjoukon edessä, ja laskivat niiden arvon, ja se nousi viiteenkymmeneen tuhanteen rahaan  – Apt.19:18-19 aramea

Ja monet niistä, jotka olivat tulleet uskoon, menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa. Ja useat niistä, jotka olivat taikuutta harjoittaneet, kantoivat kirjansa kokoon ja polttivat ne kaikkien nähden; ja kun niiden arvo laskettiin yhteen, huomattiin sen olevan viisikymmentä tuhatta hopearahaa. – Apt.19:18-19 KR38

 

Ja siten se Jumalan uskollisuus voimistui ja lisääntyi suurella voimalla. – Apt.19:20 aramea

Näin Herran sana voimallisesti kasvoi ja vahvistui. – Apt.19:20 KR38

 

Mutta kun nämä olivat täyttyneet, Paulos laittoi ajatuksiinsa, että kiertelisi koko Makedoniassa ja Akaia’ssa, ja menisi Jerusalemiin, ja hän sanoi, että ”kun olen mennyt sinne, minun täytyy nähdä Roomakin”. – Apt.19:21 aramea

Kun kaikki tämä oli tapahtunut, niin Paavali hengessä päätti kulkea Makedonian ja Akaian kautta ja matkustaa Jerusalemiin ja sanoi: "Käytyäni siellä minun pitää nähdä myös Rooma." – Apt.19:21 KR38

 

Ja hän lähetti kaksi näistä, jotka palvelivat häntä, Makedoniaan; Timoteuksen ja Erastus’n, mutta hän viipyi sen ajan Aasia’ssa. Mutta siihen aikaan oli paljon levottomuutta sitä Jumalan tietä vastaan. – Apt.19:22-23 aramea

Ja hän lähetti Makedoniaan kaksi apumiehistänsä, Timoteuksen ja Erastuksen, mutta jäi itse joksikin aikaa Aasiaan. Tähän aikaan syntyi sangen suuri melu siitä tiestä. – Apt.19:22-23 KR38

 

Mutta siellä oli yksi hopeantekijä, jonka nimi oli Demetrius, joka teki Artemis’lle hopeisia esineitä, ja se rikastutti suurella hyödyllä hänen ammattikuntaansa.  Tämä kokosi ne kaikki sen ammatin harjoittajat ja ne, jotka palvelivat heidän kanssaan, ja sanoi heille, ”miehet, te tiedätte, että me saamme koko elantomme tästä palvelutyöstä”. – Apt.19:24-25 aramea

Sillä eräs hopeaseppä, nimeltä Demetrius, joka valmisti hopeaisia Artemiin temppeleitä, hankki sillä ammattilaisille melkoisia tuloja. Hän kutsui kokoon nämä sekä muut, jotka sellaista työtä tekivät, ja sanoi: "Miehet, te tiedätte, että meillä on hyvä toimeentulomme tästä työstä; – Apt.19:24-25 KR38

 

Ja tekin kuulette ja näette, ettei tämä Paulos vakuuta ainoastaan efesolaisia, vaan monia muitakin, koko Aasiaa, ja hän kääntää heitä sanoessaan, etteivät nämä, jotka ovat ihmisten käsillä tehtyjä, ole jumalia. Eikä tämä tahto ole ainoastaan se julkinen häpeä ja turhuus, vaan myös se, että koko Aasian suuren jumalattaren Artemis’n temppeliä pidetään kuin ei mitään, ja kaikki kansakunnat pitävät halpana sen palvontaa. – Apt.19:26-27 aramea

mutta nyt te näette ja kuulette, että tuo Paavali on, ei ainoastaan Efesossa, vaan melkein koko Aasiassa, uskotellut ja vietellyt paljon kansaa, sanoen, etteivät ne ole jumalia, jotka käsillä tehdään. Ja nyt uhkaa se vaara, että ei ainoastaan tämä meidän elinkeinomme joudu halveksituksi, vaan myöskin, että suuren Artemis jumalattaren temppeliä ei pidetä minäkään ja että hän menettää mahtavuutensa, hän, jota koko Aasia ja koko maanpiiri palvelee." – Apt.19:26-27 KR38

 

Ja kun he kuulivat nämä, he täyttyivät kateudella ja huusivat ja sanoivat, ”suuri on efesolaisten Artemis!” – Apt.19:28 aramea

Kun he sen kuulivat, tulivat he vihaa täyteen ja huusivat sanoen: "Suuri on efesolaisten Artemis!" – Apt.19:28 KR38

 

Ja koko se kaupungin kansa tuli levottomaksi ja he juoksivat kuin yhtenä ja menivät amfiteatterille, ja tempasivat heidän kanssaan Gaius’n ja Aristarkus’n, ne makedonialaiset miehet, Pauloksen seuralaiset. – Apt.19:29 aramea

Ja koko kaupunki joutui sekasortoon, ja he ryntäsivät kaikki yhdessä näytelmäpaikkaan ja tempasivat mukaansa Gaiuksen ja Aristarkuksen, kaksi makedonialaista, jotka olivat Paavalin matkatovereita. – Apt.19:29 KR38

 

Ja Paulos tahtoi mennä sisään amfiteatterille, ja ne oppilaat kielsivät häntä. Ja ne Aasian johtajatkin, koska he olivat hänen ystäviään, lähettivät hänelle pyynnön, ettei antaisi sieluaan amfiteatterille sisään. – Apt.19:30-31 aramea

Ja kun Paavali tahtoi mennä kansanjoukkoon, eivät opetuslapset sitä sallineet. Ja myös muutamat Aasian hallitusmiehistä, jotka olivat hänen ystäviään, lähettivät hänelle sanan ja pyysivät, ettei hän menisi näytelmäpaikkaan. – Apt.19:30-31 KR38

 

Mutta ne kansanjoukot, jotka olivat amfiteatterilla, olivat hyvin levottomat, ja he huusivat toinen toisilleen, sillä monet heistä eivät tienneet, minkä tähden he olivat kokoontuneet. – Apt.19:32 aramea

Ja he huusivat, mikä mitäkin; sillä kokous oli sekasortoinen, ja useimmat eivät tienneet, minkätähden he olivat tulleet kokoon. – Apt.19:32 KR38

 

Mutta se juutalaisten kansa, joka oli siellä, nosti heistä sen juutalaisen miehen, jonka nimi oli Aleksandros, ja hän nousi viittoen kädellään, ja tahtoi puolustautua kansalle. Ja kun he tiesivät, että hän oli juutalainen, he huusivat kaikki yhdellä äänellä noin kaksi tuntia, että ”suuri on efesolaisten Artemis!” – Apt.19:33-34 aramea

Silloin vedettiin joukosta esille Aleksander, jota juutalaiset työnsivät esiin; niin Aleksander viittasi kädellään merkiksi, että hän tahtoi pitää puolustuspuheen kansan edessä. Mutta kun he huomasivat, että hän oli juutalainen, rupesivat he kaikki yhteen ääneen huutamaan ja kirkuivat noin kaksi hetkeä: "Suuri on efesolaisten Artemis!" – Apt.19:33-34 KR38

 

Ja kaupungin johtaja hiljensi heidät sanoen, ”efesolaiset miehet, sillä kuka ihmisistä on se, joka ei tiedä efesolaisten kaupungista, että se Artemis’n papitar on suuri, ja se hänen kuvansa tuli alas taivaista?” – Apt.19:35 aramea

Mutta kun kaupungin kansleri oli saanut kansan rauhoittumaan, sanoi hän: "Efeson miehet, onko ketään, joka ei tiedä, että efesolaisten kaupunki on suuren Artemiin temppelin ja hänen taivaasta pudonneen kuvansa vaalija? – Apt.19:35 KR38

 

Sen tähden, koska tätä vastaan ei kukaanvoi sanoa, teidän täytyy hiljentyä, ettette tekisi mitään harkitsematta. Sillä te toitte nämä miehet, kun he eivät ole ryöstäneet temppeliä eivätkä pilkanneet meidän jumalatartamme. – Apt.19:36-37 aramea

Koska ei kukaan voi tätä kieltää, tulee teidän siis pysyä rauhallisina eikä tehdä mitään harkitsematonta. Te olette kuitenkin tuoneet tänne nämä miehet, jotka eivät ole temppelin ryöstäjiä eivätkä ole meidän jumalatartamme pilkanneet. – Apt.19:36-37 KR38

 

*  Mutta jos tällä Demetriuksella ja hänen ammattikunnallaan on tuomittavaa jonkun kanssa, katso, konsuli on kaupungissa, he osaavat lähestyä häntä ja tuomita toinen toisensa kanssa. – Apt.19:38 aramea

Jos siis Demetriuksella ja hänen ammattiveljillänsä on riita-asiaa jotakuta vastaan, niin pidetäänhän oikeudenistuntoja ja onhan käskynhaltijoita; vetäkööt toisensa oikeuteen. – Apt.19:38 KR38

 

Ja jos jotain muuta kaipaatte siitä kirjoitetusta sanasta, on annettu kokoontumista varten paikka sen ratkaisemiseksi. – Apt.19:39 aramea

Ja jos teillä on vielä jotakin muuta vaadittavaa, niin ratkaistakoon asia laillisessa kansankokouksessa. – Apt.19:39 KR38

 

Koska nyt mekin seisomme vaarassa, että syytetään levottomuudesta, ettemme osaa puolustautua kansanjoukkoa vastaan, joka tänä päivänä turhaan kokoontui, ja on levoton ilman syytä. Ja nämä sanottuaan se kansanjoukko hajaantui. – Apt.19:40-41 aramea

Sillä tämänpäiväisen tapahtuman tähden me olemme vaarassa joutua syytteeseen jopa kapinasta, vaikkei mitään aihetta olekaan; ja silloin me emme voi vastata tästä mellakasta." Näin puhuen hän sai kokouksen hajaantumaan. – Apt.19:40-41 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/