14. helmi, 2018

Luukas luku 13

Uuden Testamentin käännösten vertailu Luukas luku 13: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/luukas.pdf

 

Mutta siihen aikaan tuli ihmisiä puhumaan hänelle niistä galilealaisista, joiden veret Pilatus sekoitti heidän uhriensa kanssa. Ja Jeshua vastasi ja sanoi heille, ”toivotteko te, että nämä galilealaiset olivat enemmän syntisiä kuin kaikki ne muut galilealaiset, kun heille siten tapahtui?” Ei, mutta minä sanon teille, että siten tekin kaikki hukutte, ellette käänny. – Luuk.13:1-3 aramea

Samaan aikaan oli saapuvilla muutamia, jotka kertoivat hänelle niistä galilealaisista, joiden veren Pilatus oli sekoittanut heidän uhriensa vereen. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Luuletteko, että nämä galilealaiset olivat syntisemmät kuin kaikki muut galilealaiset, koska he saivat kärsiä tämän? Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte. – Luuk.13:1-3 KR38

 

Tai nämä kahdeksantoista, joiden päälle se torni Shilocha’ssa kaatui ja tappoi heidät; toivotteko te, että he olisivat olleet enemmän syntiset, kuin ne kaikki ihmiset, jotka asustivat Jerusalemissa? Ei, mutta minä sanon teille, että ellette käänny, te kaikki hukutte niin kuin he. – Luuk.13:4-5 aramea

Taikka ne kahdeksantoista, jotka saivat surmansa, kun torni Siloassa kaatui heidän päällensä, luuletteko, että he olivat syyllisemmät kuin kaikki muut ihmiset, jotka Jerusalemissa asuvat? Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte." – Luuk.13:4-5 KR38

 

Ja hän sanoi tämän vertauksen, ”jollain oli viikunapuu, jonka hän istutti viinitarhaansa, ja hän tuli, etsi siitä hedelmiä, eikä löytänyt”. Ja hän sanoi palvelijoille, ”katso, kolme vuotta minä tulin, etsin hedelmiä tästä viikunapuusta, enkä löytänyt. Minä hakkaan sen poikki, miksi se maata laihduttaa?” – Luuk.13:6-7 aramea

Ja hän puhui tämän vertauksen: "Eräällä miehellä oli viikunapuu istutettuna viinitarhassaan; ja hän tuli etsimään hedelmää siitä, mutta ei löytänyt. Niin hän sanoi viinitarhurille: 'Katso, kolmena vuotena minä olen käynyt etsimässä hedelmää tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Hakkaa se pois; mitä varten se vielä maata laihduttaa?'– Luuk.13:6-7 KR38

 

Se palvelija sanoi hänelle, ”minun Herrani, jätä se täksikin vuodeksi, kun minä hoidan ja lannoitan sen”. Ja ehkä se on ensi vuonna tehnyt hedelmää, ja jos ei, se hakataan poikki. – Luuk.13:8-9 aramea

Mutta tämä vastasi ja sanoi hänelle: 'Herra, anna sen olla vielä tämä vuosi; sillä aikaa minä kuokin ja lannoitan maan sen ympäriltä. Ehkä se ensi vuonna tekee hedelmää; mutta jos ei, niin hakkaa se pois.'"– Luuk.13:8-9 KR38

 

Mutta kun Jeshua opetti sapattina yhdessä niistä kokouspaikoista, Siellä oli vaimo, jossa oli ollut sairauden henki kahdeksantoista vuotta, ja hän oli kumartunut, eikä pystynyt täydellisesti suoristumaan. – Luuk.13:10-11 aramea

Ja hän oli opettamassa eräässä synagoogassa sapattina. Ja katso, siellä oli nainen, jossa oli ollut heikkouden henki kahdeksantoista vuotta, ja hän oli koukistunut ja täydelleen kykenemätön oikaisemaan itseänsä. – Luuk.13:10-11 KR38

 

Mutta Jeshua näki hänet ja kutsui häntä, ja sanoi hänelle, ”vaimo, vapaudu sairaudestasi!” Ja hän laittoi kätensä hänen päälleen, ja suoristui heti, ja hän ylisti Jumalaa. – Luuk.13:12-13 aramea

Hänet nähdessään Jeesus kutsui hänet luoksensa ja sanoi hänelle: "Nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi", ja pani kätensä hänen päälleen. Ja heti hän oikaisi itsensä suoraksi ja ylisti Jumalaa. – Luuk.13:12-13 KR38

 

Mutta sen kokouspaikan johtaja vastasi vihastuneena siitä, että Jeshua paransi sapattina, ja sanoi kansanjoukoille, ”kuusi päivää on, joissa tulee palvella, tulkaa silloin parantumaan, eikä sapatin päivänä! – Luuk.13:14 aramea

”Mutta synagoogan esimies, joka närkästyi siitä, että Jeesus paransi sapattina, rupesi puhumaan ja sanoi kansalle: "Kuusi päivää on, joina tulee työtä tehdä; tulkaa siis niinä päivinä parannuttamaan itseänne, älkääkä sapatinpäivänä." – Luuk.13:14 KR38

 

Mutta Jeshua vastasi ja sanoi hänelle, ”puolueellinen, eikö teistä toinen toisenne sapattina päästä härkänsä tai aasinsa tallista, ja anna sen mennä juomaan?” Mutta tämä, joka on Abraham’n tytär, ja paholainen on häntä sitonut, katso, kahdeksantoista vuotta, eikö häntä tulisi vapauttaa tästä kahleesta sapatin päivänä? – Luuk.13:15-16 aramea

Mutta Herra vastasi hänelle ja sanoi: "Te ulkokullatut, eikö jokainen teistä sapattina päästä härkäänsä tai aasiansa seimestä ja vie sitä juomaan? Ja tätä naista, joka on Aabrahamin tytär ja jota saatana on pitänyt sidottuna, katso, jo kahdeksantoista vuotta, tätäkö ei olisi pitänyt päästää siitä siteestä sapatinpäivänä?" – Luuk.13:15-16 KR38

 

Ja kun hän sanoi nämä, ne kaikki, jotka vastustivat häntä, häpesivät, ja koko kansa iloitsi kaikista näistä ihmeteoista, joita tapahtui hänen käsiensä kautta. – Luuk.13:17 aramea

Ja hänen näin sanoessaan kaikki hänen vastustajansa häpesivät, ja kaikki kansa iloitsi kaikista niistä ihmeellisistä teoista, joita hän teki. – Luuk.13:1 KR38

 

Mutta Jeshua sanoi, ”minkä kaltainen Jumalan kuningaskunta on, ja mihin vertaan sitä?” Se on sinapinsiemenen jyvän kaltainen, jonka mies otti, heitti sen puutarhaansa, ja se kasvoi, ja tuli suureksi puuksi, ja taivasten linnut pesivät sen oksilla. – Luuk.13:18-19 aramea

Niin hän sanoi: "Minkä kaltainen on Jumalan valtakunta, ja mihin minä sen vertaisin? Se on sinapinsiemenen kaltainen, jonka mies otti ja kylvi puutarhaansa; ja se kasvoi, ja siitä tuli puu, ja taivaan linnut tekivät pesänsä sen oksille." – Luuk.13:18-19 KR38

 

Jeshua sanoi taas, ”mihin vertaan Jumalan kuningaskuntaa?” Se on hiivan kaltainen, jonka se vaimo otti, kätki kolmeen mittaan taikinaa, kunnes se kaikki happani. – Luuk.13:20-21 aramea

Ja taas hän sanoi: "Mihin minä vertaisin Jumalan valtakunnan? Se on hapatuksen kaltainen, jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja, kunnes kaikki happani." – Luuk.13:20-21 KR38

 

Ja hän kiersi kylissä ja kaupungeissa opettaen, ja meni Jerusalemiin. – Luuk.13:22 aramea

Ja hän vaelsi kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään ja opetti, kulkien Jerusalemia kohti. – Luuk.13:22 KR38

 

Mutta joku kysyi häneltä, että ovatko ne harvat, jotka saavat elää. Mutta Jeshua sanoi heille, ”kamppailkaa että pääsette sisään siitä kapeasta portista, sillä minä sanon teille, että monet etsivät sisään pääsemistä, eivätkä voi päästä”. – Luuk.13:23-24 aramea

Ja joku kysyi häneltä: "Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat?" Niin hän sanoi heille: "Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi. – Luuk.13:23-24 KR38

 

Siitä hetkestä, kun sen talon Herra nousee ja sulkee portin, ja te olette seisomassa ulkopuolella, ja koputatte porttiin ja alatte sanomaan, ”meidän Herramme, meidän Herramme, avaa meille!” Ja hän on vastaava ja sanova, ”minä sanon teille, että minä en teitä tunne, mistä te olette?” – Luuk.13:25 aramea

Sen jälkeen kuin perheenisäntä on noussut ja sulkenut oven ja te rupeatte seisomaan ulkona ja kolkuttamaan ovea sanoen: 'Herra, avaa meille', vastaa hän ja sanoo teille: 'En minä tunne teitä enkä tiedä, mistä te olette.'– Luuk.13:25 KR38

 

Ja aletaan sanomaan, ”sinun edessäsihän me olemme syöneet ja juoneet, ja meidän kaduillamme sinä olet opettanut”. Ja hän on sanova teille, että ”minä en tunne teitä; mistä te olette? Pysykää erossa minusta, te valheen palvelijat!” – Luuk.13:26-27 aramea

Silloin te rupeatte sanomaan: 'Mehän söimme ja joimme sinun seurassasi, ja meidän kaduillamme sinä opetit.' Mutta hän on lausuva: 'Minä sanon teille: en tiedä, mistä te olette. Menkää pois minun tyköäni, kaikki te vääryyden tekijät.'– Luuk.13:1 KR38

 

Siellä on oleva itku ja hampaiden kiristys, kun nähdään Abraham ja Iischak ja Jakob ja kaikki profeetat Jumalan kuningaskunnassa, mutta te olette poistetut ulkopuolelle. Ja he tulevat idästä ja lännestä, ja etelästä ja pohjoisesta, ja aterioivat Jumalan kuningaskunnassa. Ja katso, viimeisiä on oleva ensimmäisinä, ja ensimmäisiä on oleva viimeisinä. – Luuk.13:28-30 aramea

Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, kun näette Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja kaikkien profeettain olevan Jumalan valtakunnassa, mutta huomaatte itsenne heitetyiksi ulos. Ja tulijoita saapuu idästä ja lännestä ja pohjoisesta ja etelästä, ja he aterioitsevat Jumalan valtakunnassa. Ja katso, on viimeisiä, jotka tulevat ensimmäisiksi, ja on ensimmäisiä, jotka tulevat viimeisiksi." – Luuk.13:28-30 KR38

 

Juuri sinä päivänä häntä lähestyi joitakin niistä fariseuksista, ja he sanoivat hänelle, ”mene pois täältä, koska Herodes tahtoo tappaa sinut!” Jeshua sanoi heille, ”menkää, sanokaa sille ketulle tämä, että katso, minä ajan pois riivaajat ja parannan tänään ja huomenna, ja kolmantena päivänä minut saatetaan loppuun”. – Luuk.13:31-32 aramea

Samalla hetkellä tuli hänen luoksensa muutamia fariseuksia, ja he sanoivat hänelle: "Lähde ja mene täältä pois, sillä Herodes tahtoo tappaa sinut." Niin hän sanoi heille: "Menkää ja sanokaa sille ketulle: 'Katso, minä ajan ulos riivaajia ja parannan sairaita tänään ja huomenna, ja kolmantena päivänä minä pääsen määräni päähän.'– Luuk.13:31-32 KR38

 

Kuitenkin minun täytyy tänään ja huomenna parantaa, ja seuraavana päivänä minä menen, koska ei ole mahdollista, että profeetta on tuhoutuva Jerusalemin ulkopuolella. – Luuk.13:33 aramea

Kuitenkin minun pitää vaeltaman tänään ja huomenna ja ylihuomenna, sillä ei sovi, että profeetta saa surmansa muualla kuin Jerusalemissa. – Luuk.13:33 KR38

 

Jerusalem, Jerusalem, olet tappanut profeetat ja kivittänyt ne, jotka ovat sen luokse lähetetyt, kuinka monta kertaa minä olenkaan tahtonut koota teidän lapsenne, niin kuin kanaemo, joka kokoaa poikasensa siipensä alle – ettekä te tahtoneet! Katso, teidän talonne jätetään autioiksi, sillä minä sanon teille, ettette ole näkevä minua, ennen kuin te sanotte, ”Siunattu hän, joka tulee Herran nimessä!” – Luuk.13:34-35 aramea

Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet. Katso, 'teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi.' Mutta minä sanon teille: te ette näe minua, ennenkuin se aika tulee, jolloin te sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen.'"– Luuk.13:1 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/