2. huhti, 2018

Matteus luku 18

Uuden Testamentin käännösten vertailu Matteus luku 18: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/matthew.pdf

 

Sillä hetkellä ne oppilaat tulivat Jeshuan luokse, ja sanoivat, ”kuka siis on suuri taivasten kuningaskunnassa?”  – Matt.18:1 aramea

Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat: "Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?" – Matt.18:1 KR38

 

Ja Jeshua kutsui erään poikalapsen, ja asetti hänet seisomaan heidän keskelleen. Ja hän sanoi, ”amen, minä sanon teille, että ellette muutu ja tule lapsen kaltaiseksi, ette ole pääsevä sisään taivasten kuningaskuntaan.” – Matt.18:2-3 aramea

Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä ja sanoi: "Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. – Matt.18:2-3 KR38

 

Sen tähden, joka taivuttaa sielunsa, niin kuin tämä lapsi, hän on oleva suuri taivasten kuningaskunnassa. Ja kuka ottaa vastaan kuin tällaisen lapsen, minun nimessäni, ottaa vastaan minut. – Matt.18:4-5 aramea

Sentähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. – Matt.18:4-5 KR38

 

Ja jokainen, joka loukkaa yhtäkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minun kauttani, hänestä pidetään huoli, että aasin myllynkivi laitetaan hänen kaulaansa, ja hänet upotetaan meren syvyyteen. Voi sitä loukkausten maailmaa! Sillä loukkausten on pakko tulla, mutta voi sitä miestä, jonka käden kautta ne loukkaukset tulevat! – Matt.18:6-7 aramea

*  Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi maailmaa viettelysten tähden! Viettelysten täytyy kyllä tulla; mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee! – Matt.18:6-7 KR38

 

Mutta jos sinun kätesi tai sinun jalkasi on sinulle loukkaukseksi, leikkaa se pois, ja heitä luotasi. Sinulle on hyvä, että pääset sisälle elämään, kun olet rampa tai kädetön, eikä se, kun sinut molempien käsien tai molempien jalkojen kanssa heitetään iankaikkiseen tuleen. Ja jos sinun silmäsi on sinulle loukkaukseksi, kaiva se pois ja heitä se luotasi. Sinulle on hyvä, että yhden silmän kanssa pääset sisälle elämään, eikä se, kun sinut molempien silmien kanssa heitetään helvetin tuleen. – Matt.18:8-9 aramea

Mutta jos sinun kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se pois ja heitä luotasi; parempi on sinulle, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat kädet tai molemmat jalat tallella, heitetään iankaikkiseen tuleen. Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi; parempi on sinun silmäpuolena mennä elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat silmät tallella, heitetään helvetin tuleen.  – Matt.18:8-9 KR38

 

Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, että heidän enkelinsä näkevät koko ajan minun taivaallisen isäni kasvot. Sillä Ihmisen Poika on tullut, että kadonnut tulisi saamaan elämän. – Matt.18:10-11 aramea

Katsokaa, ettette halveksu yhtäkään näistä pienistä; sillä minä sanon teille, että heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina minun Isäni kasvot, joka on taivaissa. Sillä Ihmisen Poika on tullut pelastamaan sitä, mikä on kadonnut.  – Matt.18:10-11 KR38

 

Miltä se teistä näyttää; jos miehellä on sata lammasta, ja niistä yksi eksyy, eikö hän jätä ne 99 vuorelle, ja mene etsimään sitä eksynyttä? Ja jos hän löytää sen, amen, minä sanon teille, että hän iloitsee siitä enemmän kuin niistä 99:stä, jotka eivät olleet eksyneet. Samoin ei ole teidän taivaallisen isänne tahto, että yksikään näistä vähäisistä menehtyisi. – Matt.18:12-14 aramea

Mitä arvelette? Jos jollakin ihmisellä on sata lammasta ja yksi niistä eksyy, eikö hän jätä niitä yhdeksääkymmentä yhdeksää vuorille ja mene etsimään eksynyttä? Ja jos hän sen löytää, totisesti minä sanon teille: hän iloitsee enemmän siitä kuin niistä yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä, jotka eivät olleet eksyneet. Niin ei myöskään teidän taivaallisen Isänne tahto ole, että yksikään näistä pienistä joutuisi kadotukseen.  – Matt.18:12-14 KR38

 

Mutta jos sinun veljesi satuttaa sinua, mene, nuhtele häntä kahden kesken – ainoastaan häntä – ja jos hän kuulee sinua, olet voittanut veljesi. – Matt.18:15 aramea

Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahdenkesken; jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi.  – Matt.18:15 KR38

 

Ja jos hän ei sinua kuule, ota kanssasi yksi tai kaksi mukaasi, koska kahden tai kolmen todistajan suun kautta kaikki sana vahvistetaan. Mutta jos hän ei heitäkään kuule, kerro seurakunnalle. Mutta jos hän ei kuuntele seurakuntaakaan, olkoon hän sinulle kuin veronkerääjä ja kuin pakana. – Matt.18:16-17 aramea

Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, 'että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla.' Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle, niinkuin olisi pakana ja publikaani.  – Matt.18:16-17 KR38

 

Ja amen, minä sanon teille, että kaikki, mitä te sidotte maassa, on oleva sidottu taivaissa, ja mitä te vapautatte maassa, on oleva vapaa taivaissa. – Matt.18:18 aramea

Totisesti minä sanon teille: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa.  – Matt.18:18 KR38

 

Vielä minä sanon teille, että jos kaksi teistä on maan päällä yksimielisiä mistä tahansa asiasta, jota he pyytävät, se on heille tuleva, minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. – Matt.18:19-20 aramea

Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä."  – Matt.18:19-20 KR38

 

Silloin Keefa tuli hänen luokseen ja sanoi; minun Herrani, jos minun veljeni rikkoo minua vastaan, kuinka monta kertaa minä annan hänelle anteeksi? Seitsemänkin kertaa? Jeshua sanoi hänelle; minä sanon sinulle, ei seitsemän, vaan 77 kertaa seitsemän. – Matt.18:21-22 aramea

Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?" Jeesus vastasi hänelle: "Minä sanon sinulle: ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän.  – Matt.18:21-22 KR38

 

Tämän tähden taivasten kuningaskunta on verrattavissa mieheen, kuninkaaseen, joka tahtoi tehdä tiliä palvelijoistaan. Ja kun hän alkoi sitä tekemään, hänelle tuotiin yksi, joka oli hänelle velkaa kymmenen tuhatta. – Matt.18:23-24 aramea

Sentähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltansa tiliä. Ja kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa kymmenentuhatta leiviskää. – Matt.18:23-24 KR38

 

Ja kun hänellä ei ollut mitään, millä maksaa, käski hänen isäntänsä, että on myytävä hänet ja hänen vaimonsa, ja hänen lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja hänen oli maksettava. Ja se palvelija lankesi alas, kumarsi häntä ja sanoi, ”minun herrani, ajattele minun henkeäni, ja minä maksan kaiken sinulle.” Ja hänen herransa armahti sitä palvelijaa, ja vapautti hänet, ja antoi hänen velkansa anteeksi. – Matt.18:25-27 aramea

Mutta kun tällä ei ollut, millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen: 'Ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki.' Niin herran kävi sääliksi sitä palvelijaa, ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. – Matt.18:1 KR38

 

Mutta tuo palvelija meni pois, ja löysi yhden kanssapalvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa sata denaria. Ja hän otti hänet kiinni ja kuristi häntä, ja sanoi hänelle, ”anna minulle se, mitä olet minulle velkaa!” Ja se hänen kanssapalvelijansa lankesi hänen jalkoihinsa, ja pyysi häneltä ja sanoi, ”ajattele minun henkeäni, ja minä maksan sinulle.” Mutta hän ei tahtonut, vaan meni, heitti hänet vankilaan, kunnes hän olisi antava hänelle sen, mitä oli hänelle velkaa. – Matt.18:28-30 aramea

Mutta mentyään ulos se palvelija tapasi erään kanssapalvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa sata denaria; ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi:'Maksa, minkä olet velkaa.' Niin hänen kanssapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen: 'Ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle.' Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa.  – Matt.18:28-30 KR38

 

Mutta kun hänen kanssapalvelijansa näkivät sen, se oli heille hyvin surullista, ja he tulivat ja paljastivat herralleen kaiken, mitä oli tapahtunut. – Matt.18:31 aramea

Kun nyt hänen kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheellisiksi ja menivät ja ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä oli tapahtunut.  – Matt.18:31 KR38

 

Sitten hänen herransa kutsui hänet luokseen ja sanoi hänelle, ”sinä paha palvelija, minä annoin sinulle kaiken sen velan anteeksi, kun sinä sitä minulta pyysit.” Eikö sinunkin pitäisi myös armahtaa kanssapalvelijaasi, niin kuin minä armahdin sinut? Ja hänen herransa vihastui ja johdatti hänet ruoskijoille, kunnes hän olisi maksava kaiken, mitä oli hänelle velkaa. – Matt.18:32-34 aramea

Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle: 'Sinä paha palvelija! Minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit; eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijaasi, niinkuin minäkin sinua armahdin?' Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijain käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa.  – Matt.18:32-34 KR38

 

Samoin on teille tekevä minun isäni, joka on taivaissa, ellette anna sydämestänne veljillenne anteeksi heidän rikkomuksiaan. – Matt.18:35 aramea

*  Näin myös minun taivaallinen Isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi." – Matt.18:35 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/