27. maalis, 2018

Apostolien teot luku 18

Uuden Testamentin käännösten vertailu Apostolien teot luku 18: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/apt.pdf

 

Ja kun Paulos poistui Athenos’sta, hän tuli Korinthos’iin. Ja hän löysi siellä yhden juutalaisen miehen, jonka nimi oli Akelos, joka oli Pantos’n alueelta, joka juuri siihen aikaan tuli Italian seudulta, hän ja hänen vaimonsa Priskilla, koska keisari Klaudius oli käskenyt kaikkia juutalaisia poistumaan Roomasta, ja hän lähestyi heidän luokseen. - Apt.18:1-2 aramea

Sen jälkeen Paavali lähti Ateenasta ja meni Korinttoon. Siellä hän tapasi erään Akylas nimisen juutalaisen, joka oli Pontosta syntyisin ja äsken tullut Italiasta, ja hänen vaimonsa Priskillan. Klaudius oli näet käskenyt kaikkien juutalaisten poistua Roomasta. Ja Paavali meni heidän luoksensa. – Apt.18:1-2 KR38

 

Ja koska heillä oli sama ammatti, hän asui heidän luonaan ja palveli heidän kanssaan siinä heidän ammatissaan, mutta he olivat rukoustarvikkeiden valmistajia. - Apt.18:3 aramea🤨

Ja kun hänellä oli sama ammatti kuin heillä, jäi hän heidän luoksensa, ja he tekivät työtä yhdessä; sillä he olivat ammatiltaan teltantekijöitä. – Apt.18:3 KR38 🤨

 

Ja hän oli puhumassa siinä kokouspaikassa joka sapatti, ja vakuuttamassa juutalaisia ja uskottomia. Ja kun Shila ja Timoteus olivat tulleet Makedoniasta, Paulos oli keskittynyt siihen sanaan, koska juutalaiset nousivat häntä vastaan hänen todistaessaan heille, että Jeshua on se Messias. - Apt.18:4-5 aramea 👍

Ja hän keskusteli synagoogassa jokaisena sapattina ja sai sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskomaan. Ja kun Silas ja Timoteus tulivat Makedoniasta, oli Paavali kokonaan antautunut sanan julistamiseen ja todisti juutalaisille, että Jeesus on Kristus. – Apt.184-51 KR38 🤔

 

Ja hän pudisti vaatteensa ja sanoi heille, ”nyt minä olen puhdas, minä menen muiden kansakuntien luokse”. - Apt.18:6 aramea 🤔

Mutta kun he vastustivat ja herjasivat, pudisti hän vaatteitansa ja sanoi heille: "Tulkoon teidän verenne oman päänne päälle! Viaton olen minä; tästedes minä menen pakanain tykö."  – Apt.18:6 KR38 🤔

 

Ja hän meni sieltä pois ja meni sen miehen taloon sisälle, jonka nimi oli Titus, sellainen, joka pelkäsi Jumalaa, ja hänen kotinsa oli sen kokouspaikan yhteydessä. Ja Krispus, sen kokouspaikan johtaja, uskoi meidän Herraamme, ja kaikki hänen kotinsa asukkaat, ja monet korinttolaiset kuulivat, ja uskoivat Jumalaa ja kävivät kasteella. - Apt.18:7-8 aramea

Ja hän lähti sieltä ja meni erään Titius Justus nimisen jumalaapelkääväisen miehen tykö, jonka talo oli aivan synagoogan vieressä. Mutta synagoogan esimies Krispus ja koko hänen perhekuntansa uskoivat Herraan; ja myöskin monet korinttolaiset, jotka olivat kuulemassa, uskoivat, ja heidät kastettiin. – Apt.18:7-8 KR38

 

Ja Herra sanoi näyssä Paulos’lle, ”älä pelkää, vaan puhu, äläkä vaikene”. Koska minä olen sinun kanssasi, eikä kukaan voi sinua vahingoittaa, ja minulla on paljon kansaa tässä kaupungissa. - Apt.18:9-10 aramea

Ja Herra sanoi yöllä näyssä Paavalille: "Älä pelkää, vaan puhu, äläkä vaikene, sillä minä olen sinun kanssasi, eikä kukaan ole ryhtyvä sinuun tehdäkseen sinulle pahaa, sillä minulla on paljon kansaa tässä kaupungissa."  – Apt.18:9-10 KR38

 

Mutta Korinthos’ssa hän istui ja opetti yhden vuoden ja kuusi kuukautta heille sitä Jumalan sanaa. - Apt.18:11 aramea

Niin hän viipyi siellä vuoden ja kuusi kuukautta opettaen heidän keskuudessaan Jumalan sanaa. – Apt.18:11 KR38

 

Ja kun Galion oli Akaian konsulina, kokoontuivat juutalaiset kuin yhtenä Paulos’ia vastaan ja he veivät hänet tuomioistuimen eteen. Sanoessaan, että ”tämä taivuttaa ihmisiä kirjoitetun sanan ulkopuolelle, että pelkäisivät Jumalaa”. - Apt.18:12-13 aramea 👍

Mutta Gallionin ollessa Akaian käskynhaltijana juutalaiset yksimielisesti nousivat Paavalia vastaan ja veivät hänet tuomioistuimen eteen ja sanoivat: "Tämä viettelee ihmisiä palvelemaan Jumalaa lainvastaisella tavalla." – Apt.18:12-13 KR38 🤔👎

 

Ja kun hän pyysi, että Paulos avaisi suunsa ja puhuisi, Galion sanoi juutalaisille, ”jospa olisitte syyttämässä pahuudesta tai petoksesta tai jostain inhottavasta, oi juutalaiset, niin olisi ollut aihettakin ottaa teidät vastaan”. Mutta jos syytteet ovat siitä sanasta ja nimistä ja siitä teidän omasta kirjoitetusta sanastanne, te tiedätte, että se on teidän välinen asia, sillä minä en tahdo olla näiden tahdon tuomari. - Apt.18:14-15 aramea

Ja kun Paavali aikoi avata suunsa, sanoi Gallion juutalaisille: "Jos olisi tehty rikos tai häijy ilkityö, olisi kohtuullista, että minä kärsivällisesti kuuntelisin teitä, juutalaiset. Mutta jos teillä on riitakysymyksiä opista ja nimistä ja teidän laistanne, olkoot ne teidän huolenanne; niiden tuomari minä en tahdo olla." – Apt.18:14-15 KR38

 

Ja hän karkotti heidät omalta tuomioistuimeltaan. Ja ne kaikki uskottomat ottivat kiinni Sosthenis’n, sen kokouspaikan vanhimman, ja hakkasivat hänet sen tuomioistuimen edessä, ja Galion oli välinpitämätön näissä asioissa. - Apt.18:16-17 aramea 🤨

Ja hän ajoi heidät pois tuomioistuimen edestä. Niin he kaikki ottivat kiinni Soosteneen, synagoogan esimiehen, ja löivät häntä tuomioistuimen edessä, eikä Gallion välittänyt siitä mitään. – Apt.18:16-17 KR38 🤨

 

Ja kun Paulos oli ollut siellä monta päivää, hän antoi ”shalom” veljille, ja matkusti meren kautta, mennäkseen Syyriaan, ja hänen kanssaan tulivat Priskilla ja Akelos, kun hän ajoi päänsä Kenkrees’ssa, sen hänen vannomansa valan tähden. - Apt.18:18 aramea 👍

Mutta Paavali viipyi siellä vielä jonkun aikaa; sitten hän sanoi veljille jäähyväiset ja purjehti Syyriaan, mukanansa Priskilla ja Akylas; hän oli leikkauttanut tukkansa Kenkreassa, sillä hän oli tehnyt lupauksen. – Apt.18:18 KR38

 

Ja hän saapui Efesos’lle, ja Paulos meni sisään kokouspaikkaan, ja puhui juutalaisten kanssa. Ja he pyysivät häntä, että viipyisi heidän luonaan, eikä hän suostunut. Sanoen, että ”minun todellakin täytyy tehdä se tuleva juhla Jerusalemissa, ja jos Jumala on tahtova, minä aion kääntää taas kasvoni teidän ja Akelos’n ja Priskillan luokse”, ja hän jätti heidät Efesos’iin. - Apt.18:19-21 aramea

Ja he saapuivat Efesoon; sinne hän jätti heidät. Ja hän meni synagoogaan ja keskusteli juutalaisten kanssa. Ja he pyysivät häntä viipymään kauemmin, mutta hän ei suostunut, vaan sanoi heille jäähyväiset ja lausui: "Minä palaan jälleen teidän tykönne, jos Jumala suo." Ja hän lähti purjehtimaan Efesosta. – Apt.18:19-21 KR38 🤨

 

Ja hän matkusti meren kautta ja tuli Kesareaan, ja meni ylös ja lähetti ”shalom” seurakuntalaisille, ja meni Antiokii’lle. Ja kun hän oli siellä ne tunnetut päivät, hän meni pois ja kierteli järjestyksessä Galatian ja Fryygian alueilla, tukien kaikkia oppilaita. - Apt.18:22-23 aramea

Ja noustuaan maihin Kesareassa hän vaelsi ylös Jerusalemiin ja tervehti seurakuntaa ja meni sitten alas Antiokiaan. Kun hän oli viettänyt siellä jonkun aikaa, lähti hän matkalle ja kulki järjestään kautta Galatian maakunnan ja Frygian, vahvistaen kaikkia opetuslapsia. – Apt.18:22-23 KR38

 

Ja Efesos’iin tuli yksi mies, jonka nimi oli Apollo, juutalainen, jonka perhe oli Aleksandriasta, ja oli harjoitettu siinä sanassa ja murskaava kirjoituksissa. - Apt.18:24 aramea 👍

Ja Efesoon saapui eräs juutalainen, nimeltä Apollos, syntyisin Aleksandriasta, puhetaitoinen mies ja väkevä raamatuissa. – Apt.18:24 KR38 🤨👎

 

Tämä opetti Herran tietä, ja oli hengessä palava, ja hän opetti täysin Jeshuaa, vaikka ei tiennyt mitään, muuta kuin Johannan’n kasteen. Ja hän alkoi julkisesti puhumaan siellä kokouspaikassa, ja kun Akelos ja Priskilla kuulivat häntä, he veivät hänet heidän kotiinsa, ja osoittivat hänelle täysin sen Herran tien. - Apt.18:25-26 aramea

Tälle oli opetettu Herran tie, ja hän puhui palavana hengessä ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen. Hän rupesi rohkeasti puhumaan synagoogassa. Mutta kun Priskilla ja Akylas olivat häntä kuunnelleet, ottivat he hänet luokseen ja selvittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien. – Apt.18:25-26 KR38

 

Ja kun hän tahtoi mennä Akaia’an, veljet rohkaisivat häntä ja kirjoittivat niille oppilaille, että ottaisivat hänet vastaan, ja kun hän meni, hän auttoi sen siunauksen kautta paljon kaikkia uskovia. Sillä hän saarnasi voimallisesti niitä juutalaisia vastaan, kansanjoukon edessä, osoittaen kirjoituksista Jeshuasta, että hän on se Messias. - Apt.18:27-28 aramea

Ja kun hän tahtoi mennä Akaiaan, niin veljet kehoittivat häntä siihen ja kirjoittivat opetuslapsille, että nämä ottaisivat hänet vastaan. Ja sinne saavuttuaan hän armon kautta oli suureksi hyödyksi uskoon tulleille. Sillä hän kumosi suurella voimalla julkisesti juutalaisten väitteet ja näytti kirjoituksista toteen, että Jeesus on Kristus.  – Apt.18:27-28 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/