7. maalis, 2018

1.Korintolaiset luku 5

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Korintolaiset luvut 5: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/1kor.pdf

 

Teidän keskuudessanne kuuluu selkeä haureus, ja jopa sellaista kuin tämä haureus, jota ei edes uskottomien perhekunnissa ole, nimittäin, että poika otti isänsä vaimon! Ja te ylpeilette! Mutta eikö teidän pitäisi runsaammin istua murheessa, että se, joka tämän rikoksen teki, poistettaisiin teidän keskuudestanne? – 1.Kor.5:1-2 aramea

Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä vaimoa. Ja te olette paisuneet pöyhkeiksi! Eikö teidän pikemminkin olisi pitänyt tulla murheellisiksi, että se, joka on tuommoisen teon tehnyt, poistettaisiin teidän keskuudestanne? – 1.Kor.5:1-2 KR38

 

Sillä minä, ollessani teistä ruumiissa kaukana, ja lähellä teitä hengessä, olen sen tuominnut, ikään kuin olisin lähellä häntä, joka tämän teki. Että te meidän Herramme Jeshuan, Messiaan nimessä kokoontuisitte, te kaikki, ja minä teidän kanssanne hengessä, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan voiman kanssa, ja hänet luovutettaisiin saatanalle, ruumiissaan kadotukseen, että hän saisi hengessä elää siinä meidän Herramme Jeshuan, Messiaan päivässä. – 1.Kor.5:3-5 aramea

Sillä minä, joka tosin ruumiillisesti olen poissa, mutta hengessä kuitenkin läsnä, olen jo, niinkuin läsnäollen, puolestani päättänyt, että se, joka tuommoisen teon on tehnyt, on - sittenkuin olemme, te ja minun henkeni ynnä meidän Herramme Jeesuksen voima, tulleet yhteen – Herran Jeesuksen nimessä hyljättävä saatanan haltuun lihan turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. – 1.Kor.5:3-5 KR38

 

Teidän kerskailunne ei ole kaunista! Ettekö tiedä, että vähäinen hiiva hapattaa koko taikinan? Puhdistakaa teistä se vanha hiiva, että olisitte uusi taikina, että siten olette happamattomat, sillä Messias on se meidän pääsiäisateriamme, hän, joka on teurastettu meidän puolestamme. – 1.Kor.5:6-7 aramea

Ei ole hyvä, että kerskaatte. Ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan? Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niinkuin te olettekin happamattomat; sillä onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu. – 1.Kor.5:6-7 KR38

 

Tämän tähden, valmistakaamme se juhla, ei vanhalla hiivalla, eikä pahuuden ja katkeruuden hiivalla, vaan puhtauden ja pyhityksen hiivalla. – 1.Kor.5:8 aramea

Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. – 1.Kor.5:8 KR38

 

Minä olen teille kirjoittanut kirjeessä, ettette sekaantuisi huorintekijöiden kanssa. Mutta en minä sano huorintekijöistä, jotka ovat tässä maailmassa, tai ahneista tai väkivaltaisista, tai epäjumalien palvelijoista, vai ettekö olisi silloin myös velvollisia lähtemään maailmasta pois? – 1.Kor.5:9-10 aramea

Minä kirjoitin teille kirjeessäni, ettette seurustelisi huorintekijäin kanssa; en tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäjumalanpalvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta. – 1.Kor.5:9-10 KR38

 

Mutta tämän minä olen kirjoittanut teille, ettette sekaantuisi, jos hän on veljeksi kutsuttu, ja on huorintekijä tai ahne, tai epäjumalien palvelija, tai pilkkaaja, tai juomari tai väkivaltainen; sellaisen kanssa, joka siten on, älkää edes sitä leipää syökö. – 1.Kor.5:11 aramea

Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa. – 1.Kor.5:11 KR38

 

Sillä kuka minä olen tuomitsemaan ulkopuolisia? Tuomitkaa te sisällä olevat!  Sillä ulkopuoliset tuomitsee Jumala, ja ”poistakaa paha teidän keskuudestanne”. – 1.Kor.5:12-13 aramea

Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella? Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. "Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha." – 1.Kor.5:12-13 KR38

 

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/