30. maalis, 2018

1.Korintolaiset luku 9

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Korintolaiset luvut 9: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/1kor.pdf

 

*  Enkö minä sitten ollut vapaa, vai enkö ollut apostoli, vai enkä minä nähnyt Jeshuaa, Messiasta, meidän Herraamme, vai ettekö te olleet minun tekoani minun Herrassani? Ja jos en toisille ollut apostoli, vaan teille minä olin, ja te olette minun apostolintyöni sinetti. – 1.Kor.9:1-2 aramea 👍

*  Enkö minä ole vapaa? Enkö minä ole apostoli? Enkö ole nähnyt Jeesusta, meidän Herraamme? Ettekö te ole minun tekoni Herrassa? Jos en olekaan apostoli muille, olen ainakin teille; sillä te olette minun apostolinvirkani sinetti Herrassa. – 1.Kor.9:1-2 KR38

 

Ja minun puolustukseni niille, jotka minua tuomitsevat, on tämä; Miksi meille ei ole luvallista syödä ja juoda? Ja miksi meille ei ole luvallista sisaren – vaimon – matkustaa meidän kanssamme, niin kuin muilla apostoleilla, ja kuin meidän Herramme veljellä, ja kuin Keefa’lla? – 1.Kor.9:3-5 aramea 👍

*  Tämä on minun puolustukseni niitä vastaan, jotka asettuvat minua tutkimaan. Eikö meillä olisi oikeus saada ruokamme ja juomamme? Eikö meillä olisi oikeus kuljettaa muassamme vaimoa, uskonsisarta, niinkuin muutkin apostolit ja Herran veljet ja Keefas tekevät? – 1.Kor.9:3-5 KR38

 

Tai ainoastaan minä ja Bar- Naba, meilläkö ei ole käskyvaltaa, ettemme palvelisi? Kuka palvelee papillisessa palvelutyössä sielunsa kustantamana, tai kuka istuttaa viinitarhan, eikä syö sen hedelmistä, tai kuka ruokkii lampaita, eikä syö oman laumansa maidosta? – 1.Kor.9:6-7 aramea 👍

Vai ainoastaanko minulla ja Barnabaalla ei ole oikeutta olla ruumiillista työtä tekemättä? Kuka tekee koskaan sotapalvelusta omalla kustannuksellaan? Kuka istuttaa viinitarhan, eikä syö sen hedelmää? Tai kuka kaitsee karjaa, eikä nauti karjansa maitoa? – 1.Kor.9:6-7 KR38 🤨

 

Sanonko minä nämä niin kuin ihminen? Katso, myös kirjoitettu sana sanoo nämä; Sillä kirjoitettu on, siinä Moshe’n sanassa, että ”älä sido kulkevaa härkää”. Härästäkö Jumala on huolissaan? – 1.Kor.9:8-9 aramea 👍

Puhunko tätä vain ihmisten tavalla? Eikö myös laki sano samaa? Onhan Mooseksen laissa kirjoitettuna: "Älä sido puivan härän suuta." Eihän Jumala häristä näin huolta pitäne? – 1.Kor.9:8-9 KR38 🤨

 

Vaan tiedoksi, että meidän tähtemme hän sen sanoo, sillä meidän tähtemme se kirjoitettiin; sen tähden, että kyntäjällä, joka kyntää, olisi toivo, ja sellaisella, joka kulkee pellolla, olisi toivo sadosta. Jos me hengen asiaa teihin kylvimme, onko se suuri asia, jos me teistä ruumiin asiaa niitämme? – 1.Kor.9:10-11 aramea 👍

Eikö hän sano sitä kaiketikin meidän tähtemme? Meidän tähtemmehän on kirjoitettu, että kyntäjän tulee kyntää toivossa ja puivan puida osansa saamisen toivossa. Jos me olemme kylväneet teille hengellistä hyvää, onko paljon, jos me niitämme teiltä aineellista?  – 1.Kor.9:10-11 KR38

 

Ja jos toisilla on käskyvaltaa teidän yli, eikö meillä täytyisi ennemmin olla? Vaan me emme ole käyttäneet tätä valtaa, vaan kestäneet kaiken, ettei Messiaan evankeliumia missään asiassa estettäisi. Ettekö tiedä, että ne, jotka palvelevat pyhäkössä, saavat pyhäköstä elatuksen, ja ne, jotka palvelevat alttarilla, sen alttarin päällä jakavat? – 1.Kor.9:12-13 aramea

Jos muilla on teihin tällainen oikeus, eikö paljoa enemmän meillä? Mutta me emme ole käyttäneet tätä oikeutta, vaan kestämme kaikki, ettemme panisi mitään estettä Kristuksen evankeliumille. Ettekö tiedä, että ne, jotka hoitavat pyhäkön toimia, saavat ravintonsa pyhäköstä, ja jotka ovat asetetut uhrialttarin palvelukseen, saavat osansa silloin kuin alttarikin? – 1.Kor.9:12-13 KR38

 

Siten myös meidän Herramme käski, että ne, jotka hänen evankeliumiaan julistavat, saisivat hänen evankeliumistaan elää. Mutta minä en käyttänyt näistä yhtäkään, enkä minä tämän tähden kirjoittanut, että minulle olisi sillä tavalla hyötyä, sillä minä mieluummin kuolemalla kuolen, kuin että joku tekee minun kunniani tyhjäksi. – 1.Kor.9:14-15 aramea

Samoin myös Herra on säätänyt, että evankeliumin julistajain tulee saada evankeliumista elatuksensa. Mutta minä en ole ainoatakaan näistä oikeuksistani hyväkseni käyttänyt. Enkä kirjoitakaan tätä siinä tarkoituksessa, että niitä minuun sovitettaisiin, sillä mieluummin minä kuolen. Ei kukaan ole minun kerskaustani tyhjäksi tekevä. – 1.Kor.9:14-15 KR38

 

Sillä minulla, joka evankelioin, ei edes ole kunniaa, sillä minua vastaan on tehty salaliitto, mutta voi minua, ellen evankelioi! – 1.Kor.9:16 aramea 👍

Sillä siitä, että julistan evankeliumia, ei minulla ole kerskaamista; minun täytyy se tehdä. Voi minua, ellen evankeliumia julista! – 1.Kor.9:16 KR38 🤨

 

Sillä jos minä oman tahtoni kautta tätä harjoitan, minulle on palkka, mutta jos ilman omaa tahtoani, se huonekunnan johtajuus on minulle uskottu. Sen tähden, se minun palkkani on sellainen, että kun minä evankelioin, etten kulujen tähden sitä Messiaan toivon sanoman työtä tekisi, enkä käyttäisi evankeliumissa sitä käskyvaltaa, joka minulle annettiin. – 1.Kor.9:17-18 aramea

Sillä jos vapaasta tahdostani sitä teen, niin minulla on palkka; mutta jos en tee sitä vapaasta tahdostani, niin on huoneenhaltijan toimi kuitenkin minulle uskottu. Mikä siis on minun palkkani? Se, että kun julistan evankeliumia, teen sen ilmaiseksi, niin etten käytä oikeutta, jonka evankeliumi minulle myöntää. – 1.Kor.9:17-18 KR38

 

Sillä kun minä olen kaikesta siitä vapaana, minä olen oman sieluni tehnyt jokaiselle alamaiseksi, että monia herättäisin. Ja juutalaisten kanssa minä olen ollut kuin juutalainen, että juutalaisia herättäisin, ja heidän kanssaan, jotka ovat sen kirjoitetun sanan alla, minä olen ollut kuin ne, jotka ovat sen sanan alla, että niitä, jotka sen sanan alla ovat, herättäisin. – 1.Kor.9:19-20 aramea 👍

*  Sillä vaikka minä olen riippumaton kaikista, olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi, voittaakseni niin monta kuin suinkin, ja olen ollut juutalaisille ikäänkuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia; lain alaisille ikäänkuin lain alainen, vaikka itse en ole lain alainen, voittaakseni lain alaiset; – 1.Kor.9:19-20 KR38

 

Ja niille, joilla ei ole sitä kirjoitettua sanaa, minä olen ollut kuin ilman sanaa, vaikka en ollut ilman Jumalan sanaa, vaan Messiaan sanan kautta, että myös niitä, jotka ovat ilman sanaa, herättäisin. Heikkojen kanssa minä olen ollut kuin heikko, että heikot heräisivät. Jokaiselle minä olen ollut kaikkea, että jokainen saisi elää. Mutta tämän minä tein sen tähden, että itsekin olisin sen toivon sanoman osanottaja. – 1.Kor.9:21-23 aramea 👍

ilman lakia oleville ikäänkuin olisin ilman lakia - vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa - voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia; heikoille minä olen ollut heikko, voittaakseni heikot; kaikille minä olen ollut kaikkea, pelastaakseni edes muutamia. Mutta kaiken minä teen evankeliumin tähden, että minäkin tulisin siitä osalliseksi. – 1.Kor.9:21-23 KR38

 

Ettekö tiedä, että ne, jotka stadionilla juoksevat, he kaikki juoksevat, vaan yksi on hän, voiton saava; siten juoskaa, että eteenpäin kulkisitte. Mutta kaikki ihmiset, jotka ponnistellen tekevät, hillitsevät kaikessa mielensä, ja nämä juoksevat, että saisivat kruunun, joka on turmeltuva, mutta me turmeltumattoman. – 1.Kor.9:24-25 aramea 👍

Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon? Juoskaa niinkuin hän, että sen saavuttaisitte. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensähillitsemistä kaikessa; he saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman. – 1.Kor.9:24-25 KR38

 

Sen tähden, minä en juokse siten niin kuin en mitään tietäisi, enkä taistele siten kuin hän, joka ilmaa vastaan taistelee. Vaan minä olen voittanut minun ruumiini, ja pidän sitä alamaisena, etten minä, joka olen toisille julistanut, olisi olemuksessani hylätty. – 1.Kor.9:26-27 aramea 👍

Minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niinkuin ilmaan hosuen, vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi. – 1.Kor.9:26-27 KR38 🤨👎

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/