14. helmi, 2018

Luukas luku 12

Uuden Testamentin käännösten vertailu Luukas luku 12: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/luukas.pdf

 

Ja kun valtava kansanjoukkojen paljous oli koolla, niin että he tallasivat toinen toistaan, Jeshua alkoi puhumaan oppilailleen, ”ensiksi, varokaa sieluissanne niiden fariseusten hiivaa, jotka ovat puolueellisia”. – Luuk.12:1 aramea

*  Kun sillä välin kansaa oli kokoontunut tuhatmäärin, niin että he polkivat toisiaan, rupesi hän puhumaan opetuslapsillensa: "Ennen kaikkea kavahtakaa fariseusten hapatusta, se on: ulkokultaisuutta.  - Luuk.12:1 KR38

 

Mutta ei ole mitään kätkettyä, joka ei paljastuisi, eikä salaista, joka ei tulisi tunnetuksi. Sillä kaikki, mitä on pimeydessä sanottu, tullaan kuulemaan siinä valkeudessa, ja mitä kammioissa kuiskataan korvaan, tulee julistetuksi kattojen päältä. – Luuk.12:2-3 aramea

*  Ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi. Sentähden, kaikki, mitä te pimeässä sanotte, joutuu päivänvalossa kuultavaksi, ja mitä korvaan puhutte kammioissa, se katoilta julistetaan.  - Luuk.12:2-3 KR38

 

Mutta minä sanon teille, minun ystävilleni, älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät sen jälkeen voi mitään enempää teille tehdä. Mutta minä osoitan teille, kuka on se, jota pelätä; hän, jolla on tappamisen jälkeen valta heittää helvettiin. Kyllä, minä sanon teille, että tätä pelätkää. – Luuk.12:4-5 aramea

Mutta minä sanon teille, ystävilleni: älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, eivätkä sen jälkeen voi mitään enempää tehdä. Vaan minä osoitan teille, ketä teidän on pelkääminen: peljätkää häntä, jolla on valta tapettuansa syöstä helvettiin. Niin, minä sanon teille, häntä te peljätkää. - Luuk.12:4-5 KR38

 

Eikö viisi varpusta myydä kahdella kolikolla? Eikä yksikään niistä unohdu Jumalan edessä. Mutta myös teidän omien päidenne hiusten karvat ovat kaikki luetut, sen tähden, älkää pelätkö, sillä te olette pikkulintujen paljoudesta enemmän. – Luuk.12:6-7 aramea

Eikö viittä varpusta myydä kahteen ropoon? Eikä Jumala ole yhtäkään niistä unhottanut. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta. - Luuk.12:6-7 KR38

 

Mutta minä sanon teille, että jokainen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, hänet myös ihmisen poika tunnustaa Jumalan enkelien edessä. Mutta sellainen, joka kieltää minut ihmisten edessä, hänet kielletään Jumalan enkelien edessä. Ja jokainen, joka sanoo sanan ihmisen poikaa vastaan, saa anteeksi, mutta joka pilkkaa pyhyyden henkeä, ei tule saamaan anteeksi. – Luuk.12:8-10 aramea

Mutta minä sanon teille: jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, myös Ihmisen Poika tunnustaa Jumalan enkelien edessä. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, se kielletään Jumalan enkelien edessä. Ja jokaiselle, joka sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, annetaan anteeksi; mutta sille, joka Pyhää Henkeä pilkkaa, ei anteeksi anneta. - Luuk.12:8-10 KR38

 

Mutta kun teitä viedään kokouspaikkoihin, johtajien ja käskyvaltojen eteen, älkää huolehtiko, kuinka puolustautuisitte, tai mitä sanoisitte, Sillä se pyhyyden henki on opettava teille siinä hetkessä sen, mitä teidän täytyy sanoa. – Luuk.12:11-12 aramea

Mutta kun he vievät teitä synagoogain ja hallitusten ja esivaltojen eteen, älkää huolehtiko siitä, miten tai mitä vastaisitte puolestanne tahi mitä sanoisitte; sillä Pyhä Henki opettaa teille sillä hetkellä, mitä teidän on sanottava." - Luuk.12:1 KR38

 

Mutta joku siitä kansanjoukosta sanoi hänelle, ”opettaja, sano minun veljelleni, että jakaa sen perintöosan minun kanssani”. Mutta Jeshua sanoi hänelle, ”mies, kuka on nostanut minut teidän yläpuolellenne tuomariksi ja jakajaksi?” – Luuk.12:13-14 aramea

Niin muuan mies kansanjoukosta sanoi hänelle: "Opettaja, sano minun veljelleni, että hän jakaisi kanssani perinnön." Mutta hän vastasi hänelle: "Ihminen, kuka on minut asettanut teille tuomariksi tai jakomieheksi?" - Luuk.12:13-14 KR38

 

Ja hän sanoi oppilailleen, ”varokaa kaikkea petollisuutta, koska rikkauksien runsaudessa ei ole elämää”. – Luuk.12:15 aramea

Ja hän sanoi heille: "Katsokaa eteenne ja kavahtakaa kaikkea ahneutta, sillä ei ihmisen elämä riipu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä ylenpalttisesti olisi." - Luuk.12:15 KR38

 

Ja hän sanoi heitä kohtaan vertauksen, ”oli yksi rikas mies, jonka maa tuotti monenlaista satoa”. Ja hän mietti sielussaan ja sanoi, ”mitä minä teen, sillä eihän minulla ole, mihin koota satoni?” – Luuk.12:16-17 aramea

Ja hän puhui heille vertauksen sanoen: "Rikkaan miehen maa kasvoi hyvin. Niin hän mietti mielessään ja sanoi: 'Mitä minä teen, kun ei minulla ole, mihin viljani kokoaisin?' - Luuk.12:16-17 KR38

 

Ja hän sanoi, ”tämän minä teen; minä puran varastohuoneet, ja rakennan, ja laajennan niitä, ja kokoan sinne koko minun satoni ja tavarani”. Ja minä sanon sielulleni, ”minun sieluni, monenlaista hyvyyttä sinulla on, talletettuna monenlaisia vuosia varten. Minä lepäilen, syön, juon ja nautiskelen!” – Luuk.12:18-19 aramea

Ja hän sanoi: 'Tämän minä teen: minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni; ja sanon sielulleni: sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi; nauti lepoa, syö, juo ja iloitse.' - Luuk.12:18-19 KR38

 

Mutta Jumala sanoi hänelle, ”järki puuttuu, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois, ja nämä, kenelle ne ovatkaan valmistetut?” Siten on se, joka laittaa aarteen itselleen, eikä ole rikas Jumalassa. – Luuk.12:20-21 aramea

Mutta Jumala sanoi hänelle: 'Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois; kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?' Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä." - Luuk.12:20-21 KR38

 

Ja hän sanoi oppilailleen, ”tämän tähden minä sanon teille; älkää huolehtiko itsestänne, mitä söisitte eikä ruumiistanne, mitä pukisitte”, Sillä sielu on enemmän kuin syötävä, ja ruumis vaatteista. – Luuk.12:22-23 aramea

Ja hän sanoi opetuslapsillensa: "Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Sillä henki on enemmän kuin ruoka, ja ruumis enemmän kuin vaatteet.  - Luuk.12:22-23 KR38

 

Ajatelkaa korppeja, jotka eivät kylvä eivätkä niitä, eikä heillä ole rukouskammiota tai varastohuonetta, ja Jumala ravitsee heidät. Sen tähden, kuinka paljon enemmän te olettekaan kuin linnut! – Luuk.12:24 aramea

Katselkaa kaarneita: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, eikä niillä ole säilytyshuonetta eikä aittaa; ja Jumala ruokkii ne. Kuinka paljoa suurempiarvoiset te olette kuin linnut! - Luuk.12:24 KR38

 

Mutta millainen teistä pystyy omalla yrittämisellään lisäämään pituuttaan yhtäkään kyynärää? Mutta jos te ette pysty vähäiseenkään, mitä te muita tavoittelette? – Luuk.12:25-26 aramea

Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? Jos siis ette voi sitäkään, mikä vähintä on, mitä te murehditte muusta? - Luuk.12:25-26 KR38

 

Ajatelkaa liljoja, kuinka ne kasvavat näkemättä vaivaa, eivätkä ne kudo, mutta minä sanon teille, ettei edes Shlimon kaikessa kunniassaan ollut niin peitetty kuin yksi näistä. – Luuk.12:27 aramea

Katselkaa kukkia, kuinka ne kasvavat: eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. - Luuk.12:27 KR38

 

Mutta jos Jumala siten vaatettaa ruohon, joka on tänään kedolla ja huomenna se putoaa tuleen, kuinka paljon enemmän teidät, uskollisuudessa vähäiset? Ja te, älkää etsikö, mitä söisitte ja mitä joisitte, älköönkä teidän ajatuksenne harhailko näissä. – Luuk.12:28-29 aramea

Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, kuinka paljoa ennemmin teidät, te vähäuskoiset! Älkää siis tekään etsikö, mitä söisitte ja mitä joisitte, älkääkä korkeita tavoitelko.  – Luuk.12:28-29 KR38

 

Sillä näitä ne kaikki maailman kansakunnatkin etsivät, mutta teille, teidän isänne tietää, että nämä ovat teille kaivattuja. Kuitenkin, etsikää Jumalan kuningaskuntaa, ja nämä kaikki lisätään teille. Älä pelkää, pieni lauma, sillä teidän isänne tahtoo antaa teille sen kuningaskunnan. – Luuk.12:30-32 aramea

Sillä näitä kaikkia maailman pakanakansat tavoittelevat; mutta teidän Isänne kyllä tietää teidän näitä tarvitsevan. Vaan etsikää Jumalan valtakuntaa, niin myös nämä teille annetaan sen ohessa. Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. - Luuk.12:30-32 KR38

 

Myykää omaisuutenne ja antakaa hyväntekeväisyyteen, tehkää itsellenne kukkarot, jotka eivät kulu, ja teillä on aarre taivaissa, joka ei katoa, sellainen, johon varas ei koske, eikä koi turmele. Sillä missä teidän aarteenne on, siellä on oleva myös teidän sydämenne. – Luuk.12:33-34 aramea

Myykää, mitä teillä on, ja antakaa almuja; hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, loppumaton aarre taivaisiin, mihin ei varas ulotu ja missä koi ei turmele. Sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne. - Luuk.12:33-34 KR38

 

Olkoon vyötärönne vyötetyt, ja lamppunne valaiseva. Ja olkaa niiden kaltaiset, jotka odottavat heidän Herraansa, että kun hän palaa häätalosta, että kun hän tulee ja koputtaa, hänelle heti avattaisiin. – Luuk.12:35-36 aramea

Olkoot teidän kupeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa; ja olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka herraansa odottavat, milloin hän palajaa häistä, että he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle. - Luuk.12:1 KR38

 

Siunaukset näille palvelijoille, jotka heidän Herransa tullessaan löytää valvovina, amen, minä sanon teille, että hän on vyöttävä vyötärönsä ja laittaa heidät aterioimaan, ja hän tulee palvelemaan heitä. Ja jos hän on tuleva toisella tai kolmannella vartiohetkellä, ja löytävä heidät siten; siunaukset näille työntekijöille! – Luuk.12:37-38 aramea

Autuaat ne palvelijat, jotka heidän herransa tullessaan tapaa valvomasta! Totisesti minä sanon teille: hän vyöttäytyy ja asettaa heidät aterioimaan ja menee ja palvelee heitä. Ja jos hän tulee toisella yövartiolla tai kolmannella ja havaitsee heidän näin tekevän, niin autuaat ovat ne palvelijat. - Luuk.12:37-38 KR38

 

Mutta tietäkää tämä, että jos kodin isäntä tietää, millaisella vartiohetkellä varas tulee, hän on valveilla, eikä salli, että hänen kotiinsa murtaudutaan. Sen tähden, olkaa tekin valmiit, sillä hetkellä, jota ette toivo, ihmisen poika tulee. – Luuk.12:39-40 aramea

Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä hetkellä varas tulee, hän ei sallisi taloonsa murtauduttavan. Niin olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee." - Luuk.12:39-40 KR38

 

Shimeon Keefa sanoi hänelle, ”meidän Herramme, meillekö sinä sanoit tämän vertauksen, vai kaikille muillekin?” – Luuk.12:41 aramea

Niin Pietari sanoi: "Herra, meistäkö sinä sanot tämän vertauksen vai myös kaikista muista?" - Luuk.12:41 KR38

 

Jeshua sanoi hänelle, ”kuka siis on se uskollinen ja viisas johtaja, jonka hänen Herransa korottaa hänen palvelijoidensa yläpuolelle, että antaisi sitä murrettua leipää ajallaan?” Hänen siunauksensa sille työntekijälle, jonka hänen Herransa tullessaan löytää siten tekevän. Todellakin, minä sanon teille, että hän on korottava hänet yli kaikenhänen omaisuutensa. – Luuk.12:42-44 aramea

Ja Herra sanoi: "Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija, jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta hänen palvelusväestään, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa? Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän! Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. - Luuk.12:42-44 KR38

 

Mutta jos se työntekijä sanoo sydämessään, että ”minun Herrani tulo viipyy”, ja alkaa lyömään hänen Herransa työntekijöitä ja palvelijattaria, ja alkaa syömään ja juomaan ja juopumaan,  Sen työntekijän Herra on tuleva päivänä, jota hän ei toivo, ja hetkenä, jota hän ei tiedä, ja hän on erottava hänet ja osoittava hänelle osan näiden kanssa, jotka eivät ole uskollisia. – Luuk.12:45-46 aramea

Mutta jos palvelija sanoo sydämessään: 'Herrani tulo viivästyy', ja rupeaa lyömään palvelijoita ja palvelijattaria sekä syömään ja juomaan ja päihdyttämään itseänsä, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin uskottomille. - Luuk.12:45-46 KR38

 

Mutta sellainen työntekijä, joka tiesi hänen Herransa tahdon, eikä valmistautunut häntä varten hänen tahtonsa mukaan, tulee paljon ruoskituksi. Mutta se, joka ei tiedä, ja tekee sellaista, mikä on lyöntien arvoista, ruoskitaan vähäisillä lyönneillä, sillä jokainen, jolle on paljon annettu, häneltä odotetaan paljon, ja jolle on paljon uskottu, hänen käsistään odotetaan enemmän. – Luuk.12:47-48 aramea

Ja sitä palvelijaa, joka tiesi herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmistuksia eikä toiminut hänen tahtonsa mukaan, rangaistaan monilla lyönneillä. Sitä taas, joka ei tiennyt, mutta teki semmoista, mikä lyöntejä ansaitsee, rangaistaan vain muutamilla lyönneillä. Sillä jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan; ja jolle on paljon uskottu, siltä sitä enemmän kysytään. - Luuk.12:47-48 KR38

 

Tulta minä olen tullut heittämään maahan, ja minä tahdon, että kunpa se olisi jo syttynyt. Ja minut aiotaan kastaa sillä kasteella, ja minä olen paljon ahdistunut, kunnes ne ovat täytetyt. – Luuk.12:49-50 aramea

Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt! Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty! - Luuk.12:49-50 KR38

 

Te toivotte, että minä olen tullut heittämään rauhaa maan päälle. Minä sanon teille, että en ole, vaan jakaantumista. Sillä tästä alkaen on yhdessä kodissa oleva viisi, jotka jakaantuvat; kolme kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan. Sillä tulee jakaantumista; isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtään vastaan ja tytär äitiään vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan. – Luuk.12:51-53 aramea

Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta. Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan, isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan." - Luuk.12:51-53 KR38

 

Ja hän sanoi kansanjoukoille, ”kun näette sen pilven, joka kohoaa lännestä, te sanotte heti, ”tulee sade”, ja siten tapahtuu”, Ja kun etelätuuli puhaltaa, te sanotte, ”tulee kuumaa”, ja se tapahtuu. – Luuk.12:54-55 aramea

Ja hän sanoi myöskin kansalle: "Kun näette pilven nousevan lännestä, sanotte kohta: 'Tulee sade'; ja niin tuleekin. Ja kun näette etelätuulen puhaltavan, sanotte: 'Tulee helle'; ja niin tuleekin. - Luuk.12:54-55 KR38

 

Puolueelliset, maan ja taivasten ulkoisen olemuksen te tunnette, että osaatte erotella, mutta kuinka te ette tätä aikaa erota? Mutta miksi te ette omia sielujanne tuomitse totuudessa? – Luuk.12:56-57 aramea

Te ulkokullatut, maan ja taivaan muodon te osaatte arvioida; mutta kuinka ette arvioitse tätä aikaa? Miksi ette jo itsestänne päätä, mikä oikeata on? - Luuk.12:56-57 KR38

 

Sillä kun sinä menet vihollisesi kanssa ruhtinaan luokse, vielä tiellä ollessasi, anna hänelle se tavara, ja tule lunastetuksi häneltä, ettei sinua viedä tuomarin luokse, ja tuomari luovuta sille valitulle, ja se valittu heitä sinua vankilaan. Ja minä sanon sinulle, ettet sieltä lähde ulos, ennen kuin olet antanut sen viimeisenkin kolikon. – Luuk.12:58-59 aramea

Kun kuljet riitapuolesi kanssa hallitusmiehen eteen, niin tee matkalla voitavasi päästäksesi hänestä sovussa eroon, ettei hän raastaisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeudenpalvelijalle, ja ettei oikeudenpalvelija heittäisi sinua vankeuteen. Minä sanon sinulle: sieltä et pääse, ennenkuin maksat viimeisenkin rovon." - Luuk.12:58-59 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/