28. helmi, 2018

Aramean opetuksia Roomalaiset luvut 11-16

Aramean käännösten yksittäisiin jakeisiin liittyviä lisätietoja, mitkä elävöittävät kirjoituksia ja auttavat ymmärtämään niitä paremmin.

 

* Vaan minä sanon, että onko Jumala karkottanut kansansa? Ei näin, sillä myös minä olen Israelista, Abrahamin siemenestä, Benjaminin sukukunnasta. – Room.11:1

(Tässä käytetty sana dahak on maasta karkottamista, kreikka käyttää hylkäämistä. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, tässä olisi שבקה)

 

* Ei Jumala karkottanut kansaansa, sellaista, jonka hän alusta asti tunsi, vai ettekö te tunne kirjoitusten kautta, mitä Elia sanoi, kun valitti Jumalalle Israelista ja sanoi, Herrani, sinun profeettasi he ovat tappaneet, ja pyyhkineet pois sinun alttarisi, ja minut yksin on jätetty, ja he etsivät minun sieluani! – Room.11:2-3

(Myös kreikassa on ”sielu”. Lainaus ei mene sanatarkasti 1Kun.19:10 mukaan.)

 

* Ja hänelle oli ilmestyksen kautta sanottu, että ”katso, minä olen jättänyt omalle sielulleni seitsemän tuhatta miestä, ne, jotka eivät ole polvillaan siunanneet eivätkä palvoneet Baalia”. – Room.11:4

(Siunaaminen puuttuu kreikasta. Ilmestyksen tilalla on khrematismos, sana vain tässä. Se käännetään yleensä vastaukseksi, mutta ei sitä varsinaisesti ole.)

 

* Siten myös tässä ajassa, on jätetty jäännös, sen siunauksen valinnan mukaan. Mutta jos se on siunauksen kautta, se ei ole teoista, muutenhan siunaus ei ole siunaus. Mutta jos se olisi tekojen kautta, se ei ole siunauksesta, muutenhan se teko ei olisi teko. – Room.11:5-6

(Useat kreikan käsikirjoitukset menevät tämän mukaan, mutta mm. Sinaiticus ja Critical lyhyemmin)

 

* Sen tähden, mitä se on? Että Israel etsi, eikä löytänyt, mutta valitut ovat löytäneet, mutta ne muut ovat sydämissään sokeutuneita? – Room.11:7

(Yksikään kreikan teksti ei mainitse sydämiä, vaan menee paatumisen mukaan.)

 

* Niin kuin kirjoitettu on, että ”Jumala antoi heille sokaistumisen hengen, ja silmät, etteivät tutkisi itseään, ja korvat, etteivät kuulisi”, juuri tähän päivään saakka. Ja vielä David sanoo, ”heidän pöytänsä on oleva heidän edessään ansa, ja heidän palkkansa on oleva kompastukseksi”. – Room.11:8-9

(Muuten sanatarkka lainaus peshitta psalmi 69:23, mutta Codex Ambrosianus jättää lamed-kirjaimen pois ansan edestä.)

 

* Pimentyköön heidän silmänsä, etteivät näkisi, ja olkoon heidän selkänsä koko ajan taipuneet. – Room.11:10

(Tämä menee tarkasti peshitta psalmi 69:24 mukaan.)

 

* Sillä jos se heidän hylkäämisensä oli maailman liitoksi, sen tähden, kuinka paljon onkaan heidän palaamisensa, ellei elämää kuolleista? Mutta jos ensihedelmä on pyhä, on myös taikina, ja jos juuri on pyhä, ovat myös oksat. Ja jos sinut on leikattu pois oksista, ja sinä, joka olet metsän oliivipuu, olet tullut oksastetuksi heidän paikkaansa, ja otat osaa samasta juuresta ja sen oliivipuun lihavuudesta, – Room.11:15-17

(Jae käyttää paljon aramealle ainutlaatuista sanoilla taiteilua, pois leikattu viittaa sanana pääsiäisuhriin, metsä Jumalan poikaan, dukta, paikka, temppeliin, lihavuus Herran nimeen, juuri kutsumiseen.)

 

* Sillä minä tahdon, veljeni, että te tuntisitte tämän salaisuuden, että ette olisi viisaita omien sielujenne mietteissä, että Israelin sydän on vähäksi aikaa paadutettu, kunnes tulee sisälle se kansojen täyteys. – Room.11:25

(Sanavalintana heidät on paadutettu siitä ”asemasta”. Kansojen täyteys on tässä, sekä Delitzschillä, 1Moos.48:19 sanatarkka lainaus Jaakobin profeetallisesta siunauksesta Efraimille, jota länsimaisella tyylillä ajattelevat kääntäjät eivät ota huomioon. ”Salaisuudet” olivat ne opetukset, joita ei ollut hyvä puhua kaikelle kansalle synagoogassa. Asiayhteys jatkuukin Jaakobista;)

 

*Sillä kuka on tuntenut Herran ajatuksen, tai kuka oli hänen neuvonantajansa? 35 Ja kuka on hänen edessään antanut hänelle, ja sitten saanut häneltä? 36 Koska kaikki on hänestä, ja kaikki on hänessä, ja kaikki on hänen kädessään. Hänen ovat ylistykset ja siunaukset, aina ja iankaikkisesti, amen. – Room.11:34-36

(Tässäkin jakeessa, siunaukset puuttuvat kreikasta, vaikka kyseessä on hebrean ja aramean tärkein siunausta tarkoittava sana.)

 

* Sen tähden, minä pyydän teitä, veljeni, Jumalan armon kautta, että nostaisitte alttarille teidän ruumiinne, joka on se elävä ja pyhä uhri, ja Jumalalle vastaanotettava, sanavalmiin palvelutyön kautta. – Room.12:1

(Uhrin kanssa käytetty kuum, ”nousta”, on aina uhrin nostamista alttarille. Kaikki feminiinimuodossa, viittaa aramean lukijalle siihen morsiamen suuntaan. Järjellinen on myös ”sanavalmis”. Kreikka ei käytä jakeessa tavallista armoa.)

 

* Älkääkä jäljitelkö tätä maailmaa, vaan muuttukaa sen teidän ajatustenne uudistuksen kautta, ja erottakaa sellainen, mikä on se Jumalan hyvä ja vastaanotettava ja täydellinen tahto. – Room.12:2

(Jae on käskymuoto sekä tässä, että kreikassa.)

 

* Mutta minä sanon teille kaikille sen siunauksen kautta, joka minulle on annettu, ettette ajattelisi kenestäkään yli sen, mitä täytyy ajatella, vaan ajattelisitte kohtuullisesti, jokainen sen mukaan kuin Jumala on hänelle uskollisuutta mitalla jakanut. – Room.12:3

(Kreikassa hyperfroneo, joka kääntää katseet omaan itseensä, arameassa vähän laajempi näkökulma. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, tässäkin olisi ”ajatella itsestään”.)

 

* Vaan meillä on vaihtelevia lahjoja, sen meille annetun siunauksen mukaan. On profetiaa, hänen uskollisuutensa mitan mukaan ja on palvelutyön, hänen palvelutyönsä mitan mukaan, ja on opettajan, hänen opettamisensa mitan mukaan. – Room.12:6-7

(Jae on jatkoa edelliselle ja siksi menee ”hänen mittansa mukaan”.)

 

* Olkaa ahkerat, älkääkä laiskat, olkaa hengessä tuliset, palvelkaa teidän Herraanne. – Room.12:11

(Palveleminen on tässäkin papillista palvelutehtävää. Hengessä kiehuva, kuuma.)

 

* Olkaa toivossanne iloiset, olkaa kärsimyksissänne toiveikkaat, olkaa totuudenmukaiset rukouksessa. – Room.12:12

(Toiveikas sevar, toivo-sanasta, totuudellinen amen-sanasta.)

 

*Ottakaa osaa pyhien tarpeisiin. Olkaa muukalaisten ystäviä. – Room.12:13

(”Vieraanvarainen” on ihan hyvä suomennos, kuten KR38 sen ilmaisee.)

 

* Siunatkaa vainoajianne, siunatkaa, älkääkä kirotko! – Room.12:14

(Tämäkin on käsky, toisin kuin edelliset jakeet.)

 

* Iloitkaa iloitsevien kanssa, ja itkekää itkevien kanssa. Ja mitä itsestänne ajattelette, niin myös veljistänne, älkääkä ajatuksissanne miettikö korkeita, vaan huolehtikaa nöyristä, älkääkä olko omissa ajatuksissanne viisaita. – Room.12:15-16

(Myös kreikka menee suunnilleen tämän mukaan, suomalainen ”tyytykää alhaisiin oloihin” on taustaltaan kirkkohistoriallinen käännös. Vanha biblia sanoo tämänkin jakeen paremmin.)

 

* Ettekä kenellekään palkitsisi pahaa pahalla, vaan teillä olisi asenteena, että tekisitte hyvää kaikkien ihmisten edessä. – Room.12:17

(”Vaan” puuttuu kreikasta ja jae on kahdessa virkkeessä. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, niin olisi myös tässä. 400-luvun Codex Alexandrianus laittaa ”Jumalan ja ihmisten edessä”.)

 

* Ja sen mukaan, jos mahdollista teiltä, tehkää rauhaa joka miehen kanssa. Älkääkä olko vaatimassa omille sieluillenne, rakkaani, vaan antakaa sijaa sille vihalle, sillä kirjoitettu on, että ”jos et tekisi tuomiota omaa sieluasi varten, minä toteutan sinun tuomiosi, sanoo Jumala”. – Room.12:8-19

(Aramean teksti lainaa tässä jotain meidän aikanamme tuntematonta kohtaa. Lainaus ei ole peshitasta, targumeista eikä tavallisesta hebrean raamatusta, vaan jostain muusta.)

 

* Ja jos vihamiehesi on nälkäinen, syötä häntä, ja jos janoinen, juota häntä, ja jos näin tekisit hänelle, sinä pinoaisit tulisia hiiliä hänen pääkallonsa ylle. – Room.12:20

(Merkilleen tarkka lainaus aramean peshitta Sananlaskut 25:21-22)

 

* Kaikki sielut, olkaa alamaiset ylemmille käskyvalloille, sillä ei ole käskyvaltaa, joka ei ole Jumalasta, ja ne käskyvallat, jotka ovat, ovat Jumalan käskemiä. – Room.13:1

(Osa kreikan teksteistä sanoo sielujen tilalla ”elämät” ja viittaa nimenomaan siihen, että kreikka on käännös, koska seemiläisistä kielistä sen voi tulkita niin, erityisesti, jos välissä on esim. latina.)

 

* Sen tähden, joka nousee käskyvaltaa vastaan, nousee Jumalan käskyä vastaan, ja nämä, jotka nousevat vastaan, tulevat saamaan tuomion. – Room.13:2

(Kreikka lisää ”itselleen”.)

 

* Sillä se tuomio ei ole pelon aihe hyvän tekijälle, vaan pahan. Sen tähden, tahdotko sinä, ettet pelkäisi käskyvaltaa? Tee hyvää, ja olet saava siltä sinulle ylistyksen! – Room.13:3

(Suomalaisessa KR38 saa kiitoksen, mutta ei edes kreikassa ole niin, vaan ylistys sielläkin. ”Kiittämättömyys on maailman palkka”, sanonta pitää paikkansa.)

 

* Sen tähden, palkitkaa jokaiselle sen mukaan, kuin on velassa; vero, kenelle veroa, ja tullimaksu, kenelle tullimaksu, ja kunnioitus, kenelle kunnioitusta, ja kunnia, kenelle kunnia. – Room.13:7

(Kahta erilaista veroa. Toinen vero on ”maksaa”, tuleeko suomalainenkin maksaminen tästä sanasta?)

 

*Älkääkä olko kenellekään velassa, muuta kuin rakastamaan toinen toistanne, sillä joka rakastaa ystäväänsä, täyttää sen kirjoitetun sanan. – Room.13:8

(Ystävä; ”samanlainen, opiskelukaveri, työkaveri”, jne. Mutta ystävä on ensisijainen merkitys.)

 

* Ja vaeltakaamme kohtuudessa, niin kuin päivällä, ei juhlimisessa eikä juopumuksessa, eikä saastaisessa makuuhuoneessa, eikä kateudessa ja riidassa. – Room.13:13

(”Saastainen” puuttuu kreikasta.)

 

* Sellaiselle, joka on ikään kuin heikko siinä uskollisuudessa; antakaa hänelle käsi, älkääkä olko jakautuneita niissä teidän väittelyissänne. – Room.14:1

(Kreikassa ennemmin ”ottakaa hänet vastaan”, aramea taas pyytää auttamaan, ojentamaan käden.)

 

* Sinä, kuka sinä olet, joka tuomitset työntekijää, joka ei ole sinun omasi? Jos hän seisoo, hän seisoo herralleen, ja jos hän lankeaa, hän lankeaa herralleen. Mutta hän onkin seisova, sillä hänen Herransa ojentautuu ottamaan häntä kädestä, että pitäisi hänet pystyssä. – Room.14:4

(Kaikissa kreikan teksteissä ”toisen työntekijää”, jos teksti olisi kreikasta käännetty, niin olisi tässäkin.)

 

* Koska, jos me elämme, me elämme meidän Herrallemme, ja jos me kuolemme, sen kuolemme Herrallemme. Ja sen tähden, jos me elämme, ja jos me kuolemme, me olemme meidän Herramme. – Room.14:8

(Herramme omat, on oikein suomalaisessa mutta ei kuulu tekstiin varsinaisesti. Kreikasta puuttuu ainakin ja - sana ennen ”sen tähden”. Elämä loppulauseessa monikko, sisältää tulevankin elämän.)

 

* Tämän tähden myös Messias kuoli, ja elää, ja nousi, että hän olisi Herra kuolleille ja eläville. Mutta sinä, mitä sinä tuomitset veljeäsi, tai myös sinä, miksi halveksit veljeäsi, sillä me kaikki tulemme seisomaan Messiaan puhujakorokkeen edessä. – Room.14:9-10

(Biim on puhujan koroke julkisissa tilaisuuksissa. Termiä käytetään vain talmudissa ja midrasheissa. Myöhemmässä kielenkäytössä sanalle on tullut ”tuomioistuin”-merkitys, mutta alunperin se ei sitä ollut. Kreikasta puuttuu seisominen, meidät vain ”tuodaan esille”, lisäksi osa sanoo ”Jumalan”.)

 

* Niin kuin kirjoitettu on, että ”niin kuin minä elän, sanoo Herra, että jokainen polvi on taipuva minulle, ja jokainen kieli on vannova minulle”. – Room.14:11

(Jesaja 45:23 lainaus ei mene tarkasti yhdenkään tuntemamme version mukaan.)

 

* Siis jokainen meistä antaa Jumalalle vastauksen oman sielunsa puolesta. – Room.14:12

(Kreikan teksteissä on suuri määrä pieniä lukueroja tässä jakeessa, ja se viittaa epävarmuuteen siitä, kuinka jae tulisi kirjoittaa. Ajatus kuitenkin sama.)

 

* Älkää siis tuomitko toinen toistanne. Vaan runsaasti päättäkää tämä; ettette asettaisi veljellesi kompastusta. Sillä minä tiedän ja olen varma Herrassa Jeshuassa, ettei mikään asia ole itsessään saastunutta, mutta sellaiselle, joka miettii, mikä olisi häneltä kiellettyä, se on yksin hänelle kiellettyä. – Room.14:13-14

(Kreikka käyttää kielletyn tilalla saastunutta, se olisi arameassa tanefta.)

 

* Sillä Jumalan kuningaskunta ei ole syömistä ja juomista, vaan puhtautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Sillä joka näissä palvelee Messiasta, on Jumalalle kaunis, ja ihmislasten edessä kelvollinen. – Room.14:17-18

(Kelvollinen; koeteltu, tutkittu. Palveleminen on ennen kaikkea seurakunnassa. Sanaa käytetään ensimmäisen kerran targumeissa Melkisedekin yhteydessä.)

 

* Nyt, juoskaamme rauhan perässä, ja toinen toistemme rakentumisen perässä. – Room.14:19

(Rakennus on ihan konkreettista rakentamista, tämä ei ole vertauskuvallista. Kreikka aloittaa jakeen ”sen tähden siis” tjsp., joten ”nyt”-sanan tilalla pitäisi olla xxxxx.)

 

* Älkäämme syötävän tähden tuhotko Jumalan tekoja! Sillä kaikki on puhdasta, mutta huonoa sille miehelle, joka syö siinä kompastuksessa.

(Kreikka menee hyvin tarkasti tämän mukaan, paitsi Codex Sinaiticus lisää ”puhdasta puhtaille”.)

 

* On kaunista, ettei söisi lihaa, eikä joisi viiniä, eikä mitään, minkä kautta veljemme kompastuvat. – Room.14:21

(Suomalainen jae käännetty KJV:n mukaan, ja yllättäen KJV menee tässä Bysantin kreikan mukaan.)

 

* Pidä sinä Jumalan edessä se uskollisuus, joka sinun sielussasi on. Hänen siunauksensa sille, joka ei tuomitse sieluaan sellaisessa asiassa, jonka hän osaa erottaa! Sillä sellainen, joka on jakaantunut, ja syö, on syyllinen, koska se ei ole siinä uskollisuudessa. Sillä kaikki, mikä ei ole siitä uskollisuudesta, on syntiä. – Room.14:22-23

(Origeneen kopiossa 200-luvulta, kirje loppuu tähän.)

 

* Sen tähden, me voimalliset, olemme velassa kantamaan voimattomien heikkouksia, eikä kaunistamaan itseämme.2 Vaan kukin meistä kaunistakoon lähimmäistään hyvän kautta, niin kuin rakentumiselle.3 Koska ei Messiaskaan omaa sieluaan kaunistanut, vaan niin kuin kirjoitettu on, että ”sinun pilkkaajiesi pilkka lankesi minun päälleni”. – Room.15:1-3

(Sanatarkasti aramean peshitta Psalmi 69:10 jakeesta.)

 

* Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala on antava teille yhtäläisyyttä, arvostaaksenne toinen toistanne Jeshuan, Messiaan kautta. – Room.15:5

(Kreikan teksteissä”– ssa/kautta” on laitettu ”mukaan”, joka olisi arameassa xxxxx.)

 

* Että yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan isää.Tämän tähden lähestykää ja kannatelkaa toisianne, kuten myös Messias on ottanut teidät lähelle sitä Jumalan kirkkautta. – Room.15:6

(Kannattelu, tukeminen on lähinnä sanhedrinin edessä toisen puolustamista, sekä toiselta merkitykseltään kuorman kantamisessa auttamista. Ajatus puuttuu kokonaan kreikasta. Osa kreikan teksteistä laittaa ”teidät lähelle”, ”meidät”, toisin sanoen xxxxx tilalla xxxxx.)

 

* Ja kansakunnat ylistäisivät Jumalaa sen ystävyyden puolesta, joka oli heidän yllään, niin kuin kirjoitettu on, että ”minä tunnustan sinua kansakunnissa, ja laulan sinun nimellesi”. – Room.15:9

(Muuten peshitta Psalmi 18:50 lainaus, mutta siellä on ”tunnustan minun Herraani”.)

 

* Mutta minä olen varma myös teistä, minun veljeni, että te myös olette täynnä sitä hyvyyttä, ja olette täynnä kaikkea hänen tuntemistaan, ja te pystytte toisiakin ohjaamaan. – Room.15:14

(Hei - kirjain ”kaiken” lopussa, yhdistettynä ”siihen tuntemiseen”, on ”hänen tuntemistaan”.)

 

* Minä ahkeroin toivon sanoman saattamisessa siellä, missä ei Messiaan nimeä ole kutsuttu, etten rakenna vieraalle perustukselle. – Room.15:20

(Vieras tulee targumeista, jossa Naadab ja Abihu tuovat tällaista tulta ja se on sanavalinnan merkitys sekä Paavalille, että kirjeen vastaanottajalle. Sama ajatus kreikassakin, septuagintan mukaan.)

 

* Mutta nyt, koska minulla ei ole paikkaa niissä maakunnissa, ja minä monia vuosia olin halunnut tulla teidän luoksenne, Että kun minä menen Hispaniaan, minä toivon tulevani ja näkeväni teidät, ja että te liittyisitte minuun sinne, kun olen saanut edes jonkin verran riemuita teidän näkemisestänne. – Room.15:23-24

(”Monesta vähän”, ”edes jonkin verran”, aramean sanonta.)

 

* Mutta nyt minä menen Jerusalemiin palvelemaan niitä pyhiä. Sillä nämä, jotka ovat Makedoniassa ja Akaiassa, tahtoivat ottaa osaa niiden köyhien pyhien kanssa, jotka ovat Jerusalemissa. – Room.15:25-26

(Aramea käyttää taas sellaista sanamuotoa, jossa näkyy, että he tahtoivat tätä yksimielisesti. Muuten asian olisi voinut ilmaista toisellakin tavalla.)

 

* Mutta minä tunnen, että kun minä tulen teidän luoksenne, minä tulen siinä Messiaan evankeliumin siunauksen täyteydessä. – Room.15:29

(Vain neljä kreikan käsikirjoitusta mainitsee ”evankeliumin”.)

 

* Ja minä tulen teidän luoksenne ilossa, Jumalan tahdossa, ja saisin levähtää teidän kanssanne. – Room.15:32

(Kreikan teksteistä osa sanoo ”Herran Jeesuksen” tai ”Kristuksen” tahdossa.)

 

* Mutta minä jätän teille sisaremme Foibe’n, joka on Kenkrean seurakunnan palvelijatar. – Room.16:1

(Arameassa siis kirjeen perille toimittaja jää Rooman seurakunnan palvelukseen näillä saatesanoilla.)

 

* Lähettäkää ”shalom!” Priskillalle ja Akelos’lle, palvelijoille, jotka ovat minun kanssani Jeshuassa, Messiaassa. – Room.16:3

(Kreikka käyttää auttaja, kanssapalvelija. Aramean sana merkitsee papillista ja vaivannäköä yhdessä.)

 

* Että he, nämä, antoivat omat niskansa minun sieluni puolesta, enkä ainoastaan minä kiitä heitä, vaan myös ne kaikki kansakuntien seurakunnat. – Room.16:4

(Myös kreikka käyttää jakeessa ”sielua”.)

 

* Ja antakaa ”shalom!” seurakunnalle, joka on heidän talossaan. Lähettäkää rauhaa Epentos’lle, minun rakkaani, sellainen, joka on Akaia’n ensimmäinen, Messiaassa. – Room.16:5

(Vain neljä kreikan käsikirjoitusta sanoo Akaia, muissa ”Aasia”. Akaian; xxxxx, Aasian; xxxxx.)

 

* Lähettäkää rauhaa Marialle, sellaiselle, joka on paljon ollut teidän keskuudessanne. – Room.16:6

(Maria on latinankielinen naisen nimi.)

 

* Lähettäkää ”shalom!” Andronikos’lle ja Junialle, sukulaiseni, jotka olivat vankeja minun kanssani, ja heidät tunnettiin apostolien kautta, ja he olivat ennen minua Messiaassa. – Room.16:7

(Aramean olivat tunnettuja, xxxxx, on kreikassa ajateltu suuriarvoisiksi, joka voisi olla xxxxx.)

 

*Lähettäkää ”shalom!” Rufus’lle, valittu meidän Herrassamme, ja hänen äidilleen, ja minunkin. – Room.16:13

(Aramea ei tuo ainakaan suoraan esiin suomalaisen ”joka on kuin äiti minullekin” – ajatusta.)

 

*Mutta minä pyydän teistä, veljeni, että varoisitte niitä, jotka aiheuttavat jakaantumista ja estettä, sen opetuksen ulkopuolella, jonka te olette oppineet; että pysyisitte heistä kaukana. – Room.16:17

(Kreikassa on ”pitää silmällä”, aramean varoisitte xxxxx on luettu xxxxx, ”katsotte”?)

 

* Mutta se teidän kuuliaisuutenne on tullut tunnetuksi joka miehelle. Sen tähden minä iloitsen teistä, ja minä tahdon, että te olisitte viisaat hyvyyteen ja nuhteettomat pahuuteen. – Room.16:19

(Kreikan akeraios ”viattomat” (3xUT) nuhteettoman tilalla ei tuo lainkaan esiin hebrealaisen raamatun ajattelutapaa, thammim on ”nuhteeton, täydellinen” pitkin raamattua.)

 

* Minä, Tertius, lähetän ”shalom!” teille, minä, joka kirjoitin sen kirjeen meidän Herramme kautta. – Room.16:22

(Aramea ei sano ”tämän kirjeen”, mutta kirje on määrätyssä muodossa, vastaanottajat tietävät ainakin, mistä kirjeestä on kyse.)

 

* Mutta Jumalalle, hänelle, joka pystyy tekemään teille todellisemmaksi, minun evankeliumini kautta, sen, jota on julistettu Jeshuasta, Messiaasta, sen salaisuuden paljastumisen kautta, joka maailman ajoilta on ollut salattuna. – Room.16:24

(Jumalan poika, Messiaskuningas, oli ja on edelleen, juutalaisuuden suurin ”salaisuus”. Jakeet menevät arameassa eri järjestyksessä tässä lopussa. Kreikka ei käytä ”salattua”, vaan ennemmin ”äänetöntä”. Loppujakeissa on kreikassa niin paljon lukueroja, että näissä on selkeästi ollut kiire tai epäselvyyksiä.)

 

Roomalaiset luvut 11-16 kokonaan täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/roomalaiset-luvut-11-16.html