3. huhti, 2018

1.Korintolaiset luku 12

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Korintolaiset luvut 12: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/1kor.pdf

 

Mutta hengellisistä, veljeni, minä tahdon, että te tietäisitte, Että te olitte uskottomia, ja te olitte erottelukykyä vailla, epäjumalien johdatettavana, niiden, joilla ei ole ääntä. – 1.Kor.12:1-2 aramea 👍

Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. – 1.Kor.12:1-2 KR38 🤨

 

Tämän tähden minä kerron teille, ettei ole ketään, joka puhuu Jumalan hengessä ja sanoo, että ”Jeshua, hän on kirottu”, eikä myös kukaan voi sanoa, että ”Jeshua, hän on Herra Jumala”, paitsi siinä pyhyyden hengessä. – 1.Kor.12:3 aramea 👍

Sentähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan Hengessä, sano: "Jeesus olkoon kirottu", ja ettei kukaan voi sanoa: "Jeesus olkoon Herra", paitsi Pyhässä Hengessä. – 1.Kor.12:3 KR38

 

Mutta vaikka niitä lahjoja jaetaan, se henki on yksi. Ja niitä palvelutehtäviä jaetaan, mutta Herra, hän on yksi. Ja niitä voimatekoja jaetaan, vaan Jumala, hän on yksi, joka tekee kaiken jokaisessa. – 1.Kor.12:4-6 aramea 👍

Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama; ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama; ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. – 1.Kor.12:4-6 KR38 🤨

 

Mutta jokaiselle on annettu hengen ilmestys sen mukaan, mikä häntä auttaa. Hengen kautta annetaan ne viisauden sanat, mutta toiselle siinä hengessä tiedon sanat. Toiselle uskollisuus siinä hengessä, toiselle se parantamisen lahja siinä hengessä. – 1.Kor.12:7-9 aramea 👍

Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta; toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä; – 1.Kor.12:7-9 KR38  

Mutta toiselle voimaa, mutta toiselle profetoiminen, mutta toiselle se hengen erottaminen, mutta toiselle erilaiset kielet, mutta toiselle kielten selitys. Mutta nämä kaikki tekee se yksi henki, ja jakaa jokaiselle niin kuin hän tahtoo. – 1.Kor.12:10-11 aramea

toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo. – 1.Kor.12:10-11 KR38

 

Sillä samoilla tavoilla kuin ruumis, se on yksi, ja siinä on monta jäsentä, mutta ne kaikki ruumiin jäsenet ollessaan yhdessä, ovat ruumis, siten on myös Messias. Sillä myös me kaikki olemme yhden hengen kautta kastetut yhteen ruumiiseen; olipa juutalainen tai aramealainen, tai palveija tai vapaa, ja meitä kaikkia on juotettu siitä yhdestä hengestä. – 1.Kor.12:12-13 aramea

Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin; sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä. – 1.Kor.12:12-13KR38

 

Sillä ei ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan monta. Sillä jos jalka sanoisi, että ”koska en ollut sellainen, en ole siitä ruumiista”, tämänkö tähden se ei olisi siitä ruumiista? Ja jos korva sanoisi, että ”en ole silmä, en ole siitä ruumiista”, tämänkö tähden se ei olisi siitä ruumiista? Sillä jos koko ruumis olisi silmä, missä olisi kuuleminen? Ja jos kaikki olisi kuulemista, missä olisi hajuaisti? – 1.Kor.12:14-17 aramea

Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta. Jos jalka sanoisi: "Koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen", niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Ja jos korva sanoisi: "Koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen", niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas kokonaan kuulona, missä silloin haisti? – 1.Kor.12:14-17 KR38

 

Mutta nyt, Jumala asetti kaikki toinen toisensa jäsenet siihen ruumiiseen, sillä tavalla kuin hän tahtoi. Mutta jos he kaikki olisivat se yksi tietty jäsen, missä olisi ruumis? Mutta nyt, niitä jäseniä on monta, mutta se ruumis on yksi. – 1.Kor.12:18-20 aramea

Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet, itsekunkin niistä, ruumiiseen, niinkuin hän on tahtonut. Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten ruumis olisi? Mutta nytpä onkin monta jäsentä, ja ainoastaan yksi ruumis. – 1.Kor.12:18-20 KR38

 

Ei silmä voi sanoa korvalle, että ”sinä et ole minulle kaivattu!”, eikä pääkään voi sanoa jalalle, että ”sinä et ole meille kaivattu!”  Vaan ennemmin ne jäsenet, joita luullaan voimattomiksi, päinvastoin, juuri se on tarpeellinen. – 1.Kor.12:21-22 aramea

Silmä ei saata sanoa kädelle: "En tarvitse sinua", eikä myöskään pää jaloille: "En tarvitse teitä." Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä; – 1.Kor.12:21-22 KR38

 

Ja ne, joita me pidämme ruumiissa häpeällisinä, näille me lisäämme runsasta kunniaa, ja ne, jotka ovat hävettäviä, niille me teemme runsaasti ulkoista olemusta. Mutta ne jäsenet, jotka meissä ovat kunnioitettavia, eivät kaipaa itselleen kunniaa, sillä Jumala yhdistää ruumiin ja on antanut runsaan kunnian sellaisille jäsenille, jotka ovat vähäarvoisia. Ettei ruumiissa olisi jakaantumista, vaan kaikki jäsenet huolehtisivat toinen toisestaan samanarvoisesti. – 1.Kor.12:23-25 aramea

ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, me verhoamme sitä kunniallisemmin, ja niitä, joita häpeämme, me sitä häveliäämmin peitämme; mutta ne, joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempiarvoiselle suuremman kunnian, ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan. – 1.Kor.12:23-25 KR38

 

Niin että kun yksi jäsen kärsii, kaikki ottaisivat siihen osaa, ja jos yksi jäsen riemuitsee, kaikki jäsenet olisivat riemuitsemassa. Mutta te olette Messiaan ruumis, ja jäseniä omilla paikoillanne. – 1.Kor.12:26-27 aramea 👍

Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa; tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. – 1.Kor.12:26-27 KR38

 

Sillä Jumala asetti hänen seurakuntaansa ensin apostolit, heidän jälkeen profeetat, heidän jälkeen opettajat, heidän jälkeen voiman tekijät, heidän jälkeen sen parantamisen lahjan, ja auttajat ja ohjaajat ja erilaiset kielet. – 1.Kor.12:28 aramea

Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. – 1.Kor.12:28 KR38

 

Ovatko kaikki apostoleja? Ovatko kaikki profeettoja? Ovatko kaikki opettajia? Ovatko kaikki voiman harjoittajia? Onko heillä kaikilla se parantamisen lahja? Puhuvatko kaikki kielillä? Selittävätkö he kaikki? – 1.Kor.12:29-30 aramea 👍

Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja? Eivät kaikki profeettoja? Eivät kaikki opettajia? Eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja? Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja? Eiväthän kaikki puhu kielillä? Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään? – 1.Kor.12:29-30 KR38

 

Mutta jos teillä on intohimoa niihin valtaviin lahjoihin, minä vielä osoitan teille sen tien, joka on rikas! – 1.Kor.12:31 aramea 👍

Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. – 1.Kor.12:31 KR38 🤨

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/