3. huhti, 2018

1.Korintolaiset luku 11

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Korintolaiset luvut 11: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/1kor.pdf

 

Jäljitelkää minua, samoin kuin minäkin Messiasta! Mutta minä ylistän teitä, veljeni, että te muistatte minua joka asiassa, ja samoin pidätte kiinni niistä käskyistä, jotka minä olen teille antanut. – 1.Kor.11:1-2 aramea

Olkaa minun seuraajiani, niinkuin minä olen Kristuksen seuraaja. Minä kiitän teitä, että minua kaikessa muistatte ja noudatatte minun opetuksiani, niinkuin minä ne teille olen antanut. – 1.Kor.11:1-2 KR38

 

Mutta minä tahdon, että te tietäisitte, että jokaisen miehen pää on hän, Messias, ja vaimon pää on hän, mies, ja Messiaan pää on hän, Jumala. – 1.Kor.11:3 aramea

Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää. – 1.Kor.11:3 KR38

 

Jokainen mies, joka rukoilee, tai profetoi, peittäen päänsä, hän häpäisee päänsä. Ja jokainen vaimo, joka rukoilee tai profetoi, paljastaen päänsä, häpäisee päänsä, se on sama sen kanssa, kuin olisi ajellut päänsä. Sillä jos vaimo ei ole peitetty, leikkauttakoon hiuksensakin. Mutta jos se leikkauttaminen tai ajeleminen on vaimolle alentavaa, peittäköön. – 1.Kor.11:4-6 aramea

Jokainen mies, joka rukoilee tai profetoi pää peitettynä, häpäisee päänsä. Mutta jokainen vaimo, joka rukoilee tai profetoi pää peittämätönnä, häpäisee päänsä, sillä se on aivan sama, kuin jos hänen päänsä olisi paljaaksi ajeltu. Sillä jos vaimo ei verhoa päätään, leikkauttakoon hiuksensakin; mutta koska on häpeäksi vaimolle, että hän leikkauttaa tai ajattaa hiuksensa, niin verhotkoon itsensä. – 1.Kor.11:4-6 KR38

 

Sillä mies ei ole velvollinen peittämään päätään, koska hän on Jumalan kaltainen ja kunnia, mutta vaimo on se miehen kunnia. Sillä mies ei ole vaimosta, vaan vaimo miehestä. Eikä miestä edes luotu vaimon tähden, vaan vaimo miehen tähden. – 1.Kor.11:7-9 aramea

Miehen ei tule peittää päätänsä, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia; mutta vaimo on miehen kunnia. Sillä mies ei ole alkuisin vaimosta, vaan vaimo miehestä; eikä miestä luotu vaimoa varten, vaan vaimo miestä varten. – 1.Kor.11:7-9 KR38

 

Tämän tähden, vaimo on velvollinen, että hänellä on käskyvalta päänsä ylle, enkelien tähden. Mutta silti, mies ei ole vaimosta ulkopuolella, eikä vaimokaan miehen ulkopuolella, meidän Herrassamme. Sillä samoin kuin vaimo on miehestä, siten myös mies on vaimon kautta, mutta kaikki on Jumalasta. – 1.Kor.11:10-12 aramea

Sentähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien tähden. Herrassa ei kuitenkaan ole vaimoa ilman miestä eikä miestä ilman vaimoa. Sillä samoin kuin vaimo on alkuisin miehestä, samoin myös mies on vaimon kautta; mutta kaikki on Jumalasta. – 1.Kor.11:1 KR38

 

Tehkää päätös keskuudessanne, omia sielujanne varten, onko vaimon sopivaa rukoilla Jumalaa päänsä paljastaen. Eikö myös luonto opeta teille, että kun miehen hiukset ovat kasvaneet, se on hänelle häpeä? Ja se on vaimolle kunnia, kun hänen hiuksensa ovat suuret, koska hiukset on annettu hänelle sen peitteen puolesta. – 1.Kor.11:3-15 aramea

Päättäkää itse: sopiiko vaimon rukoilla Jumalaa pää peittämätönnä? Eikö itse luontokin opeta teille, että jos miehellä on pitkät hiukset, se on hänelle häpeäksi; ja että jos vaimolla on pitkät hiukset, se on hänelle kunniaksi? Sillä ovathan hiukset annetut hänelle hunnuksi. – 1.Kor.11:13-15 KR38

 

Mutta jos joku väittelee näitä vastaan; tällaista tapaa ei ole meillä, eikä Jumalan seurakunnalla. – 1.Kor.11:16 aramea

Mutta jos joku haluaa väittää vastaan, niin tietäköön, että meillä ei ole sellaista tapaa eikä Jumalan seurakunnilla. – 1.Kor.11:16 KR38

 

Mutta tämä, jota käsken, en sitä teitä ylistämällä tee, koska teidän tulemisenne ei ole teidän eduksenne, vaan te olette laskeutuneet siihen kuivuuteen! Sillä ensiksi, kun te kokoonnutte seurakunnassa, minä kuulen jakaantumisesta, jota on teidän keskuudessanne, ja monet asiat minä uskonkin. Sillä teidän keskuuteenne on myös tuleva riitoja, että ne, jotka teissä ovat pysyviä, tulisivat tunnetuiksi. – 1.Kor.11:17-19 aramea 👍

Mutta tätä käskiessäni en kiitä sitä, että kokoontumisenne ei tee teitä paremmiksi, vaan pahemmiksi. Sillä ensiksikin olen kuullut, että kun kokoonnutte seurakunnankokoukseen, teillä on riitaisuuksia keskenänne, ja osittain sen uskonkin. Täytyyhän teidän keskuudessanne olla puolueitakin, että kävisi ilmi, ketkä teistä kestävät koetuksen. – 1.Kor.11:17-19 KR38

 

Sen tähden, kun te kokoonnutte syömään ja juomaan, se ei ole ikään kuin vanhurskasta meidän Herramme päivää varten. Vaan joku syö ateriaansa ennen toista, ja yksi on nälkäinen, ja toinen juovuksissa! Eikö teillä ole koteja, missä söisitte ja joisitte, vai pidättekö te halpana Jumalan seurakuntaa? Ja te häpäisette niitä, joilla ei ole! Mitä sanon teille? Tulisiko teitä ylistää? Tässä en ylistä. – 1.Kor.11:20-22 aramea

Kun te näin kokoonnutte yhteen, niin ei se ole Herran aterian nauttimista, sillä syömään ruvettaessa kukin rientää ottamaan eteensä omat ruokansa, ja niin toinen on nälissään ja toinen juovuksissa. Eikö teillä sitten ole muita huoneita, niissä syödäksenne ja juodaksenne? Vai halveksitteko Jumalan seurakuntaa ja tahdotteko häväistä niitä, joilla ei mitään ole? Mitä minun on teille sanominen? Onko minun teitä kiittäminen? Tässä kohden en kiitä. – 1.Kor.11:20-22 KR38

 

Sillä minä olen meidän Herraltamme vastaanottanut sen, minkä olen teille antanut, että meidän HerrammeJeshua, sinä yönä, jona hänet petettiin, otti leivän, ja hän siunasi ja mursi, ja sanoi, ”ottakaa, syökää! Tämä on minun ruumiini, joka on teidän puolestanne murrettu. Tehkää siten minun muistokseni.” – 1.Kor.11:23-24 aramea

Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan; tehkää tämä minun muistokseni." – 1.Kor.11:23-24 KR38

 

Sillä tavalla, sen jälkeen, kun he olivat aterioineet, hän antoi myös sen maljan ja sanoi, ”tämä malja on se uusi liitto minun vereni kautta, tehkää siten joka kerta, kun te juotte, minun muistokseni.” – 1.Kor.11:25 aramea

Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni; niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni." – 1.Kor.11:25 KR38

 

Sillä joka kerta, kun te syötte tämän leivän, ja te juotte tämän maljan, te muistelette meidän Herramme kuolemaa, hänen tulemukseensa saakka. Sen tähden, sellainen, joka syö Herran leivästä, ja juo hänen maljastaan, eikä ole siihen arvollinen, hän on syyllinen Herran vereen ja ruumiiseen. – 1.Kor.11:26-27 aramea

Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee. Sentähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. – 1.Kor.11:26-27 KR38

 

Tämän tähden, tutkikoon ihminen oman sielunsa, ja sitten syö tästä leivästä, ja juo tästä maljasta. Sillä joka syö ja juo siitä, olematta arvollinen, syö ja juo sielunsa syyllisyydeksi, kun ei erottanut Herran ruumista. Tämän tähden, monet teissä ovat sairaita ja heikkoja, ja monet nukkuvat! – 1.Kor.11:28-30 aramea 👍

Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta; sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Sentähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. – 1.Kor.11:28-30 KR38 🤨

 

Sillä jos me tuomitsisimme sielumme, me emme olisi tuomittuja; Mutta kun me olemme meidän Herramme tuomitsemat, me olemme rangaistut, ettei meitä meidän rangaistuksesta syytettäisi maailman kanssa. – 1.Kor.11:31-32 aramea 👍

Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi; mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. – 1.Kor.11:31-32 KR38 🤨

 

Veljet, siis silloin, kun te kokoonnutte syömään, odottakaa toinen toistanne. Mutta joka on nälkäinen, aterioikoon kodissaan, ettei teidän kokoontumisenne olisi syyllisyydeksi. Mutta muista minä käsken teitä, kun tulen. – 1.Kor.11:33-34 aramea 👍

Sentähden, veljeni, kun kokoonnutte aterioimaan, odottakaa toisianne. Jos kenellä on nälkä, syököön kotonaan, ettette kokoontuisi tuomioksenne. Muista seikoista minä säädän, sitten kuin tulen. – 1.Kor.11:33-34 KR38 👎

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/