30. maalis, 2018

1.Korintolaiset luku 10

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Korintolaiset luvut 10: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/1kor.pdf

 

Mutta minä tahdon, veljet, että te tietäisitte, että kaikki meidän isämme olivat sen pilven alla, ja kaikki kulkivat sen meren kautta toiselle puolelle. Ja he kaikki saivat kasteen Moshe’n kautta siinä pilvessä, ja siinä meressä. – 1.Kor.10:1-2 aramea 👍

Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Mooseksen pilvessä ja meressä  – 1.Kor.10:1-2 KR38

 

Ja he kaikki söivät sitä yhtä hengen syötävää. Ja he kaikki joivat sitä yhtä hengen juomaa, sillä he olivat janoisia, siitä hengen kalliosta, joka oli tullut heidän kanssaan. Mutta se kallio oli hän – Messias. – 1.Kor.10:3-4 aramea 👍

ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa  ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus. – 1.Kor.10:4-4 KR38 🤔

 

Vaan Jumala ei ollut mielistynyt heidän paljouteensa, sillä he lankesivat erämaassa. Mutta nämä olivat meille se esimerkki, ettemme olisi samoin pahaa himoitsemassa, niin kuin nämä himoitsivat. – 1.Kor.10:5-6 aramea 👍

Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me emme pahaa himoitsisi, niinkuin he himoitsivat. – 1.Kor.10:5-6 KR38 🤨👎

 

Älköönkä myös olko epäjumalien palvelijoita, kuten myös osa heistä palveli, niin kuin kirjoitettu on, että ”kansa istui syömään ja juomaan, ja nousi leikittelemään”. Älköönkä myös tehkö huorin, samoin kuin osa heistä teki huorin, ja heitä kaatui yhdessä päivässä kaksikymmentäkolme tuhatta. – 1.Kor.10:7-8 aramea

Älkää myöskään ruvetko epäjumalanpalvelijoiksi kuten muutamat heistä, niinkuin kirjoitettu on: "Kansa istui syömään ja juomaan, ja he nousivat iloa pitämään." Älkäämmekä harjoittako haureutta, niinkuin muutamat heistä haureutta harjoittivat, ja heitä kaatui yhtenä päivänä kaksikymmentä kolme tuhatta. – 1.Kor.10:7-8 KR38

 

Älkääkä kiusatko Messiasta, samoin kuin osa heistä kiusasi, ja he hukkuivat käärmeiden tähden. Älkääkä valittako, samoin kuin osa heistä valitti, ja he hukkuivat kuoleman enkelin kautta. – 1.Kor.10:9-10 aramea 👍

Älkäämme myöskään kiusatko Herraa, niinkuin muutamat heistä kiusasivat ja saivat käärmeiltä surmansa. Älkääkä napisko, niinkuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhoojalta. – 1.Kor.10:9-10 KR38 🤨👎

 

Mutta kaikki nämä, mitä heille tapahtui, olivat meille esimerkiksi, ja kirjoitettiin oppaaksemme, meidän, joiden ylle maailman viimeinen aika on tullut. Joka siis luulee seisovansa, varokoon, ettei lankea! – 1.Kor.10:11-12 aramea 👍

Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut. Sentähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. – 1.Kor.10:11-12 KR38

 

Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Mutta hän, Jumala, on uskollinen, ettei salli teitä kiusattavan enemmän kuin jaksatte, vaan hän on valmistava ulospääsyn teidän kiusauksistanne, niin että pystytte kestämään. Tämän tähden, rakkaani, paetkaa epäjumalien palvelemista! Minä puhun niin kuin viisaille; tuomitkaa te, mitä minä puhun. – 1.Kor.10:13-15 aramea

Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus; ja Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Sentähden, rakkaani, paetkaa epäjumalanpalvelusta. Minä puhun niinkuin ymmärtäväisille; arvostelkaa itse, mitä minä sanon. – 1.Kor.10:13-15 KR38

 

Se kiitoksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole Messiaanveren osallisuus? Ja se meidän leivän murtamisemme, eikö se ole Messiaanruumiin osallisuus?  Samoin kuin hän on se yksi leipä, siten me kaikki olemme yksi ruumis, sillä me kaikki olemme saaneet sitä yhtä leipää. – 1.Kor.10:16-17 aramea

Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis; sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. – 1.Kor.10:16-17 KR38

 

Katsokaa Israelia, joka on lihassa; eivätkö ne, jotka syövät uhria, ole osallisia alttarista? Sen tähden, mitä minä sanon? Onko epäjumala jotain, tai onko epäjumalien uhri jotain? Ei ole! Vaan se, mitä ne uskottomat uhraavat riivaajille, eivät he sitä Jumalalle uhraa. Mutta minä en tahdo, että teolisitte osallisia riivaajista. – 1.Kor.10:18-20 aramea 👍

Katsokaa luonnollista Israelia; eivätkö ne, jotka syövät uhreja, ole alttarista osalliset? Mitä siis sanon? Ettäkö epäjumalanuhri on jotakin, tai että epäjumala on jotakin? Ei, vaan että, mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille eivätkä Jumalalle; mutta minä en tahdo, että te tulette osallisiksi riivaajista. – 1.Kor.10:18-20 KR38

 

Te ette voi juoda meidän Herramme maljaa, ja riivaajien maljaa, ettekä te voi olla osallisia meidän Herramme pöydässä, ja riivaajien pöydässä! Vai yritämmekö saada Herramme mustasukkaiseksi? Olemmeko me hänestä vahvempia? – 1.Kor.10:21-22 aramea

Ette voi juoda Herran maljasta ja riivaajien maljasta, ette voi olla osalliset Herran pöydästä ja riivaajien pöydästä. Vai tahdommeko herättää Herran kiivauden? Emme kaiketi me ole häntä väkevämmät? – 1.Kor.10:21-22 KR38

 

Kaikki on minulle luvallista, vaan kaikki ei hyödytä. Kaikki on minulle luvallista, vaan kaikki ei rakenna. Älköön kukaan etsikö itsekkäästi, vaan jokainen myös lähimmäiselleen. – 1.Kor.10:23-24 aramea 🙂👍

"Kaikki on luvallista", mutta ei kaikki ole hyödyksi; "kaikki on luvallista", mutta ei kaikki rakenna. Älköön kukaan katsoko omaa parastaan, vaan toisen parasta. – 1.Kor.10:23-24 KR38 🤨

 

Syökää kaikkea, mitä lihakaupassa myydään, kyselemättä omantunnon tähden. Sillä Herran on maa, ”täyteydessään”. – 1.Kor.10:25 aramea

Syökää kaikkea, mitä lihakaupassa myydään, kyselemättä mitään omantunnon tähden, sillä: "Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on."  – 1.Kor.10:25 KR38

 

Mutta jos joku uskottomista kutsuu teidät, ja tahdotte mennä, syökää kaikkea eteenne laitettua, kyselemättä omantunnon tähden. Mutta jos joku sanoisi teille, että ”tämä on sitä uhrattua”, älkää syökö sen tähden, mitä hän sanoi, ja omantunnon tähden. Mutta omatunto, minä sanon, ei ole teidän omanne, vaan hänen, joka sanoi, sillä miksi minun vapauteni olisi tuomittua toisten omantunnon tähden? – 1.Kor.10:27-29 aramea

Jos joku, joka ei usko, kutsuu teitä ja te tahdotte mennä hänen luokseen, niin syökää kaikkea, mitä eteenne pannaan, kyselemättä mitään omantunnon tähden. Mutta jos joku sanoo teille: "Tämä on epäjumalille uhrattua", niin jättäkää se syömättä hänen tähtensä, joka sen ilmaisi, ja omantunnon tähden; en tarkoita sinun omaatuntoasi, vaan tuon toisen; sillä miksi minun vapauteni joutuisi toisen omantunnon tuomittavaksi?  – 1.Kor.10:27-29 KR38

 

Jos minä jotain siunauksen kautta käytän, miksi olen pilkattu siitä, mistä minä kiitän? Sen tähden, jos te syötte, ja jos te juotte, ja jos jotain teette, tehkää kaikki sitä Jumalan kirkkautta varten. – 1.Kor.10:30-31 aramea

Jos minä sen kiittäen nautin, miksi minua herjataan siitä, mistä kiitän? Söittepä siis tai joitte tai teittepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi.  – 1.Kor.10:30-31 KR38

 

Olkaa ilman rikkomusta juutalaiselle ja aramealaiselle, ja Jumalan seurakunnalle. Niin kuin minä myös joka asiassa olen kauniina jokaiselle, enkä etsi sellaista, mistä on minulle hyötyä, vaan sitä, mistä on monille hyötyä, että he saisivat elää. – 1.Kor.10:32-33 aramea

Älkää olko pahennukseksi juutalaisille, älkää kreikkalaisille älkääkä Jumalan seurakunnalle,  niinkuin minäkin koetan kelvata kaikille kaikessa enkä katso omaa hyötyäni, vaan monien hyötyä, että he pelastuisivat. – 1.Kor.10:32-33 KR38


Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/