1. huhti, 2018

Luukas luku 14

Uuden Testamentin käännösten vertailu Luukas luku 14: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/luukas.pdf

 

Ja tapahtui, että kun hän meni sisään yhden fariseusten johtajan kotiin, että söisi sitä leipää sapatin päivänä, ja nämä olivat häntä vartioimassa, Ja katso, yksi mies, johon oli kerääntynyt vettä, oli hänen edessään. – Luuk.14:1-2 aramea 👍

Ja kun hän sapattina tuli erään fariseusten johtomiehen taloon aterialle, pitivät he häntä silmällä. Ja katso, siellä oli vesitautinen mies hänen edessään. – Luuk.14:1-2 KR38

 

Jeshua vastasi ja sanoi kirjanoppineille ja fariseuksille, että ”onko sapattina luvallista parantaa?” Mutta nämä olivat vaiti, ja hän otti hänet ja paransi hänet, ja lähetti hänet menemään. – Luuk.14:3-4 aramea

Niin Jeesus rupesi puhumaan lainoppineille ja fariseuksille ja sanoi: "Onko luvallista parantaa sapattina, vai eikö?" Mutta he olivat vaiti. Ja hän koski mieheen, paransi hänet ja laski menemään. – Luuk.14:3-4 KR38

 

Ja hän sanoi heille, ”kuka teistä on se, jonka poika tai härkä putoaa sapatin päivänä kaivoon, eikä heti nosta häntä ylös?” Eivätkä he voineet antaa hänelle tähän vastausta. – Luuk.14:5-6 aramea

Ja hän sanoi heille: "Jos joltakin teistä putoaa poika tai härkä kaivoon, eikö hän heti vedä sitä ylös sapatinpäivänäkin?" Eivätkä he kyenneet vastaamaan tähän. – Luuk.14:5-6 KR38

 

Ja hän sanoi vertauksen näistä, jotka olivat siellä kutsuttuja, kun näki heidät, että he valitsivat johtajan istuimien paikkoja; – Luuk.14:7 aramea

Ja huomatessaan, kuinka kutsutut valitsivat itselleen ensimmäisiä sijoja, hän puhui heille vertauksen ja sanoi heille: – Luuk.14:7 KR38

 

Kun olet jonkun kutsuma kotiin juhla-aterialle, älä mene istumaan johtajan istuimelle, ettei joku kutsuttu siellä olisi sinua kunnioitettavampi, Ja hän tulee, joka sinut ja hänet kutsui, ja on sanova sinulle, että anna se paikka tälle, ja sinä olet häpeävä noustessasi ja saat sen viimeisen paikan. – Luuk.14:8-9 aramea

"Kun joku on kutsunut sinut häihin, älä asetu aterioimaan ensimmäiselle sijalle; sillä, jos hän on kutsunut jonkun sinua arvollisemman, niin hän, joka on sinut ja hänet kutsunut, ehkä tulee ja sanoo sinulle: 'Anna tälle sija', ja silloin sinä saat häveten siirtyä viimeiselle paikalle. – Luuk.14:8-9 KR38

 

Vaan kun sinut on kutsuttu sisään, mene istumaan siihen viimeiseen, että kun hän tulee, joka kutsui, hän on sanova sinulle, ”ole korotettu, ystäväni, ja mene istumaan”, ja sinulle on oleva se kunnia kaikkien niiden edessä, jotka istuvat sinun kanssasi. Koska jokainen, joka korottaa sielunsa, nöyryytetään, ja jokainen, joka nöyryyttää sielunsa, korotetaan. – Luuk.14:10-11 aramea

Vaan kun olet kutsuttu, mene ja asetu viimeiselle sijalle, ja niin on se, joka on sinut kutsunut, sisään tullessaan sanova sinulle: 'Ystäväni, astu ylemmäksi.' Silloin tulee sinulle kunnia kaikkien pöytäkumppaniesi edessä. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään." – Luuk.14:10-11 KR38

 

Mutta hän sanoi myös sille, joka hänet kutsui, että ”kun teet ruokailua tai juhla-ateriaa, älä ole kutsumassa ystäviäsi, ei edes veljiäsi tai sukulaisiasi, eikä rikasta lähimmäistäsi, etteivät nämäkin kutsuisi sinua, ja sinulla olisi tämä palkka. – Luuk.14:12 aramea

Ja hän sanoi myös sille, joka oli hänet kutsunut: "Kun laitat päivälliset tai illalliset, älä kutsu ystäviäsi, älä veljiäsi, älä sukulaisiasi äläkä rikkaita naapureita, etteivät hekin vuorostaan kutsuisi sinua, ja ettet sinä siten saisi maksua. – Luuk.14:12 KR38

 

Vaan kun sinä sen teet, päinvastoin, kutsu köyhiä, raajarikkoja, rampoja, sokeita, Ja sinun siunauksesi on, ettei heillä ole, millä maksaa sinulle, sillä sinun palkkasi on oleva siinä vanhurskaiden ylösnousemuksessa. – Luuk.14:13-14 aramea

Vaan kun laitat pidot, kutsu köyhiä, raajarikkoja, rampoja, sokeita; niin sinä olet oleva autuas, koska he eivät voi maksaa sinulle; sillä sinulle maksetaan vanhurskasten ylösnousemuksessa." – Luuk.14:13-14 KR38

 

Mutta yksi näistä, jotka aterioivat, kuuli nämä, hän sanoi hänelle, ”hänen siunauksensa sille, joka on syövä sitä leipää Jumalan kuningaskunnassa!” – Luuk.14:15 aramea

Tämän kuullessaan eräs pöytäkumppaneista sanoi hänelle: "Autuas se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa!" – Luuk.14:15 KR38

 

Jeshua sanoi hänelle, ”yksi mies teki valtavan juhla-aterian, ja kutsui monet”. Ja hän lähetti palvelijansa sen juhla-aterian aikaan, että sanoisi niille, jotka olivat kutsutut, ”katso, kaikki on teille valmiina, tulkaa!” – Luuk.14:16-17 aramea

Niin hän sanoi hänelle: "Eräs mies laittoi suuret illalliset ja kutsui monta. Ja illallisajan tullessa hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille: 'Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina.'– Luuk.14:16-17 KR38

 

Ja he alkoivat kaikki, yhdestä alkaen, estelemään. Se ensimmäinen sanoi hänelle, “minä olen ostanut pellon, ja minun on pakko päästä näkemään se. Minä pyydän sinua, jätä minut esteelliseksi”. Toinen sanoi, ”viisi härkää ikeillä minä olen ostanut, ja minä menen niitä kokeilemaan. Minä pyydän sinua, jätä minut esteelliseksi”. Ja toinen sanoi, ”minä olen ottanut vaimon, ja tämän tähden minä en voi tulla”. – Luuk.14:18-20 aramea

Mutta he rupesivat kaikki järjestään estelemään. Ensimmäinen sanoi hänelle: 'Minä ostin pellon, ja minun täytyy lähteä sitä katsomaan; pyydän sinua, pidä minut estettynä.' Toinen sanoi: 'Minä ostin viisi paria härkiä ja menen niitä koettelemaan; pyydän sinua, pidä minut estettynä.' Vielä toinen sanoi: 'Minä otin vaimon, ja sentähden en voi tulla.'– Luuk.14:18-20 KR38

 

Ja se työntekijä tuli ja puhui hänen Herralleen nämä. Silloin sen talon Herra vihastui ja sanoi hänen työntekijälleen, ”lähde äkisti toreille ja kaupungin kaduille, ja nouda tänne sisään köyhiä ja murheellisia, ja ontuvia ja sokeita”. – Luuk.14:21 aramea

Ja palvelija tuli takaisin ja ilmoitti herralleen tämän. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalleen: 'Mene kiiruusti kaupungin kaduille ja kujille ja tuo köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat tänne sisälle.'– Luuk.14:21 KR38

 

Ja se työntekijä sanoi, ”minun Herrani, tapahtui, niin kuin olet käskenyt, ja vielä on paikkoja”. Ja se Herra sanoi hänen työntekijälleen, ”lähde teille ja aitojen välille, ja alkakaa ahdistamaan heitä tulemaan sisälle, että minun taloni täyttyisi”. Sillä minä sanon teille, ettei yksikään näistä, jotka olivat kutsutut, ei ole ottava osaa siitä minun ateriastani! – Luuk.14:22-24 aramea

Ja palvelija sanoi: 'Herra, on tehty, minkä käskit, ja vielä on tilaa.' Niin Herra sanoi palvelijalle: 'Mene teille ja aitovierille ja pakota heitä tulemaan sisälle, että minun taloni täyttyisi; sillä minä sanon teille, ettei yksikään niistä miehistä, jotka olivat kutsutut, ole maistava minun illallisiani.'"– Luuk.14:22-24 KR38

 

Ja kun hänen kanssaan meni paljon kansanjoukkoja, hän kääntyi, ja sanoi heille, Joka tulee minun luokseni, eikä inhoa isäänsä ja äitiään, ja veljeään ja sisartaan, ja vaimoaan ja lapsiaan, ja myös omaa sieluaan, ei voi olla minulle oppilas. Ja joka ei ota ristiään ja tule minun perässäni, ei voi olla minun oppilaani. – Luuk.14:25-27 aramea

Ja hänen mukanaan kulki paljon kansaa; ja hän kääntyi ja sanoi heille: "Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Ja joka ei kanna ristiänsä ja seuraa minua, se ei voi olla minun opetuslapseni. – Luuk.14:25-27 KR38

 

Sillä kuka teistä on se, joka tahtoo rakentaa tornin, eikä ensin istu, laske sen kuluja, pystyykö saattamaan sen loppuun. Ettei, kun asetti perustuksen, eikä pysty saattamaan loppuun, kaikki, jotka näkevät, olisivat pilkkaamassa häntä. Ja he sanovat, että ”tämä mies alkoi rakentamaan, eikä pysty saattamaan loppuun”. – Luuk.14:28-30 aramea

Sillä jos joku teistä tahtoo rakentaa tornin, eikö hän ensin istu laskemaan kustannuksia, nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi, etteivät, kun hän on pannut perustuksen, mutta ei kykene saamaan rakennusta valmiiksi, kaikki, jotka sen näkevät, rupeaisi pilkkaamaan häntä sanoen: 'Tuo mies ryhtyi rakentamaan, mutta ei kyennyt saamaan valmiiksi'? – Luuk.14:28-30 KR38

 

Tai kuka kuningas menee taistelemaan, sotimaan lähimmäisensä, kuninkaan kanssa, eikä hän ensin ajattele, pystyykö hän kymmenen tuhannen kautta kohtaamaan hänet, joka tulee häntä vastaan kahdenkymmenen tuhannen kanssa. Mutta jos ei, vielä hänen ollessaan hänestä kaukana, hän lähettää lähettiläät ja etsii rauhaa. – Luuk.14:31-32 aramea

Tahi jos joku kuningas tahtoo lähteä sotimaan toista kuningasta vastaan, eikö hän ensin istu ja pidä neuvoa, kykeneekö hän kymmenellä tuhannella kohtaamaan sitä, joka tulee häntä vastaan kahdellakymmenellä tuhannella? Ja ellei kykene, niin hän, toisen vielä ollessa kaukana, lähettää hänen luoksensa lähettiläät hieromaan rauhaa. – Luuk.14:31-32 KR38

 

Siten; jokainen teistä, joka ei jätä koko omaisuuttaan, ei voi olla minulle oppilas. Suola on hyvä, mutta jos suola menettää makunsa, millä maustetaan? Se ei kelpaa maahan eikä lantaan, se heitetään ulos. Jolla on kuulevat korvat, kuulkoon! – Luuk.14:33-35 aramea

Niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla minun opetuslapseni. Suola on hyvä; mutta jos suolakin käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa maahan eikä lantaan; se heitetään pois. Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon!" – Luuk.14:33-35 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/