26. maalis, 2018

Apostolien teot luku 17

Uuden Testamentin käännösten vertailu Apostolien teot luku 17: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/apt.pdf

 

Ja he kulkivat Amfipolis’n ja Apollonian kaupungin ohi, ja tulivat Thessalonikiaan, missä oli se juutalaisten kokouspaikka. Ja Paulos meni sisään heidän luokseen, samoin kuin hänellä oli tapana, ja hän puhui heidän kanssaan kolme sapattia kirjoituksista. Selittäen ja osoittaen, että Messias oli tuleva kärsimään ja nousemaan kuolleista, ja ”Jeshua, hän on se Messias, tämä, jota minä evankelioin teille”. – Apt.17:1-3 aramea

Ja he matkustivat Amfipolin ja Apollonian kautta ja tulivat Tessalonikaan, jossa oli juutalaisten synagooga. Ja tapansa mukaan Paavali meni sisälle heidän luoksensa ja keskusteli kolmena sapattina heidän kanssansa, lähtien kirjoituksista, selitti ne ja osoitti, että Kristuksen piti kärsimän ja nouseman kuolleista, ja sanoi: "Tämä Jeesus, jota minä teille julistan, on Kristus." – Apt.17:1-3 KR38

 

Ja jotkut heistä uskoivat ja liittyivät Paulos’iin ja Shila’seen, ja monet niistä kreikkalaisista, jotka pelkäsivät Jumalaa, ja myös ne tunnetut naiset, ei vain muutama. – Apt.17:4 aramea

Ja muutamat heistä tulivat uskoon ja liittyivät Paavaliin ja Silaaseen, niin myös suuri joukko jumalaapelkääväisiä kreikkalaisia sekä useat ylhäiset naiset. – Apt.17:4 KR38

 

Ja juutalaiset kadehtivat heitä ja ohjasivat heidän luokseen kaupungin kaduilta pahoja ihmisiä, ja he tekivät suuren kansanjoukon, ja pitivät meteliä kaupungissa, ja tulivat ja nousivat Jason’n kotia vastaan ja pyysivät, että he ajaisivat heidät pois sieltä ja luovuttaisivat heidät sille kansanjoukolle – Apt.17:5 aramea

Mutta juutalaiset joutuivat kiihkoon ja ottivat avukseen muutamia pahanilkisiä miehiä joutoväestä, haalivat kansaa kokoon ja nostivat kaupungissa metelin. He asettuivat Jaasonin talon edustalle ja hakivat Paavalia ja Silasta viedäkseen heidät kansan eteen. – Apt.17:5 KR38

 

Ja kun he eivät löytäneet heitä siellä, he raahasivat Jason’n, ja ne veljet, jotka olivat siellä ja veivät heidät kaupungin johtajien luokse huutaen, että ”nämä ovat niitä, jotka villitsevät koko maan, ja katso, taas he ovat tulleet tänne!”  – Apt.17:6 aramea

Mutta kun he eivät heitä löytäneet, raastoivat he Jaasonin ja muutamia veljiä kaupungin hallitusmiesten eteen ja huusivat: "Nuo koko maailman villitsijät ovat tännekin tulleet,  – Apt.17:6 KR38

 

Ja tämä Jason on heidän vastaanottajansa, ja he kaikki nousivat sitä keisarin käskyä vastaan sanoessaan, että ”on toinen kuningas, Jeshua”. Mutta kaupungin johtajat ja koko kansa piti meteliä nämä kuullessaan. Ja he ottivat Jasonista ja veljistäkin sen takuurahan, ja silloin he päästivät heidät. – Apt.17:7-9 aramea

ja heidät Jaason on ottanut vastaan; ja nämä kaikki tekevät vastoin keisarin asetuksia, sanoen erään toisen, Jeesuksen, olevan kuninkaan." Kun kansa ja hallitusmiehet tämän kuulivat, tulivat he levottomiksi. Ja nämä ottivat takauksen Jaasonilta ja muilta ja päästivät heidät. – Apt.17:7-9 KR38

 

Mutta ne veljet, siinä hetkessä, sinä yönä, päästivät Paulos’n ja Shilan Berean kaupunkiin, ja kun he tulivat sinne, he menivät sisälle sinne juutalaisten kokouspaikkaan. Sillä nämä juutalaiset, jotka olivat siellä, olivat kunnioitettavampia kuin ne juutalaiset, jotka olivat Tessalonikiassa, ja he kuulivat heiltä sitä sanaa joka päivä iloisesti, erottaen kirjoituksista, että olivatko nämä asiat sillä tavalla. Ja monet heistä uskoivat, ja siten kreikkalaisistakin miehistä, ja tunnetuista naisista. – Apt.17:10-12 aramea

Mutta veljet lähettivät heti yötä myöten Paavalin ja Silaan Bereaan. Ja kun he olivat saapuneet sinne, menivät he juutalaisten synagoogaan. Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset; he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin. Ja monet heistä uskoivat, niin myös useat ylhäiset kreikkalaiset naiset ja miehet. – Apt.17:10-12 KR38

 

Ja kun nämä juutalaiset, jotka olivat Tessalonikia’sta, saivat tietää, että Paulos oli julistanut Jumalan sanaa Berean kaupungissa, he tulivat sinnekin, eivätkä he lakanneet kiihottamasta ja villitsemästä ihmisiä. Ja ne veljet lähettivät Paulos’n alas merelle, ja Shila ja Timoteus viipyivät siinä kaupungissa. – Apt.17:13-14 aramea

Mutta kun Tessalonikan juutalaiset saivat tietää, että Paavali Bereassakin julisti Jumalan sanaa, tulivat he sinnekin yllyttämään ja kiihoittamaan kansaa. Silloin veljet heti lähettivät Paavalin menemään meren rantaan; mutta sekä Silas että Timoteus jäivät Bereaan. – Apt.17:13-14 KR38

 

Ja nämä, jotka olivat Paulos’n seurassa, tulivat hänen kanssaan Athenos’n kaupunkiin saakka, ja kun he menivät pois hänen läsnäolostaan, he saivat häneltä kirjeen Shila’lle ja Timoteukselle, että he menisivät pian hänen luokseen. – Apt.17:15 aramea

Ja Paavalin saattajat veivät hänet Ateenaan saakka, ja saatuaan vietäväksi Silaalle ja Timoteukselle käskyn mitä pikimmin tulla hänen luoksensa, he lähtivät sieltä pois. – Apt.17:15 KR38

 

Mutta hän, Paulos, kun viipyi Athenos’ssa, oli ärsyyntynyt hengessään nähdessään, että se kaupunki oli kokonaan täynnä epäjumalia. Ja hän puhui juutalaisten kanssa kokouspaikassa ja niiden kanssa, jotka pelkäsivät Jumalaa, ja kadulla joka päivä niiden kanssa, jotka olivat vastaanottavaisia. – Apt.17:16-17 aramea

Mutta Paavalin odottaessa heitä Ateenassa hänen henkensä hänessä kiivastui, kun hän näki, että kaupunki oli täynnä epäjumalankuvia. Niin hän keskusteli synagoogassa juutalaisten ja jumalaapelkääväisten kanssa ja torilla joka päivä niiden kanssa, joita hän siellä tapasi. – Apt.17:16-17 KR38

 

Ja myös ne filosofit, jotka olivat Epikuroksen opetuksesta, ja toiset, joita kutsuttiin stoalaisiksi, kiistelivät hänen kanssaan, ja jotkut heistä sanoivat toisilleen, ”mitä tämä sanojen muodostelija tahtoo?” Ja toiset sanoivat, että ”hän julistaa vierasta jumalaa”, koska hän julisti heille Jeshuaa ja hänen ylösnousemustaan. – Apt.17:18 aramea

Ja muutamat epikurolaiset ja stoalaiset filosofit väittelivät hänen kanssansa; ja toiset sanoivat: "Mitähän tuo lavertelija oikein tahtoo sanoa?" Toiset taas sanoivat: "Näkyy olevan vieraiden jumalien julistaja", koska hän julisti heille evankeliumia Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta. – Apt.17:18 KR38

 

Ja he ottivat hänet kiinni ja veivät oikeustalolle, jota kutsuttiinAreios Pagos”, sanoen hänelle, ”voimmeko saada tietää, mitä tämä uusi opetus on, jota sinä julistat?” Sillä vieraita sanoja sinä kylvit meidän kuultavaksemme, ja me tahdomme tietää, mitä nämä ovat. – Apt.17:19-20 aramea

Ja he ottivat hänet ja veivät Areiopagille ja sanoivat: "Voimmeko saada tietää, mikä se uusi oppi on, jota sinä ilmoitat? Sillä outoja asioita sinä tuot meidän korvaimme kuulla. Me siis tahdomme tietää, mitä ne oikein ovat." – Apt.17:19-20 KR38

 

Mutta kaikki ateenalaiset ja ne vieraat, jotka olivat jonkin asian tähden sinne tulleet, ei heillä ollut muuta huolta kuin puhua ja kuulla uutta asiaa. – Apt.17:21 aramea

Sillä ateenalaisilla ja siellä oleskelevilla muukalaisilla ei kenelläkään ollut aikaa muuhun kuin uutta puhumaan ja uutta kuulemaan. – Apt.17:21 KR38

 

Ja kun Paulos nousi Areios-Pagos’ssa, hän sanoi, ”ateenalaiset miehet, minä näen, että te kaikista eniten pelkäätte riivaajia”. – Apt.17:22 aramea 🤨

Niin Paavali astui keskelle Areiopagia ja sanoi: "Ateenan miehet, minä näen kaikesta, että te suuresti kunnioitatte jumalia. – Apt.17:22 KR38 🤨

 

Sillä kun minä olin kiertelemässä ja olin nähnyt sen talon, jota te pelkäätte, löysin tämän aiheen, johon oli kirjoitettu ”Jumalan geniza”. Sen tähden, te pelkäätte, kun te ette häntä tunne. Häntä, juuri tätä minä evankelioin teille. – Apt.17:23 aramea 🤨

Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne minä löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu: 'Tuntemattomalle jumalalle.' Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan. – Apt.17:23 KR38 🤨

 

Sillä Jumala, joka teki maailman ja kaiken, mitä siinä on, ja hän on se taivasten ja maan Herra, hän ei asusta temppelissä, joka on käsin tehty. Eikä hän ole ihmisten käsillä palveltava, eikä hän tarvitse mitään, koska hän antoi kansanjoukoille elämät ja sielut. – Apt.17:24-25 aramea

Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä, eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken. – Apt.17:24-25 KR38

 

Ja yhdestä verestä hän teki koko maailman ihmiset, että olisivat asuttamassa koko maan pintaa, ja hän erotti määräajat hänen käskyjensä kautta, ja laittoi ihmislasten asuinsijojen rajat. Että he etsisivät Jumalaa, ja tutkiskelisivat, ja hänen luomakunnastaan löytäisivät hänet, sillä ei hän edes ole kaukana kenestäkään meistä. – Apt.17:26-27 aramea 👍

Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää - hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä;  – Apt.17:26-27 KR38 🤨

 

Sillä siinä, hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niin kuin myös jotkut niistä viisaista, jotka ovat teidän luonanne, sanovat, että ”hän on meidän perheestämme”. Sen tähden, ihmiset, että meidän perheemme on Jumalasta, se ei tee meistä velvollisia luulemaan, että jumaluus olisi kullan tai hopean tai taidolla kaiverretun kiven, tai ihmisten tietoisuuden kaltainen. – Apt.17:28-29 aramea

sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niinkuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet: 'Sillä me olemme myös hänen sukuansa.' Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema.  – Apt.17:28-29 KR38

 

Sillä Jumala aikoo tehdä eksytyksen ajan, ja tässä ajassa hän käskee kaikkia ihmisiä, että jokainen, joka paikassa, kääntyisi. Koska hän aikoo nostaa päivän, jossa hän on tuleva tuomitsemaan koko maan oikeudessa, sellaisen miehen kautta, jonka hän erotti, ja hän kääntää jokaisen ihmisen siihen hänen uskollisuuteensa sen kautta, että hän nosti hänet kuolleista. – Apt.17:30-31 aramea

Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista."  – Apt.17:30-31 KR38

 

Ja kun he kuulivat ylösnousemuksesta, joka on kuolleista, heistä osa pilkkasi, ja osa heistä sanoi, ”toisella ajalla kuulemme sinua tästä”. Ja siten, Paulos meni pois heidän keskeltään. Ja jotkut heistä liittyivät ja uskoivat, mutta yksi heistä, hän oli se Dionysius, Areios-Pagos’n tuomareista, ja yksi vaimo, jonka nimi oli Damaris, ja toiset heidän kanssaan. – Apt.17:32-34 aramea

Kuullessaan kuolleitten ylösnousemuksesta toiset ivasivat, toiset taas sanoivat: "Me tahdomme kuulla sinulta tästä vielä toistekin." Ja niin Paavali lähti heidän keskeltänsä. Mutta muutamat liittyivät häneen ja uskoivat; niiden joukossa oli Dionysius, Areiopagin jäsen, ja eräs nainen, nimeltä Damaris, sekä muita heidän kanssansa. – Apt.17:32-34 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/