21. helmi, 2018

Johannes luku 15

Uuden Testamentin käännösten vertailu Johannes luku 15: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/johannan.pdf

 

Minä, minä olen totuuden viinipuu, ja minun isäni, hän on se viinitarhuri. Kaikki oksat siinä, jotka eivät anna hedelmää, hän poistaa siitä, ja sellaisen, joka antaa hedelmää, hän puhdistaa, että se tuottaisi paljon hedelmää. Tästä lähtien te olette puhtaat, sen sanan tähden, jonka minä puhuin teidän kanssanne. – Joh.15:1-3 aramea

"Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. – Joh.15:1-3 KR38

 

Pysykää minussa, ja minä olen teissä. Niin kuin oksa ei pysty antamaan hedelmää omasta sielustaan, ellei pysy viinipuussa, samoin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä, minä olen se viinipuu, ja te oksat. Joka pysyy minussa, ja minä hänessä, tämä tuottaa paljon hedelmää, koska ilman minua te ette pysty tekemään mitään. Mutta ellei joku pysy minussa, hän tulee heitetyksi pois, ulkopuolelle, niin kuin oksa, joka karsitaan ja kootaan nippuun, ja heitetään siihen tuleen poltettavaksi. – Joh.15:4-6 aramea

Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat. – Joh.15:4-6 KR38

 

Mutta jos te pysyisitte minussa, ja minun sanani pysyisi teissä, kaikki, mitä te tahdotte pyytää, on teille tapahtuva. Tässä isä kirkastetaan, että te tuotatte paljon hedelmää, ja olisitte minun oppilaani. – Joh.15:7-8 aramea

Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. – Joh.15:7-8 KR38

 

Samoin kuin minun isäni rakasti minua, minäkin olen teitä rakastanut. Pysykää minun armossani, minun omani! Jos te pidätte minun käskyni, te pysytte minun rakkaudessani. Samoin minä olen pitänyt minun isäni käskyt, ja minä pysyn hänen rakkaudessaan. – Joh.15:9-10 aramea

Niinkuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. – Joh.15:9-10 KR38

 

Nämä minä olen puhunut teidän kanssanne, että minun iloni olisi teissä, ja teidän ilonne olisi täytetty. Tämä on minun käskyni, että te rakastaisitte toinen toistanne, samoin kuin minä olen teitä rakastanut. – Joh.15:11-12 aramea

Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut. – Joh.15:11-12 KR38

 

Tästä suurempaa rakkautta ei ole, kuin että joku antaa sielunsa ystäviensä puolesta. – Joh.15:13 aramea

Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. – Joh.15:13 KR38

 

Te olette minun ystäväni, jos te teette kaiken, mitä minä teille käsken. En minä siis kutsu teitä työntekijöiksi, koska työntekijä ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, mutta minä olen kutsunut teitä ystävikseni, koska kaiken, mitä minä kuulin minun isältäni, olen tehnyt teille tunnetuksi. – Joh.15:14-15 aramea

Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee; vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut Isältäni. – Joh.15:14-15 KR38

 

Ette te ole minua valinneet, vaan minä valitsin teidät, ja osoitin teidät, että te myös menisitte tuottamaan hedelmää, ja teidän hedelmänne pysyisivät, että kaikki, mitä te pyydätte, minun isäni antaa teille, minun nimessäni. – Joh.15:16 aramea

Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. – Joh.15:16 KR38

 

Nämä minä käsken teille, että rakastaisitte toinen toistanne. Ja jos maailma inhoaa teitä, tietäkää, että se on inhonnut minua ennen teitä. Ja jos he maailmasta olisivat, maailma olisi rakastanut omaansa. Vaan te ette ole maailmasta, sillä minä olen teidät valinnut maailmasta; tämän tähden maailma inhoaa teitä. – Joh.15:17-19 aramea

Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa. – Joh.15:17-19 KR38

 

Muistakaa se sana, jonka minä olen teille sanonut, ettei työntekijä ole herraansa suurempi. Jos he minua vainoavat, he vainoavat myös teitä, ja jos he pitävät minun sanani, he pitävät myös teidän sananne. – Joh.15:20 aramea

Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: 'Ei ole palvelija herraansa suurempi.' Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. – Joh.15:20 KR38

 

Vaan nämä kaikki he tekevät teille minun nimeni tähden, sillä he eivät tunne häntä, joka lähetti minut. Jos minä en olisi tullut puhumaan heidän kanssaan, ei heillä olisi syntiä, mutta nyt heillä ei ole puolustusta heidän synneilleen. – Joh.15:21-22 aramea

Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä; mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat. – Joh.15:21-22 KR38

 

Ja joka vihaa minua, vihaa myös minun isääni. Ja jos minä olisin tehnyt niitä tekoja heidän silmiensä edessä, niitä, joita ei kukaan toinen ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä, mutta nyt he näkivät, ja he inhosivat minua, sekä minun isääni. Että täyttyisi se sana, joka on kirjoitettu siinä heidän kirjoitetussa sanassaan, että ”he inhosivat minua rahatta”. – Joh.15:23-25 aramea

Joka vihaa minua, se vihaa myös minun Isääni. Jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä; mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä minua että minun Isääni. Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan: 'He ovat vihanneet minua syyttä.'– Joh.15:23-25 KR38

 

Mutta kun se puolustaja tulee, hän, jonka minä lähetän teille minun isäni luota, se totuuden henki, hän, joka lähtee minun isäni luota; hän on todistava minusta. Myös te todistatte, te, jotka alusta asti olette olleet minun kanssani. – Joh.15:26-27 aramea

Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani." – Joh.15:26-27 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/