10. maalis, 2018

Aramean opetuksia 2.Tessalonikalaiset

Aramean käännösten yksittäisiin jakeisiin liittyviä lisätietoja, mitkä elävöittävät kirjoituksia ja auttavat ymmärtämään niitä paremmin.

 

Koko ajan me olemme velassa kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, minun veljeni, niin kuin tuleekin, että teidän uskollisuutenne runsaasti suurenisi, ja teidän kaikkien rakkaus lisääntyisi, jokaisen lähimmäistään kohtaan. - 2.Tess.1:3

(Kreikasta puuttuu ”lähimmäinen”. Jos teksti olisi kreikan käännös, tässäkin olisi keskinäinen rakkaus.)

 

Niin kuin myös teissä on meidän kerskailumme Jumalan seurakunnassa, teidän uskollisuudestanne ja kestäväisyydestänne, joka on kaikessa teidän vainoamisessanne ja ahdistuksessanne, jota te kestätte. Elävänä esimerkkinä Jumalan puhtaasta tuomiosta, että olette arvolliset siihen kuningaskuntaan,kärsiessänne hänen kasvojensa tähden. - 2.Tess.1:4-5

(Jos teksti olisi kreikan käännös, ”kasvot” puuttuisivat jakeesta.)

 

Ja jos se on puhdasta Jumalan edessä, joka onpalkitseva ahdistuksella teidän ahdistajillenne, - 2.Tess.1:6

(Kreikassa on ”takaisinmaksu” palkan maksun sijasta, molemmissa kielissä on omat sanat molemmille.)

 

ja teidät, jotka olette ahdistetut, hän tekee eläväksi meidän kanssamme, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan ilmestyksessä taivaista, voiman enkeleidensä kanssa. - 2.Tess.1:7

(Kreikassa ”elävöittää”, נחא on laitettu lepo, ”nooa”, ניחא. Kärpänen papyruksella?)

 

Joka toteuttaa lopullisen selvityksen tulen liekeissä näistä, jotka eivät tunne Jumalaa, ja näistä, jotka eivät tunnistaneet meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, toivon sanomaa. - 2.Tess.1:8

(Selvitys, thvathaa, on perusteellinen ”esitutkintapöytäkirja” huolellisten kuulustelujen jälkeen. Ei kosto.)

 

Nämä palkitaan siinä tuomiossa iankaikkisella kadotuksella, meidän Herramme kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Kun hän tulee, että hän kirkastuisi hänen pyhiensä kautta, ja hänen ihmetekonsa olisivat hänen uskovissaan, niissä, jotka ovat uskoneet meidän todistuksemme, joka on teidän yllänne sinä päivänä. - 2.Tess.1:9-10

(Ihmetekonsa on Apt.2:11 ”Jumalan suuria tekoja”. Kreikka käyttää ihmeteltävää, sama ajatus kuitenkin, mutta vähän eri sanavalinta. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, tässä olisi  תדמרתהא  Siis vain alef sanan eteen! Todistus teidän yllänne, lyhyemmin ”todistus teistä”.)

 

Tämän tähden me koko ajan rukoilemme teidän yllenne, että Jumala tekisi teidät arvollisiksi teidän kutsumuksellenne, ja täyttäisi teidät kaikella parhaalla tahdolla, ja uskollisuuden teoilla, voimassa. - 2.Tess.1:11

(Sellainen määräinen muoto hyvästä, jonka voi laittaa ”paras”. Voima puuttuu suomalaisesta KR38.)

 

Ettei kukaan pettäisi teitä millään tavalla; ettei se tule ennen sitä kapinaa, ja on ilmestyvä se synnin mies, kadotuksen poika. Hän, joka on se vastustaja. Ja hän korottaa itsensä kaikkea sellaista vastaan, jota kutsutaan Jumalaksi ja uskonnoksi. Samoin hän on myös istuva Jumalan temppelissä, niin kuin Jumala, ja omasta sielustaan hän on kuin Jumalan mies. - 2.Tess.2:3-4

(”Kuin”- sanat puuttuvat kreikasta, ja se muuttaa jakeen ajatusta huomattavalla tavalla. Temppeli määräisessä muodossa, vastaa hebrean ha’hekal, eli kirjeen vastaanottaja tietää, mikä temppeli kyseessä.)

 

Ettekö muista, että kun minä olin teidän kanssanne, minä puhuin nämä asiat teille? Ja nyt te tiedätte, mikä vallitsee, että hän on ajallaan ilmestyvä. - 2.Tess.2:5-6

(Echad אחיד sanajuuri merkitsee ’yksi’. Verbinä ”olla ykkösenä, vallassa”. Mikään ei ”pidätä”, arameassa ajatus on se ”maailma on pahan vallassa”, niin hän voi ilmestyä milloin tahansa. Aramea jättää monissa kohdissa paljon vähemmän tulkinnan varaa kuin kreikka.)

 

Sillä se vääryyden salaisuus on alkanut tekemään työtä, jospa vain se, mikä nyt vallitsee, otettaisiin pois meidäntieltämme! - 2.Tess.2:7

(”Tieltämme” מצעתא מן on sama sanayhdistelmä kuin Kol. 2:14, jossa puhutaan siitä kirjoituksesta, joka oli vastustajamme. Este tiellä. Aramea ja hebrea käyttävät paljon tiehen liittyvää sanastoa, kompastua, eksyä, harhailla, ym.)

 

Jumala on tämän tähden lähettävä heille nämä eksytyksen teot, että he uskoisivat valheita. - 2.Tess.2:11

(Kreikka kirjoittaa eksytyksen adjektiivina ”energisen”. Mutta arameassa aktiivista tekemistä sen tilalla.)

 

Ja kaikki nämä tullaan tuomitsemaan, jotka eivät uskoneet totuutta, vaan valitsivat sen pahuuden. - 2.Tess.2:12

(Kreikassa mielistyivät. Arameassa se olisi  יות אצב – todennäköisin lukutapa.)

 

Tästä alkaen, veljemme, rukoilkaa meidän puolestamme, että meidän Herramme sana olisi vauhdilla ja kirkkaana kaikissa paikoissa, niin kuin se on teidän luonanne. Ja että me pelastuisimme pahoista ja ilkeistä ihmislapsista, sillä ei se uskollisuus ole jokaisen! - 2.Tess.3:1-2

(KR38 seuraa taas KJV laittamalla ”joka miehen”, vaikka jae puhuu ihmisistä yleensä. Myös englannissa ”men” voi olla miehet tai ihmiset.)

 

Ja meidän Herramme on ohjaava teidän sydämiänne Jumalan rakkauteen, ja Messiaan toivon sanoman saattamiseen. - 2.Tess.3:5

(Evankeliointi, on sevar, toivo - sanajuuresta näissä kirjeissä. Kreikassa sana on näköjään ajateltu pitkämielisyyttä vastaavaksi, siis huolimattomasti luettu ה סימות ולמ. Muuta selitystä en ole löytänyt.)

 

Mutta teille, veljeni, me käskemme meidän Herramme Jeshuan, Messiaan nimessä, että olisitte erossa jokaisesta sellaisesta veljestä, joka vaeltaa todella pahasti, eikä niiden käskyjen mukaan, jotka meiltä on otettu vastaan. - 2.Tess.3:6

(Arameassa sanonta, joka merkitsee ”oikeasti pahaa”. Kreikassa ennemminkin laiskottelija.)

 

Sillä te tiedätte, kuinka meitä täytyy jäljitellä, ettemme me vaeltaneet todella pahasti teidän keskuudessanne. - 2.Tess.3:7

(Näissäkin jakeissa toteutuu sanoma, pitäisi olla Herran seuraajia, ei Paavalin seuraajia, kuten kreikka ja suomalainen sanovat, vaan jäljitellä Paavalia siinä uskollisessa Herran seuraamisessa.)

 

Emmekä edes syöneet kenenkään teistä leipää ilmaiseksi, vaan vaivannäöllä ja raatamisella, yöt ja päivät me palvelimme, ettemme kuormittaisi ketään teistä. - 2.Tess.3:8

(Palveleminen on papillista palvelutehtävää. Kreikan sanalla ei ole papillista merkitystä.)

 

*  Ei siksi, etteikö meillä olisi ollut valtaa, vaan että sielujemme kautta me annoimme teille esikuvan, että te meitä jäljittelisitte. - 2.Tess.3:9

(Esikuva, tufsa, on malli, kaavake, valmiiksi täytetty lomake, esimerkiksi ”erokirja”.)

 

Meidän Herramme Jeshuan, Messiaan siunaus teidän kaikkien kanssa! Amen! - 2.Tess.3:18

(Kreikan teksteistä puuttuu ”amen”, vaikka se on muissakin Paavalin kirjeissä, miksi tästä on jätetty pois? Kreikassa viimeinen sana on hyvin paljon aamenta muistuttava ”te”,ὑμῶν. Amen on ἀμήν, ehkä joku kirjoitusvirhe.)

 

2.Tessalonikalaiset löytyy kokonaan täältä  https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/tessalonikalaiset-toinen-kirje.html