1. huhti, 2018

Luukas luku 15

Uuden Testamentin käännösten vertailu Luukas luku 15: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/luukas.pdf

 

Mutta veronkerääjät ja syntiset olivat lähestymässä häntä, että häntä kuulisivat, Ja kirjanoppineet ja fariseukset valittivat ja sanoivat, ”tämä ottaa vastaan syntisiä, ja syö heidän kanssaan”. – Luuk.15:1-2 aramea

Ja kaikki publikaanit ja syntiset tulivat hänen tykönsä kuulemaan häntä. Mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat ja sanoivat: "Tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan."  – Luuk.15:1-2 KR38

 

Ja Jeshua sanoi heille tämän vertauksen, Kuka teistä on se mies, jolla on sata lammasta, ja jos yksi niistä katoaa, eikö hän jätä ne yhdeksänkymmentäyhdeksän sinne erämaahan, ja mene etsimään sitä, kunnes löytää sen kadonneen? – Luuk.15:3-4 aramea

Niin hän puhui heille tämän vertauksen sanoen: "Jos jollakin teistä on sata lammasta ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän jätä niitä yhdeksääkymmentä yhdeksää erämaahan ja mene etsimään kadonnutta, kunnes hän sen löytää? – Luuk.15:3-4 KR38

 

Ja kun hän löytää sen, hän iloitsee, ja kantaa sen olkapäillään, Ja hän tulee kotiinsa, ja kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, ”iloitkaa minun kanssani, sillä minä olen löytänyt minun lampaani, joka oli kadonnut”. – Luuk.15:5-6 aramea

Ja löydettyään hän panee sen hartioillensa iloiten. Ja kun hän tulee kotiin, kutsuu hän kokoon ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille: 'Iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin lampaani, joka oli kadonnut.' – Luuk.15:5-6 KR38

 

Minä sanon teille, että siten on oleva riemu taivaissa yhdestä syntisestä, joka kääntyy, kuin yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä puhtaasta, jotka eivät kaipaa kääntymystä. – Luuk.15:7 aramea

Minä sanon teille: samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse. – Luuk.15:7 KR38

 

Tai sellainen vaimo, jolla on kymmenen kolikkoa, ja yksi niistä katoaa, eikö hän valaise lampulla ja lakaise kotia, ja etsi huolellisesti, kunnes hän löytää sen? Ja sen löydettyään hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, ”iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin sen kolikon, joka katosi!” Minä sanon teille, että siten on oleva riemu Jumalan enkelien edessä yhdestä syntisestä, joka kääntyy. – Luuk.15:8-10 aramea 👍

*  Tahi jos jollakin naisella on kymmenen hopearahaa ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän sytytä lamppua ja lakaise huonetta ja etsi visusti, kunnes hän sen löytää? Ja löydettyään hän kutsuu kokoon ystävättärensä ja naapurinaiset ja sanoo: 'Iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin rahan, jonka olin kadottanut.' Niin myös, sanon minä teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen."  – Luuk.15:8-10 KR38

 

Ja Jeshua puhui heille taas, ”yhdellä miehellä oli kaksi poikaa”, Ja hänen nuori poikansa sanoi hänelle, ”isäni, anna minulle se osa, joka minulle sinun kodistasi kuuluu”. Ja hän jakoi heille omaisuutensa. – Luuk.15:11-12 aramea

Vielä hän sanoi: "Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Ja nuorempi heistä sanoi isälleen: 'Isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva.' Niin hän jakoi heille omaisuutensa. – Luuk.15:11-12 KR38

 

Ja muutamia päiviä myöhemmin se hänen nuori poikansa kokosi kaiken sen, mitä hänelle kuului, ja meni siihen kaukaiseen maahan, ja kulutti siellä hänen omaisuutensa, eläen tuhlaavaisesti. – Luuk.15:13 aramea

Eikä kulunut montakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukaiseen maahan; ja siellä hän hävitti tavaransa eläen irstaasti. – Luuk.15:13 KR38

 

Ja kun hän oli kuluttanut kaiken, mitä hänellä oli, tapahtui siinä maassa suuri nälänhätä ja hänen puutteensa alkoi. Ja hän meni, liittyi yhteen sen maan kaupungin lapsista, ja hän lähetti hänet kylälle paimentamaan sikoja. – Luuk.15:14-15 aramea

*  Mutta kun hän oli kaikki tuhlannut, tuli kova nälkä koko siihen maahan, ja hän alkoi kärsiä puutetta. Ja hän meni ja yhtyi erääseen sen maan kansalaiseen, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen kaitsemaan sikoja. – Luuk.15:14-15 KR38

 

Ja hän himoitsi täyttää vatsansa näistä leipäpuun paloista, joita siat söivät, eikä kukaan antanut hänelle. – Luuk.15:16 aramea

Ja hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. – Luuk.15:16 KR38

 

Ja kun hän oli mennyt itseensä, hän sanoi, ”kuinka paljon onkaan nyt niillä palkkalaisilla, jotka ovat minun isäni kodissa, runsaasti leipää, ja tässä minä menehdyn nälkääni”, Minä nousen, menen minun isäni luokse ja sanon hänelle, ”isäni, minä olen tehnyt syntiä taivasten kautta ja sinun edessäsi”, Enkä siis ole arvollinen, että minua kutsutaan sinun pojaksesi, tee minut kuin yhdeksi palkkalaisistasi. – Luuk.15:17-19 aramea

Niin hän meni itseensä ja sanoi: 'Kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään! Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan; tee minut yhdeksi palkkalaisistasi.'– Luuk.15:17-19 KR38

 

Ja hän nousi, tuli isänsä luokse, ja hänen vielä ollessaan kaukana, hänen isänsä näki hänet ja armahti häntä ja juoksi, lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä, Ja hänen poikansa sanoi hänelle, ”isäni, minä olen tehnyt syntiä, taivasten kautta ja sinun edessäsi, enkä ole arvollinen, että olisin kutsuttu sinun pojaksesi”. – Luuk.15:20-21 aramea

Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi. Mutta poika sanoi hänelle: 'Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan.'– Luuk.15:20-21 KR38

 

Mutta hänen isänsä sanoi työntekijöilleen, ”tuokaa se paras puku, vaatettakaa hänet, ja laittakaa se sormus hänen käteensä, ja laittakaa hänelle kengät”. Ja tuokaa, tappakaa se härkä, joka on lihotettu, ja syökäämme ja juhlikaamme, Sillä tämä minun poikani oli kuollut, ja hän elää, ja hän oli kadonnut, ja hän on löydetty. Ja he alkoivat juhlimaan. – Luuk.15:22-24 aramea

Silloin isä sanoi palvelijoilleen: 'Tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa; ja noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa. Ja syökäämme ja pitäkäämme iloa, sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt.' Ja he rupesivat iloa pitämään. – Luuk.15:22-24 KR38

 

Mutta se hänen vanhin poikansa oli pellolla, ja tullessaan ja lähestyessään kotia hän kuuli monien laulun äänen. Ja hän kutsui yhden poikalapsista ja kysyi häneltä, ”kuka tämä on?” Hän sanoi hänelle, ”sinun veljesi tuli, ja isäsi tappoi sen härän, joka oli lihotettu, sillä hän sai ottaa hänet terveenä vastaan”. – Luuk.15:25-27 aramea

Mutta hänen vanhempi poikansa oli pellolla. Ja kun hän tuli ja lähestyi kotia, kuuli hän laulun ja karkelon. Ja hän kutsui luoksensa yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä se oli. Tämä sanoi hänelle: 'Sinun veljesi on tullut, ja isäsi teurastutti syötetyn vasikan, kun sai hänet terveenä takaisin.' – Luuk.15:25-27 KR38

 

Ja hän vihastui, eikä tahtonut mennä sisälle, ja lähti pois. Hänen isänsä kaipasi häntä, Mutta hän sanoi isälleen, ”katso, kuinka monta vuotta minä palvelin sinua palvelemalla, enkä milloinkaan tehnyt käskyäsi vastaan, etkä sinä milloinkaan antanut minulle vuohta, että juhlin minun ystävieni kanssa”, Mutta kun tämä sinun poikasi tuhlasi sinun omaisuutesi huorien kanssa, ja tuli, hänelle sinä olet teurastanut sen härän, joka on lihotettu! – Luuk.15:28-30 aramea

Niin hän vihastui eikä tahtonut mennä sisälle; mutta hänen isänsä tuli ulos ja puhutteli häntä leppeästi. Mutta hän vastasi ja sanoi isälleen: 'Katso, niin monta vuotta minä olen sinua palvellut enkä ole milloinkaan sinun käskyäsi laiminlyönyt, ja kuitenkaan et ole minulle koskaan antanut vohlaakaan, pitääkseni iloa ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tuli, joka on tuhlannut sinun omaisuutesi porttojen kanssa, niin hänelle sinä teurastit syötetyn vasikan.' – Luuk.15:28-30 KR38

 

Hänen isänsä sanoi hänelle, ”poikani, sinä olet koko ajan minun kanssani, ja kaikki, mikä on minun, on sinun omaasi”, Mutta täytyyhän meidän juhlia ja iloita, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut, ja hän elää, ja hän oli kadonnut, ja hän on löytynyt. – Luuk.15:31-32 aramea

Niin hän sanoi hänelle: 'Poikani, sinä olet aina minun tykönäni, ja kaikki, mikä on minun omaani, on sinun. Mutta pitihän nyt riemuita ja iloita, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt.'"  – Luuk.15:31-32 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/