3. huhti, 2018

1.Korintolaiset luku 13

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Korintolaiset luvut 13: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/1kor.pdf

 

Jos minä puhuisin kaikilla ihmisten kielillä, ja enkelien kautta, eikä minussa olisi rakkautta, minä olisin kumiseva vaski tai se kello, joka antaa ääntä. Ja jos minussa olisi se profetoiminen, ja tuntisin ne kaikki salaisuudet, ja kaikki tieto, ja jos minussa olisi kaikki se uskollisuus, että vuori siirtyy, ja minussa ei ole rakkautta – en olisi mitään. – 1.Kor.13:1-2 aramea

Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. – 1.Kor.13:1-2 KR38

 

Ja jos minä syötän kaiken, mitä minulla on, köyhille, ja jos minä luovutan ruumiini poltettavaksi, ja minussa ei olisi rakkautta, en minä mitään saavuttaisi. – 1.Kor.13:3 aramea

Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. – 1.Kor.13:3 KR38

 

Rakkaus on pitkämielinen ja suloinen. Rakkaus ei kadehdi. Rakkaus ei ole masentunut eikä särjetty. Eikä se harjoita häpeällistä, eikä pyydä omaansa, eikä ole revitty, eikä pahan ravitsema. – 1.Kor.13:4-5 aramea

Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, – 1.Kor.13:4-5 KR38

 

*  Ei iloitse vääryydessä, vaan iloitsee totuudessa. Kaikki se kestää, kaikki se uskoo, kaiken toivoo, kaiken sietää. Rakkaus ei milloinkaan kaadu. Sillä profetiat lakkaavat, ja kielet vaikenevat, ja tieto tulee turhaksi. – 1.Kor.13:6-8 aramea

ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa. – 1.Kor.13:6-8 KR38

 

Sillä me tiedämme monesta vähän, ja me profetoimme monesta vähän. Mutta kun tulee se täydellinen, silloin se on oleva turhaa, mikä nyt on vähäistä. – 1.Kor.13:9-10 aramea

Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. – 1.Kor.13:9-10 KR38

 

Vastasyntyneenä ollessani minä puhuin kuin vastasyntynyt, ja minua ruokittiin kuin vastasyntynyttä, ja minä ajattelin sen mukaan kuin vastasyntynyt. Mutta tultuani mieheksi minä lakkasin nämä lapselliset. Nyt me näemme kuin peilin kautta, vertauskuvassa, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tiedän paljosta vähän, mutta silloin olen tietävä niin kuin tietää tulee. – 1.Kor.13:11-12 aramea

Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niinkuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. – 1.Kor.13:11-12 KR38

 

Sillä nämä kolme ovat yhteen liitettyjä; uskollisuus ja toivo ja rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. – 1.Kor.13:3 aramea

Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus. – 1.Kor.13:13 KR38

 Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/