2. huhti, 2018

Matteus luku 19

Uuden Testamentin käännösten vertailu Matteus luku 19: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/matthew.pdf

 

Ja tapahtui, kun Jeshua oli lopettanut nämä puheet, hän lähti Galileasta, ja tuli Jehudin seudulle, Jordananin taakse. – Matt.19:1 aramea

Ja kun Jeesus oli lopettanut nämä puheet, lähti hän Galileasta ja kulki Jordanin tuota puolta Juudean alueelle. – Matt.19:1 KR38

 

Ja hänen perässään tuli paljon kansaa, ja hän paransi heidät siellä. Ja hänen luokseen tuli fariseuksia, ja koettelivat häntä ja sanoivat, ”onko miehelle luvallista, että eroaa vaimostaan, mistä syystä tahansa?” – Matt.19:2-3 aramea

Ja suuri kansan paljous seurasi häntä, ja hän paransi heitä siellä. Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa, ja he kiusasivat häntä sanoen: "Onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa?" – Matt.19:2-3 KR38

 

Mutta hän vastasi ja sanoi heille, ”ettekö ole lukeneet, että hän alusta asti teki heidät mieheksi ja naiseksi?” Ja sanoi, ”tämän tähden mies jättäköön isänsä ja äitinsä, ja yhtyköön vaimoonsa, ja he kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.” Siksi he eivät ole kaksi, vaan yksi ruumis. Sen tähden, minkä Jumala on yhdistänyt, sitä ihmisen ei tule erottaa. – Matt.19:4-6 aramea

Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi' ja sanoi: 'Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'? Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako." – Matt.19:4-6 KR38

 

He sanoivat hänelle, ”miksi Moshe sitten käski antaa erokirjan ja lähettää hänet pois?” Hän sanoi heille, ”tukeakseen teidän sydäntenne kovuutta, Moshe salli teille sen, että eroatte vaimoistanne. Mutta alusta niin ei ollut.” – Matt.19:7-8 aramea

He sanoivat hänelle: "Miksi sitten Mooses käski antaa erokirjan ja hyljätä hänet?" Hän sanoi heille: "Teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses salli teidän hyljätä vaimonne, mutta alusta ei niin ollut. – Matt.19:7-8 KR38

 

Mutta minä sanon teille, että joka eroaa vaimostaan, joka ei ole avionrikkojakaan, ja ottaa toisen, tekee aviorikoksen, ja joka ottaa eronneen, tekee aviorikoksen. – Matt.19:9 aramea

Mutta minä sanon teille: joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin; ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin." – Matt.19:9 KR38

 

Hänen oppilaansa sanoivat hänelle, ”jos syytökset miehen ja vaimon välillä ovat tällaiset, ei pitäisi ottaakaan vaimoa.” – Matt.19:10 aramea 👍

Opetuslapset sanoivat hänelle: "Jos miehen on näin laita vaimoonsa nähden, niin ei ole hyvä naida." – Matt.19:10 KR38 🤨

 

Mutta hän sanoi heille, ”ei jokainen sitä voi ottaa vastaan, vaan tämä puhe on sellaisille, joille se on suotu.” – Matt.19:11 aramea

Mutta hän sanoi heille: "Ei tämä sana kaikkiin sovellu, vaan ainoastaan niihin, joille se on suotu. – Matt.19:11 KR38

 

Sillä on uskollisia, jotka äitinsä kohdusta saakka ovat näin syntyneet, ja on uskollisia, jotka ihmislasten kautta ovat uskollisiksi tulleita, ja on uskollisia, sellaisia, jotka ovat sielunsa valmistaneet, taivasten kuningaskunnan tähden. Joka voi tämän vastaanottaa, ottakoon! – Matt.19:12 aramea 👍

Sillä on niitä, jotka syntymästään, äitinsä kohdusta saakka, ovat avioon kelpaamattomia, ja on niitä, jotka ihmiset ovat tehneet avioon kelpaamattomiksi, ja niitä, jotka taivasten valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä avioon kelpaamattomiksi. Joka voi sen itseensä sovittaa, se sovittakoon." – Matt.19:12 KR38 🤨👎

 

Silloin hänelle tuotiin lapsia, että hän asettaisi kätensä heidän päälleen, ja rukoilisi. Ja hänen oppilaansa nuhtelivat heitä. Mutta hän, Jeshua, sanoi heille, ”antakaa lasten tulla minun luokseni, älkääkä kieltäkö heitä, sillä sellaisten, kuin nämä ovat, on taivasten kuningaskunta.” Ja hän laittoi kätensä heidän päälleen, ja meni sieltä pois. – Matt.19:13-15 aramea

Silloin tuotiin hänen tykönsä lapsia, että hän panisi kätensä heidän päälleen ja rukoilisi; mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia.  Niin Jeesus sanoi: "Antakaa lasten olla, älkääkä estäkö heitä tulemasta minun tyköni, sillä senkaltaisten on taivasten valtakunta." Ja hän pani kätensä heidän päälleen ja lähti sieltä pois. – Matt.19:13-15 KR38

 

Ja yksi tuli, lähestyi ja sanoi hänelle, ”hyvä opettaja, mitä hyvää on tehtävä, että minulle olisi iankaikkinen elämä?” Mutta hän sanoi hänelle, ”miksi sinä kutsut minua hyväksi? Ei ole hyvää, muuta kuin ainoastaan Jumala. Mutta jos sinä tahdot elämään sisälle, pidä käskyt.” – Matt.19:16-17 aramea 👍

Ja katso, eräs mies tuli ja sanoi hänelle: "Opettaja, mitä hyvää minun pitää tekemän, että minä saisin iankaikkisen elämän?" Niin hän sanoi hänelle: "Miksi kysyt minulta, mikä on hyvää? On ainoastaan yksi, joka on hyvä. Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt." – Matt.19:16-17 KR38

 

Hän sanoi hänelle, ”mutta mitkä?” Jeshua sanoi hänelle, ”älä tapa, äläkä tee huorin, äläkä varasta, äläkä todista valheellista todistusta.” Ja kunnioita isääsi ja äitiäsi, ja rakasta lähimmäistäsi kuin omaa sieluasi. – Matt.19:18-19 aramea

Hän sanoi hänelle: "Mitkä?" Jeesus sanoi: "Nämä: 'Älä tapa', 'Älä tee huorin', 'Älä varasta', 'Älä sano väärää todistusta', 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi', ja: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'." – Matt.19:18-19 KR38

 

Tuo nuorukainen sanoi hänelle, ”nämä kaikki minä olen pitänyt, lapsuudestani saakka. Missä minä olen puutteellinen?” Jeshua sanoi hänelle, ”jos sinä tahdot tulla täydelliseksi; mene, myy omaisuutesi ja anna köyhille, ja sinulle on oleva aarre taivaissa, ja tule minun perässäni.” Mutta tuo nuorukainen kuuli tämän sanan, ja meni pois surullisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. – Matt.19:20-22 aramea

Nuorukainen sanoi hänelle: "Kaikkia niitä minä olen noudattanut; mitä minulta vielä puuttuu?" Jeesus sanoi hänelle: "Jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua." Mutta kun nuorukainen kuuli tämän sanan, meni hän pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. – Matt.19:20-22 KR38

 

Mutta Jeshuasanoi oppilailleen, ”amen, minä sanon teille, että rikkaan on vaikea päästä sisään taivasten kuningaskuntaan.” Mutta vielä minä sanon teille, että helpompi on köyden mennä neulan silmästä sisään, kuin rikkaan mennä sisään Jumalan kuningaskuntaan. – Matt.19:23-24 aramea 👍

Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: "Totisesti minä sanon teille: rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. Ja vielä minä sanon teille: helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan." – Matt.19:23-24 KR38 🤨👎

 

*  Mutta kun ne oppilaat kuulivat sen, he olivat hyvin hämmästyneitä, ja sanoivat, ”kuka sitten pystyy elämään?” Jeshua katsoi heihin ja sanoi heille, ”ihmisten kanssa tämä ei ole mahdollista, mutta Jumalan kanssa kaikki on mahdollista.” – Matt.19:25-26 aramea 👍🙂

Kun opetuslapset sen kuulivat, hämmästyivät he kovin ja sanoivat: "Kuka sitten voi pelastua?" Niin Jeesus katsoi heihin ja sanoi heille: "Ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista." – Matt.19:25-26 KR38

 

Silloin Keefa vastasi ja sanoi hänelle, ”katso, me olemme jättäneet kaiken ja seuranneet sinua. Mitä siis me siitä saamme?” – Matt.19:27 aramea

Silloin Pietari vastasi ja sanoi hänelle: "Katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua; mitä me siitä saamme?" – Matt.19:27 KR38

 

Jeshua sanoi heille, ”amen, minä sanon teille, että te, jotka olette minua seuranneet; siinä uudessa maailmassa, kun Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, myös te istutte kahdellatoista istuimella ja tuomitsette Israelin kahtatoista heimoa.” – Matt.19:28 aramea 👍

Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa. – Matt.19:28 KR38 🤨

 

Ja jokainen, joka luopuu talosta, tai veljestä tai sisaresta, tai isästä tai äidistä, tai vaimosta tai lapsista, tai kylästä, minun nimeni tähden, on saava satakertaisesti, ja perivä iankaikkisen elämän. Mutta monet ensimmäiset ovat oleva viimeisiä, ja viimeiset ensimmäisiä. – Matt.19:29-30 aramea

Ja jokainen, joka on luopunut taloista tai veljistä tai sisarista tai isästä tai äidistä tai lapsista tai pelloista minun nimeni tähden, on saava monin verroin takaisin ja perivä iankaikkisen elämän. Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi, ja monetviimeiset ensimmäisiksi." – Matt.19:29-30 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/