10. maalis, 2018

Aramean opetuksia 1.Tessalonikalaiset

Aramean käännösten yksittäisiin jakeisiin liittyviä lisätietoja, mitkä elävöittävät kirjoituksia ja auttavat ymmärtämään niitä paremmin.

 

Paulos ja Silvanus ja Timoteus, sille tessalonikalaisten seurakunnalle, joka on isässä Jumalassa, ja meidän Herrassamme Jeshuassa, Messiaassa. Siunaus ja rauha teidän kanssanne! - 1.Tess.1:1

(Koska esim. Jehudia on ”juutalaiset”, samalla perusteella tessalonikalaiset.)

 

Koska meidän toivon sanomamme ei ollut yksin puheessa, siellä teidän luonanne, vaan myös voimassa ja pyhässä hengessä, ja sen totuuden varmuudessa. Myös te tiedätte, että sillä tavalla me olimme teidän keskuudessanne, teidän tähtenne. - 1.Tess.1:5

(Kreikassa on suuri varmuus. Se olisi arameaksi  פיסא רבותא Sanoilla ei ole juurikaan mitään yhteistä, paitsi kirjainten lukumäärä. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, miksi tässä ”totuus”?)

 

Ja te jäljittelitte meitä ja meidän Herraamme, vastaanottaen sen sanan suuressa ahdistuksessa ja pyhän hengen ilossa. - 1.Tess.1:6

(Dmaa on ”olla jonkin kaltainen”, ja siitä johdettu sana. Jäljitellä, pyrkiä samanlaiseksi. Kyse on enemmän kuin seuraamista. Jos alku olisi kreikasta käännetty, siinä lukisi אתובתרןואנתון)

 

Ja te olitte esimerkki kaikille niille uskoville, jotka ovat Makedoniassa ja Akaiassa. Sillä teistä on kuultu meidän Herramme sanaa, ei yksin Makedoniassa ja Akaiassa, vaan kaikissa paikoissa, jotka ovat Jumalassa, on kuultu samoin, ettei teistä tarvitse mitään puhuakaan! - 1.Tess.1:7-8

(Kreikassa on jakeessa valtava määrä lukueroja, mutta selkeä ”kuultu” on korvattu muilla termeillä.)

 

Sillä me emme milloinkaan käyttäneet puheessa taivuttelua, niin kuin tiedättekin, eikä ahneutta suunnitelmissa – sen todistaa Jumala.Emmekä me etsi kirkkautta ihmislapsilta, emme teiltä emmekä toisilta, kun olemme voineet, vaan olemaan kunnioitettavia, niin kuin Messiaan lähettiläät. - 1.Tess.2:5-6

(Kreikka käyttää kunnian tilalla raskasta taakkaa, βάρος. Se sana on hebrean ja aramean toissijainen merkitys, ”painoarvo”, tällainen käännösero puhuu aina seemiläisen alkutekstin puolesta.)

 

Vaan me olimme teidän keskuudessanne nöyryydessä, ja kuin imettäjä, joka iloitsee lapsestaan. Siten me myös iloitsemme, ja ikävöimme antaa teille – ei ainoastaan Jumalan toivon sanomaa – vaan myös meidän sielumme, koska te olitte meidän rakkaitamme. - 1.Tess.2:7-8

(Myös kreikka käyttää sielua. Suomalaisessa henki. Termejä ei saisi sekoitella...)

 

Samoin te tunnette teistä toinen toisenne, niin kuin isä lapsensa, ja me täytimme teidän sydämiänne, ja sitä me todistimme teille. Että te vaeltaisitte, niin kuin on sopivaa Jumalalle, hänelle, joka kutsui teidät kuningaskuntaansa ja hänen kirkkauteensa. - 1.Tess.2:11-12

(Sopiva on kreikassa ihan hyvä vastine, mutta sanakirjat laittavat sen ”arvolliseksi”, jota kyseinen sana ei kuitenkaan tarkoita, ja suomalainen menee taas KJV sanavalinnan mukaan.)

 

Mutta me, veljemme, olemme hetken aikaa orpoja teistä, kasvojemme puolesta, ei sydämessämme, ja me runsaasti ahkeroimme päästä näkemään teidän kasvonne, suurella rakkaudella. - 1.Tess.2:17

(Kreikassa rakkauden tilalla on ikävä, halu)

 

Ja me tahdomme, että tulisimme luoksenne. Minä, Paulos, yhden, ja kahdenkin kerran, ja saatana esti minua! - 1.Tess.2:18

(Kreikassa ”esti meitä”. עוכני; minua, ja meitä; עוכנן – vain viimeinen kirjain eroaa. Kreikasta sanamuotoja ei voi mitenkään lukea väärin. Meitä; ἡμᾶς, minua; ἐγώ.)

 

Ja koska emme tahtoneet olla tahdonvastaisia, viivyimme Ateenassa yksinämme. - 1.Tess.3:1

(Chamas on ensisijaisesti väkivalta, mutta vastentahtoinen, väkisin, ym. ”Hamas”.)

 

Ja lähettää teidän luoksenne Timoteuksen, meidän veljemme ja Jumalan seurakuntapalvelijan, ja meidän auttajamme Messiaan toivon sanomassa, että tulisi teille todellisemmaksi, ja kysyisi siitä teidän uskollisuudestanne. - 1.Tess.3:2

(Arameassa ”minä olen lähettävä”, futuuri, kreikassa monikon imperfekti.)

 

Vaan että me Jumalan edessä runsaasti rukoilisimme yöt ja päivät, että näkisin teidän kasvonne, ja tulisi täydelliseksi se, mikä on se teidän uskollisuutenne puute. - 1.Tess.3:10

(Rukous tässä on harvinainen kash’shaf. Talmud ihmettelee sanaa, ja siinä selitykseksi on annettu, että kyseessä on sellainen rukous, joka vähentää vastustavien henkivaltojen voimaa. Talmudiin kirjatut opetukset olivat kuitenkin pääasiassa Paavalille tuttuja, mutta en tiedä, oliko kirjeen vastaanottajalle.)

 

Mutta hän, Jumala, meidän isämme, ja meidän Herramme Jeshua, Messias, on nopeuttava meidän tiemme teidän luoksenne! - 1.Tess.3:11

(Nopeuttaa tulee ”juosta”- verbistä. Verbi on yksikössä. Jakeessa tulee se ajatus, että ”Jumala on yksi”, ja ”minä ja isä olemme yksi”, kuten hebrea ja aramea sen Johanneksen jakeen sanovat.)

 

Sen tähden, veljeni, me pyydämme ja rukoilemme teidän puolestanne, meidän Herramme Jeshuan kautta, että niin kuin olette meiltä vastaanottaneet, että niin vaeltaisitte, ja olisitte kauniina Jumalalle, että runsaasti kasvaisitte hedelmää. - 1.Tess.4:1

(Pyytäminen on myös esirukousta, rukous tässä on henkivaltojen sitomista, ks.3:10, ja kasvaminen on maanviljelystermi, hedelmän tai sadon kasvattamista.)

 

Sillä te tunnette ne meidän teille Herramme Jeshuan kautta antamat käskyt. - 1.Tess.4:2

(Suomen kieliopin tähden sanajärjestys näin, ettei tarvitse lisätä sellaisia pronomineja, joita ei alkutekstissä ole. Käskyt monikko, edellinen sana määrittää, muuten se voisi olla määräinen muoto yhdestä tietystä käskystä. Muutamassa kohdassa aramea ei kerro selkeästi, onko monikko vai määräinen muoto, esim. ”jotka Juudeassa ovat, paetkoon sille vuorelle”? Kreikassa jada - verbin vastine on aramean ja hebrean lainasana, oida, οἶδα; joka seemiläisissä kielissä on tietää, tuntea ja ennen kaikkea tuntea ”sydämen tasolla”, kuten rouva Ronning sen opetti.)

 

*  Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne; ja että olisitte erillänne kaikesta haureellisuudesta. - 1.Tess.4:3

(Jakeen alku kuuluisi edellisen jakeen loppuun. Olla erillään, Snl.17:9.)

 

Ja tuntekoon jokainen teistä oman astiansa pyhityksessä ja kunniassa. - 1.Tess.4:4

(Jae on jatkoa edellisiin. Nyt aramea ei puhu vaimon ottamisesta suoraan, vaan ”astian omistamisesta”, ja tunteminen on myös sitä, kun Adam tunsi Havan (Eevan). KR38 Vaimon ottaminen on tulkinta, jakeessa ei ole edes määritelty sukupuolia, pitäisikö miehen ottaa vaimo vai vaimon mies, vai tarkoitetaanko ihan omaa ruumista.)

 

Eikä ”tässä ja nyt”, himoissa, niin kuin muut kansakunnat, nämä, jotka eivät tunne Jumalaa. - 1.Tess.4:5

(Jakeen alussa aramean sanonta.)

 

Ettette uskalla alkaa rikkomaan ja hyötymään kukin veljestään, koska tämä on se meidän Herramme tahto. Hän on näiden kaikkien selvittäjä, samoin kuin me myös olemme ennenkin sanoneet ja todistaneet teille. - 1.Tess.4:6

(Selvittäjä tai tutkija, mutta ei ”kostaja” ainakaan sanatarkasti. Sana vain tässä. Kreikassa on ”veljelleen” sanan jälkeen ”missään asiassa”, arameasta sellainen puuttuu. Kreikasta puuttuu ”sanoneet” jakeen lopusta.)

 

Sillä Jumala ei kutsunut teitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen.Sen tähden, joka sortaa, ei sorrakaan ihmistä, vaan sortaa Jumalaa, häntä, joka antaa teihin hänen pyhän henkensä. - 1.Tess.4:7-8

(Sortaa on tlam, voi olla myös toisesta hyötyminen, sortamisen kautta.)

 

Mutta veljien rakkaudesta minun ei tarvitse teille alkaa kirjoittamaan, sillä teidän olemuksenne on Jumalan opettama, että rakastaisitte toinen toistanne. - 1.Tess.4:9

(Aramean knoma, olemus, puuttuu lähes kaikista muista. Kreikan vastaava ”persoona” (aram. gushma) edellyttää fyysistä olemusta, arameassa tämä sana ei, vaan kyse on laajemmasta asiasta.)

 

Myös siten te teette kaikille veljille, jotka ovat koko Makedoniassa. Mutta minä pyydän teitä, veljeni, että enenisitte siinä. - 1.Tess.4:10

(Jatkoa edellisen jakeen rakkaudesta.)

 

Ja että olisitte rauhallisia, ja köyhien luona kiertelisitte, ja olisitte palvelemassa teidän käsillänne, niin kuin me olemme teitä käskeneet. - 1.Tess.4:11

(Saa’ar on arameassa ensisijaisesti sairaiden luona vierailemista, ympäriinsä kiertelemistä. Lähes kaikki muut kääntävät ”asioiden toimittamiseksi” tai jotain epämääräistä, ”köyhät” on kyllä jokaiselle hepreankin alkeita osaavalle selkeä sana, vaikka hepreassa nunsofit tilalla on tietysti mems.)

 

Että teidän vaelluksenne olisi säädyllisyydessä ulkopuolisten luokse, ettekä olisi kenestäkään riippuvaisia.Mutta minä tahdon, veljeni, että te tietäisitte niistä, jotka nukkuvat, ettette olisi murheellisia niin kuin muut ihmiset, joilla ei sitä toivoa ole. - 1.Tess.4:12-13

(KR38 ja monet kreikan tekstit sanovat ”emme tahdo pitää teitä tietämättöminä”.)

 

Sillä jos me uskomme, että Jeshua kuoli ja nousi, samoin myös Jumala on tuova hänen kanssaan ne, jotka ovat Jeshuassa nukkuneet.Mutta tämän me puhumme teille meidän Herramme sanan kautta, että me, jotka olemme ne jäljelle jääneet siinä meidän Herramme tulemuksessaan, jotka elämme, ei meitä viedä ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Koska hän, meidän Herramme käskyn kautta, ja sen enkelijohtajan äänen kautta, ja Jumalan pasuunan kautta, on laskeutuva taivaista, ja ne kuolleet, jotka ovat Messiaassa, tulevat nousemaan ensin. - 1.Tess.4:14-16

(Karna on sanatarkasti sarvi, eri pasuuna kuin sofar.)

 

Ja silloin me, jotka olemme niitä jäljelle jääneitä, jotka elämme, viedään pois heidän kanssaan kuin yhtenä pilvenä, meidän Herramme tapaamiseen avaralla paikalla, ja siten me saamme olla kaikki ajat meidän Herramme kanssa. - 1.Tess.4:17

(”Kuin yhtenä pilvenä” on yleinen aramean sanonta midrasheissakin, kun on paljon kansaa koolla. Avaran toinen merkitys on tietysti ilma, joka puhaltaa avaralla paikalla. Joten voi sanoa ”ilmassakin”, mutta kieliopillisesti ilmassa sanotaan לאאר tai yläilmassa, לעלאאר, koska ilma ei ole konkreettinen paikka. Tapaaminen on Snl.7:10, vastaan tulemista.)

 

Mutta ajoista ja paikoista, veljeni, minun ei tarvitse kirjoittaa teille. - 1.Tess.5:1

(Paikat voi olla yksikön määräisessä muodossa myös Eeden, vrt. hebr. Ha’Eden.)

 

Sillä te todellakin tiedätte, että se päivä, joka on meidän Herramme, tulee siten kuin varas yöllä. Kun sanotaan, että ”rauhaa, ja lepoa”, ja silloin, yhtäkkiä, nousee se kadotus heidän ylleen, kuin synnytyskivut raskaana olevalle, eivätkä he pääse pakenemaan. Mutta te, veljeni, ette ole pimeydessä, että se päivä veisi teidät niin kuin varas. Sillä te kaikki olette valkeuden lapsia, ja päivän lapsia, ettekä te ole yön lapsia, ettekä pimeyden lapsia. Sen tähden, älkää nukkuko niin kuin muut, vaan olkaa vartijat, ja selvin päin. - 1.Tess.5:2-6

(Vartija on yksi enkeliryhmä tavallisen vartioinnin lisäksi.)

 

Sillä ne, jotka siinä yössä nukkuvat, he nukkuvat, ja ne, jotka ovat juopuneet siinä yössä, he ovat juovuksissa. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, me vartioimme ajatuksiamme. Ja pukekaamme yllemme se uskollisuuden ja rakkaudenrintakilpi, ja laittakaamme elämän toivon kypärä. - 1.Tess.5:7-8

(Rintakilven pukemisesta käytetty verbi merkitsee ainoastaan ylipapin uurim ja tummim – rintakilven pukemista; sitä, että on valmis kysymään Jumalalta vastauksia ihmisten kysymyksiin. Sanavalintaa ei voi tietää kukaan muu kuin arameaa äidinkielenään käyttävä, juutalaisen sanavaraston osaaja. Jakeessa uurim ja tummim on siis korvattu sanoilla uskollisuus ja rakkaus,)

 

Mutta me pyydämme teistä, veljeni, että tunnistaisitte ne, jotka teissä raatavat ja seisovat teidän kasvojenne keskellä meidän Herrassamme, ja opettavat teitä. Että te ajattelette heitä runsaammassa rakkaudessa, ja heillä olisi rauha kanssaan, heidän työnsä tähden. - 1.Tess.5:12-13

(KR38 pyytää ”antamaan tunnustusta”, aramea pyytää tunnistamaan, ja rakastamaan.)

 

Sitä henkeä, älkää sammuttako! Profetiaa älkää kätkekö! - 1.Tess.5:19-20

(Salata, kätkeä, on ”laittaa koriin”. Sal, tuleeko suomenkin ”salaaminen” koriin laittamisesta?)

 

Veljeni, rukoilkaa meidän puolestamme. - 1.Tess.5:25

(Seemiläisissä kielissä siunaukset tulevat ihmisen päälle, sanatarkasti.)

 

1.Tessalonikalaiset löytyy kokonaan täältä   https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/tessalonikalaiset-ensimmainen-kirje.html