12. helmi, 2018

Aramean opetuksia Matteus luvut 12-17

Aramean käännösten yksittäisiin jakeisiin liittyviä lisätietoja, mitkä elävöittävät kirjoituksia ja auttavat ymmärtämään niitä paremmin.

 

*  Mutta kun fariseukset kuulivat, he sanoivat, tämä ei aja riivaajia pois kuin Baal - Zebub’n, demonien pään kautta. – Matt.12:24

(Zohar mainitsee useaan otteeseen, että demonien ”pää” on Ashmodii, joka myös opetti Salomolle ”Salomon Testamentti” - nimellä tuntemamme teoksen. Arameassa on kaksi eri sanaa demoneille, shaida ja diiva. En tiedä, mitä eroa niillä on, eikä sillä varmaan ole merkitystäkään. Interlineaarisessa käytän diivasta demonia ja shaida, riivaaja.)

 

*  Sillä minä sanon teille, että jokaisesta turhasta sanomastaan sanasta, ihmislapset antavat vastauksensa tuomion päivänä. Sillä sanoistasi sinut vanhurskautetaan, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi. – Matt.12:36-37

(Tässä ei ole tavallista ”tuomita” - verbiä. Sama sana on samassa muodossa Room.7:13, jossa kreikan vastine tälle sanalle on ”tehdään syntiseksi”, mikä sopii täydellisesti tähän.)

 

*  Silloin vastasi eräitä ihmisiä kirjanoppineista ja fariseuksista, ja he sanoivat hänelle, ”opettaja, me tahdomme, että näemme sinulta merkin”. – Matt.12:38

(Merkki on määräisessä muodossa, tässä tarkoitettiin jotain tiettyä Messiaan merkkiä, ei mitä tahansa merkkiä.)

 

*  Ja hänen oppilaansa näkivät hänen kävelevän veden päällä, ja he vapisivat ja sanoivat, ”onko tämä näky valhetta?” – ja he huusivat pelosta. Mutta hän, Jeshua, puhui heidän kanssaan sillä hetkellä, ja sanoi, ”ymmärtäkää, että MINÄ OLEN. Älkää pelätkö!” – Matt.14:26-27

(Sanonta ”ota sydämeesi”, sisäistä, ymmärrä, tulee lev (sydän) – sanasta. Minä olen, taas on oma ainutlaatuinen sanontansa arameassa.)

 

*  Ja kun hän näki, että tuuli oli kova, hän pelkäsi ja alkoi uppoamaan. Ja hän korotti äänensä ja sanoi, ”minun Herrani, pelasta minut!” Ja sillä hetkellä meidän Herramme ojensi kätensä, ja otti hänet, ja sanoi hänelle, ”sinä vähäuskoinen, miksi epäröit?” – Matt.14:30-31

(Bar satha, on sanonta, jonka voisi kääntää ”silmänräpäys”. ”Hetken poikanen”, sanatarkasti.)

 

*  Ja he pyysivät häntä, että saisivat edes koskettaa, vain hänen vaatteensa reunaa, ja nämä, jotka koskettivat, paranivat. – Matt.14:36

(Kanaf on vaatteen reuna. Se voi olla paljon muutakin, Jastrow s.651 antaa sanalle myös merkityksiä siipi, sulka, ja symboli uskosta Jumalaan. Sanaa käytetään esim. Targumissa Malakian kirjan lopulla, ”parantuminen siipien alla” – näin aramea yhdistää tapahtuman vanhoihin profetioihin. Alkuseurakunnan aikainen lukija osasi ajatella tällä tavalla, koska profeettoja vielä luettiin paljon.)

 

*  Jeshua vastasi, ja sanoi heille, ”miksi myös te rikotte Jumalan käskyä vastaan, omien perinnäissääntöjenne tähden?” Sillä Jumala sanoi, ”kunnioita isääsi ja äitiäsi”, ja ”joka vastustaa isäänsä ja äitiään, kuolemalla kuolkoon.” – Matt.15:3-4

(Matscha on vastustaa, ”olla kovaotsainen”, ei sen enempää eikä vähempää. Otsa, ensisijaisesti.)

 

*  Ja hän käski väkijoukkoa, että asettuisivat maahan aterioimaan. Ja hän otti nämä seitsemän leipää, ja ne kalat, ja ylisti ja mursi ne, ja antoi oppilailleen, ja oppilaat antoivat ne sille väkijoukolle. – Matt.15:35-36

(Shevach on ylistämisen lisäksi ”lisätä, moninkertaistaa”, joten arameassa on tässäkin pieni sanaleikki, kumpi tahansa käännösvaihtoehto on oikein, ja se on ollut myös Matteuksen ajatus.)

 

*  ”Paha ja avionrikkoja sukupolvi etsii merkkiä, eikä sille anneta muuta merkkiä, kuin profeetta Joonan merkki!” Ja hän jätti heidät ja lähti pois. – Matt.16:4

(Matt.19:3 - 12, Mark.10:2-12 ja targum Malakia 2:16 kertovat meille selkeästi sen ajan ajattelutavasta, johon Jeesus erityisesti puuttui; vaimon sai jättää mistä syystä tahansa, kunhan lakisääteinen erokirja tuli tehdyksi (5Moos.24). En tiedä, miksi nimi Joona kirjoitetaan tässä kohdassa ”Joonan”.)

 

*  Ettekö ole vieläkään ymmärtäneet? Ettekö te muista niitä viittä leipää, viidelle tuhannelle, ja kuinka monta korillista te kokositte? Ettekä sitä, kun heille, neljälle tuhannelle, seitsemän leipää, ja kuinka monta korillista te kokositte? – Matt.16:9-10

(Näissä jakeissa (9 - 10) on eri sanat koreista. Kyseessä voi olla toisessa laatikoitakin, tai korien kokoero.)

 

*  Minä myös sanon sinulle, että sinä olet Keefa, ja tämän kallion päälle minä rakennan seurakuntani, eivätkä tuonelan portit ole ottava sitä omistukseensa. – Matt.16:18

(Keefa tarkoittaa kallio. Viimeinen sana chasan, חסנ Jes.35:3, ”vahvistakaa kädet”, sama sana käytössä. Chasan on ”vahvistaa” tai ”ottaa valtaansa”. Talmudin mukaan ”tuonelan portteja” on kolme; erämaassa (4Moos.16:33), meressä (Joona 2:3) ja Jerusalemin alueella (Jes.31:9), jossa oli syvä halkeama maassa vielä ristiretkienkin aikaan.)

 

*  Minä annan sinulle taivasten kuningaskunnan lukot, ja kaikki, mitä te sidotte maassa, on oleva sidottu taivaissa, ja mitä te vapautatte maassa, on oleva vapautettu taivaissa. – Matt.16:19

(Kelida on sekä avain, että lukko. Ensisijaisesti kalad on ”lukita”. Halusin kuitenkin tuoda mahdollisen vaihtoehdon tähän näkyviin. Mutta eihän lukko toimi ilman avainta, joten avainkin käy tähän.)

 

*  Silloin hän käski oppilaitaan, etteivät sanoisi kenellekään, että hän on se Messias. Ja siitä lähtien Jeshua alkoi kertomaan oppilailleen, että oli valmistettu, että hän olisi menevä Jerusalemiin, ja kärsivä paljon vanhimpien ja pappien johtajien, ja kirjanoppineiden taholta, ja tulevan tapetuksi, ja että kolmantena päivänä hän on nouseva ylös. – Matt.16:20-21

(Ylipappi olisi kohen gadol. Tässä puhutaan muista ”suurista papeista”.)

 

*  Sitten Jeshua sanoi oppilailleen, että ”joka tahtoo tulla minun perässäni, kieltäköön oman sielunsa, ja kantakoon oman ristinsä, ja tulkoon perässäni.” – Matt.16:24

(Zekaf on ensisijaisesti hirsipuu. Midrash kertoo Iisakin kantaneen ristiä matkalla uhrattavaksi. Ristin kantaminen edusti juutalaisille itsensä asettamista uhriksi.)

 

*  Sillä joka tahtoo levon, on menettävä sielunsa, ja joka menettää sielunsa minun tähteni, on sen löytävä. Sillä mitä ihminen hyötyy siitä, jos saa omakseen koko maailman, ja kadottaa sielunsa? Tai mitä ihminen voi antaa oman sielunsa lunnaaksi? – Matt.16:25-26

(Sana lunnaista on sama kuin ensihedelmän lahjasta, tai esikoisen lunastamisesta käytetty.)

 

*  Sillä tulevaisuudessa Ihmisen Poika on tuleva isänsä kirkkaudessa, pyhien enkeliensä kanssa, ja silloin hän on maksava jokaiselle ihmiselle hänen tekojensa mukaan. – Matt.16:27

(Athid, עתיד, on ”säädetty, valmiina, tulevaisuus” – tulevaisuus sopii parhaiten tähän kohtaan.)

 

*  Ja sanoi hänelle, ”Herrani, armahda minua! Pojallani on mielisairaus, ja se on tullut pahaksi, sillä monia kertoja hän on pudonnut tuleen ja monia kertoja veteen.” – Matt.17:15

(Mielisairas, bar agra, ks. 4:24.)

 

Matteus luvut 12-17 arameaksi löytyy täältä  https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/matteus-luvut-12-17.html