24. maalis, 2018

Matteus luku 15

Uuden Testamentin käännösten vertailu Matteus luku 15: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/matthew.pdf

 

Silloin tuli Jeshuan luokse fariseuksia, ja kirjanoppineita, jotka olivat Jerusalemista, ja sanoivat; Miksi sinun oppilaasi rikkovat vanhinten perinnäissääntöä vastaan, eivätkä pese käsiään, kun syövät leipää? Jeshua vastasi, ja sanoi heille, ”miksi myös te rikotte Jumalan käskyä vastaan, omien perinnäissääntöjenne tähden?” – Matt.15:1-3 aramea

Silloin tuli fariseuksia ja kirjanoppineita Jerusalemista Jeesuksen luo, ja he sanoivat: "Miksi sinun opetuslapsesi rikkovat vanhinten perinnäissääntöä? Sillä he eivät pese käsiään ruvetessaan aterialle." Mutta hän vastasi ja sanoi heille: "Miksi te itse rikotte Jumalan käskyn perinnäissääntönne tähden? – Matt.15:1-3 KR38

 

Sillä Jumala sanoi, ”kunnioita isääsi ja äitiäsi”, ja ”joka vastustaa isäänsä ja äitiään, kuolemalla kuolkoon.” Mutta te sanotte; jokainen, joka sanoo isälle tai äidille, ”minun lahjastani en minä mitään hyödy”, eikä hänen tarvitse kunnioittaa isäänsä tai äitiään. – Matt.15:4-5 aramea

Sillä Jumala on sanonut: 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi', ja: 'Joka kiroaa isäänsä tai äitiänsä, sen pitää kuolemalla kuoleman.' Mutta te sanotte: Joka sanoo isälleen tai äidilleen: 'Se, minkä sinä olisit ollut minulta saapa, on annettu uhrilahjaksi', sen ei tarvitse kunnioittaa isäänsä eikä äitiänsä. – Matt.15:4-5 KR38

 

Ja te teette tyhjäksi Jumalan sanan, teidän perinnäissääntönne tähden. Te puolueelliset, kauniisti on Jesaja profetoinut teitä vastaan, ja hän sanoi; Tämä kansa kunnioittaa minua huultensa kautta, mutta heidän sydämensä ovat todella kaukana minusta. Ja turhaan he ylistävät minua, kun opettavat ihmislasten käskyjen opetuksia. – Matt.15:6-9 aramea

Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden. Te ulkokullatut, oikein teistä Esaias ennusti, sanoen: 'Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana; mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä.'" – Matt.15:6-9 KR38

 

Ja hän kutsui sitä väkijoukkoa ja sanoi heille, ”kuulkaa ja ymmärtäkää,” Ei sellainen, joka menee suusta sisään, saastuta ihmislasta, vaan sellainen, joka lähtee suusta ulos – tämä saastuttaa ihmisen. – Matt.15:10-11 aramea

Ja hän kutsui kansan tykönsä ja sanoi heille: "Kuulkaa ja ymmärtäkää. Ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään; vaan mikä suusta käy ulos, se saastuttaa ihmisen." – Matt.15:10-11 KR38

 

Silloin hänen oppilaansa lähestyivät, ja sanoivat, ”tiedätkö, että ne fariseukset, jotka kuulivat tämän sanan, suuttuivat?” Mutta hän vastasi ja sanoi heille; jokainen sellainen istutus, joka ei ole minun isäni, joka on taivaissa, istuttama, tuhotaan. Muutenkin, he ovat sokeita sokeiden oppaita. Mutta jos sokea johdattaa sokeaa, he molemmat putoavat kuoppaan. – Matt.15:12-14 aramea

Silloin opetuslapset tulivat ja sanoivat hänelle: "Tiedätkö, että fariseukset loukkaantuivat kuullessaan tuon puheen?" Mutta hän vastasi ja sanoi: "Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois. Älkää heistä välittäkö: he ovat sokeita sokeain taluttajia; mutta jos sokea sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat." – Matt.15:12-14 KR38

 

Ja Shimeon Keefa vastasi, ja sanoi hänelle, ”Herrani, selitä meille tämä vertaus.”  Mutta hän sanoi heille; ettekö te vieläkään ymmärrä? – Matt.15:15-16 aramea

Niin Pietari vastasi ja sanoi hänelle: "Selitä meille tämä vertaus." Mutta Jeesus sanoi: "Vieläkö tekin olette ymmärtämättömiä? – Matt.15:15-16 KR38

 

Ettekö te tiedä, että se, mikä menee suusta sisään, menee vatsaan, ja sieltä ulosteen kautta heitetään pois? Mutta se, mikä suusta lähtee ulos, lähtee sydämestä, ja se on sitä, mikä saastuttaa ihmislasta. – Matt.15:17-18 aramea

Ettekö käsitä, että kaikki, mikä käy suusta sisään, menee vatsaan ja ulostuu? Mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen. – Matt.15:17-18 KR38

 

Sillä sieltä, sydämestä, lähtevät pahat ajatukset; aviorikokset, murhat, haureudet, varkaudet, valheelliset todistukset, jumalanpilkka. Nämä ovat sellaisia, jotka saastuttavatihmislapsen. Mutta jos mies syö, pesemättä käsiään, se ei saastuta. – Matt.15:19-20 aramea

Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset. Nämä ihmisensaastuttavat; mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä." – Matt.15:19-20 KR38

 

Ja Jeshua lähti sieltä, ja tuli Tyyron ja Siidonin seudulle. Ja katso, kanaanilainen vaimo niiltä seuduilta tuli, huutaen ja sanoen, ”Herrani, Davidin poika, armahda minua! Tyttäreni on pahasti riivaajan kiusaamana!” – Matt.15:21-22 aramea

Ja Jeesus lähti sieltä ja vetäytyi Tyyron ja Siidonin tienoille. Ja katso, kanaanilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen: "Herra, Daavidin poika, armahda minua. Riivaaja vaivaa kauheasti minun tytärtäni." – Matt.15:21-22 KR38

 

Mutta hän ei vastannut sanallakaan. Ja hänen oppilaansa tulivat, ja pyysivät häneltä ja sanoivat, ”vapauta hänet, joka huutaa meidän perässämme.” Mutta hän vastasi ja sanoi; ei minua ole lähetetty heitä varten, vaan niiden lampaiden luokse, jotka ovat eksyneet Israelin huoneesta. – Matt.15:23-24 aramea

Mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä sanoen: "Päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme." Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö." – Matt.15:23-24 KR38

 

Mutta hän tuli kumartaen häntä, ja sanoi, ”Herrani, auta minua!” Hän sanoi hänelle; ei ole kaunista, ottaa lasten leipiä, ja heittää niitä koirille. – Matt.15:25-26 aramea

Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi: "Herra, auta minua." Mutta hän vastasi ja sanoi: "Ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille." – Matt.15:25-26 KR38

 

Mutta hän sanoi; niin, Herrani, myös koiratsyövät niistä palasista, jotka putoavat heidän isäntiensä pöydästä, ja he saavat elää. SilloinJeshua sanoi hänelle; oi vaimo, suuri on sinun uskosi! Niin tapahtukoon sinulle! – ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve. – Matt.15:27-28 aramea

Mutta vaimo sanoi: "Niin, Herra; mutta syöväthän penikatkin niitä muruja, jotka heidän herrainsa pöydältä putoavat." Silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle, niinkuin tahdot." Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve. – Matt.15:27-28 KR38

 

Ja Jeshua lähti sieltä, ja tuli Galilean meren rannalle, ja nousi sille vuorelle, ja istuutui sinne. Ja hänen luokseen tuli suuri väkijoukko, joiden mukana oli ontuviaja sokeita, ja puhekyvyttömiä ja rampoja, ja monia muita, ja heidät asetettiin Jeshuan jalkojen luokse – ja hän paransi heidät. – Matt.15:29-30 aramea

Ja Jeesus lähti sieltä ja tuli Galilean järven rannalle; ja hän nousi vuorelle ja istui sinne. Ja hänen tykönsä tuli paljon kansaa, ja he toivat mukanaan rampoja, raajarikkoja, sokeita, mykkiä ja paljon muita, ja laskivat heidät hänen jalkojensa juureen; ja hän paransi heidät, – Matt.15:29-30 KR38

 

Niin että se väkijoukko hämmästyi nähdessään nämä mykät, jotka puhuivat, ja rammat, jotka olivat parantuneet, ja ontuvat, jotka kävelivät, ja sokeat, jotka näkivät, ja he ylistivät Israelin Jumalaa. – Matt.15:31 aramea

niin että kansa ihmetteli nähdessään mykkäin puhuvan, raajarikkojen olevan terveitä, rampojen kävelevän ja sokeain näkevän; ja he ylistivät Israelin Jumalaa. – Matt.15:31 KR38

 

Mutta hän, Jeshua, kutsui oppilaansa ja sanoi; minä säälin tätä väkijoukkoa, sillä katso, kolme päivää he ovat viipyneet minun kanssani, eikä ole, mitä he söisivät. Minä en tahdo lähettää heitä pois, kun he paastoavat, etteivät he uupuisi matkalla. – Matt.15:32 aramea

JaJeesus kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi: "Minun käy sääliksi kansaa, sillä he ovat jo kolme päivää olleet minun tykönäni, eikä heillä ole mitään syötävää; enkä minä tahdo laskea heitä syömättä menemään, etteivät nääntyisi matkalla." – Matt.15:32 KR38

 

Hänen oppilaansa sanoivat hänelle; mistä me saamme leipää erämaassa, että kaikki tämä väkijoukko tulisi ravituksi? Jeshua sanoi heille, ”kuinka monta leipää teillä on?” He sanoivat hänelle, ”seitsemän, ja pari pikkukalaa.” – Matt.15:33-34 aramea

Niin opetuslapset sanoivat hänelle: "Mistä me saamme täällä erämaassa niin paljon leipää, että voimme ravita noin suuren kansanjoukon?" Jeesus sanoi heille: "Montako leipää teillä on?" He sanoivat: "Seitsemän, ja muutamia kalasia." – Matt.15:33-34 KR38

 

Ja hän käskiväkijoukkoa, että asettuisivat maahan aterioimaan. Ja hän otti nämä seitsemän leipää, ja ne kalat, ja ylistija mursi ne, ja antoi oppilailleen, ja oppilaat antoivat ne sille väkijoukolle. Ja he kaikki söivät ja tulivat ravituiksi, ja tähteiden jäännös kerättiin – seitsemän täyttä korillista! Mutta niitä, jotka söivät, oli neljä tuhatta miestä, lukuun ottamatta naisia ja lapsia. – Matt.15:35-38 aramea

Niin hän käski kansan asettua maahan. Ja hän otti ne seitsemän leipää ja kalat, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsillensa, ja opetuslapset antoivat kansalle. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset, seitsemän täyttä vasullista. Ja niitä, jotka aterioivat, oli neljätuhatta miestä, paitsi naisia ja lapsia. – Matt.15:35-38 KR38

 

Ja kun hän oli lähettänyt sen väkijoukon pois, hän nousi veneeseen, ja tuli Magdon seudulle. – Matt.15:39 aramea

Ja laskettuaan kansan tyköänsä hän astui venheeseen ja meni Magadanin alueelle. – Matt.15:39 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/