7. maalis, 2018

1.Korintolaiset luku 7

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Korintolaiset luvut 7: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/1kor.pdf

 

Mutta niistä, jota te kirjoititte minulle; on kaunista miehelle, olla lähestymättä vaimoa, Vaan haureuden tähden, ottakoon vaimonsa, ja vaimo ottakoon aviomiehensä. – 1.Kor.7:1-2 aramea

*  Mutta mitä siihen tulee, mistä kirjoititte, niin hyvä on miehelle olla naiseen ryhtymättä; mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä. - 1.Kor.7:1-2 KR38

 

Mies olkoon peittämättömänä vaimolleen, rakkauden velvoittamana, siten myös vaimo miehelleen. Vaimolla ei ole valtaa ruumiinsa yli, vaan se on hänen aviomiehensä, siten myös miehellä ei ole valtaa ruumiinsa yli, vaan se on hänen vaimonsa. – 1.Kor.7:3-4 aramea

Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimoansa kohtaan, ja samoin vaimo miestänsä kohtaan. Vaimon ruumis ei ole hänen omassa, vaan hänen miehensä vallassa; samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa, vaan vaimon vallassa. - 1.Kor.7:3-4 KR38

 

Sen tähden, älkää riistäytykö toinen toisestanne pois, vaan silloin, kun te kaksi sovitte, että ajaksi antautuisitte paastoon ja rukoukseen, ja taas käännätte kasvonne sille tahdolle, ettei saatana kiusaisi teitä, sen teidän ruumiidenne himon tähden. Mutta tämän minä sanoin voimattomuuksien mukaan, en käskynä! – 1.Kor.7:5-6 aramea

Älkää vetäytykö pois toisistanne, paitsi ehkä keskinäisestä sopimuksesta joksikin ajaksi, niin että olisitte vapaat rukoukseen ja sitten taas tulisitte yhteen, ettei saatana teitä kiusaisi teidän hillittömyytenne tähden. Mutta tämän minä sanon myönnytyksenä, en käskynä. - 1.Kor.7:5-6 KR38

 

Sillä minä tahdon, että kaikki ihmislapset olisivat kuin minä, puhtaudessa, vaan jokainen hänelle annetun lahjan mukaan; yksi sillä tavalla ja toinen toisella tavalla. Mutta minä sanon niille, joilla ei ole naista, ja leskille, että on heille hyödyksi, jos pysyisivät niin kuin minä. Mutta jos he eivät kestä, menköön naimisiin, sillä vaimon ottamisesta on hyötyä; parempi kuin palaa siinä himossa. – 1.Kor.7:7-9 aramea

Soisin kaikkien ihmisten olevan niinkuin minäkin; mutta kullakin on oma lahjansa Jumalalta, yhdellä yksi, toisella toinen. Naimattomille ja leskille minä taas sanon: heille on hyvä, jos pysyvät sellaisina kuin minäkin; mutta jos eivät voi itseään hillitä, niin menkööt naimisiin; sillä parempi on naida kuin palaa. - 1.Kor.7:7-9 KR38

 

Mutta niille, joilla on nainen, minä käsken – en minä, vaan minun Herrani – että vaimon ei tule eristäytyä aviomiehestään. Ja jos eristäytyisi, pysyisi ilman miestä, tai liittoutuisi aviomieheensä. Ja mies ei saa jättää vaimoaan! – 1.Kor.7:10-11 aramea

Mutta naimisissa oleville minä julistan, en kuitenkaan minä, vaan Herra, ettei vaimo saa erota miehestään; mutta jos hän eroaa, niin pysyköön naimatonna tai sopikoon miehensä kanssa; eikä mies saa hyljätä vaimoansa.  -1.Kor.7:10-11 KR38

 

Mutta muille minä sanon – minä, ei minun Herrani – jos veljellä on vaimo, joka ei ole uskova, ja hän tahtoo asustaa hänen kanssaan, älköön jättäkö häntä. Ja sellainen vaimo, jolla on aviomies, joka ei usko, ja hän tahtoo asustaa hänen kanssaan, älköön jättäkö aviomiestään. – 1.Kor.7:12-13 aramea

Mutta muille sanon minä, eikä Herra: jos jollakin veljellä on vaimo, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, niin älköön mies häntä hyljätkö; samoin älköön vaimokaan, jos hänellä on mies, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, hyljätkö miestänsä. - 1.Kor.7:12-13 KR38

 

Sillä hän, sellainen mies, joka ei usko, pyhitetään vaimon kautta, joka uskoo, ja sellainen vaimo, joka ei usko, pyhitetään miehen kautta, joka uskoo, muuten heidän lapsensa ovat saastaisia, mutta nyt he ovat puhtaat. – 1.Kor.7:14 aramea

*  Sillä mies, joka ei usko, on pyhitetty vaimonsa kautta, ja vaimo, joka ei usko, on pyhitetty miehensä, uskonveljen, kautta; muutoinhan teidän lapsenne olisivat saastaisia, mutta nyt he ovat pyhiä. - 1.Kor.7:14 KR38

 

Mutta jos hän, joka ei usko, eristäytyy, eristäytyköön; veli tai sisar ei ole näiden kautta orjuutettu. Jumala kutsui meidät rauhaan. Sillä mistä sinä tiedät, vaimo, saako aviomiehesi elää, tai sinä, mies, tiedätkö, tuleeko sinun vaimosi elämään? – 1.Kor.7:15-16 aramea

*  Mutta jos se, joka ei usko, eroaa, niin erotkoon; veli ja sisar eivät ole semmoisissa tapauksissa orjuutetut; sillä rauhaan on Jumala teidät kutsunut. Sillä mistä tiedät, vaimo, voitko pelastaa miehesi? Tai mistä tiedät, mies, voitko pelastaa vaimosi? - 1.Kor.7:15-16 KR38

 

Vaan jokainen sen mukaan, kuin Herra hänelle jakoi, ja jokainen sen mukaan, kuin Jumala hänet kutsui, vaeltakoon; ja myös kaikkia seurakuntia minä sillä tavalla käsken. – 1.Kor.7:17 aramea

Vaeltakoon vain kukin sen mukaan, kuin Herra on hänelle hänen osansa antanut, ja siinä asemassa, missä hänet Jumala on kutsunut; näin minä säädän kaikissa seurakunnissa. - 1.Kor.7:17 KR38

 

Jos joku on kutsuttu ympärileikattuna, älköön kääntykö ympärileikkaamattomuuteen, ja jos kutsuttu ympärileikkaamattomana, älköön ympärileikatko. Sillä ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuuskaan, vaan Jumalan käskyjen pitäminen. – 1.Kor.7:18-19 aramea

* Jos joku on kutsuttu ympärileikattuna, älköön hän pyrkikö ympärileikkaamattomaksi; jos joku on kutsuttu ympärileikkaamatonna, älköön ympärileikkauttako itseään. Ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään, vaan Jumalan käskyjen pitäminen. - 1.Kor.7:18-19 KR38

 

Jokainen pysyköön siinä kutsumuksessa, jolla hänet on kutsuttu. Jos olet palvelijana kutsuttu, älä huolestu, vaan jos kuitenkin voit olla vapautettu, valitse, että palvelisit. – 1.Kor.7:20-21 aramea

Pysyköön kukin siinä asemassa, missä hänet on kutsuttu. Jos olet kutsuttu orjana, älä siitä murehdi; mutta vaikka voisitkin päästä vapaaksi, niin ole ennemmin siinä osassasi. - 1.Kor.7:20-21 KR38

 

Sillä sellainen, joka on kutsuttu olemaan työntekijä, meidän Herrassamme, hänet Jumala tekee vapaaksi. Sillä tavalla myös sellainen, joka on vapaana miehenä kutsuttu, on Messiaan työntekijä. – 1.Kor.7:22 aramea

Sillä joka orjana on kutsuttu Herrassa, on Herran vapaa; samoin vapaana kutsuttu on Kristuksen orja. - 1.Kor.7:22 KR38

 

Teidät ostettiin kalliilla; älkää olko ihmisten orjia. Jokainen siinä, missä on kutsuttu, veljet, siinä pysyköön, Jumalan kanssa. – 1.Kor.7:23-24 aramea

Te olette kalliisti ostetut; älkää olko ihmisten orjia. Pysyköön kukin, veljet, Jumalan edessä siinä asemassa, missä hänet on kutsuttu. - 1.Kor.7:23-24 KR38

 

Mutta neitsyydestä minulla ei ole käskyä Jumalalta, mutta ohjeen annoin, niin kuin Jumalan armoittama mies, että olisi uskova. – 1.Kor.7:25 aramea

Mutta neitsyistä minulla ei ole Herran käskyä, vaan minä sanon ajatukseni niinkuin se, joka on Herralta saanut sen laupeuden, että hän on luotettava. - 1.Kor.7:25 KR38

 

Ja minä luulen, että tämä on kaunista, sen lähestyvän ahdistuksen ajan tähden, että ihmiselle on hyödyksi olla siten. Sinä, vaimon kautta sidottu, älä etsi eroamista. Sinä, vaimosta eronnut, älä etsi vaimoa. – 1.Kor.7:26-27 aramea

Olen siis sitä mieltä, että lähestyvän ahdingon tähden jokaisen on hyvä pysyä entisellään. Jos olet sidottu vaimoon, älä pyydä eroa; jos et ole sidottu vaimoon, älä pyydä itsellesi vaimoa. - 1.Kor.7:26-27 KR38

 

Ja jos ottaisit vaimon, sinä et tee syntiä, ja jos neitsyt menee miehelle, ei hän tee syntiä. Mutta niillä on ruumiillista kärsimystä, jotka sillä tavalla ovat. Mutta minä yritän säästää teitä. – 1.Kor.7:28 aramea

Mutta jos menetkin naimisiin, et syntiä tee; ja jos neitsyt menee naimisiin, ei hänkään tee syntiä; mutta ne, jotka niin tekevät, joutuvat kärsimään ruumiillista vaivaa, ja siitä minä tahtoisin teidät säästää. - 1.Kor.7:28 KR38

 

Ja tämän minä sanon, veljet, siis että aika on käymässä vähiin; että ne, joilla on naisia, olisivat kuin ei heillä olisikaan. Ja ne, jotka itkevät, niin kuin eivät itkisi, ja ne, jotka iloitsevat, niin kuin eivät iloitsisi, ja ne, jotka ostavat, kuin eivät omistaisi. Ja ne, jotka hyötyvät tästä maailmasta, ei puhtaiden, hyödyllisten ulkopuolella; sillä tämän maailman muoto on poistumassa. – 1.Kor.7:29-31 aramea

Mutta sen minä sanon, veljet: aika on lyhyt; olkoot tästedes nekin, joilla on vaimot, niinkuin ei heillä niitä olisikaan, ja ne, jotka itkevät, niinkuin eivät itkisi, ja ne, jotka iloitsevat, niinkuin eivät iloitsisi, ja ne, jotka ostavat, niinkuin eivät saisi omanansa pitää, ja ne, jotka tätä maailmaa hyödyksensä käyttävät, niinkuin eivät sitä käyttäisi; sillä tämän maailman muoto on katoamassa. - 1.Kor.7:29-31 KR38

 

Tämän tähden, minä tahdon, että oltaisiin ilman huolia, sillä sellainen, jolla ei ole vaimoa, ajattelee Herransa kautta, että kuinka hänen Herraansa miellyttäisi. Ja sellainen, jolla on vaimo, huolehtii maallisista, että kuinka miellyttäisi vaimoaan. – 1.Kor.7:32-33 aramea

Soisin, ettei teillä olisi huolia. Naimaton mies huolehtii siitä, mikä on Herran, kuinka olisi Herralle mieliksi; mutta nainut huolehtii maailmallisista, kuinka olisi vaimolleen mieliksi, - 1.Kor.7:32-33 KR38

 

Mutta on sellainenkin ero vaimon ja neitsyen välillä; joka ei ole ollut miehelle, ajattelee hänen Herransa kautta, että olisi pyhä, ruumiissaan ja hengessään, ja sellainen, jolla on aviomies, ajattelee maallisia, että kuinka miellyttäisi aviomiestään. – 1.Kor.7:34 aramea

ja hänen harrastuksensa käy kahtaanne. Samoin vaimo, jolla ei enää ole miestä, ja neitsyt huolehtivat siitä, mikä on Herran, että olisivat pyhät sekä ruumiin että hengen puolesta; mutta naimisissa oleva huolehtii maailmallisista, kuinka olisi mieliksi miehellensä. - 1.Kor.7:34 KR38

 

*  Mutta tämän minä sanon teidän eduksenne; en minä ole heittämässä teitä varten ansaa, vaan että olisitte uskossa teidän Herranne kanssa, kauniissa muodossa; ei ajatellen maallisia. – 1.Kor.7:35 aramea

Tämän minä sanon teidän omaksi hyödyksenne, en pannakseni kytkyttä kaulaanne, vaan sitä varten, että eläisitte säädyllisesti ja häiriytymättä pysyisitte Herrassa. - 1.Kor.7:35 KR38

 

Mutta jos joku luulee häpeävänsä neitsyensä kautta, että hänen aikansa on mennyt ohi, eikä häntä annettu miehelle, ja hänet täytyy luovuttaa, tehköön sen mukaan kuin tahtoo; ei tee syntiä naittaessaan. – 1.Kor.7:36 aramea

Mutta jos joku arvelee tekevänsä väärin tytärtänsä kohtaan, joka on täydessä naima-iässä, ja jos kerran sen pitää tapahtua, niin tehköön, niinkuin tahtoo; ei hän syntiä tee: menkööt naimisiin. - 1.Kor.7:36 KR38

 

Mutta sellainen, joka todellakin päättää mielessään, eikä tahto ahdistaa häntä, ja hänellä on käskyvalta yli hänen tahtonsa, ja siten päättää lujasti sydämessään, että varjelee neitsyensä; hän tekee kauniisti. Ja sen tähden sellainen, joka antaa neitsyensä, tekee kauniisti; ja sellainen, joka ei anna neitsyttään, tekee enemmän kauniisti. – 1.Kor.7:37-38 aramea

Joka taas pysyy sydämessään lujana eikä ole minkään pakon alainen, vaan voi noudattaa omaa tahtoansa ja on sydämessään päättänyt pitää tyttärensä naimattomana, se tekee hyvin. Siis, joka naittaa tyttärensä, tekee hyvin, ja joka ei naita, tekee paremmin. - 1.Kor.7:37-38 KR38

 

Vaimo on aviomieheensä sidottu sen kirjoitetun sanan kautta, mutta jos hänen aviomiehensä nukkuu pois, hän vapautuu olemaan kenelle tahtoo; yksin meidän Herramme kautta. Mutta hän on siunattu, jos pysyisi sillä tavalla, niin kuin on minun oma ajatukseni. Mutta minä luulen, että minussakin on Jumalan henki. – 1.Kor.7:39-40 aramea

Vaimo on sidottu, niin kauan kuin hänen miehensä elää, mutta jos mies kuolee, on hän vapaa menemään naimisiin, kenen kanssa tahtoo, kunhan se vain tapahtuu Herrassa. Mutta hän on onnellisempi, jos pysyy entisellään; se on minun mielipiteeni, ja minä luulen, että minullakin on Jumalan Henki. - 1.Kor.7:39-40 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/