25. maalis, 2018

Apostolien teot luku 16

Uuden Testamentin käännösten vertailu Apostolien teot luku 16: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/apt.pdf

 

Ja hän saapui Derben kaupunkiin ja Lystraan, mutta siellä oli yksi oppilas, jonka nimi oli Timoteus, sen yhden uskollisen juutalaisnaisen poika, ja hänen isänsä oli aramealainen. Ja kaikki ne oppilaat, jotka olivat Lystra’sta ja Ikonion’sta, todistivat hänestä. – Apt.16:1-2 aramea

Niin hän saapui myös Derbeen ja Lystraan. Ja katso, siellä oli eräs opetuslapsi, nimeltä Timoteus, joka oli uskovaisen juutalaisvaimon poika, mutta isä oli kreikkalainen. Hänestä veljet, jotka olivat Lystrassa ja Ikonionissa, todistivat hyvää. – Apt.16:1-2 KR38

 

Tämän Paulos tahtoi johdattaa hänen kanssaan, ja hän otti, ympärileikkasi hänet niiden juutalaisten tähden, jotka olivat siinä paikassa, sillä he kaikki tiesivät, että hänen isänsä oli aramealainen. – Apt.16:3 aramea

Paavali tahtoi häntä mukaansa matkalle ja otti hänet ja ympärileikkasi hänet juutalaisten tähden, joita oli niillä paikkakunnilla; sillä kaikki tiesivät, että hänen isänsä oli kreikkalainen. – Apt.16:3 KR38

 

Ja heidän mennessään kaupungissa he julistivat ja opettivat, että pitäisivät ne käskyt, ne jotka ne apostolit ja vanhimmat kirjoittivat, jotka ovat Jerusalemissa. Kuitenkin seurakunta pysyi siinä uskollisuudessa ja se lisääntyi lukumäärässä joka päivä. – Apt.16:4-5 aramea

Ja sitä mukaa kuin he vaelsivat kaupungista kaupunkiin, antoivat he heille noudatettaviksi ne säädökset, jotka apostolit ja Jerusalemin vanhimmat olivat hyväksyneet. Niin seurakunnat vahvistuivat uskossa ja saivat päivä päivältä yhä enemmän jäseniä. – Apt.16:4-5 KR38

 

Mutta he vaelsivat Fryygian ja Galatian alueilla, ja pyhyyden henki esti heitä, etteivät puhuisi sitä Jumalan sanaa Aasiassa. Ja kun he tulivat Mysian alueelle, he tahtoivat, että olisivat menneet sieltä Bityniaan, eikä Jeshuan henki sallinut sitä heille. Ja kun he poistuivat Mysiasta, he menivät alas Tarsos’n seudulle. – Apt.16:6-8 aramea

Ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Ja tultuaan Mysian kohdalle he yrittivät lähteä Bityniaan, mutta Jeesuksen Henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Niin he vaelsivat ohi Mysian ja menivät Trooaaseen. – Apt.16:6-8 KR38

 

Ja yöllisessä näyssä näyttäytyi Paulos’lle ikään kuin yksi makedonialainen mies, joka seisoi ja pyysi häneltä sanoen, että ”tule Makedoniaan ja auta minua”. Mutta kun Paulos oli nähnyt sen näyn, me tahdoimme heti lähteä Makedoniaan, koska me ymmärsimme, että meidän Herramme kutsui meitä evankelioimaan heitä. – Apt.16:9-10 aramea

*  Ja Paavali näki yöllä näyn: makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen: "Tule yli Makedoniaan ja auta meitä". Ja kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään Makedoniaan, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia. – Apt.16:9-10 KR38

 

Ja me matkustimme Trooas’sta, ja suoraan Samathrakiaan, ja sieltä tulimme seuraavana päivänä Neapolis’n kaupunkiin. Ja sieltä Filippos’iin, joka on se Makedonian pää, ja se on siirtokunta. Mutta me olimme tässä, juuri siinä kaupungissa ne tunnetut päivät. – Apt.16:11-12 aramea

Kun nyt olimme purjehtineet Trooaasta, kuljimme suoraan Samotrakeen, ja seuraavana päivänä Neapoliin, ja sieltä Filippiin, joka on ensimmäinen kaupunki siinä osassa Makedoniaa, siirtokunta. Siinä kaupungissa me viivyimme muutamia päiviä. – Apt.16:11-12 KR38

 

Ja me menimme sapatin päivänä sen kaupungin portin ulkopuolelle, virran varrelle, koska siellä näytti olevan rukoushuone, ja kun me istuimme puhumassa niiden naisten kanssa, jotka kokoontuivat siellä, – Apt.16:13 aramea

Ja sapatinpäivänä me menimme kaupungin portin ulkopuolelle, joen rannalle, jossa arvelimme olevan rukouspaikan, ja istuimme sinne ja puhuimme kokoontuneille naisille. – Apt.16:13 KR38

 

Ja oli yksi vaimo, purppurakauppias, joka pelkäsi Jumalaa. Hänen nimensä oli Lydia, Tyatiran kaupungista, tämän sydämen meidän Herramme avasi ja hän kuuli, mitä Paulos sanoi. Ja hänet kastettiin, ja hänen kotinsa asukkaat, ja hän pyysi meitä ja sanoi, että ”jos te todellakin olette varmoja, että minä uskon meidän Herraamme, tulkaa, asukaa minun kodissani”, ja hän ahdisti meitä paljon. – Apt.16:14-15 aramea

Ja eräs Lyydia niminen purppuranmyyjä Tyatiran kaupungista, jumalaapelkääväinen nainen, oli kuulemassa; ja Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui. Ja kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastettu, pyysi hän meitä sanoen: "Jos te pidätte minua Herraan uskovaisena, niin tulkaa minun kotiini ja majailkaa siellä". Ja hän vaati meitä. – Apt.16:14-15 KR38

 

Ja tapahtui, että kun me menimme sille rukoushuoneelle, meidät kohtasi yksi nuori nainen, jossa oli ennustajan henki, ja hän teki isännilleen monenlaista liiketoimintaa ennusteluillaan. Ja hän tuli Paulos’n perässä ja meidän perässämme, ja huusi ja sanoi, ”nämä ihmiset ovat Jumalan, Korkeimman, työntekijöitä, ja he evankelioivat teille sen elämän tien!” – Apt.16:16-17 aramea

Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjähenki ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen: "Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien". – Apt.16:16-17 KR38

 

Ja hän teki siten monta päivää, ja Paulos hermostui ja sanoi sille hengelle, ”minä käsken sinua Jeshuan, Messiaan nimessä, että lähdet hänestä”, ja sillä hetkellä se poistui. – Apt.16:18 aramea

Ja tätä hän teki monta päivää. Mutta se vaivasi Paavalia, ja hän kääntyi ja sanoi hengelle: "Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä". Ja se lähti sillä hetkellä. – Apt.16:18 KR38

 

Ja kun hänen isäntänsä näkivät, että hän poisti hänestä sen heidän liiketoimiensa toivon, he ottivat kiinni Paulos’n ja Shilan, ja raahasivat heidät kadulle. Ja he veivät heidät sotilaille ja kaupungin johtajalle ja sanoivat, että ”nämä ihmiset häiritsevät meidän kaupunkiamme, koska he ovat juutalaisia”. Ja he julistavat meille niitä tapoja, joita meillä ei ole lupa ottaa vastaan ja tehdä, koska me olemme roomalaisia. – Apt.16:19-21 aramea

Mutta kun hänen isäntänsä näkivät, että tulojen toivo oli heiltä kadonnut, ottivat he Paavalin ja Silaan kiinni ja vetivät heidät torille hallitusmiesten eteen. Ja vietyänsä heidät päällikköjen eteen he sanoivat: "Nämä miehet häiritsevät meidän kaupunkimme rauhaa; he ovat juutalaisia ja opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska me olemme roomalaisia". – Apt.16:19-21 KR38

 

Ja heitä vastaan kokoontui paljon kansanjoukkoa. Silloin sotilaat repivät heidän vaatteensa ja käskivät, että heidät on ruoskittava. Ja heitä paljon ruoskittuaan he heittivät heidät vankilaan, ja käskivät vankilan vartijaa, että vartioisi heitä huolellisesti. Mutta hänen saadessaan tämän käskyn, hän sulki heidät siinä talossa sinne vankilan sisähuoneeseen, ja kahlitsi heidän jalkansa. – Apt.16:22-24 aramea

*  Ja kansakin nousi heitä vastaan, ja päälliköt revittivät heiltä vaatteet ja käskivät lyödä heitä raipoilla. Ja kun olivat heitä paljon pieksättäneet, heittivät he heidät vankeuteen ja käskivät vanginvartijan tarkasti vartioida heitä. Sellaisen käskyn saatuaan tämä heitti heidät sisimpään vankihuoneeseen ja pani heidät jalkapuuhun. – Apt.16:22-24 KR38

 

Ja yön jakautuessa Paulos ja Shila olivat rukoilemassa ja ylistämässä Jumalaa, ja ne vangit olivat kuulemassa heitä. Ja yhtäkkiä oli suuri maanjäristys, ja vankilan perustus järkkyi, ja ne kaikki portit avautuivat heti, ja heidän kaikkien kahleet vapautuivat. – Apt.16:25-26 aramea

Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Silas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle; ja vangit kuuntelivat heitä. Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys, niin että vankilan perustukset järkkyivät, ja samassa kaikki ovet aukenivat, ja kaikkien kahleet irtautuivat. – Apt.16:25-26 KR38

 

Ja kun vankilan vartija oli herätetty, ja hän näki, että vankilan portit olivat avatut, hän otti miekan ja etsi, että tappaisi sielunsa, koska hän luuli, että ne vangit olivat paenneet. Ja Paulos kutsui häntä sillä korkealla äänellä ja sanoi hänelle, ”älä tee sielullesi mitään pahaa, koska me kaikki olemme tässä!” – Apt.16:27-28 aramea

Kun vanginvartija heräsi ja näki vankilan ovien olevan auki, veti hän miekkansa ja aikoi surmata itsensä, luullen vankien karanneen. Mutta Paavali huusi suurella äänellä sanoen: "Älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä".– Apt.16:27-28 KR38

 

Ja hän sytytti lampun ja hyppäsi ylös, ja tuli sisään vavisten, ja lankesi Paulos’n ja Shilan jalkoihin. Ja hän vei heidät ulkopuolelle ja sanoi heille, ”minun herrani, mitä minun täytyy tehdä, että saan elää?” – Apt.16:29-30 aramea

Niin hän pyysi valoa, juoksi sisälle ja lankesi vavisten Paavalin ja Silaan eteen. Ja hän vei heidät ulos ja sanoi: "Herrat, mitä minun pitää tekemän, että minä pelastuisin?" – Apt.16:29-30 KR38

 

Ja nämä sanoivat hänelle, ”usko meidän Herraamme Jeshuaan, Messiaaseen, ja sinä saat elää, sinä ja sinun kotisi”. Ja he puhuivat sitä Herran sanaa hänen kanssaan, ja kaikkien hänen kotinsa asukkaiden kanssa. – Apt.16:31-32 aramea

Niin he sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi". Ja he puhuivat Jumalan sanaa hänelle ynnä kaikille, jotka hänen kodissansa olivat. – Apt.16:31-32 KR38

 

Ja sillä hetkellä, sinä yönä hän vei heidät, pesi heidät haavoistaan, ja siinä hetkessä kastettiin hänet ja kaikki hänen kotinsa asukkaat. Ja hän vei heidät ylös hänen kotiinsa ja laittoi heille sen pöydän, ja hän riemuitsi, hän ja hänen kotinsa asukkaat, siinä Jumalan uskollisuudessa. – Apt.16:33-34 aramea

Ja hän otti heidät mukaansa samalla yön hetkellä ja pesi heidän haavansa, ja hänet ja kaikki hänen omaisensa kastettiin kohta. Ja hän vei heidät ylös asuntoonsa, laittoi heille aterian ja riemuitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi. – Apt.16:33-34 KR38

 

Ja kun oli aamu, lähettivät tuomarit oikeudenpalvelijoita sanomaan vankilan johdolle, että vapauttaa nämä ihmiset. Ja kun vankilan johtaja kuuli sen, hän meni sisään, sanoi tämän sanan Paulos’lle, että tuomarit lähettivät, että teidät vapautettaisiin, ja nyt, poistukaa, menkää rauhassa. – Apt.16:35-36 aramea

Päivän tultua päälliköt lähettivät oikeudenpalvelijat sanomaan: "Päästä irti ne miehet". Niin vanginvartija ilmoitti tämän Paavalille sanoen: "Päälliköt ovat lähettäneet sanan, että teidät on päästettävä irti; lähtekää siis nyt ulos ja menkää rauhassa".– Apt.16:35-36 KR38

 

Paulos sanoi hänelle, ”ilman loukkausta olevia, meitä, roomalaisia ihmisiä, ruoskittiin koko maailman nähden, ja heitettiin vankilaan, ja nyt salaisestiko meidän poistetaan? Sillä, se ei käy! Vaan nämä tulkoon itse poistamaan meidät”. – Apt.16:37 aramea

Mutta Paavali sanoi heille: "He ovat julkisesti, vieläpä ilman tuomiota, ruoskineet meitä, jotka olemme Rooman kansalaisia, ja ovat heittäneet meidät vankeuteen; ja nytkö he salaa ajaisivat meidät tiehemme! Ei niin, vaan tulkoot itse ja viekööt meidät ulos." – Apt.16:37 KR38

 

Ja ne oikeudenpalvelijat menivät ja sanoivat tuomareille nämä sanat, jotka heille oli puhuttu, ja kun he kuulivat, että he ovat roomalaisia, he pelkäsivät. Ja he tulivat heidän luokseen ja pyysivät heitä, että menisivät pois, ja lähtisivät kaupungista. – Apt.16:38-39 aramea

Ja oikeudenpalvelijat kertoivat ne sanat päälliköille; niin nämä peljästyivät kuullessaan heidän olevan roomalaisia, ja he tulivat ja suostuttelivat heitä ja veivät heidät ulos ja pyysivät heitä lähtemään pois kaupungista. – Apt.16:38-39 KR38

 

Ja heidän poistuessaan vankilasta, he menivät sisään Lydian luokse, ja näkivät siellä ne veljet, ja lohduttivat heitä ja menivät pois. – Apt.16:40 aramea

Niin he lähtivät vankilasta ja menivät Lyydian tykö; ja nähtyään veljet ja rohkaistuaan heitä he lähtivät pois. – Apt.16:40 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/