20. helmi, 2018

Aramean opetuksia 1.Korintolaiset luvut 11-16

Aramean käännösten yksittäisiin jakeisiin liittyviä lisätietoja, mitkä elävöittävät kirjoituksia ja auttavat ymmärtämään niitä paremmin.

 

Jäljitelkää minua, samoin kuin minäkin Messiasta! – 1.Kor.11:1

(Paavali ei pyydä ketään olemaan hänen seuraajansa, vaan Messiaan, ja ottamaan hänestä mallia tässä asiassa - sama kreikassa.)

 

Mutta tämä, jota käsken, en sitä teitä ylistämällä tee, koska teidän tulemisenne ei ole teidän eduksenne, vaan te olette laskeutuneet siihen kuivuuteen! – 1.Kor.11:17

(Kreikan versio on tavallaan vastaava, aramean sanonnoista muodostettu selkeämpi. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, tässä olisi tavalliset ”hyvä” ja ”paha” sanajuurina.)

 

Sillä ensiksi, kun te kokoonnutte seurakunnassa, minä kuulen jakaantumisesta, jota on teidän keskuudessanne, ja monet asiat minä uskonkin. – 1.Kor.11:18

(Kreikka käyttää skhismaa, jolla on vähän eri merkitys, aramean palagdavta on lähinnä ”kahtiajako”.)

 

Sillä teidän keskuuteenne on myös tuleva riitoja, että ne, jotka teissä ovat pysyviä, tulisivat tunnetuiksi. Sen tähden, kun te kokoonnutte syömään ja juomaan, se ei ole ikään kuin vanhurskasta meidän Herramme päivää varten. – 1.Kor.11:19-20

(Kreikasta puuttuu ajatus Herran päivästä, sekä sana puhdas/vanhurskas. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, niitä ei olisi tässäkään.)

 

Vaan joku syö ateriaansa ennen toista, ja yksi on nälkäinen, ja toinen juovuksissa! Eikö teillä ole koteja, missä söisitte ja joisitte, vai pidättekö te halpana Jumalan seurakuntaa? Ja te häpäisette niitä, joilla ei ole! Mitä sanon teille? Tulisiko teitä ylistää? Tässä en ylistä. – 1.Kor.11:21-22

(KR38 ”muita huoneita” on tarkennettu RK, ”koteja”.)

 

Tämän tähden, monet teissä ovat sairaita ja heikkoja, ja monet nukkuvat! – 1.Kor.11:30

(Pois nukkuminen on tulkinnallinen käännös; myös kreikka sanoo sanatarkasti näin.)

 

Sillä jos me tuomitsisimme sielumme, me emme olisi tuomittuja; Mutta kun me olemme meidän Herramme tuomitsemat, me olemme rangaistut, ettei meitä meidän rangaistuksesta syytettäisi maailman kanssa. – 1.Kor.11:31-32

(Rankaisemisen merkitys on myös ”oikeaan suuntaan ohjaaminen”.)

 

*  Mutta hengellisistä, veljeni, minä tahdon, että te tietäisitte, – 1.Kor.12:1

(Kreikka sanoo monimutkaisemmin; ”en tahdo pitää tietämättöminä”.)

 

Että te olitte uskottomia, ja te olitte erottelukykyä vailla, epäjumalien johdatettavana, niiden, joilla ei ole ääntä. – 1.Kor.12:2

(Kreikan jakeesta erottelukyky puuttuu, mutta siellä jakeessa on jonkin verran eroja sanavalinnoissa.)

 

Tämän tähden minä kerron teille, ettei ole ketään, joka puhuu Jumalan hengessä ja sanoo, että ”Jeshua, hän on kirottu”, eikä myös kukaan voi sanoa, että ”Jeshua, hän on Herra Jumala”, paitsi siinä pyhyyden hengessä. – 1.Kor.12:3

(Aramean mar’jahon suurempi merkitys, kuin pelkkä ”Herra” – jota Jeshua ei koskaan ole arameassa; hän on aina ”minun Herrani”, tai ”meidän Herramme”, henkilökohtaisempi puhuttelutapa.)

 

Mutta vaikka niitä lahjoja jaetaan, se henki on yksi. – 1.Kor.12:4

(Kreikassa ”yksi” puuttuu koko jaejaksosta. Molemmissa kielissä ajatus ”lahjojen jakamiset”. Feminiinipersoona ”hän” tai määräisen muodon ”se”, molemmat ovat kieliopillisesti oikein.)

 

Ja niitä palvelutehtäviä jaetaan, mutta Herra, hän on yksi. Ja niitä voimatekoja jaetaan, vaan Jumala, hän on yksi, joka tekee kaiken jokaisessa. Mutta jokaiselle on annettu hengen ilmestys sen mukaan, mikä häntä auttaa. – 1.Kor.12:5-7

(Kreikka käyttää vähän vastaavia sanavalintoja. ”Yhteiseksi hyödyksi” on suomalaisissa melko tulkinnallista. Arameassa ilmestys, sama sana, jolla ”Johanneksen ilmestys” alkaa.)

 

Hengen kautta annetaan ne viisauden sanat, mutta toiselle siinä hengessä tiedon sanat. Toiselle uskollisuus siinä hengessä, toiselle se parantamisen lahja siinä hengessä. – 1.Kor.12:8-9

(Kreikan lahjat, lukuero tulee siitä, että feminiinin määräinen muoto ajatellaan monikoksi.)

 

Mutta jos he kaikki olisivat se yksi tietty jäsen, missä olisi ruumis? Mutta nyt, niitä jäseniä on monta, mutta se ruumis on yksi. – 1.Kor.12:19-20

(Koska aramea käyttää ”hu”; hän tai se, aramea yhdistää tekstin jokaiselle hebrean lukijalle suoraan Herraan, ilman kummempia tulkintoja, vaikka jakeen ottaisi yksittäisenä lauseena ilman kontekstia. Tällaiset yksityiskohdat ovat aramean suomennosten yksi syy, näitä on niin paljon. Kreikassa mitään vastaavaa ei ole.)

 

Ja ne, joita me pidämme ruumiissa häpeällisinä, näille me lisäämme runsasta kunniaa, ja ne, jotka ovat hävettäviä, niille me teemme runsaasti ulkoista olemusta. Mutta ne jäsenet, jotka meissä ovat kunnioitettavia, eivät kaipaa itselleen kunniaa, sillä Jumala yhdistää ruumiin ja on antanut runsaan kunnian sellaisille jäsenille, jotka ovat vähäarvoisia. – 1.Kor.12:23-24

(Kreikka sanoo jakeen alun eri tavalla, mutta yleensäkin nämä 23-24 ovat oikeasti hankalia jakeita sanatarkkaa käännöstä ajatellen.)

 

Mutta te olette Messiaan ruumis, ja jäseniä omilla paikoillanne. – 1.Kor.12:27

(Kreikassa näkyy aramean dokta – paikan käännösvaikeus sanan vastaavuuden puuttuessa pieninä eroina käsikirjoituksissa. Alunperin sana merkitsi omaa paikkaa temppelin Jumalanpalveluksessa.)

 

Ovatko kaikki apostoleja? Ovatko kaikki profeettoja? Ovatko kaikki opettajia? Ovatko kaikki voiman harjoittajia? Onko heillä kaikilla se parantamisen lahja? Puhuvatko kaikki kielillä? Selittävätkö he kaikki? – 1.Kor.12:29-30

(Kreikka laittaa tämän negatiivisessa muodossa. Sen saa helposti lukemalla א למָ sijasta לא. Jossain toisessa kirjaimistossa se on mahdollista, tai jos lukee väsyneenä tjsp.)

 

Rakkaus on pitkämielinen ja suloinen. Rakkaus ei kadehdi. Rakkaus ei ole masentunut eikä särjetty. – 1.Kor.13:4

(Aramean sanonta, nagira ruach on ”pitkämielinen”, yksi kärsivällisyyden synonyymi.)

 

Eikä se harjoita häpeällistä, eikä pyydä omaansa, eikä ole revitty, eikä pahan ravitsema. – 1.Kor.13:5

(Revitty on sellainen, kun vaate revitään osiin. Ruokkima, ravittu, tulee ra’ perusmuodosta, joka on sitä, kun paimen ruokkii lampaitaan, samasta sanasta tulee ajatus, mieli; ”muistele kärsimäänsä pahaa” tästä voi jollain tavalla tulkita, mutta sanatarkasti näin. Gingrichin sanakirjassa kreikan vastineen yksi merkitys liittyy ajatukseen ja tavallaan tukee jakeen aramean alkuperää.)

 

Vastasyntyneenä ollessani minä puhuin kuin vastasyntynyt, ja minua ruokittiin kuin vastasyntynyttä, ja minä ajattelin sen mukaan kuin vastasyntynyt. Mutta tultuani mieheksi minä lakkasin nämä lapselliset. – 1.Kor.13:11

(Aramea käyttää vastasyntynyttä, νήπιος joka kohdassa, kreikka ei.)

 

Nyt me näemme kuin peilin kautta, vertauskuvassa, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tiedän paljosta vähän, mutta silloin olen tietävä niin kuin tietää tulee. – 1.Kor.13:12

(Jae ei kyllä mainitse ”täydellistä” kreikassakaan.)

 

Sillä nämä kolme ovat yhteen liitettyjä; uskollisuus ja toivo ja rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. – 1.Kor.13:13

(Kreikassa ”pysyvät”. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, tässä olisi xxxx.)

 

Juoskaa rakkauden perään, ja intohimoisesti etsikää niitä hengen lahjoja, että enemmän profetoisitte. – 1.Kor.14:1

(Jae menee suunnilleen näin kreikassakin, mutta sieltä puuttuu ”lahja”. ”Juoskaa” ja ”intohimoitkaa” ovat käskymuotoja.)

 

Sillä joka puhuu kielillä, ei ole puhumassa ihmislapsille, vaan Jumalalle, sillä ei ihminen ymmärrä, mitä hän puhuu, vaan hän puhuu salaisuuksia hengen kautta. Mutta sellainen, joka profetoi ihmisille, puhuu rakentavaa ja rohkaisevaa ja lohduttavaa. – 1.Kor.14:2-3

(Rohkaiseva, sanatarkasti ”sydäntä ylentävä”.)

 

Sillä katso, maailmassa on monia erilaisia kieliä, eikä yksikään niistä ole ilman ääntä. Ja jos minä en tiedä sen äänen voimaa, minä olen barbaari hänelle, joka puhuu, ja myös hän, joka puhuu, on minulle barbaari. – 1.Kor.14:10-11

(Bar - baria, ”ulkopuolisen poika”, siis ulkopuolinen. Aramean sanonta, joka on otettu kansainväliseen käyttöön jo hyvin varhain.)

 

Ja hän, joka puhuu kielillä, rukoilkoon, että selittäisi. – 1.Kor.14:13

(Kreikassa ”sen tähden...” – jos teksti olisi käännös, se olisi tässäkin.)

 

Sillä jos minä rukoilen kielillä, minun henkeni rukoilee, mutta ymmärrykseni on ilman hedelmiä. – 1.Kor.14:14

(Arameassa hedelmät monikossa, jos teksti olisi kreikasta, xxxx tilalla olisi xxxx. Sekä tietysti selkeämpi lauserakenne.)

 

Sen tähden mitä tulisi tehdä? On rukoiltava hengessä, ja rukoiltava myös ymmärryksessäni, ja laulettava hengessäni ja laulettava myös ymmärryksessäni. Ja jos ei; jos sinä siunaat hengessä, se tavallinen paikkansa täyttäjä – kuinka hän sanoisi ”amen” siihen sinun kiitokseesi, koska et sinä tiedä, mitä puhut? – 1.Kor.14:15-16

(Aramea puhuu ”tavallisesta ihmisestä”, ”maallikko”, mutta kreikassa on lähinnä ”lahjaton”.)

 

*  Sillä sinun siunauksesi on kaunista, vaan siunauksesi ei ole rakentavaa. – 1.Kor.14:17

(Kreikassa ”...toinen ei siitä rakennu”, joka voisi olla arameassa xxxx. Tällainen lukuero on niin pieni, että se tukee aramean alkuperää. Kreikassa sanat ovat niin selkeät, että jos tämä olisi kreikasta käännetty, tässä lukisi juuri noin.)

 

Sanassa on kirjoitettu, että ”vieraalla puheella ja sillä toisella kielellä minä puhun heidän kanssaan, tämän kansan kanssa, eivätkä he silti tule minua kuulemaan, sanoo Herra”. – 1.Kor.14:21

(Kreikan lainaus septuagintan mukaan, monikkomuotoisina, aramean taas menee peshitta Jesajan mukaan. Aramea puhuu jakeessa yhdestä toisesta kielestä – heidän toinen kielensä hebrean lisäksi oli aramea. ”Vieras puhe”, aramea, joka lausutaan hyvinkin eri tavalla, ”se toinen kieli”, toinen kirjoitustapa; Jesajan aikana tämä kirjaimisto ei ollut vielä käytössä. Kaunis viittaus aramean kieleen.)

 

Siis, kieliä ei ole annettu merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Mutta profetia ei ole niille, jotka eivät usko, vaan niille, jotka uskovat. Sen tähden, jos koko seurakunta kokoontuisi, ja he kaikki puhuisivat kielillä, ja sisään tulisi tavallisia ihmisiä tai niitä, jotka eivät usko, eivätkö he sanoisi, että nämä ovat hulluja? – 1.Kor.14:22-23

(Kreikka käyttää tässäkin ”tavallisen” tilalla ”idioottia”. Aramea ei halvenna seurakunnan kokoukseen tulevaa ihmistä kreikan tavoin.)

 

Ja jos te kaikki olisitte profetoimassa, ja teidän luoksenne sisään tulisi tavallinen ihminen, tai joka ei usko, hän olisi teidän kaikkien tutkima ja teidän kaikkien nuhtelema. – 1.Kor.14:24

(Kreikasta puuttuu ”te kaikki”, vaikka kontekstin mukaan se kuuluu olla. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, tässä olisi eri persoonamuodot.)

 

Ja hänen sydämensä salaisuudet olisivat paljastetut, ja silloin hän lankeaa kasvoilleen ja palvoo Jumalaa, ja tulee sanomaan, ”todellakin, Jumala on teissä!” Sen tähden, veljeni, minä sanon, että aina, kun te kokoonnutte, sellainen teistä, jolla on laulu, sen sanokoon, ja sellainen, jolla on opetus, ja sellainen, jolla on ilmestys, ja sellainen, jolla on kieli, ja sellainen, jolla on selitys – ne kaikki olkoon rakentumiseksi! – 1.Kor.14:25-26

(Aramea ei mene sen mukaan, että ”jokaisella on jotain annettavaa”, ja antaa rauhan ja vapauden sellaiselle, joka ei koe juuri siinä kokouksessa mitään muuta kuin kuuntelemisen lahjaa.)

 

Mutta profeetat; kaksi tai kolme puhukoon, ja muut pysyköön erossa. Ja jos toinen saa ilmestyksen istuessaan, ensimmäinen vaietkoon. Sillä te kaikki pystytte profetoimaan toinen toisellenne, että jokainen tulee opetetuksi, ja jokainen tulee lohdutetuksi. Sillä profeettojen henki on profeetoille alamainen. – 1.Kor.14:29-32

(Kreikassa henki on monikossa, pneumata, sen voi kyllä tästä ajatella monikoksi, mutta henki, ruach, on feminiini ja siinä monikko menisi eri tavalla. Ero kuitenkin tukee selkeästi aramean alkuperäisyyttä.)

 

Mutta jos joku teistä luulee olevansa profeetta tai hengellinen, tietäköön nämä, jotka minä kirjoitin teille – jotka ovat meidän Herramme käskyt. – 1.Kor.14:37

(Kreikassa iso määrä käsikirjoituseroja, johtuen juuri siitä, ettei ole varmuutta, onko ”käsky” vai ”käskyt”. Arameassa ja esim. bysantin teksteissä monikko.)

 

Mutta teille, veljeni, minä teen tiettäväksi, että evankeliumi, jolla minä olen teitä evankelioinut, ja te otitte sen vastaan ja siinä pysytte, Ja siinä te elätte; niiden sanojen kautta, jos muistatte ne sanat, joilla minä teitä evankelioin – jos ette ole uskoneet arvottomasti. – 1.Kor.15:1-2

(Kreikassa ”pidätte kiinni”. Vain yhden kirjaimen ero; muistatte, יןדִהעָ , pidätte kiinni יןדִהא.)

 

Sillä minä olen ensimmäisestä saakka teille antanut sen, minkä te otitte vastaan, että Messias kuoli meidän syntiemme tähden, samoin kuin on kirjoitettu, – 1.Kor.15:3

(Kreikassa ”kirjoitusten mukaan”, joka olisi arameasta luettu xxxx. Eli selvästi ”samoin”- sanan kaksi viimeistä kirjainta jätetty huomiotta, vaikkakin oikeasti כ pitäisi korvata sofit-. Seuraavassa sama;)

 

Ja että, hänet haudattiin, ja hän nousi kolmannelle päivälle, kirjoitusten mukaan. Ja hän näyttäytyi Keefa’lle, ja sen jälkeen kahdelletoista, – 1.Kor.15:4-5

(Osa kreikan teksteistä sanoo ”sen jälkeen” tilalla ”sitten”, ἔπειτα, osa εἶτα. Pieni viittaus aramean batar, perässä/jälkeen – sanan vastineen löytämisen hankaluuteen. Sama suomen kielessä, kun molempia sanoja voi käyttää.)

 

Mutta jos Messiasta on julistettu, että hän nousi kuolleista – kuinka teissä on joitakin, jotka sanovat, ettei kuolleiden elämää ole? – 1.Kor.15:12

(Näissä jakeissa kreikkaan pohjautuvat käännökset käyttävät ”ylösnousemusta”, joka on sama asia, mutta tulkinnallinen; Chaijath Mithee on aramean ylösnousemusta merkitsevä sanonta, muissakin kirjoissa kuin UT:n teksteissä, ja tarkka merkitys on siis ”kuolleiden elämä”.)

 

Ja jos minut ihmislasten kautta heitettiin eläimille Efesos’ssa, mitä olen saavuttanut, jos kuolleet eivät nousekaan? ”Syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme”. – 1.Kor.15:32

(Hippolytus kirjoittaa 200 - luvun alussa Danielin kirjan kommentaarissa leijonien luolaan heittämisen yhteydessä, että Paavalin työn seurauksena Efesos’ssa tuli 12000 uskoon, ja Paavali heitettiin leijonalle. 2Tim.4:17, ”kaikki kuulisivat, että minä pelastuin leijonan suusta” näyttää viittaukselta tähän. Kreikassa ei ”heitetty”, vaan jonkinlainen tätä varten kehitetty oma taistelusana.)

 

Älkää eksykö! Pahat puheet turmelevat suloiset ajatukset. – 1.Kor.15:33

(Kreikassa ei ole puheet, xxxx vaan ”seura”, xxxx. Yksi kirjain välistä pois.)

 

Herättäkää sydämenne puhtaasti, älkääkä tehkö syntiä, sillä on joitakin, joissa ei ole sitä Jumalan tuntemista. Teidän häpeäksenne minä sanon sen. – 1.Kor.15:34

(Kreikka laittaa sydämen herättämisen ”järkiintymiseksi”, mikä on ajatuksellisesti ihan hyvä tulkinta. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, tässä olisi näiden tilalla vain yksi eri sana.)

 

Ensimmäinen ihminen oli tomua, joka on maasta, toinen ihminen on Herra taivaista. – 1.Kor.15:34

(Osa kreikan teksteistä jättää Herran pois, ja ainakin p46 laittaa ”hengellisen”.)

 

*  Samoin se, joka on tomua, on siten myös tomua, ja samoin se, joka on taivaista, on siten myös taivaallinen. Ja niin kuin me olemme pukeutuneet hänen kaltaisuuteensa, joka on tomusta, siten me tulemme pukeutumaan hänen kaltaisuuteensa, joka on taivaista. – 1.Kor.15:48-49

(Pukeutuminen jää suomalaisissa piiloon, vaikka on kreikankin teksteissä.)

 

Mutta tämän minä sanon, veljeni, että liha ja veri eivät voi periä taivasten kuningaskuntaa, eikä turmelus peri turmeltumattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden, emme me kaikki nuku, mutta me kaikki tulemme muuttumaan. Nopeasti kuin silmänräpäys, sen viimeisen pasuunan kutsuessa, ja kuolleet nousevat ilman turmelusta, ja me tulemme muuttumaan. – 1.Kor.15:50-52

(Jakeen alussa sekä kreikka, että aramea käyttävät sellaisia sanavalintoja, joita ei normaalisti käytetä. Muutenkin jakeen alku liittyy edellisen jakeen loppuun – väärä jaejako.)

 

Mutta kun tämä, joka on turmeltunut, pukeutuu turmeltumattomuuteen, ja tämä, joka on kuolevainen, kuolemattomuuteen, silloin on tapahtuva ne sanat, jotka ovat kirjoitetut, että ”kuolema on nielaistu, voiton kautta”. ”Missä piikkisi, kuolema, tai missä voittosi, tuonela?” – 1.Kor.15:54-55

(Kreikassa Sheol - sanan tilalla eri sanoja, piikki on orjantappuran tm.)

 

Mutta synti on se kuoleman piikki, ja synnin voima on se kirjoitettu sana. Mutta kiittäkää Jumalaa, joka antoi meille sen voiton, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan kautta! – 1.Kor.15:56-57

(Kreikassa kiitos substantiivina, eli verbin viimeinen vav on jätetty huomiotta. Tämä on käsky.)

 

Siis, minun veljeni ja rakkaani, olkaa tosissanne, älkääkä horjuko, vaan lisääntykää koko ajan siinä Herran työssä, tietäessänne, ettei teidän vaivannäkönne Herrassa ole turhaa. – 1.Kor.15:58

(Hyvä esimerkkilause gerundin käytöstä. Kreikassa ”rakkaat veljet”, arameassa ”ja” välissä, muuten jae menee suunnilleen samoilla sanavalinnoilla molemmissa.)

 

Mutta siitä, mitä on koottu pyhille, niin kuin minä olen käskenyt Galatian seurakunnalle, siten tehkää tekin. Joka viikon ensimmäisenä jokainen teistä antaa kodissaan olevaa, ja pitää sitä, mitä saa, kädessään, ettei silloin, kun minä tulen, alkaisi valitsemaan. – 1.Kor.16:1-2

(Ajatus on siis se, että valitsee etukäteen kerran viikossa jotain. Kreikassa on menestyksen mukaan, mutta arameassa sitä ei ole.)

 

Mutta minä pysyn Efesos’ssa helluntaihin saakka. Sillä minulle on avattu suuri portti, joka on täynnä mahdollisuuksia, ja monia vastustajia. – 1.Kor.16:8-9

(Kreikassa ”täynnä tilaisuuksia” sijasta on ”energinen”.)

 

Valvokaa, ja pysykää uskollisuudessa, vahvistukaa, olkaa kärsivällisiä! – 1.Kor.16:13

(”Miehuulliset” tulee tietysti gibor- sanasta – eri vokaaleilla se on juuri niin, kärsivällinen on ס ח, chas – juuresta, mutta noilla kirjaimilla on helposti parikymmentä eri merkitystä. Jastrow s.485 ”kestävyys” on tähän järkevin suomennos.)

 

Ja kaikki teidän tahtonne olkoon rakkaudessa. – 1.Kor.16:14

(”Tahto”puuttuu kreikasta.)

 

Sillä he virvoittivat minun, ja teidänkin henkenne. Sen tähden, tunnistakaa ne, jotka sellaisia ovat. – 1.Kor.16:18

(Muutamassa muussakin kohdassa länsimaiset käännökset puhuvat ”antakaa tunnustus”, vaikka ajatus on ennemmin se, että pyrkii tunnistamaan tiettyyn palvelutyöhön sopivat.)

 

Joka ei rakasta meidän Herraamme Jeshuaa, Messiasta, olkoon ulkopuolinen. Meidän Herramme tulee! – 1.Kor.16:22

(Ulkopuolinen; erotettu yhteydestä. Kirottu olisi xxxx, lita. Kreikka ei edes yritä kääntää aramean loppua.)

 

1.Korintolaiset luvut 11-16 kokonaan täältä  https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/korinttolaiset-ensimmainen-kirje-luvut.html