25. maalis, 2018

Matteus luku 17

Uuden Testamentin käännösten vertailu Matteus luku 17: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/matthew.pdf

 

Ja kuuden päivän jälkeen Jeshua otti mukaansa Keefan ja Jakobin, ja hänen veljensä Johannanin, ja vei heidät hänen kanssaan korkealle vuorelle. Ja Jeshua muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niin kuin valkeus.  – Matt.17:1-2 aramea

Ja kuuden päivän kuluttuaJeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle, yksinäisyyteen. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat niinkuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niinkuin valo. – Matt.17:1-2 KR38

 

Ja heille ilmestyivät Moshe ja Elia, jotka puhuivat hänen kanssaan. Mutta Keefa vastasi ja sanoi Jeshualle, ”Herrani, tässä on hyvä olla, ja jos sinä tahdot, me teemme tähän kolme majaa, yksi sinulle ja yksi Moshelle, ja yksi Elialle.” – Matt.17:1-2 aramea

Ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kanssansa. Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle: "Herra, meidän on tässä hyvä olla; jos tahdot, niin minä teen tähän kolme majaa, sinulle yhden ja Moosekselle yhden ja Eliaalle yhden." – Matt.17:1 KR38

 

Ja vielä, kun hän oli puhumassa, katso, kirkas pilvi peitti heidät, ja siitä pilvestä lähti ääni, joka sanoi, ”tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Häntä kuulkaa!” Ja kun ne oppilaat kuulivat sen, he putosivat kasvoilleen ja olivat hyvin peloissaan. – Matt.17:5-6 aramea

Hänen vielä puhuessaan, katso, heidät varjosi valoisa pilvi; ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt; kuulkaa häntä." Kun opetuslapset sen kuulivat, lankesivat he kasvoilleen ja peljästyivät kovin. – Matt.17:5-6 KR38

 

Ja Jeshua tuli heidän lähelleen, ja kosketti heitä, ja sanoi, ”nouskaa, älkää olko peloissanne.” Ja he kohottivat katseensa, eivätkä nähneet ketään – vain Jeshuan yksinään. – Matt.17:7-8 aramea

Niin Jeesus tuli heidän tykönsä, koski heihin ja sanoi: "Nouskaa, älkääkä peljätkö." Ja kun he nostivat silmänsä, eivät he nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksinään. – Matt.17:7-8 KR38

 

Ja kun he laskeutuivat alas siltä vuorelta, Jeshua käski heitä ja sanoi heille, ”älkää kertoko tätä näkyä kenenkään ihmisen edessä, ennen kuin Ihmisen Poika on noussut kuolemasta.” – Matt.17:9 aramea

Ja heidän kulkiessaan alas vuorelta Jeesus varoitti heitä sanoen: "Älkää kenellekään kertoko tätä näkyä, ennenkuin Ihmisen Poika on noussut kuolleista." – Matt.17:9 KR38

 

Ja hänen oppilaansa kysyivät häneltä ja sanoivat hänelle, ”miksi siis kirjanoppineet sanovat, että Elian täytyy tulla edellä?” Jeshua vastasi ja sanoi, ”Elia tulee edellä, että kaikki tulisi täydelliseksi”. – Matt.17:10-11 aramea

Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen: "Miksi sitten kirjanoppineet sanovat, että Eliaan pitää tulla ensin?" Jeesus vastasi ja sanoi: "Elias tosin tulee ja asettaa kaikki kohdalleen. – Matt.17:10-11 KR38

 

Mutta minä sanon teille, että katso, Elia on tullut, eivätkä he tunteneet häntä, ja tekivät hänelle kaiken, mitä he tahtoivat. Samoin myös Ihmisen Poika on tuleva kärsimään heidän kauttaan. Silloin he ymmärsivät, että hän kertoi heille Johannan kastajasta. – Matt.17:12-13 aramea

Mutta minä sanon teille, että Elias on jo tullut. Mutta he eivät tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle, mitä tahtoivat. Samoin myös Ihmisen Poika saa kärsiä heiltä." Silloin opetuslapset ymmärsivät hänen puhuneen heille JohannesKastajasta. – Matt.17:12-13 KR38

 

Ja kun he tulivat erään väkijoukon luokse, häntä lähestyi mies, joka polvistui polvilleen. Ja sanoi hänelle, ”Herrani, armahda minua! Pojallani on mielisairaus, ja se on tullut pahaksi, sillä monia kertoja hän on pudonnut tuleen ja monia kertoja veteen.” – Matt.17:14-15 aramea

Ja kun he saapuivat kansan luo, tuli hänen tykönsä muuan mies, polvistui hänen eteensä ja sanoi: "Herra, armahda minun poikaani, sillä hän on kuunvaihetautinen ja kärsii kovin; usein hän kaatuu, milloin tuleen, milloin veteen. – Matt.17:14-15 KR38

 

Ja minä toin hänet sinun oppilaillesi, eivätkä he pystyneet parantamaan häntä. Jeshuavastasi ja sanoi, ”voi sinä epäuskoinen ja kiero sukupolvi! Kuinka kauan minun on oltava kanssanne, ja kuinka kauan minun täytyy teitä kestää? Tuokaa hänet tänne minulle.” Ja Jeshua nuhteli sitä, ja riivaajalähti hänestä, ja poika oli siitä hetkestä terve. – Matt.17:16-18 aramea

Ja minä toin hänet sinun opetuslastesi tykö, mutta he eivät voineet häntä parantaa." Niin Jeesus vastasi ja sanoi: "Voi sinä epäuskoinen ja nurja sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän kanssanne? Kuinka kauan kärsiä teitä? Tuokaa hänet tänne minun tyköni." Ja Jeesus nuhteli riivaajaa, ja se lähti pojasta, ja poika oli siitä hetkestä terve. – Matt.17:16-18 KR38

 

Sitten oppilaat tulivat Jeshuan lähelle, yksinäisyydessä, ja sanoivat hänelle, ”miksi me emme pystyneet parantamaan häntä?Jeshua sanoi heille, ”teidän epäuskonne tähden. Sillä amen, minä sanon teille, että jos teissä olisi uskoa sinapinsiemenen jyvän verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle, että ’liiku tästä’, ja se liikkuu, eikä mikään olisi teille vaikeaa. Mutta tämä laji ei lähde muuten kuin paaston ja rukouksen kautta. – Matt.17:19-21 aramea

Sitten opetuslapset menivät Jeesuksen tykö eriksensä ja sanoivat: "Miksi emme me voineet ajaa sitä ulos?" Niin hän sanoi heille: "Teidän epäuskonne tähden; sillä totisesti minä sanon teille: jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle: 'Siirry täältä tuonne', ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta." Mutta tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla. – Matt.17:19-21 KR38

 

Mutta kun he matkustivat Galilean kautta, Jeshua sanoi heille, ”on tapahtuva, että Ihmisen Poika tulee ihmislapsen käsien kautta petetyksi. Ja he tappavat hänet, ja kolmantena päivänä hän on nouseva.” Ja he tulivat hyvin murheellisiksi. – Matt.17:22-23 aramea

Ja kun he yhdessä vaelsivat Galileassa, sanoi Jeesus heille: "Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin, ja he tappavat hänet, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös." Ja he tulivat kovin murheellisiksi. – Matt.17:22-23 KR38

 

Ja kun he tulivat Kaper-Nahumiin, tulivat nämä, jotka keräävät kahdesti kaksi rahakolikkoa, ja heidän johtajansa sanoi Keefa’lle, ”eikö teidän rabbinne anna niitä kahta kolikkoa?” – Matt.17:24 aramea

Ja kun he saapuivat Kapernaumiin, tulivat temppeliveron kantajat Pietarin luo ja sanoivat: "Eikö teidän opettajanne maksa temppeliveroa?" – Matt.17:24 KR38

 

Hän sanoi heille, ”kyllä.”. Ja kun he tulivat Keefan talon eteen, Jeshua sanoi hänelle, ”miltä näyttää, Shimeon? Keneltä maan kuninkaat ottavat veroja, ja johtajat rahaa? Lapsiltaan vai vierailta?" – Matt.17:25 aramea

Hän sanoi: "Maksaa." Ja kun hän tuli huoneeseen, kysyi Jeesus häneltä ensi sanaksi: "Mitä arvelet, Simon? Keiltä maan kuninkaat ottavat tullia tai veroa? Lapsiltaanko vai vierailta?" – Matt.17:25 KR38

 

Shimeon sanoi hänelle, ”vierailta.” Jeshua sanoi hänelle, ”Siispä lapset ovat vapaita lapsia.” Mutta ettemme loukkaa heitä; mene merelle ja heitä onki, ja se ensimmäinen kala, joka nousee – avaa sen suu, ja löydät kolikon. Ota se, ja anna minun puolestani ja omasta puolestasi. – Matt.17:26-27 aramea

Ja kun hän vastasi: "Vierailta", sanoi Jeesus hänelle: "Lapset ovat siis vapaat. Mutta ettemme heitä loukkaisi, niin mene ja heitä onki järveen. Ota sitten ensiksi saamasi kala, ja kun avaat sen suun, löydät hopearahan. Ota se ja anna heille minun puolestani ja omasta puolestasi." – Matt.17:26-27 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/