1. huhti, 2018

Luukas luku 16

Uuden Testamentin käännösten vertailu Luukas luku 16: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/luukas.pdf

 

Ja hän sanoi hänen oppilailleen vertauksen; ”oli yksi rikas mies, ja hänellä oli johtaja, ja hän oli kuluttanut, ja häntä syytettiin hänen omaisuutensa tuhlaamisesta”. Ja hänen herransa kutsui hänet ja sanoi hänelle, ”mitä tämä on, jota minä kuulen sinusta? Anna minulle tilikirja taloudenjohtajuudestasi, sillä sinä et pysty olemaan minulle se johtaja!” – Luuk.16:1-2 aramea

Ja hän puhui myös opetuslapsilleen: "Oli rikas mies, jolla oli huoneenhaltija, ja hänelle kanneltiin, että tämä hävitti hänen omaisuuttansa. Ja hän kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle: 'Mitä minä kuulenkaan sinusta? Tee tili huoneenhallituksestasi; sillä sinä et saa enää minun huonettani hallita.' – Luuk.16:1-2 KR38

 

Se johtaja sanoi sielussaan, ”mitä minä teen, sillä minun herrani ottaa minulta pois sen taloudenjohtajuuden, sillä kaivamaan minä en pysty, ja kerjäämistä minä häpeän”. Minä tiedän, mitä aion tehdä, kun taloudenjohtajuuteni on otettu pois, että minut otettaisiin vastaan heidän kodeissaan; – Luuk.16:3-4 aramea

*  Niin huoneenhaltija sanoi mielessään: 'Mitä minä teen, kun isäntäni ottaa minulta pois huoneenhallituksen? Kaivaa minä en jaksa, kerjuuta häpeän. Minä tiedän, mitä teen, että ottaisivat minut taloihinsa, kun minut pannaan pois huoneenhallituksesta.' – Luuk.16:3-4 KR38

 

Ja hän kutsui herransa velallisia toinen toisensa jälkeen, ja sanoi ensimmäiselle, ”kuinka paljon sinä olet velkaa minun herralleni?” Ja hän sanoi hänelle, ”sata mitallista öljyä”. Hän sanoi hänelle, ”ota kirjoituksesi ja istu äkisti, kirjoita viisikymmentä mitallista”. – Luuk.16:5-6 aramea

Ja hän kutsui luoksensa jokaisen herransa velallisista ja sanoi ensimmäiselle: 'Paljonko sinä olet velkaa minun herralleni?' Tämä sanoi: 'Sata astiaa öljyä.' Niin hän sanoi hänelle: 'Tässä on velkakirjasi, istu ja kirjoita pian viisikymmentä.' – Luuk.16:5-6 KR38

 

Ja hän sanoi toiselle, ”ja sinä, mitä sinä olet velkaa minun herralleni?” Hän sanoi hänelle, ”sata kor-mittaa vehnää”. Hän sanoi hänelle, ”ota kirjoituksesi, ja istu, kirjoita kahdeksankymmentä kor-mittaa”. – Luuk.16:7 aramea

Sitten hän sanoi toiselle: 'Entä sinä, paljonko sinä olet velkaa?' Tämä sanoi: 'Sata tynnyriä nisuja.' Hän sanoi hänelle: 'Tässä on velkakirjasi, kirjoita kahdeksankymmentä.' – Luuk.16:7 KR38

 

Ja meidän herramme ylisti sitä johtajaa, joka oli väärä, että hän teki viisaasti. Sillä tämän maailman lapset ovat viisaampia kuin ne tämän sukupolven valkeuden lapset. – Luuk.16:8 aramea

Ja herra kehui väärää huoneenhaltijaa siitä, että hän oli menetellyt ovelasti. Sillä tämän maailman lapset ovat omaa sukukuntaansa kohtaan ovelampia kuin valkeuden lapset. – Luuk.16:8 KR38

 

Ja minäkin sanon teille, että tehkää ystäviä tällä vääryyden mammonalla, että kun se on loppu, teidät otettaisiin vastaan niihin iankaikkisiin majoihin. Joka on vähässä uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja joka on vähässä väärä, on paljossakin väärä. – Luuk.16:9-10 aramea

Ja minä sanon teille: tehkää itsellenne ystäviä väärällä mammonalla, että he, kun se loppuu, ottaisivat teidät iäisiin majoihin. Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä. – Luuk.16:9-10 KR38

 

Sen tähden, jos te ette ole uskollisia siinä vääryyden mammonassa, kuka uskoo teille sitä todellista? Ja jos te ette pysty olemaan uskollisia sen kautta, joka on teidän omaanne, kuka sitä antaisi teille? – Luuk.16:11-12 aramea

Jos siis ette ole olleet uskolliset väärässä mammonassa, kuka teille uskoo sitä, mikä oikeata on? Ja jos ette ole olleet uskolliset siinä, mikä on toisen omaa, kuka teille antaa sitä, mikä teidän omaanne on? – Luuk.16:1 KR38

 

Ei ole työntekijää, joka pystyy palvelemaan kahta herraa, tai muuten hän inhoaa yhtä ja rakastaa toista, tai kunnioittaa yhtä ja syrjii toista. Te ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. – Luuk.16:13 aramea

Ei kukaan palvelija voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa." – Luuk.16:13 KR38

 

Mutta kun ne fariseukset kuulivat kaikki nämä, he pilkkasivat häntä, koska he rakastivat rahaa. Mutta Jeshua sanoi heille, ”te olette niitä, jotka vanhurskauttavat oman sielunsa ihmisten edessä. Mutta Jumala tuntee teidän sydämenne, sillä se, mikä on korkeaa ihmisten keskuudessa, on Jumalan edessä kauhistus”. – Luuk.16:14-15 aramea

Tämän kaiken kuulivat fariseukset, jotka olivat rahanahneita, ja he ivasivat häntä. Ja hän sanoi heille: "Te juuri olette ne, jotka teette itsenne vanhurskaiksi ihmisten edessä, mutta Jumala tuntee teidän sydämenne; sillä mikä ihmisten kesken on korkeata, se on Jumalan edessä kauhistus. – Luuk.16:1 KR38

 

Kirjoitettu sana ja profeetat ovat Johannan’iin saakka, siitä alkaen evankelioidaan Jumalan kuningaskuntaa, ja kaikki tungeksivat päästäkseen sisään. Mutta taivasten ja maan on helpompi poistua, kuin yhdenkään merkin kirjoitetusta sanasta poistua. – Luuk.16:16-17 aramea

Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti; siitä lähtien julistetaan Jumalan valtakuntaa, ja jokainen tunkeutuu sinne väkisin. Mutta ennemmin taivas ja maa katoavat, kuin yksikään lain piirto häviää. – Luuk.16:16-17 KR38

 

Jokainen, joka lähettää vaimonsa pois ja ottaa toisen, tekee aviorikoksen, ja jokainen, joka ottaa sen hylätyn, tekee aviorikoksen. – Luuk.16:18 aramea

Jokainen, joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, tekee huorin; ja joka nai miehensä hylkäämän, tekee huorin. – Luuk.16:18 KR38

 

Mutta oli yksi mies, rikas ja puettu purppuraan ja hänellä oli joka päivä ylellisesti suloisuutta. Ja oli yksi köyhä, hänen nimensä oli Lazar, ja hän oli makaamassa sen rikkaan portin luona, paiseilla lyötynä. Ja hän ikävöi täyttää vatsaansa niistä tähteistä, jotka putosivat sen rikkaan pöydältä, mutta koiratkin tulivat nuolemaan hänen paiseitaan. Mutta tapahtui; se köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Abraham’n syliin, mutta se rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. – Luuk.16:19-22 aramea

Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellavavaatteisiin ja eli joka päivä ilossa loisteliaasti. Mutta eräs köyhä, nimeltä Lasarus, makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita ja halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä. Ja koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitansa. Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Aabrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. – Luuk.16:19-22 KR38

 

Ja kärsiessään Sheol’ssa, hän kohotti silmänsä kaukaa, ja näki Abraham’n, ja Lazar hänen sylissään. Ja hän kutsui kovalla äänellä ja sanoi, ”minun isäni Abraham, armahda minua ja lähetä Lazar kastamaan sormensa pää veteen ja kostuttamaan minun kieltäni, sillä katso, minä kärsin tässä liekissä!” – Luuk.16:23-24 aramea

Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Aabrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Ja hän huusi sanoen: 'Isä Aabraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä!' – Luuk.16:23-24 KR38

 

Abraham sanoi hänelle, ”minun poikani, muista, että sinä sait sinun hyväsi eläessäsi, ja Lazar pahansa, ja nyt, katso, hän on tässä levossa ja sinä kärsit”. Ja kaiken tämän lisäksi on se suuri syvyys laitettu meidän ja teidän välillemme, että ne, jotka tahtovat kulkea tästä teidän luoksenne, eivät voi, eikä sieltäkään voi kulkea meidän luoksemme. – Luuk.16:25-26 aramea

Mutta Aabraham sanoi: 'Poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai pahaa; mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa. Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme.' – Luuk.16:25-26 KR38

 

Hän sanoi hänelle, ”minä siis pyydän sinua, isäni, että lähettäisit hänet minun isäni kotiin”, Sillä minulla on viisi veljeä, hän menköön todistamaan heille, etteivät nämäkin tulisi tähän kidutuksen paikkaan. – Luuk.16:27-28 aramea

Hän sanoi: 'Niin minä siis rukoilen sinua, isä, että lähetät hänet isäni taloon - sillä minulla on viisi veljeä - todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan.' – Luuk.16:27-28 KR38

 

Abraham sanoi hänelle, ”heillä on Moshe ja profeetat, kuulkoon heitä”. – Luuk.16:29 aramea

Mutta Aabraham sanoi: 'Heillä on Mooses ja profeetat; kuulkoot niitä.' – Luuk.16:29 KR38

 

Mutta hän sanoi hänelle, ”ei, isäni Abraham, vaan jos joku kuolleista menisi heidän luoksensa, he kääntyisivät”. Abraham sanoi hänelle, ”jos he eivät kuule Moshe’a ja profeettoja, eivät he usko, vaikka joku nousisi kuolleista”. – Luuk.16:30-31 aramea

Niin hän sanoi: 'Ei, isä Aabraham; vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen.' Mutta Aabraham sanoi hänelle: 'Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös.'" – Luuk.16:30-31 KR38

 Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/