12. helmi, 2018

Aramean opetuksia Matteus luvut 18-23

Aramean käännösten yksittäisiin jakeisiin liittyviä lisätietoja, mitkä elävöittävät kirjoituksia ja auttavat ymmärtämään niitä paremmin.

 

*  Ja kuka ottaa vastaan kuin tällaisen lapsen, minun nimessäni, ottaa vastaan minut. Ja jokainen, joka loukkaa yhtäkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minun kauttani, hänestä pidetään huoli, että aasin myllynkivi laitetaan hänen kaulaansa, ja hänet upotetaan meren syvyyteen. – Matt.18:5-6

(”Joka uskoo minuun”, olisi eri prepositio, esim. לי. ”Minun kauttani” sopii kieliopillisesti. Pkach on ”pitää huolta” jostain, tai läpimurto. Ilmeisesti aasia käytettiin myllynkiven pyörittämiseen.)

 

*  Vielä minä sanon teille, että jos kaksi teistä on maan päällä yksimielisiä mistä tahansa asiasta, jota he pyytävät, se on heille tuleva, minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. – Matt.18:19-20

(Talmudissa (tract berakoth) on vastaava ikivanha raamatun opetus; ”Silloin myös Herraa pelkääväiset puhuvat toinen toisensa kanssa, ja Herra tarkkaa ja kuulee” (Mal.3:16), ”tarvitaan kaksi tai kolme puhumaan keskenään, ja missä kaksi tai kolme opiskelee Jumalan sanaa, sinne kirkkauden läsnäolo tulee heidän keskelleen.” Jos lause oli jo Jeesuksen aikana tunnettu, hän siis sanoo itse olevansa tuo shekina.)

 

*  Tämän tähden taivasten kuningaskunta on verrattavissa mieheen, kuninkaaseen, joka tahtoi tehdä tiliä palvelijoistaan. Ja kun hän alkoi sitä tekemään, hänelle tuotiin yksi, joka oli hänelle velkaa kymmenen tuhatta. – Matt.18:23-24

(Kakra on rahayksikkö, yleensä käännetään ”talentti”.)

 

*  Silloin hänelle tuotiin lapsia, että hän asettaisi kätensä heidän päälleen, ja rukoilisi. Ja hänen oppilaansa nuhtelivat heitä. – Matt.19:13

(Tällainen rukoustapa ei kuulunut leeviläiselle papistolle. Sen sijaan, mielenkiintoista kyllä, 1QApGen eli ”Genesis Apocryphon” kertoo meille, että Abrahamkin rukoili asettamalla kätensä toisen päälle. Ja Jakob siunasi Josefin pojat. Maininnat käsien päälle laittamisesta ovat harvinaisia.)

 

*  Mutta vielä minä sanon teille, että helpompi on köyden mennä neulan silmästä sisään, kuin rikkaan mennä sisään Jumalan kuningaskuntaan. – Matt.19:24

(Kameli, tarkalleen dromedaari, on gamla ja paksu köysi on gamala, molemmat kirjoitetaan גמלא, joten molemmat lukutavat ovat oikein. Molemmat ovat kieliopillisesti tähän sopivia substantiiveja. Valitsin itse köyden, koska purkamalla säikeisiin, ts kovalla työllä, se onnistuu. Kameli sulkisi rikkaat kokonaan ulkopuolelle. Teoria Jerusalemissa olleesta kameliportista on mielestäni vähän epämääräinen, kyseinen portti kun nimettiin vasta myöhäisellä keskiajalla.)

 

*  Ja hänet luovutetaan kansakunnille, ja he pilkkaavat häntä, ja ruoskivat hänet, ja teloittavat hänet, ja kolmantena päivänä hän on nouseva. – Matt.20:19

(”teloittavat” on sanatarkasti ”ripustavat hänet puuhun”, futuurimuoto.)

 

*  Ja kun hän lähestyi Jerusalemia ja tuli Beet - Fageen, Öljymäen rinteelle, Jeshua lähetti kaksi oppilastaan, – Matt.21:1

(Beit Fage, viikunatalo.)

 

*  Ja he toivat sen aasin, ja varsan, ja asettivat vaatteitaan varsan päälle, ja Jeshua ratsasti sen yllä. Ja se kansan paljous levitti vaatteitaan tielle, mutta toiset leikkasivat puista oksia ja laittoivat niitä tielle. – Matt.21:7-8

(Tässä käytetty sana puu , אילן, ilan, on yleisnimi hedelmää tuottaville puille.)

 

*  Mutta nämä kansanjoukot, jotka menivät hänen edellään ja tulivat hänen perässään, huusivat ja sanoivat, ”hoosianna Davidin pojalle, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran Jumalan nimessä, hoosianna korkeudessa!” – Matt.21:9

(Oshanna on hebreaa ja transliteroitu arameaan. Hosha’na, pelasta meidät.)

 

*  Mutta kun pappien johtajat ja fariseukset näkivät ne ihmeteot, joita hän teki, ja lapset, jotka huusivat temppelissä ja sanoivat ”hoosianna Davidin pojalle”, se pahastutti heitä. Ja he sanoivat hänelle, ”kuuletko sinä, mitä nämä sanovat?” Jeshua sanoi heille, ”niin, ettekö ole entisajoista asti lukeneet, että lasten ja imeväisten suusta minä olen ylistyslaulun valmistanut?” – Matt.21:15-16

(Jälleen kerran, Psalmin 8 lainaus ei mene yhdenkään nykyaikana tunnetun tekstin mukaan.)

 

*  Mutta kun fariseukset olivat koolla, Jeshua kysyi heiltä; Ja hän sanoi, ”mitä te sanotte Messiaasta, kenen poika hän on?” He sanoivat hänelle, ”Davidin poika.” – Matt.22:41-42

(Tähän aikaan juutalaisilla oli väittely siitä, onko Messias Davidin poika – rauhan ruhtinas – vai Josefin poika - sodan ruhtinas. Asiasta on paljon keskustelua mm. Talmudin lehdillä.)

 

*  Katso, tämän tähden minä lähetän luoksenne profeettoja ja viisaita ja kirjanoppineita; joitakin te murhaatte ja teloitatte, ja joitakin ruoskitte kokouspaikoissanne, ja vainoatte heitä kaupungista kaupunkiin. Niin on siis tuleva teidän yllenne kaikki vanhurskaiden veri, joka on maan päällä vuodatettu, vanhurskaan Abelin verestä, Sakarjan, Barakian pojan vereen saakka, hänen, jonka te murhasitte temppelin ja alttarin välille. – Matt.23:34-35

(Talmudissa on mielenkiintoinen kertomus Sakarjan verestä, joka kupli kiehuvan kaltaisena maassa, kunnes babylonialaiset olivat vuodattaneet tarpeeksi papiston verta. Heidän omien historian kirjojensa mukaan Sakarjan kuollessa ”urim ja tummim” lakkasivat vastaamasta, ja enkeli lakkasi ilmestymästä ylipapille. Vuosisatoja myöhemmin, sama enkeli ilmestyy uudelleen Johanneksen isälle, josta Luukas meille kertoo... Abelin verestä (tai ”veristä”) on niin paljon kirjoituksia juutalaisessa historiassa, että niistä saisi paksun kirjan.)

 

Matteus luvut 18-23 arameaksi löytyy täältä  https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/matteus-luvut-18-23.html