12. helmi, 2018

Aramean opetuksia Matteus luvut 24-28

Aramean käännösten yksittäisiin jakeisiin liittyviä lisätietoja, mitkä elävöittävät kirjoituksia ja auttavat ymmärtämään niitä paremmin.

 

*  Sillä aivan kuten salama, joka lähtee idästä ja näkyy länteen saakka, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Missä ruumis on, siellä kotkat kokoontuvat. Mutta heti näiden ahdistuksen päivien jälkeen, aurinko pimenee, eikä kuu näytä valkeuttaan, ja tähtiä putoaa taivaista, ja taivasten voimat järkkyvät. Ja silloin taivaissa tulee näkyviin ihmisen pojan merkki, ja silloin kaikki maan perhekunnat tanssivat, ja he näkevät sen ihmisen pojan, joka tulee pilvien yllä, taivasten voimien ja monien ylistysten kanssa. – Matt.24:27-30

(”Merkki” on tässä kohdassa hääjuhlien alkamisen merkki. Täysin eri sana kuin tavalliset ”merkit”.)

 

*  Ja hän lähettää enkelinsä, sen suuren pasuunan kanssa, ja he kokoavat ne valitut, hänen omansa, neljästä tuulesta, ja taivasten ääriin saakka. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus, että heti, kun sen oksat taipuvat ja sen lehdet alkavat kasvaa, te tiedätte, että kesä on tulossa. Myös kun te näette kaikki nämä, tietäkää, että on tullut sen pasuunan puhaltaminen. – Matt.24:31-33

(Tara on ovi, tera on ”puhaltaa pasuunaan”. Molemmat kirjoitetaan samalla tavalla.)

 

*  Amen, minä sanon teille, ettei tällainen auringon polte katoa, ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. – Matt.24:34

(Israelin maan kesäauringon kuumuus, shrebtha, on Jastrowin sanakirjasta valittu tähän, ja sopii edeltäviin sanoihin. Matt.1:17 sana on kyllä ”sukupolvi”- merkityksessä, mutta silloin vokaalien kanssa sharbetha. Kun vokaaleja ei ole merkitty, molemmat lukutavat ovat arameasta mahdollisia.)

 

*  Silloin on kaksi miestä oleva pellolla; toinen otetaan kiinni ja toinen jätetään. – Matt.24:40

(Targumissa sanaa kiinniottamisesta käytetään 1Moos.19:15, ”Aamun sarastaessa enkelit tarttuivat Lootiin, sanoen...”. Aramean ja hebrean teksteissä tempausoppi menee mm. Job 27:8, ja Ps.26:9 ja 28:3 mukaan. Ainakin tässä ja myös muutamassa muussa kohdassa.

Bauscher on kääntänyt sanan ”vankeuteen viemiseksi”, itse en ihan sille linjalle lähde, juuri tuon 1Moos.19:15 tähden, tai vaikka Jes.3:8 Tg ”gli” - joka olisi oikeasti vankeuteen viemistä.

Muissa käännöksissä ”toinen otetaan”, sana ei kuitenkaan ole ihan tavallista ”ottamista”. Eikä mitään pois tempaamista. Filippuksen tempaamisesta Apt.8:39 käytetään sanaa חטפת joten se ei sovi tähän mitenkään.)

 

*  Silloin taivasten kuningaskunta on verrattava kymmeneen neitsyeen, niihin, jotka ottivat lamppunsa ja menivät sulhasta ja morsianta vastaan. Mutta viisi heistä oli viisaita, ja viisi tyhmää. Ja nämä tyhmät ottivat lamppunsa, eivätkä ottaneet öljyä mukaansa. – Matt.25:1-3

(Meshcha on oliiviöljyn lisäksi voitelua. Öljymäellä oli Jeesuksen aikana öljypuristamo.)

 

*  Ja kun Jeshua oli Beit - Aniassa, viinin pullottaja Shimeonin talossa, – Matt.26:6

(Garba laittaa viiniä pulloihin, ja sopii ”Betanian” sijaintiinkin, Öljymäen viinitarhoihin. Paul Yonan, Bauscher ja Roth menevät Garaba – savenvalaja – mukaan, mutta savenvalajasta on vähän eri sana ainakin targumien puolella. Joka tapauksessa, pitalinen ei oikein sovi sen ajan käytäntöihin. Kaikki kuitenkin kirjoitetaan samalla tavalla, joten periaatteessa mikä tahansa noista kolmesta nimikkeestä on oikein arameasta luettuna.)

 

*  Häntä lähestyi vaimo, jolla oli mukanaan öljyruukku, hyvin kalliista yrteistä, ja hän vuodatti sitä Jeshuan pään päälle, kun hän lepäsi. – Matt.26:7

(”Lepäsi” voi olla tulkintaakin, sana kun merkitsee ensisijaisesti silmät kiinni olemista.)

 

*  Mutta hän sanoi heille, ”menkää kaupunkiin, erään miehen luokse, ja sanokaa hänelle; meidän rabbimme sanoo, minun aikani on tullut, sinun luonasi minä valmistan pääsiäisen oppilaideni kanssa.” – Matt.26:18

(Eräs mies, palan, sana on vain tässä. Samoin kreikan vastaava deina. Se ei siis välttämättä ole ”eräs mies”, mutta en ainakaan tätä kirjoittaessani ole löytänyt varmuutta asiasta.)

 

*  Mutta kun he aterioivat, Jeshua otti sen leivän, ja siunasi ja mursi ja antoi oppilailleen, ja sanoi, ”ottakaa, syökää, tämä on minun ruumiini.” – Matt.26:26

(Leivän siunauksesta käytetty rukous on hyvin lyhyt, se löytyy siddurista. Kyseinen rukous on niin vanha, ettei kukaan tiedä sen alkuperää, ja oikeastaan siinä siunataan Jumalaa, eikä sitä leipää.)

 

*  Mutta minä sanon teille, että minä en tästä lähtien juo viinipuun hedelmää, ennen kuin tulee se päivä, kun juon sen teidän kanssanne uutena, minun isäni kuningaskunnassa. Ja he ylistivät, ja lähtivät Öljymäelle. – Matt.26:29-30

(Ylistyksellä tarkoitetaan tässä Psalmi 118. Psalmit 114 - 117 luettiin tai laulettiin edellisten maljojen yhteydessä, tavan mukaan.)

 

*  Sitten Jeshua tuli heidän kanssaan sille paikalle, jota kutsutaan nimellä Gad - Seman, ja hän sanoi oppilailleen, ”istukaa täällä, kun minä menen rukoilemaan.” – Matt.26:36

(Gad Seman, on kohtalon yrtti tai katkera yrtti. Seman on myös suitsukkeen ainesosa.)

 

*  Ja katso, yksi niistä, jotka olivat Jeshuan kanssa, ojensi kätensä ja veti miekan esiin, ja iski sillä ylipapin palvelijaa, ja leikkasi irti hänen korvansa. Silloin Jeshua sanoi hänelle, ”laita se miekka takaisin paikalleen, sillä kaikki nämä, jotka miekan ottavat, miekan kautta kuolevat.” Vai etkö ajattele, että enkö minä pystyisi pyytämään Isältäni, ja hän nostattaa minulle heti enemmän kuin kaksitoista legioonaa enkeleitä? – Matt.26:51-53

(Legion  לגיון näyttää olevan arameankin sana, ainakaan Jastrow ei mainitse latinan alkuperästä. Sanaa käytetään useasti midrasheissa ja targumeissa, mm. Hes.30:9, 4Moos.13:1.)

 

*  Silloin Jehuda, se pettäjä, nähdessään, että Jeshua sidottiin, katui, ja meni ja vei ne kolmekymmentä hopearahaa papiston johtajille ja vanhimmille. Ja hän sanoi, ”minä tein syntiä, kun petin viattoman veren.” Mutta nämä sanoivat hänelle, ”omapa on ongelmasi!” – Matt.27:3-4

(Jakeen lopussa aramean sanonta.)

 

*  Ja hän heitti sen rahan temppeliin, ja meni pois, ja hirttäytyi. Mutta papiston johtajat ottivat sen rahan ja sanoivat, ”ei ole luvallista laittaa sitä lahjataloon, koska se on veren hinta.” – Matt.27:5-6

(Korban on lahja, käytetään yleensä ”uhrilahja” - merkityksessä. Beit Korban, ehkä temppelin ”rahasto”.)

 

*  Mutta Jeshua seisoi hallitusmiehen edessä, ja se hallitusmies kysyi häneltä, ja sanoi hänelle, ”oletko sinä se juutalaisten kuningas?” Jeshua sanoi hänelle, ”sinä sen sanoit.” – Matt.27:11

(Tällaisissa lauseissa tulevat aramean lauseen käännösvaihtoehdot esiin, kun Pilatuksen lauseen voi kääntää myös ”Sinä olet se juutalaisten kuningas”, jolloin kysymys onkin toteamus, sama edellisissä luvuissa. Siksi Jeesus vastaa tällä tavalla.)

 

*  Ja kaikki kansa vastasi ja sanoi, ”olkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päällä.” Silloin hän vapautti heille Bar - Abban, ja määräsi Jeshuan ruoskittavaksi ja johdatettavaksi ristille. Sitten sen hallitusmiehen sotilaat hakivat Jeshuan Pretorioniin, ja kokosivat hänen ympärilleen koko armeijan. Ja he riisuivat hänet, ja pukivat hänet punaiseen viittaan. – Matt.27:25-28

(Väri on sama kuin Heb.9:19 ja punaisen lehmän lankaväri, 4Moos.19:6.)

 

*  Ja kun he menivät, he löysivät erään kyreneläisen miehen, jonka nimi oli Shimeon; hänet he pakottivat kantamaan hänen ristiään. Ja he tulivat sille paikalle, jota kutsutaan Gagoltha, joka käännetään pääkalloksi. – Matt.27:32-33

(Öljymäen rinteellä, ”punaisen lehmän” polttopaikalla, paikka oli nimetty ensimmäisen ihmisen, Adamin, pääkallon / hautapaikan mukaan. Toisaalta, toiset tekstit taas kertovat, että Adam olisi haudattu Makpelan luolaan. Kirjat - Arba, nimi tarkoittaa ”neljän (sinne haudatun patriarkan) kylä”.)

 

*  Ja siinä hetkessä yksi heistä juoksi, ja otti sienen ja täytti sen etikalla, ja asetti sen keppiin ja antoi hänelle juotavaksi. – Matt.27:48

(Kanja on jonkinlainen kasvista tehty keppi. Korsi, tms.)

 

*  Sen tähden, menkää, opettakaa kaikki kansat, ja kastakaa heidät isän nimessä, ja pojan ja pyhyyden hengen. – Matt.28.19

(Loppu ”ja kastakaa...” puuttuu kokonaan suuresta osasta käsikirjoituksia, muissakin kuin arameassa, mutta koska se on tässä ja Codex Khabouris, en ota itselleni valtuuksia muutella tekstiä.)

 

Matteus luvut 24-28 arameaksi löytyy täältä  https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/matteus-luvut-24-28.html