30. maalis, 2018

1.Korintolaiset luku 8

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Korintolaiset luvut 8: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/1kor.pdf

 

Mutta epäjumalien uhreista me tiedämme, että kaikilla meillä on se tieto. Ja se tieto sekoittaa, mutta rakkaus rakentaa. Mutta jos joku luulee jotain tietävänsä, hän ei sitä vielä tiedä, niin kuin hänen täytyy tietää. Mutta jos joku rakastaa Jumalaa; tämä on hänelle tunnettu. – 1.Kor.8:1-3 aramea

Mitä sitten epäjumalille uhrattuun lihaan tulee, niin tiedämme, että meillä kaikilla on tieto. Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa.Jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä tiedä, niinkuin tietää tulee; mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee. – 1.Kor.8:1-3 KR38

 

Sen tähden, epäjumalien uhrien syömisestä; me tiedämme, ettei maailmassa ole mitään epäjumalia, ja ettei ole toista Jumalaa, paitsi yksi. Sillä vaikka on niitä, joita kutsutaan ”jumaliksi”, joko taivaissa tai maassa, siten onkin monia ”jumalia” ja monia ”herroja”, Vaan meille on hän, meidän yksi, isä Jumala, sillä kaikki on hänestä, ja me olemme hänessä, ja yksi Herra, Jeshua, Messias, että kaikki on hänen kätensä kautta, ja myös me olemme hänen kauttaan. – 1.Kor.8:4-6 aramea

Mitä nyt epäjumalille uhratun lihan syömiseen tulee, niin tiedämme, ettei maailmassa ole yhtään epäjumalaa ja ettei ole muuta Jumalaa kuin yksi. Sillä vaikka olisikin niin sanottuja jumalia, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa, ja niitä on paljon semmoisia jumalia ja herroja, niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa. – 1.Kor.8:4-6 KR38

 

Vaan jokaisella ei ole sitä tietoa, sillä on ihmisiä, jotka omassatunnossaan vieläkin syövät ikään kuin epäjumalille uhrattua, ja koska heidän omatuntonsa on heikko, se on tahriintunut. Mutta syötävä ei lähennä meitä Jumalaan. Sillä jos me syömme, emme tule rikkaammiksi, ja jos emme syö, me emme menetä. – 1.Kor.8:7-8 aramea

Mutta ei ole kaikilla tätä tietoa, vaan tottumuksesta epäjumaliin muutamat vielä nytkin syövät uhrilihaa ikäänkuin epäjumalille uhrattuna, ja heidän omatuntonsa, joka on heikko, tahraantuu siitä. Mutta ruoka ei lähennä meitä Jumalaan; jos olemme syömättä, emme siitä vahingoitu; jos syömme, emme siitä hyödy. – 1.Kor.8:7-8 KR38

 

Mutta katsokaa, ettei tämä teidän valtanne olisi kompastusta heikoille! Sillä jos joku näkisi sinut, jolla on se tieto, että sinä aterioit epäjumalien huoneessa, eikö, katso, hänen omatuntonsa, koska se on heikko, rohkaistu syömään sitä uhrattua? – 1.Kor.8:9-10 aramea

Katsokaa kuitenkin, ettei tämä vapautenne koidu heikoille loukkaukseksi. Sillä jos joku näkee sinun, jolla on tieto, aterioivan epäjumalan huoneessa, eikö hänen omatuntonsa, kun hän on heikko, vahvistu epäjumalille uhratun syömiseen? – 1.Kor.8:9-10 KR38

 

Ja hän tuhoutuu, sen sinun tietosi kautta; sellainen, joka on hauras – jonka tähden Messias kuoli! Ja jos te siten loukkaatte veljiänne, ja murskaatte heidän hauraat omattunnot, te loukkaatte Messiasta. – 1.Kor.8:11-12 aramea

Sinun tietosi kautta turmeltuu silloin tuo heikko, sinun veljesi, jonka tähden Kristus on kuollut. Mutta kun te näin teette syntiä veljiä vastaan ja haavoitatte heidän heikkoa omaatuntoaan, niin teette syntiä Kristusta vastaan. – 1.Kor.8:11-12 KR38

 

Tämän tähden, jos syötävä saa veljeni kompastumaan, minä en milloinkaan syö lihaa, etten riko veljeäni vastaan. – 1.Kor.8:13 aramea

Sentähden, jos ruoka on viettelykseksi veljelleni, en minä ikinä enää syö lihaa, etten olisi viettelykseksi veljelleni. – 1.Kor.8:13 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/