13. helmi, 2018

Luukas luku 11

Uuden Testamentin käännösten vertailu Luukas luku 11: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/luukas.pdf

 

Ja kun hän oli rukoilemassa siinä yhdessä paikassa, lopetettuaan yksi hänen oppilaistaan sanoi hänelle, ”meidän Herramme, opeta meidät rukoilemaan, samoin kuin Johannan myös opetti hänen oppilailleen”. Jeshua sanoi heille, ”kun te rukoilette, olkaa tällä tavalla, sanokaa, ”meidän isämme, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun kuningaskuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi niin taivaissa kuin myös maassa.” – Luuk.11:1-2 aramea

Ja kun hän oli eräässä paikassa rukoilemassa ja oli lakannut, sanoi eräs hänen opetuslapsistansa hänelle: "Herra, opeta meitä rukoilemaan, niinkuin Johanneskin opetti opetuslapsiansa." Niin hän sanoi heille: "Kun rukoilette, sanokaa: Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi; tulkoon sinun valtakuntasi; [tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa;] – Luuk.11:1-2 KR38

 

Anna meille joka päivä se meidän tarpeidemme leipä. Ja päästä meille meidän syntimme, sillä mekin päästämme jokaisen syyllisyyden meitä kohtaan, äläkä anna meidän mennä sisään kiusauksiin, vaan lunasta meidät siitä pahasta. – Luuk.11:3-4 aramea

anna meille joka päivä meidän jokapäiväinen leipämme; ja anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle velallisellemme; äläkä saata meitä kiusaukseen; [vaan päästä meidät pahasta]." – Luuk.11:3-4 KR38

 

Ja hän sanoi heille, ”kuka teistä on se, jolla on ystävä, ja hän menee hänen luokseen yön jakautuessa, ja sanoo hänelle; ystäväni, anna minulle kolme leipäkakkua”. Koska ystävä tuli tietä pitkin luokseni, eikä minulla ole hänelle mitään laitettavaa, – Luuk.11:5-6 aramea

Ja hän sanoi heille: "Jos jollakin teistä on ystävä ja hän menee hänen luoksensa yösydännä ja sanoo hänelle: 'Ystäväni, lainaa minulle kolme leipää, sillä eräs ystäväni on matkallaan tullut minun luokseni, eikä minulla ole, mitä panna hänen eteensä'; – Luuk.11:5-6 KR38

 

Ja se hänen ystävänsä, joka on sisällä, vastaa ja sanoo hänelle, ”älä minua vaivaa, sillä katso, ovi on kiinni, ja lapset ovat minun kanssani vuoteessa, en minä voi nousta ja antaa sinulle”. Minä sanon teille, että jos hän ei ystävyyden tähden anna hänelle, sen hänen periksi antamattomuutensa tähden hän on nouseva, ja antava hänelle niin paljon kuin hän häneltä pyytää.  – Luuk.11:7-8 aramea

ja toinen sisältä vastaa ja sanoo: 'Älä minua vaivaa; ovi on jo suljettu, ja lapseni ovat minun kanssani vuoteessa; en minä voi nousta antamaan sinulle' minä sanon teille: vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sentähden, että hän on hänen ystävänsä, nousee hän kuitenkin sentähden, että toinen ei hellitä, ja antaa hänelle niin paljon, kuin hän tarvitsee. – Luuk.11:7-8 KR38

 

Minäkin sanon teille, ”kysykää, ja teille annetaan, etsikää, ja te löydätte, kolkuttakaa, ja teille avataan”. Sillä jokainen, joka kysyy, on saava, ja joka etsii, löytää, ja joka kolkuttaa, hänelle avataan. – Luuk.11:9-10 aramea

Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. – Luuk.11:9-10 KR38

 

Sillä millainen teistä on se isä, jonka poika kysyy häneltä leipää, ojentaako hän hänelle kiven, ja jos hän kysyy häneltä kalaa, ojentaako hän kalan sijaan hänelle käärmeen? Ja jos tytär kysyy häneltä, ojentaako hän hänelle skorpionin? – Luuk.11:11-12 aramea

Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin? – Luuk.11:11-12 KR38

 

Ja jos te, jotka olette pahoja, tiedätte antaa hyviä lahjoja lapsillenne, kuinka paljon enemmän teidän isänne antaakaan taivaista sen pyhyyden hengen niille, jotka häntä kysyvät. – Luuk.11:13 aramea

Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!" – Luuk.11:13 KR38

 

Ja kun hän ajoi ulos mykkää riivaajaa, joka oli hänessä, riivaajan lähdettyä se mykkä puhui, ja kansanjoukot hämmästyivät. Mutta jotkut heistä sanoivat, ”Baal-Zebub’n, demonien johtajan kautta tämä ajaa demonit pois”. – Luuk.11:14-15 aramea

Ja hän ajoi ulos riivaajan, ja se oli mykkä; ja kun riivaaja oli lähtenyt, niin tapahtui, että mykkä mies puhui; ja kansa ihmetteli. Mutta muutamat heistä sanoivat: "Beelsebulin, riivaajain päämiehen, voimalla hän ajaa ulos riivaajia." – Luuk.11:14-15 KR38

 

Mutta toiset, häntä kiusaten, olivat kysymässä häneltä merkkiä taivaista. Mutta Jeshua, joka tunsi heidän ajatuksensa, sanoi heille, ”jokainen kuninkuus, joka jakaantuu omaa sieluaan vastaan, tulee erämaaksi, ja se koti, joka on jakaantunut omaa luontoaan vastaan, sortuu”. – Luuk.11:16-17 aramea

Toiset taas kiusasivat häntä ja pyysivät häneltä merkkiä taivaasta. Mutta hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille: "Jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa, joutuu autioksi, ja talo kaatuu talon päälle. – Luuk.11:16-17 KR38

 

Ja jos satana on jakaantunut sieluaan vastaan, kuinka hänen kuningaskuntansa pysyy pystyssä, sillä te sanotte, että minä ajan demonit ulos Baal-Zebub’n kautta?  Ja jos minä Baal-Zebub’n kautta ajan ulos demonit, minkä kautta teidän lapsenne ajavat ulos? Tämän tähden, nämä tulevat olemaan teidän tuomareitanne. – Luuk.11:18-19 aramea

*  Jos nyt saatanakin on riitautunut itsensä kanssa, kuinka hänen valtakuntansa pysyy pystyssä? Tehän sanotte minun Beelsebulin voimalla ajavan ulos riivaajia. Mutta jos minä Beelsebulin voimalla ajan ulos riivaajia, kenenkä voimalla sitten teidän lapsenne ajavat niitä ulos? Sentähden he tulevat olemaan teidän tuomarinne. – Luuk.11:18-19 KR38

 

Mutta jos minä Jumalan sormen kautta ajan demonit ulos, Jumalan kuningaskunta on tullut lähellenne. – Luuk.11:20 aramea

Mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. – Luuk.11:20 KR38

 

Aina, kun sankari vartioi aseistettuna hänen pihaansa, on hänen omaisuutensa rauhassa. Mutta jos tulee häntä voimakkaampi, voittaa hänet, hän ottaa kaikki hänen aseensa ja on luottavainen siitä, ja jakaa saaliinsa. – Luuk.11:21-22 aramea

Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin. – Luuk.11:21-22 KR38

 

Joka ei ole minun kanssani, hän on minua vastaan, ja joka ei kokoa minun kanssani, hän hajottamalla hajottaa. – Luuk.11:23 aramea

Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan, ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa. – Luuk.11:23 KR38

 

Se saastainen henki, joka on lähtenyt ihmisestä, menee, matkustelee paikoissa, joissa ei ole vettä, etsiäkseen lepoa, ja kun se ei löydä, se sanoo, ”minä palaan kotiini, josta lähdin”. Ja jos se tulee, se löytää sen siivottuna ja kaunistettuna.  Silloin se menee, johdattaa sinne seitsemän toisenlaista henkeä, hänestä pahempia, ja ne menevät sisään ja asustavat siellä, ja sen ihmisen loppu on oleva ensimmäistä pahempi. – Luuk.11:24-26 aramea

Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa; ja kun ei löydä, sanoo se: 'Minä palaan huoneeseeni, josta lähdin.' Ja kun se tulee, tapaa se sen lakaistuna ja kaunistettuna. Silloin se menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset." – Luuk.11:24-26 KR38

 

Ja kun hän puhui näitä, se yksi vaimo kansanjoukosta korotti äänensä ja sanoi, ”hänen siunauksensa sille kohdulle, joka sinut kantoi, ja rinnoille, jotka sinut imettivät!” Hän sanoi hänelle, ”hänen siunauksensa niille, jotka kuulevat Jumalan sanan, ja sen varjelevat!” – Luuk.11:27-28 aramea

Niin hänen tätä puhuessaan eräs nainen kansanjoukosta korotti äänensä ja sanoi hänelle: "Autuas on se kohtu, joka on kantanut sinut, ja ne rinnat, joita olet imenyt." Mutta hän sanoi: "Niin, autuaat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sitä noudattavat." – Luuk.11:27-28 KR38

 

Ja kun kansanjoukot olivat kokoontuneet, hän alkoi sanomaan, ”tämä paha sukupolvi etsii sitä merkkiä, eikä sille anneta sitä merkkiä, vaan profeetta Joonan merkki”. Sillä samoin, kuin Joona oli se merkki Niinivelle, siten on myös ihmisen poika oleva tälle sukupolvelle. – Luuk.11:29-30 aramea

Kun kansaa yhä kokoontui, rupesi hän puhumaan: "Tämä sukupolvi on paha sukupolvi: se tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki. Sillä niinkuin Joonas tuli niiniveläisille merkiksi, niin Ihmisen Poikakin on oleva merkkinä tälle sukupolvelle. – Luuk.11:29-30 KR38

 

Etelän kuningatar on nouseva tuomiolla tämän sukupolven ihmisten kanssa ja syyttävä heitä, sillä hän tuli maan toiselta puolelta, että kuulisi Shlimon’n viisauden, ja katso, tässä on enemmän kuin Shlimon. – Luuk.11:31 aramea

Etelän kuningatar on heräjävä tuomiolle yhdessä tämän sukupolven miesten kanssa ja tuleva heille tuomioksi; sillä hän tuli maan ääristä kuulemaan Salomon viisautta, ja katso, tässä on enempi kuin Salomo. – Luuk.11:31 KR38

 

Niiniveläiset miehet nousevat tuomiolla tämän sukupolven kanssa, ja syyttävä sitä, sillä he kääntyivät Joonan’n julistuksen kautta, ja katso, tässä on enemmän kuin Joonan. – Luuk.11:32 aramea

Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi; sillä he tekivät parannuksen Joonaan saarnan vaikutuksesta, ja katso, tässä on enempi kuin Joonas. – Luuk.11:32 KR38

 

Ei kukaan sytytä lamppua, ja laita sitä piiloon tai korin alle, vaan menoran päälle, että ne, joka tulevat sisään, näkisivät sen valkeuden. Sinun silmäsi on ruumiisi lamppu. Sen tähden aina, kun sinun silmäsi on oikeamielinen, koko ruumiisikin on valkeus, mutta jos silmäsi on paha, ruumiisikin on oleva pimeä. Sen tähden, varo, ettei se valkeus, joka sinussa on, ole se pimeys. – Luuk.11:33-35 aramea

Ei kukaan, joka sytyttää lampun, pane sitä kätköön eikä vakan alle, vaan panee sen lampunjalkaan, että sisälletulijat näkisivät valon. Sinun silmäsi on ruumiin lamppu. Kun silmäsi on terve, on koko sinun ruumiisi valaistu, mutta kun se on viallinen, on myös sinun ruumiisi pimeä. Katso siis, ettei valo, joka sinussa on, ole pimeyttä. – Luuk.11:33-35 KR38

 

Mutta jos sinun ruumiisi on kokonaan valkeus, eikä siinä ole osaa mistään pimeydestä, se on valaiseva kaikkea, niin kuin lampun liekki valaisee sinua. – Luuk.11:36 aramea

Jos siis koko sinun ruumiisi on valoisa eikä miltään osaltaan pimeä, on se oleva kokonaan valoisa, niinkuin lampun valaistessa sinua kirkkaalla loisteellaan." – Luuk.11:36 KR38

 

Mutta hänen puhuessaan yksi fariseus pyysi häntä, että tulisi aterioimaan hänen luokseen, ja hän meni sisälle aterioimaan. Mutta kun se fariseus näki hänet, ettei hän ensin kastanut itseään ennen ateriaansa, – Luuk.11:37-38 aramea

Hänen näin puhuessaan pyysi eräs fariseus häntä luoksensa aterioimaan; niin hän meni sinne ja asettui aterialle. Mutta kun fariseus näki, ettei hän peseytynyt ennen ateriaa, ihmetteli hän. – Luuk.11:37-38 KR38

 

Mutta Jeshua sanoi hänelle, ”nyt te fariseukset puhdistatte maljan ja lautasen ulkopuolen, mutta sisältä osa teistä on täynnä ahneutta ja pahuutta”. Järki puuttuu, eikö hän, joka teki ulkopuolen, tehnyt sisäpuolen? – Luuk.11:39-40 aramea

Silloin Herra sanoi hänelle: "Kyllä te, fariseukset, puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisäpuoli teissä on täynnä ryöstöä ja pahuutta. Te mielettömät, eikö se, joka on tehnyt ulkopuolen, ole tehnyt sisäpuoltakin? – Luuk.11:39-40 KR38

 

Kuitenkin antakaa se, mitä teissä on, hyväntekeväisyyteen, ja katso, kaikki on teille puhdasta. – Luuk.11:41 aramea

Mutta antakaa almuksi se, mikä sisällä on; katso, silloin kaikki on teille puhdasta. – Luuk.11:41 KR38

 

Vaan voi teitä, fariseukset, jotka annatte kymmenykset minttua ja tilliä ja kaikkia yrttejä, ja sivuutatte sen tuomion ja Jumalan rakkauden. Mutta nämä täytyy tehdä, eikä näitä saa jättää taakseen. Voi teitä, fariseukset, jotka rakastatte johtajien istuimia kokouspaikoissa, ja ”shalom!” kaduilla! – Luuk.11:42-43 aramea

Mutta voi teitä, te fariseukset, kun te annatte kymmenykset mintuista ja ruuduista ja kaikenlaisista vihanneksista, mutta sivuutatte oikeuden ja Jumalan rakkauden! Näitä olisi tullut noudattaa eikä noitakaan laiminlyödä. Voi teitä, te fariseukset, kun te rakastatte etumaista istuinta synagoogissa ja tervehdyksiä toreilla! – Luuk.11:42-43 KR38

 

Voi teitä, kirjanoppineet ja puolueelliset fariseukset, jotka olette kuin tuntemattomat haudat, ja ihmiset kulkevat niiden päällä, eivätkä sitä tiedä. – Luuk.11:44 aramea

Voi teitä, kun te olette niinkuin merkittömät haudat, joiden päällitse ihmiset kävelevät niistä tietämättä!" – Luuk.11:44 KR38

 

Ja yksi kirjanoppineista vastasi ja sanoi hänelle, ”opettaja, sanoessasi nämä, sinä loukkaat meitäkin”. Mutta hän sanoi, voi teitäkin, kirjanoppineet, jotka taakoitatte ihmisiä raskailla kuormilla, ettekä niihin kuormiin koske yhdelläkään sormellanne. – Luuk.11:45-46 aramea

Silloin eräs lainoppineista rupesi puhumaan ja sanoi hänelle: "Opettaja, kun noin puhut, niin sinä häpäiset myös meitä." Mutta hän sanoi: "Voi teitäkin, te lainoppineet, kun te sälytätte ihmisten päälle vaikeasti kannettavia taakkoja ettekä itse sormellannekaan koske niihin taakkoihin! – Luuk.11:45-46 KR38

 

Voi teitä, jotka rakennatte niiden profeettojen hautoja, jotka teidän isänne tappoivat! Sen tähden, te todistatte ja tahdotte teidän isienne tekoja, näiden, jotka tappoivat heidät, ja te rakennatte heidän hautansa. – Luuk.11:47-48 aramea

Voi teitä, kun te rakennatte profeettain hautakammioita, ja teidän isänne ovat heidät tappaneet! Näin te siis olette isäinne tekojen todistajia ja suostutte niihin: sillä he tappoivat profeetat, ja te rakennatte niille hautakammioita. – Luuk.11:47-48 KR38

 

Tämän tähden on myös se Jumalan viisaus sanonut, että ”katso, minä lähetän heille profeetat ja apostolit, heidän vainottavakseen ja tapettavakseen”. Sillä kaikkien niiden profeettojen veri, joka on vuodatettu maailman luomisesta, vaaditaan tältä sukukunnalta. Abel’n verestä Zakarian vereen, se, joka tapettiin temppelin ja alttarin välissä; kyllä, minä sanon teille, että se vaaditaan tältä sukukunnalta. – Luuk.11:49-51 aramea

Sentähden Jumalan viisaus sanookin: 'Minä lähetän heille profeettoja ja apostoleja, ja muutamat niistä he tappavat ja toisia vainoavat, että tältä sukukunnalta vaadittaisiin kaikkien profeettain veri, mikä on vuodatettu maailman perustamisesta asti, hamasta Aabelin verestä Sakariaan vereen saakka, hänen, joka surmattiin alttarin ja temppelin välillä.' Niin, minä sanon teille, se pitää tältä sukukunnalta vaadittaman. – Luuk.11:49-51 KR38

 

Voi teitä, kirjanoppineet, jotka olette hylänneet Jumalan tuntemisen avaimet, ettekä mene sisälle, ja te olette estäneet niitä, jotka ovat menossa sisälle. – Luuk.11:52 aramea

Voi teitä, te lainoppineet, kun te olette vieneet tiedon avaimen! Itse te ette ole menneet sisälle, ja sisälle meneviä te olette estäneet." – Luuk.11:52 KR38

 

Ja kun hän oli sanonut nämä heille, kirjanoppineet ja fariseukset olivat loukkaantuneet, ja he vihastuivat, ja hänen puheensa keskeytettiin. Ja häntä varten oli monenlaisia syytöksiä, heidän etsiessään saada hänet jostain kiinni hänen suustaan, että pystyisivät syyttämään häntä. – Luuk.11:53-54 aramea

Ja hänen sieltä lähtiessään kirjanoppineet ja fariseukset rupesivat kovasti ahdistamaan häntä ja urkkimaan häneltä moninaisia, väijyen, miten saisivat hänet hänen sanoistaan ansaan. – Luuk.11:53-54 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/