7. maalis, 2018

Matteus luku 14

Uuden Testamentin käännösten vertailu Matteus luku 14: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/matthew.pdf

 

Mutta siihen aikaan neljännesruhtinas Herodes kuuli Jeshuan maineesta. Ja hän sanoi palvelijoilleen, ”tämä on Johannan,kastaja, hän on noussut kuolleista. Tämän tähden nämä voimateot tapahtuvat hänen kauttaan”. – Matt.14:1-2 aramea

*  Siihen aikaan neljännysruhtinas Herodes kuuli maineen Jeesuksesta. Ja hän sanoi palvelijoilleen: "Se on Johannes Kastaja; hän on noussut kuolleista, ja sentähden nämä voimat hänessä vaikuttavat." – Matt.14:1-2 KR38

 

Sillä hän, Herodes, oli ottanut kiinni Johannanin, ja sitonut hänet ja heittänyt hänet vankihuoneeseen, veljensä Filippoksen vaimon, Herodian tähden. Sillä Johannan oli sanonut hänelle, että ”ei ole luvallista, että hän olisi vaimosi”. Ja tahtoi tappaa hänet, ja hän pelkäsi kansaa, joka piti häntä kuin profeettana. – Matt.14:3-5 aramea

Sillä Herodes oli ottanut Johanneksen kiinni ja sitonut hänet ja pannut vankeuteen veljensä Filippuksen vaimon, Herodiaan, tähden. Sillä Johannes oli sanonut hänelle: "Sinun ei ole lupa pitää häntä." Ja Herodes olisi tahtonut tappaa Johanneksen, mutta pelkäsi kansaa, sillä he pitivät häntä profeettana. – Matt.14:3-5 KR38

 

Mutta kun oli Herodeksen syntymäpäivä, tanssi Herodian tytär vieraiden edessä, ja se miellytti häntä, Herodesta. Tämän tähden hän valalla vannoi antavansa hänelle mitä tahansa, mitä hän pyytää. Mutta koska hänen äitinsä oli häntä ohjannut, hän sanoi, ”anna minulle tänne lautasella Johannan kastajan pää”. – Matt.14:6-8 aramea

*  Mutta kun Herodeksen syntymäpäivä tuli, tanssi Herodiaan tytär heidän edessään, ja se miellytti Herodesta; sentähden hän valalla vannoen lupasi antaa hänelle, mitä ikinä hän anoisi. Niin hän äitinsä yllytyksestä sanoi: "Anna tuoda minulle tänne lautasella Johannes Kastajan pää." – Matt.14:6-8 KR38

 

Ja se murehdutti kuningasta, mutta sen valan ja vieraiden tähden, hän käski, että se annetaan hänelle. Ja hän lähetti katkaisemaan Johannan’n pään vankilaan. Ja hänen päänsä tuotiin lautasella, ja annettiin sille tytölle, ja hän vei sen äidilleen. Ja hänen oppilaansa tulivat, ottivat hänen ruumiinsa, hautasivat ja kertoivat Jeshualle. – Matt.14:9-12 aramea

Silloin kuningas tuli murheelliseksi, mutta valansa ja pöytävierasten tähden hän käski antaa sen. Ja hän lähetti lyömään Johannekselta pään poikki vankilassa. Ja hänen päänsä tuotiin lautasella ja annettiin tytölle; ja tämä vei sen äidilleen. Ja hänen opetuslapsensa tulivat ja ottivat hänen ruumiinsa ja hautasivat hänet; ja he menivät ja ilmoittivat asian Jeesukselle. – Matt.14:9-12 KR38

 

Mutta kun Jeshua kuuli sen, hän lähti sieltä veneellä erämaan maakuntaan, yksinäisyyteen, ja kun väkijoukot kuulivat sen, menivät he kaupungeista maata pitkinhänen perässään. Ja Jeshua tullessaan alas, näki sen suuren väkijoukon, ja hän armahti heitä ja paransi heidän sairaansa. – Matt.14:13-14 aramea

Kun Jeesus sen kuuli, lähti hän sieltä venheellä autioon paikkaan, yksinäisyyteen. Ja tämän kuultuaan kansa meni jalkaisin kaupungeista hänen jälkeensä. Ja astuessaan maihin Jeesus näki paljon kansaa, ja hänen kävi heitä sääliksi, ja hän paransi heidän sairaansa. – Matt.14:13-14 KR38

 

Mutta kun oli ilta, tulivat hänen oppilaansa hänen luokseen, ja sanoivat hänelle, ”tämä paikka on erämaa, ja aikaakin on kulunut. Lähetä tuo ihmisten väkijoukko, että menisivät kyliin ja ostaisivat syötävää.” – Matt.14:15 aramea

Mutta kun ilta tuli, menivät hänen opetuslapsensa hänen tykönsä ja sanoivat: "Tämä paikka on autio, ja päivä on jo pitkälle kulunut; laske siis kansa luotasi, että he menisivät kyliin ostamaan itsellensä ruokaa." – Matt.14:15 KR38

 

*  Mutta hän sanoi heille, ”ei heidän tarvitse mennä. Antakaa te heille syötävää.”  Mutta he sanoivat hänelle, ”meillä ei ole täällä mitään, ainoastaan viisi leipää ja kaksi kalaa.” Jeshua sanoi heille, ”tuokaa ne tänne, minulle.” – Matt.14:16-18 aramea

Mutta Jeesus sanoi heille: "Ei heidän tarvitse mennä pois; antakaa te heille syödä." He sanoivat hänelle: "Meillä ei ole täällä muuta kuin viisi leipää ja kaksi kalaa." Mutta hän sanoi: "Tuokaa ne tänne minulle." – Matt.14:16-18 KR38

 

Ja hän käski väkijoukkoja lepäämään maahan, ja hän otti nämä viisi leipää ja kaksi kalaa, ja katsoi taivaisiin, ja siunasi ja mursi ja antoi ne oppilailleen, ja oppilaat asettivat ne väkijoukoille. Ja he kaikki söivät ja tulivat ravituiksi, ja tähteiden jäännös koottiin kahteentoista täyteen koriin. Mutta näitä miehiä, jotka söivät, oli viisi tuhatta, ilman naisia ja lapsia. – Matt.14:19-21 aramea

Ja hän käski kansan asettua ruohikkoon, otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi, mursi ja antoi leivät opetuslapsillensa, ja opetuslapset antoivat kansalle. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset, kaksitoista täyttä vakallista. Ja niitä, jotka aterioivat, oli noin viisituhatta miestä, paitsi naisia ja lapsia. – Matt.14:19-21 KR38

 

Ja heti hän vaati oppilaitaan lähtemään veneellä, ja menemään hänen edellään toiselle puolelle, kunnes hän olisi lähettänyt väkijoukot pois. Ja kun hän oli lähettänyt väkijoukon pois, hän nousi sille vuorelle, rukoilemaan yksinäisyydessä, ja kun oli pimeää, hän oli siellä yksinäisyydessä. – Matt.14:22-23 aramea

Ja kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle, sillä aikaa kuin hän laski kansan luotansa. Ja laskettuaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen, rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä. – Matt.14:22-23 KR38

 

Ja vene oli monen stadia - mitan päässä maasta, kun se heittelehti suuresti aalloista, sillä tuuli oli vastainen. Mutta yön neljännellä vartiohetkellä Jeshua tuli heidän luokseen, veden yllä kävelemällä. – Matt.14:24-25 aramea

Mutta venhe oli jo monen vakomitan päässä maasta, aaltojen ahdistamana, sillä tuuli oli vastainen. Ja neljännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä kävellen järven päällä. – Matt.14:24-25 KR38

 

Ja hänen oppilaansa näkivät hänen kävelevän veden päällä, ja he vapisivatja sanoivat, ”onko tämä näky valhetta?” – ja he huusivat pelosta. Mutta hän, Jeshua, puhui heidän kanssaan sillä hetkellä, ja sanoi, ”ymmärtäkää, että MINÄ OLEN. Älkää pelätkö!” – Matt.14:26-27 aramea

Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän järven päällä, peljästyivät he ja sanoivat: "Se on aave", ja huusivat pelosta. Mutta Jeesus puhutteli heitä kohta ja sanoi: "Olkaa turvallisella mielellä, minä se olen; älkää peljätkö." – Matt.14:26-27 KR38

 

Ja Keefa vastasi ja sanoi hänelle, ”Herrani, jos sinä olet hän, käske minua tulemaan luoksesi, veden päällä.” Mutta Jeshua sanoi hänelle, ”tule”, jaKeefa lähti veneestä, ja käveli veden päällä, tullakseen Jeshuan luokse. – Matt.14:28-29 aramea

Pietari vastasi hänelle ja sanoi: "Jos se olet sinä, Herra, niin käske minun tulla tykösi vettä myöten." Hän sanoi: "Tule." Ja Pietari astui ulos venheestä ja käveli vetten päällä mennäkseen Jeesuksen tykö. – Matt.14:28-29 KR38

 

Ja kun hän näki, että tuuli oli kova, hän pelkäsi ja alkoi uppoamaan. Ja hän korotti äänensä ja sanoi, ”minun Herrani, pelasta minut!”  Ja sillä hetkellä meidän Herramme ojensi kätensä, ja otti hänet, ja sanoi hänelle, ”sinä vähäuskoinen, miksi epäröit?” Ja kun he nousivat veneeseen, tuuli lakkasi. Ja he, jotka olivat veneessä, kumarsivat häntä ja sanoivat, ”todellakin, sinä olet Jumalan poika!” – Matt.14:30-33 aramea

Mutta nähdessään, kuinka tuuli, hän peljästyi ja rupesi vajoamaan ja huusi sanoen: "Herra, auta minua." Niin Jeesus kohta ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle: "Sinä vähäuskoinen, miksi epäilit?" Ja kun he olivat astuneet venheeseen, asettui tuuli. Niin venheessä-olijat kumarsivat häntä ja sanoivat: "Totisesti sinä olet Jumalan Poika." – Matt.14:30-33 KR38

 

Ja he matkustivat, ja tulivat Gennasarin maalle. Ja sen paikan ihmiset tunnistivat hänet, ja lähettivät sanaa kaikkiin ympäröiviin kyliin, ja hänelle tuotiin kaikki nämä, jotka oli tehty todella sairaiksi. Ja he pyysivät häntä, että saisivat edes koskettaa, vain hänen vaatteensa reunaa, ja nämä, jotka koskettivat, paranivat. – Matt.14:34-36 aramea

Ja kuljettuaan yli he tulivat maihin Gennesaretiin. Ja kun sen paikkakunnan miehet tunsivat hänet, lähettivät he sanan kaikkeen ympäristöön, ja hänen tykönsä tuotiin kaikki sairaat. Ja he pyysivät häneltä, että vain saisivat koskea hänen vaippansa tupsuun; ja kaikki, jotka koskivat, paranivat. – Matt.14:34-36 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/