2. huhti, 2018

Matteus luku 20

Uuden Testamentin käännösten vertailu Matteus luku 20: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/matthew.pdf

 

Sillä taivasten kuningaskunta on miehen, talon isännän kaltainen, joka lähti aamunkoitossa palkkaamaan työmiehiä viinitarhalleen. Mutta hän sopi työmiesten kanssa denarista päivässä, ja lähetti heidät viinitarhalleen. – Matt.20:1-2 aramea

*  "Sillä taivasten valtakunta on perheenisännän kaltainen, joka varhain aamulla lähti ulos palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Ja kun hän oli sopinut työmiesten kanssa denarista päivältä, lähetti hän heidät viinitarhaansa. – Matt.20:1-2 KR38

 

Ja hän lähti ulos kolmannella hetkellä, ja näki toisia, jotka seisoivat torilla ja olivat työttömiä. Ja hän sanoi heille, ”menkää myös te siihen viinitarhaan, ja minä annan teille sen, mikä on oikeaa.” Mutta nämä menivät, ja hän lähti ulos vielä kuudennella ja yhdeksännellä hetkellä, ja teki samoin. – Matt.20:3-5 aramea

Ja hän lähti ulos kolmannen hetken vaiheilla ja näki toisia seisomassa torilla joutilaina;  ja hän sanoi heille: 'Menkää tekin minun viinitarhaani, ja mikä kohtuus on, sen minä annan teille.' Niin he menivät. Taas hän lähti ulos kuudennen ja yhdeksännen hetken vaiheilla ja teki samoin. – Matt.20:3-5 KR38

 

Ja yhdennentoista hetken lähellä hän lähti ulos, ja löysi toisia, jotka seisoivat ja olivat työttömiä. Ja hän sanoi heille, ”mitä te seisotte kaiken päivää ja olette työttömiä?” He sanoivat hänelle, ”eipä ole kukaan meitä palkannut.” Hän sanoi heille, ”menkää myös te siihen viinitarhaan, ja te saatte sen, mikä on oikeaa.” – Matt.20:6-7 aramea

Ja kun hän lähti ulos yhdennentoista hetken vaiheilla, tapasi hän vielä toisia siellä seisomassa; ja hän sanoi heille: 'Miksi seisotte täällä kaiken päivää joutilaina?' He sanoivat hänelle: 'Kun ei kukaan ole meitä palkannut.' Hän sanoi heille: 'Menkää tekin minun viinitarhaani.' – Matt.20:6-7 KR38

 

Mutta kun oli ilta, viinitarhan isäntä sanoi palkanlaskijalleen, ”kutsu työmiehet, ja annaheille heidän palkkansa, ja aloita viimeisestä, ja ensimmäiseen saakka.” – Matt.20:8 aramea

Mutta kun ilta tuli, sanoi viinitarhan herra tilansa hoitajalle: 'Kutsu työmiehet ja maksa heille palkka, viimeisistä alkaen ensimmäisiin asti.' – Matt.20:8 KR38

 

Ja nämä, jotka tulivat yhdennellätoista hetkellä, saivat denarin. Denarin. Ja kun ne ensimmäiset tulivat, he toivoivat, että saisivat enemmän, ja hekin saivat denarin. Denarin. – Matt.20:9-10 aramea

Kun nyt tulivat ne, jotka olivat saapuneet yhdennentoista hetken vaiheilla, saivat he kukin denarin. Ja kun ensimmäiset tulivat, luulivat he saavansa enemmän; mutta hekin saivat kukin denarin. – Matt.20:9-10 KR38

 

Ja kun he saivat sen, hevalittivat talon isännälle. Ja sanoivat, ”nämä viimeiset ovat tehneet työtä yhden hetken, sinä olet tehnyt heidät samanarvoisiksi meidän kanssamme, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja kuumuuden!” – Matt.20:11-12 aramea

*  Kun he sen saivat, napisivat he perheen isäntää vastaan ja sanoivat: 'Nämä viimeiset ovat tehneet työtä vain yhden hetken, ja sinä teit heidät meidän vertaisiksemme, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen.' – Matt.20:11-12 KR38

 

Mutta hän vastasi, ja sanoi yhdelle heistä, ”ystäväni, en minä sinulle vääryyttä tee. Etkö ollut sopinut kanssani denarista?” Ota omasi ja mene. Mutta minä tahdon antaa tälle viimeiselle saman kuin sinullekin. – Matt.20:13-14 aramea

Niin hän vastasi eräälle heistä ja sanoi: 'Ystäväni, en minä tee sinulle vääryyttä; etkö sopinut minun kanssani denarista? Ota omasi ja mene. Mutta minä tahdon tälle viimeiselle antaa saman verran kuin sinullekin.  – Matt.20:13-14 KR38

 

Tai eikö minulle ole luvallista tehdä omallani, mitä tahdon, tai oletko kateellinen siksi, että minä olen hyvä? Samoin on oleva viimeiset ensimmäisinä, ja ensimmäiset viimeisinä. Sillä monet ovat kutsutut, ja harvat valittuja. – Matt.20:15-16 aramea

Enkö saa tehdä omallani, mitä tahdon? Vai onko silmäsi nurja sentähden, että minä olen hyvä?' Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi."  – Matt.20:15-16 KR38

 

Mutta oli tulossa se, kun Jeshua oli menevä ylös Jerusalemiin, ja hän otti ne kaksitoista oppilasta vierelleen, ja ohjeisti heitä ja sanoi heille; Katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika luovutetaan papiston johtajille ja kirjanoppineille, ja hänet tuomitaan kuolemaan. Ja hänet luovutetaan kansakunnille, ja he pilkkaavat häntä, ja ruoskivat hänet, ja teloittavat hänet, ja kolmantena päivänä hän on nouseva. – Matt.20:17-19 aramea

Ja kun Jeesus lähti kulkemaan ylös Jerusalemiin, otti hän ne kaksitoista erilleen ja sanoi matkalla heille: "Katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika annetaan ylipappien ja kirjanoppineitten käsiin, ja he tuomitsevat hänet kuolemaan ja antavat hänet pakanoille pilkattavaksi ja ruoskittavaksi ja ristiinnaulittavaksi, ja kolmantena päivänä hän on nouseva ylös."  – Matt.20:17-19 KR38

 

Silloin häntä lähestyi Zebdin poikien äiti - hän ja hänen poikansa – ja hän kumarsi häntä ja pyysi häneltä jotain; Mutta hän sanoi hänelle, ”mitä sinä haluat?” Hän sanoi hänelle, ”sano, että nämä poikani istuisivat sinun kuningaskunnassasi, yksi oikealla puolellasi ja yksi vasemmalla puolellasi.” – Matt.20:20-21 aramea

Silloin Sebedeuksen poikain äiti tuli poikineen hänen tykönsä ja kumarsi häntä, aikoen anoa häneltä jotakin. Niin hän sanoi vaimolle: "Mitä tahdot?" Tämä sanoi hänelle: "Sano, että nämä minun kaksi poikaani saavat istua, toinen sinun oikealla ja toinen vasemmalla puolellasi, sinun valtakunnassasi."  – Matt.20:1 KR38

 

Jeshua vastasi ja sanoi, ”te ette tiedä, mitä te pyydätte. Pystyttekö te juomaan sen maljan, jonka minä tulen juomaan, tai ottamaan sen kasteen, jolla minut kastetaan?” He sanoivat hänelle, ”me pystymme.” – Matt.20:22 aramea

MuttaJeesus vastasi ja sanoi: "Te ette tiedä, mitä anotte. Voitteko juoda sen maljan, jonka minä olen juova?" He sanoivat hänelle: "Voimme."  – Matt.20:22 KR38

 

Hän sanoi heille, ”minun maljani te juotte, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, teidätkin kastetaan. Mutta se, että istuisitte oikealla ja vasemmalla, ei ole minun annettavissani, vaan se on niille, jotka minun Isäni on siihen valmistanut.” – Matt.20:23 aramea

Hän sanoi heille: "Minun maljani te tosin juotte, mutta minun oikealla ja vasemmalla puolellani istuminen ei ole minun annettavissani, vaan se annetaan niille, joille minun Isäni on sen valmistanut."   – Matt.20:23 KR38

 

Mutta kun ne kymmenen kuulivat sen, he vihastuivat näille kahdelle veljekselle. Ja Jeshua kutsui heidät luokseen ja sanoi heille, ”te tiedätte, että kansakuntien johtajat ovat heidän herroinaan, ja heidän päämiehillään on käskyvalta heihin.” – Matt.20:24-25 aramea

Kun ne kymmenen sen kuulivat, närkästyivät he näihin kahteen veljekseen. Mutta Jeesus kutsui heidät tykönsä ja sanoi: "Te tiedätte, että kansojen ruhtinaat herroina niitä hallitsevat, ja että mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan.  – Matt.20:24-25 KR38

 

Sillä tavalla ei ole teidän keskuudessanne, vaan joka teistä tahtoo olla suuri, olkoon teidän orjanne. Ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, olkoon teidän palvelijanne. – Matt.20:26-27 aramea

Näin älköön olko teillä keskenänne, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne, ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne;  – Matt.20:26-27 KR38

 

Niin myös ei Ihmisen Poika tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan, ja antamaan oman sielunsa, lunastukseksi monien puolesta. – Matt.20:28 aramea

niinkuin ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä."   – Matt.20:28 KR38

 

Ja kun Jeshua lähti Jerikosta, hänen perässään tuli suuri kansanjoukko. Ja katso, kaksi sokeaa oli istumassa tien sivussa, ja kun he kuulivat Jeshuan kulkevan siitä, he huusivat ja sanoivat, ”armahda meitä, minun Herrani, Davidin poika!” Mutta se väkijoukko nuhteli heitä, että olisivat hiljaa, ja he korottivat ääntään sitä enemmän, ja sanoivat, ”meidän Herramme, Davidin poika, armahda meitä!” – Matt.20:29-31 aramea

Ja heidän lähtiessään Jerikosta seurasi häntä suuri kansan paljous. Ja katso, kaksi sokeaa istui tien vieressä; ja kun he kuulivat, että Jeesus kulki ohitse, huusivat he sanoen: "Herra, Daavidin poika, armahda meitä." Niin kansa nuhteli heitä saadakseen heidät vaikenemaan; mutta he huusivat sitä enemmän sanoen: "Herra, Daavidin poika, armahda meitä."  – Matt.20:29-31 KR38

 

Ja Jeshua pysähtyi, ja kutsui heidät luokseen ja sanoi, ”mitä te tahdotte, että teille tekisin?” He sanoivat hänelle, ”meidän Herramme; että meidän silmämme aukenisivat.” – Matt.20:32-33 aramea

Silloin Jeesus seisahtui ja kutsui heidät tykönsä ja sanoi: "Mitä tahdotte, että minä teille tekisin?" He sanoivat hänelle: "Herra, että meidän silmämme aukenisivat."  – Matt.20:32-33 KR38

 

Ja Jeshua armahti heitä, ja kosketti heidän silmiään, ja siinä silmänräpäyksessä heidän silmänsä aukenivat, ja he menivät hänen perässään. – Matt.20:24 aramea

Niin Jeesuksen tuli heitä sääli, ja hän kosketti heidän silmiänsä, ja kohta he saivat näkönsä ja seurasivat häntä.  – Matt.20:34 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/