1. huhti, 2018

Aramean opetuksia Ilmestyskirja

Aramean käännösten yksittäisiin jakeisiin liittyviä lisätietoja, mitkä elävöittävät kirjoituksia ja auttavat ymmärtämään niitä paremmin.

 

 

* Ja minä käännyin, tunnistaakseni sen äänen, joka kanssani puhui, ja kun käännyin, minä näin seitsemän kultaista menoraa. Ja menoroiden keskellä, kuin miehen kaltainen, ja puettuna  efod’iin, ja rinnan ympäri vyötetty kultaisella vyöllä. - Ilm.1:12-13

(Efod on ylimmäisen papin vaate, Tg Ex.28:6 ym. Meidän raamatussamme usein ’kasukka’. Muualla tässä käytetään eri sanoja vaatteista.)

 

* Ja Efeson seurakunnan sanansaattajalle kirjoita, näin sanoo Hän, joka pitää kädessään seitsemää tähteä - Hän, joka kulkee kultaisten menoroiden keskellä. - Ilm.2:1

(Sanansaattaja voi tietysti olla myös enkeli.)

 

* Muista, mistä olet tullut ulos, ja tee ensimmäisiä tekoja, ja jos et, minä tulen yllesi ja poistan menorasi, ellet tee parannusta. - Ilm.2:5

(Tov on verbinä periaatteessa hyvän tai paremmin tekemistä. ’alik, yllesi, tai ”olla sinua vastaan”.)

 

* Älä missään pelkää, mitä tulet kärsimään. Katso, paholainen on heittävä teitä vankihuoneeseen koeteltaviksi, ja se on oleva teille kymmenen päivän kärsimys. Olkaa uskolliset kuolemaan saakka, ja minä annan teille elämän kruunun. - Ilm.2:10

(Paholainen on akel - karza. Akel on syömistä ja karza puremista. ”Syö ja pureskelee”. Tuleeko kreikan dia’bolos tästä? Bolos, bulimia, jne, who knows. Olkaa uskolliset, on maskuliini, mutta arameassa feminiini poistuu, jos joukossa on yksikin mies.)

 

* Jolla on korva, kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Joka voittaa, sitä ei toinen kuolema vahingoita. - Ilm.2:11

(Tässä, ja 20:6 ei oikeastaan ole ’toinen kuolema’ – vaan sana tanaina tarkoittaa ”lohikäärme”. Termi on käytössä Jesajan targumissa ja monissa midrasheissa.)

 

* Ja sanansaattajalle, joka on Pergaman seurakunnassa, kirjoita: näin sanoo Hän, jolla on terävä, kaksiteräinen miekka. Minä tunnen, missä asustat – saatanan valtaistuimen paikan. Ja sinä pysyt vallassa minun nimeni kautta, ja minun uskollisuuteni kautta, etkä ole kieltänyt niissä taistelunkaan päivissä, ja olet minun uskollinen todistajani kaikkien tähden. Se minun oma uskollinen todistajani, sellainen, joka on teistä, tapettiin. - Ilm.2:12-13

(Pitäminen on sanasta ”yksi”, olla ykkösenä, vallassa. Metul di’kol ”Kaikkien tähden”. Käännetty suoraan kreikkaan erisnimeksi anti-pas.)

 

* Jolla on korva, kuulkoon, mitä henki puhuu seurakunnalle. Voittajalle annan siitä salatusta mannasta, ja annan hänelle puhtaan velkakirjan, ja sen velkakirjan päällä on uusi nimi kirjoitettuna, eikä sitä kukaan tiedä, paitsi sen saaja. - Ilm.2:17

(”Chusbana”, velkakirja, on kreikkaan ajateltu pikkukiveksi ben-lopun tähden? Salattu on Snl.25:2 jakeesta.)

 

* Jokainen näistä neljästä olennosta seisoi, ja heillä oli kynnet, ja yllään kuusi siipeä ympäröimässä, ja sisältä täynnä silmiä. Eivätkä he vaienneet päivin eikä öin, vaan sanoivat, ”pyhä, pyhä, pyhä Jumala, kaiken ylläpitäjä, joka on, oli ja tuleva on”. - Ilm.4:17

(Tefar, kynnet tai sorkat. Sorkat on targumissa aina parsah, joten menen sanavalinnassa Dan.4:33 ym. mukaan. ”Ja heillä oli kynnet”. Lause puuttuu käännöksistä. Ilmeisesti kynnet olivat huomiota herättävät, koska apostoli ne näin mainitsee.)

 

* Ja minä näin valtaistuimen, ja niiden neljän elävän olennon, ja vanhimpien keskellä oli karitsa, joka oli kuin tapettu, ja hänellä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää. Nämä ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, jotka on lähetetty kaikkeen maahan. - Ilm.5:6

(Viittaus seitsemään henkeen on juutalaisilla aina ollut lainaus Jes.11:2.)

 

* Ja minä näin ja kuulin, kuin monien enkelien äänet, valtaistuimen ympärillä, ja olentojen ja vanhimpien, ja niiden määrä oli kymmeniä tuhansia ja tuhannen tuhansia. - Ilm.5:11

(Lauseen ajatus ei ole tarkka lukumäärä, vaan sanonnan ajatus on, että joukko todella suuri.)

 

* Ja näin vaalean hevosen, ja sen yllä istuvan nimi oli Motha, ja Sheol liittyi häneen. Ja hänelle annettiin valta yli maan neljänneksen, tappaa miekalla ja nälänhädällä, ja kuolemalla ja maan eläimillä. - Ilm.6:8

(Kuoleman lisäksi ’motha’ voi merkitä myös tappavaa myrkkyä. Sanaa käytetään ainakin TgJer.11:19, TgEx.10:17. Väri voi olla vaaleanvihreä. Sanaa käytetään mm. kasvojen kalpenemisesta, yrteistä ja hedelmistä. Kreikan khloros on täysin vastaava sana tässä kohdassa.)

 

* Ja kun se avasi viidennen sinetin, minä näin alttarin alapuolella niitä sieluja, jotka on tapettu Jumalan sanan tähden, ja sen Jeshuan todistuksen tähden, joka heillä oli, ja ne huusivat valtavalla äänellä ja sanoivat, ”kuinka kauan, Herra, pyhä ja totuus, etkö tuomitse ja kosta maan asukkaiden verta?” - Ilm.6:9-10

(Henkirikostapauksissa veri on raamatussa monikossa, Abelista lähtien, Nah.3:1 ym., koska veressä on myös tulevat sukupolvet)

 

* Ja minä kuulin niiden määrän, jotka oli sinetöity; sata neljäkymmentä neljä ruhtinasta kaikista Israelin sukukunnista. - Ilm.7:4

(Tässä on alefin vs elefin. Sama kuin 1Sam.6:19, jos ajattelemme, ettei Beet - Semes ollut suurkaupunki, ja sieltä kuoli 70 päämiestä. Jos haluat mennä perinteisen ’tuhatta’ tulkinnan mukaan, ole hyvä. Mutta ajattelemisen arvoinen vaihtoehto, jossa 12x12 (vrt. 12 apostolia, ym.) menee yhteen muun raamatun sanoman kanssa, sekä juutalaisen temppeliperinteen mukaan. Tract Pesachim, Talmud Bavli.  Kreikka todistaa ruhtinaan puolesta; Matt.2:6 lainaa Miika 5, ja kyseisessä Miikan kirjan profetiassa käytetään juuri samaa alef-sanaa, joka tähän aikaan käännettiin ”ruhtinaaksi”.)

 

* Jehudan sukukunnasta kaksitoista ruhtinasta, Rubilin sukukunnasta kaksitoista ruhtinasta, Gadin sukukunnasta kaksitoista ruhtinasta. - Ilm.7:5

(TgGen.29:32, TgEz.48:6 ym. on ainakin normaali Reuben, en tiedä, miksi tässä on Rubil. Targumin Ruben kirjoitetaan ראובןja joissakin kohdissa alefin tilalla on ajin, mutta tämä nimi kirjoitetaan eri tavalla.)

 

* Ja he huusivat valtavalla äänellä ja sanoivat, ”Pelastus Jumalallemme, ja valtaistuimen yllä istuvalle, ja Karitsalle!” - Ilm.7:10

(Purkanaa, pelastus, lunastus. TgNum.3:46, TgPs.33:17. UT 14x, mm. Matt.20:28, Apt.4:12, 2.Piet.3:15.)

 

* Tämän tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä, ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja valtaistuimen yllä istuva on kulkeva heidän kanssaan. - Ilm.7:15

(Nagen - verbi löytyy Luuk.1:35 ja Apt.2:26, joissa molemmissa tämä ”kulkeva, asustava” – merkitys. Kreikan kääntäjä ehkä ajatellut peittävän merkityksen tuosta Luukkaan kohdasta? Mutta mistään teltan levittämisestä ei ole kyse, kuten KR38.)

 

* Ja niille sanottiin, ”älkää vahingoittako maan ruohoa, eikä mitään vihreää, eikä puita, paitsi niitä ihmislapsia, joilla ei ole otsassaan sitä Jumalan sinettiä”. Eikä heidän annettu tappaa heitä, vaan kärsiä viisi kuukautta, ja heidän ahdistuksensa oli kuin skorpionin ahdistus, kun ne putoavat ihmisten ylle. - Ilm.9:4-5

(Tashnika, melko harvinainen sana ahdistukselle. Sana merkitsee ensisijaisesti tukehtumista tai kuristamista. Yleensä arameassa käytetään sanaa ’ulzana’ kaikesta kärsimyksestä ja ahdistuksesta.)

 

* Ja niiden kuninkaana oli syvyyden enkeli, jonka nimi on hebreaksi Abdo, ja arameaksi hänen nimensä on Shra. - Ilm.9:11

(Länsimaisten käännösten Abaddon on väärä sanavalinta. ”Pseudo - Philo” ja monet muut teokset raamatun lisäksi osoittavat, että Abaddon on paikka, niin kuin tuonelakin (Sheol) – ei minkään henkiolennon nimi. Abaddon mainitaan VT:n puolella kuusi kertaa, mm. Job 26:6, Ps. 88:11 ja Snl.15:11. UT:ssa mm. Matt.7:13, Apt.8:20, Room.9:22. Sana ’abdo’ merkitsee työläistä tai palvelijaa, ei siis mitään tuhoajaa kontekstinkaan mukaan. Aramean Shra on ’johtaja’ tai verbinä ’murtaa, hajottaa, avata solmu’.)

 

* Ja minulle annettiin ruoko, sauvan kaltainen, ja enkeli seisoi ja sanoi, ”nouse ja mittaa Jumalan temppeli, ja alttari, ja ne, jotka siinä palvovat.” - Ilm.11:1

(Mitata voi olla myös ”voidella”.)

 

* Ja kun heidän todistamisensa ovat täyttyneet, merestä on nouseva olento, joka sotii heitä vastaan, ja voittaa heidät, ja tappaa heidät. - Ilm.11:7

(Olento, cheivtaa, חיותא käännetään usein pedoksi, Dan.7 ym. Mutta onko sitten luvussa neljä valtaistuimen ympärilläkin petoja? Entä Hes.1? Olento on parempi vaihtoehto. Itse asiassa esitän väitteen, että koko ”peto” on käännösvirhe, joka on saanut alkunsa virheellisestä KJV ’beast’ – tulkinnasta.

Beast ei tarkoita mitään pelottavaa petoa, ja niin kuin näemme, ei Johanneskaan kokenut olentoa pelottavana. Sama koskee Danielia. Jumalan läsnäolo ja näyt Messiaasta saivat pelkäämään. Tällainen tulkinta tietysti loukkaa kaikkia peto-teorioiden kannattajia, mutta näin asia menee. Sanan ’beast’ ensisijainen merkitys on eläin.

Dan.7:11 olento on muuten naispuolinen, tätäkään petoanalyytikot eivät mainitse...)

 

* Ja heidän ruumiinsa ovat sen valtavan kaupungin kadun päällä, jota hengellisesti kutsutaan Sodom ja Mizrain, jossa heidän Herransa ristiinnaulittiin. - Ilm.11:8

(Tsaalev, ristiinnaulitseminen, on ilmeisesti hebrean sana, Delitsch käyttää sitä usein. Peshitta käyttää ristiinnaulitsemisesta useimmiten verbiä  אזדקף Tsaalev, tai tässä ’tsetaalev’ on periaatteessa ’sydäntä vastaan sotimista’.)

 

* Ja kansat ja sukukunnat, ja kielet ja kansakunnat, katsovat heidän ruumiitaan kolme ja puoli päivää, eivätkä salli heidän ruumiitaan laittaa hautoihin. - Ilm.11:9

(Jotkut uskonnolliset liikkeet opettavat, että Sheol tarkoittaa hautaa. Asia ei ole näin! Hauta on kevar, sekä hebreassa että arameassa. Sheol on kuoleman jälkeinen paikka, niin kuin myös Abaddon.)

 

* Ja hän oli raskaana ja huusi, ja hän oli synnytystuskissa; oli vaikea synnyttää. - Ilm.12:2

(Chavel, synnytystuskat. TgJer.48:41, 49:22, Matt. 24:8, Mark. 13:8 ja Room.8:22. Myös juutalaisten opetuksen mukaan ”kärsimykset, jotka edeltävät Messiaan tuloa”) (Tract Sanhedrin, Talmud Bavli).

 

* Ja vaimo pakeni erämaahan, missä hänelle oli Jumalan valmistama paikka, että hän säilyisi 1260 päivää. - Ilm.12:6

(Choreba, erämaa, ”Hooreb”, kuuma ja kuiva, hävitetty ja autio. TgPs.90:6, TgEz.29:10.)

 

* Ja minä seisoin meren hiekalla, ja näin merestä nousevan olennon, jolla oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvien yllä kymmenen kruunua, ja päidensä yllä pilkan nimi. - Ilm.13:1

(Huom. jae - ja lukujako, sekä persoonan muutos tässä kreikan tekstiin verrattuna. ”Ja minä seisoin meren hiekalla, ja näin merestä nousevan olennon...”.)

 

* Ja minä näin; maasta kohosi toinen olento, ja sillä oli kaksi sarvea, ja se oli karitsan kaltainen, ja se puhui kuin lohikäärme. - Ilm.13:11

(Huom., ”...sillä oli kaksi sarvea, ja se oli karitsan kaltainen, ja se puhui kuin lohikäärme.” Selkeä ero muihin teksteihin.)

 

* Ja se on tekevä, että kaikki, vähäiset ja suuret, rikkaat ja köyhät, herrat ja palvelijat, heille annetaan merkki oikeisiin käsiin tai otsiinsa. - Ilm.13:16

(Merkki, rushma, on kirjoitukseen viittaava merkki, jokin polttomerkki tai tatuointi, ei tavallinen ’merkki’, jonka perusmuoto on – alef ja tav TgEx.21:25, TgIs.3:24, TgEst.3:12. Teksti antaa ymmärtää, että tuo merkki otetaan vapaaehtoisesti.)

 

* Ja minä näin; kuolleet, suuret ja vähäiset, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin, ja avattiin toinen kirja,joka on tuomion, ja kuolleet tuomittiin, niin kuin heidän teoistaan oli kirjoitettu siinä kirjassa. - Ilm.20:12

(Gemara, Tract Abo da Zaba / Talmud Bavli, kertoo, että ”tulevaisuudessa Pyhä - siunattu olkoon Hän – ottaa kirjan käteensä ja antaa palkinnon niille, jotka tuntevat sen kirjan. Silloin kaikki kansat on koottu yhteen, valtavaksi joukoksi, Jes.43:9”. Talmudissa on paljon muutakin tästä aiheesta.)

 

Ilmestyskirja kokonaan täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/ilmestys-luvut-1-9.html

https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/normal-0-21-false-false-false-fi-x-none.html

https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/ilmestys-luvut-16-22.html