12. helmi, 2018

Aramean opetuksia Matteus luvut 1-5

Aramean käännösten yksittäisiin jakeisiin liittyviä lisätietoja, mitkä elävöittävät kirjoituksia ja auttavat ymmärtämään niitä paremmin.

 

Mutta hän saa pojan, ja hän on kutsuva hänen nimekseen ”Jeshua”, sillä hän on pelastava oman kansansa heidän synneistään. – Matt.1:21

(Oikeastaan ”elävöittävä” eikä ”pelastava”. Antava elämän; ”synnin palkka on kuolema”.)

 

*  Mutta kun Jeshua syntyi, Jehudean Beit - Lechemissä, kuningas Herodeksen päivinä, tuli idästä tietäjiä Jerusalemiin. – Matt.2:1

(”Tietäjät” – sana ei olekaan arameaa, vaan hebrean sana.)

 

*  ”Myös sinä, Jehudian Beit - Lechem, et ollut sinä vähäinen Jehudian kuninkaissa, sillä sinusta on nouseva se kuningas, joka on paimentava minun kansaani, Israelia”. – Matt.2:6

(Miika 5:1. Lainaus menee aivan eri tavalla, kuin targum, MT tai LXX.)

 

*  Ja he astuivat sisään siihen taloon, ja näkivät lapsen, äitinsä Mirjamin kanssa, ja lankesivat alas ja palvoivat häntä, ja avasivat aarteensa, ja lahjoittivat hänelle lahjoja; kultaa ja mirhaa ja suitsukkeita. – Matt.2:11

(”Karbo leh korbana”, lahjoitti hänelle lahjoja, arameankielinen sanonta. He menivät taloon, ei talliin.)

 

*  Ja heille näytettiin unessa, että heidän ei tulisi palata Herodeksen luokse, ja he menivät toisen tien kautta omalle maalleen. – Matt.2:12

(KR38 ja KJV sanovat, että ”Jumala varoitti unessa...”, vaikkei kreikkakaan niin sano. Herodes oli idumealainen, edomilainen, ja Bileamin profetiassa ”tähti nousee...” on maininta, että ”Edomista tulee alusmaa”. Ehkä tämä syvästi järkytti Herodeksen mielenrauhaa. 4Moos.24:17 - 18.)

 

*  Mutta Josef nousi, otti lapsen ja hänen äitinsä, yöllä, ja pakeni Egyptiin. Ja hän oli siellä Herodeksen kuolemaan saakka, että täyttyisi asia, joka on sanottu Herrasta Jumalasta, sen profeetan kautta, joka sanoo, että ”Egyptistä minä kutsuin poikani”. – Matt.2:14-15

(Hoosea 11:1. Tg sanoo jakeen ”poikani” monikossa, viitaten exodukseen, mutta hebrean teksteissä menee niin kuin tässäkin, yhden poikani.)

 

*  Sitten, kun Herodes näki, että tietäjät olivat pilkanneet häntä, hän raivostui suuresti, ja lähetti tappamaan kaikki Beit - Lechemin poikalapset, ja sen seudulta kaikki kaksivuotiaat ja sen alle olevat pojat, sen ajan mukaan, jonka hän oli saanut selville niistä tietäjistä. – Matt.2:16

(Thachom, on sisällä, esimerkiksi Midrash käyttää sanaa ”haudan sisällä”. Kreikassa on myös sana ἀκριβόω, joka on ”tarkalleen”, mutta aramea antaa ymmärtää, että Herodes oli saanut vain jotain epämääräistä selville.)

 

*  Ja Josef nousi, otti lapsen ja hänen äitinsä, ja hän tuli Israelin maahan. Mutta kun hän kuuli, että Arkelaus oli kuningas Jehudassa, isänsä Herodeksen sijaan, hän pelkäsi mennä sinne, ja hänelle näytettiin unessa, että menisivät Galilean maakuntaan. – Matt.2:21-22

(Joh.18:31, ”meidän ei ole lupa ketään tappaa”. Vuonna 6, erään kapinan seurauksena Kyrenius ja Arkelaus ottivat juutalaisilta – sanhedrinilta – kaiken tuomiovallan pois. Se oli rabbeille kova isku, ja he itkivät, ”voi meitä, sillä valtikka on otettu pois, eikä Messias ole vielä tullut!”, viitaten 1Moos.49:10.)

 

*  Ja hän tuli kaupunkiin, jota kutsutaan ”Natsareth”, että täyttyisi se asia, joka on sanottu profeetan kautta, että häntä tullaan kutsumaan ”Netsria”. – Matt.2:23

(Tämä on joka tapauksessa Jesajan kirjasta. Yksi vaihtoehto on sanojen mar’ia – Herra Jumala  – ja Irm’ia – Jeremia, mukaan, Netsr’ia, Jumalan ”taimi”, mutta Qumranin Jesajassa tuo ”nasaretilainen” mainitaan myös 48:6 ja 49:8. Ehkä 60:21 kanssa. Rabbit eivät tästä aiheesta kirjoituksissaan puhu, ja kirkkokuntien perinteisiin opetuksiin ei voi luottaa, mutta jotain avaimia niistä voi löytyä.)

 

*  Mutta niinä päivinä tuli Johannan, kastaja, ja hän saarnasi Jehudian erämaassa. – Matt.3:1

(Erämaa on tässä ”Hooreb”, joten voi tarkoittaa sitä aluettakin. Jossain aramean tekstissä sanat ovat eri järjestyksessä, loppu jakeen alussa, mutta critical ja khabouris kirjoittavat tässä järjestyksessä)

 

*  Ja hän sanoi, ”kääntykää, taivasten kuningaskunta on tullut!” – Matt.3:2

(Thabu on takaisin palaamista, kääntymistä.)

 

*  Minä kastan teitä vedessä, parannukselle, mutta hän, joka tulee minun jälkeeni, on minua mahtavampi, sillä minä en ole arvollinen noutamaan hänen kenkiäänkään. Hän kastaa teitä pyhyyden hengessä ja tulessa. – Matt.3:11

(Mshkal, noutaa, verbi on samalla tavalla Mark.13:15, ”älköön menkö noutamaan mitään...” joten menen sen mukaan. Jastrowin sanakirjan mukaan sana tarkoittaa kuitenkin ’punnita’, tai ’paino’, eikä muuta.)

 

*  Hän, jolla on lyömäase kädessään, ja hän puhdistaa puintipaikkansa, ja vehnän hän kokoaa omiin aittoihinsa, ja oljet hän polttaa tulessa, joka ei sammu. – Matt.3:12

(Kyseessä on siis joku käsityökalu, jolla hakkaamalla erotetaan jyvät viljasta... En ole ihan varma, kuinka sanat ”viskin” ja ”puimatanner” sanotaan selkeästi nykysuomeksi.)

 

*  Mutta heti, kun Jeshua oli kastettu, kohosi hän vedestä, ja hänelle avattiin taivaat, ja näkyi Jumalan henki, joka laskeutui kuin kyyhkynen, ja tuli hänen päälleen. – Matt.3:16

(Kyyhkynen on ”Joona” arameaksi. Profeetta Joona oli kotoisin Galileasta, arameankieliseltä alueelta, joten tämä on todennäköisesti nimen oikea kirjoitustapa).

 

*  Ja katso, ääni taivaista, joka sanoi, ”tämä on minun rakas poikani, johon olen mielistynyt”. – Matt.3:17

(Sanatarkasti mielistynyt on ”tahtoni mukainen”. Viittaus 1Sam.13:14.)

 

*  Mutta hän vastasi ja sanoi, ”kirjoitettu on, ettei ihminen ole elävä ainoastaan leivän kautta, vaan jokaisen sanan kautta, joka lähtee Jumalan suusta”. – Matt.4:4

(Aramean be - ei aina ole adessiivi tai vastaava, vaan merkitsee myös ”kautta”. 5Moos.8:3 latinankielinen vulgata, sekä LXX käyttää ”Jumalan, Tg ja MT ei. Jälleen viittaus siihen, että ajanlaskun alussa tanach oli vähän erilainen.)

 

*  Silloin Jeshua sanoi hänelle, ”poistu, satana, sillä kirjoitettu on, että Herraa, sinun Jumalaasi palvo, ja häntä ainoastaan rukoile”. – Matt.4:10

(Suomalaisessa ”kumartaa” ja ”palvella”. Kreikassa kaksi eri sanaa, molempien merkitys ”worship”. Seemiläisissä kielissä ”palvominen” on aina maahan kasvoilleen kumartumista, ei mitään musiikkiin liittyvää, niin kuin se on meidän aikanamme tulkittu.)

 

*  Kansa, joka istuu pimeydessä, näkee suuren valkeuden, ja nämä, jotka istuvat siinä maakunnassa, ja kuoleman varjossa, heille koittaa valkeus. – Matt.4:16

(Jesaja 9 alusta. Profetian toteutuminen ei tule käännöksissä esiin. Valkeus on Messias, Dan.2:22 mukaan, ja Kapr-Nachum, ”Naahumin muistomerkki”, oli profeetan haudan ja muistomerkin ympärille rakennettu kylä. Jeesus asui kirjaimellisesti ”kuoleman varjossa”.)

 

*  Ja kun hän kulki sieltä, hän näki toiset kaksi veljeä, Jakob, Zebadi’n poika ja Johannan, hänen veljensä, veneessä isänsä Zebadin kanssa, jotka järjestelivät verkkojaan, ja hän kutsui heitä. – Matt.4:21

(Zebadi oli Jeesuksen aikaan yleinen nimi. Nimi merkitsee lähinnä, ”minun ulkomuotoni” tai jotain vastaavaa. Bar Zebadi, tai yleensäkin Bar - nimi, ei tarvitse arameassa erillistä prepositiota, on vain ”Tolmain poika”, Bar Tolmai, ”isän poika”, Bar Abba”, jne, ei siis tyyliin Bar d’Zebadi.)

 

*  Ja hänen maineestaan kuultiin kaikessa Syyriassa, ja hänelle tuotiin kaikki, monenlaisia tauteja sairastavat tautiset, ja nämä, jotka olivat ahdistetut tuskiensa tähden, ja riivatut ja mielisairaat, ja halvaantuneet, ja hän paransi heidät. – Matt.4:24

(”Kattojen pojat”, bar’agra, on sanonta, joka tarkoittaa mielisairasta. Kreikka käyttää sanaa ”kuuhullu”, σεληνιάζομαι, tarkoittanee täsmälleen samaa. Kiipeää katolle ihmettelemään kuuta? Arameassa on kaksi eri sanaa riivatuille, myös kaksi eri sanaa demonista, omissa teksteissäni yritän käyttää riivaja, shaida, ja demoni, daina. Halvaantuneesta käytettävä sana tässä merkitsee nimenomaan liikuntakyvytöntä.)

 

*  Hänen siunauksiaan hengessä köyhille, että heidän on taivasten kuningaskunta. – Matt.5:3

(Miskena on köyhä. TgDeut.15:11, TgKoh.4:13, TgProv.22:7. Hengessä köyhä on aramean sanonta, joka on ylpeyden vastakohtaa. Koko jaejakso menee sanatarkasti siinä muodossa, että, ”hänen siunauksensa köyhille...”)

 

*  Hänen siunauksiaan niille, joilla on nälkä ja jano oikeuden puoleen, että heidät ravitaan. – Matt.5:6

(Kinutha, oikeus, on Delitschillä aina zedek ja kreikassa dikaiosyne. Eli ”vanhurskaus”. Room.6:20, 10:4, ...)

 

*  Sillä totisesti, minä sanon teille, että kunnes taivaat ja maa katoavat, kirjoitetusta sanasta ei katoa yksikään jud, eikä yksikään piirto, ennen kuin kaikki tapahtuu. – Matt.5:18

(Sertaa, ”piirto”, merkitsee lähinnä jotain masoreettista painomerkkiä.)

 

*  Sillä minä sanon teille, että ellei teidän vanhurskautenne ole enemmän, kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, te ette astu sisään taivasten kuningaskuntaan. – Matt.5:20

(Josefus kirjoittaa fariseusten olevan kaikista taitavimpia kirjoitusten selityksessä ja noudattamisessa, sekä harrastavan paljon hyväntekeväisyyttä. Juutalaissodat, Osa 2, luku 8, ym.)

 

*  Mutta minä sanon teille, että jokainen, joka ilman syytä vihastuu veljeensä, tuomitaan tuomarin edessä, ja jokainen, joka sanoo veljelleen, ”syljen sinua!”, tuomitaan kokouksen edessä, ja joka sanoo, ”sinä hullu!”, tuomitaan tulisen Gehennan edessä. – Matt.5:22

(Sama sanamuoto jokaisessa. Ei siis voi sanoa, että ”tuomitaan Gehennaan”, silloinhan pitäisi sanoa myös, että ”tuomitaan kokoukseen”. Kokous, kenistha, on ensisijaisesti seurakunnan kokous UT:n teksteissä. Kreikka käyttää sanhedrinia, mutta aramea ei tee tällaista rajoitetta. Sylkemisen verbi on sillä tavalla erikoinen, että jos reshin jälkeen on jud, saamme ”turha, tyhjänpäiväinen”, joka on ollut kreikan kääntäjän ajatuksena. Sinänsä huono tulkinta, koska seuraavassa ”hullu” on jo jotain vastaavaa. Sylkemisestä sama sana mm. Joh.9:6, jossa Jeesus sylkee maahan. Talmudissa on pitkiä lukuja sylkemisestä ja siihen liittyvästä käyttäytymisestä.)

 

*  Mutta jos oikea silmäsi saa sinut kompastumaan, irrota se ja heitä se pois luotasi, sillä sinulle on varjelusta, että yksi jäsenistäsi hukkuu, ettei koko ruumiisi lankea Gehennaan. – Matt.5:29

(Varjelus, p’kach, merkitsee myös läpimurtoa, avoimuutta, jonkinlaista heräämistä ja pakoon pääsyä.)

 

*  Sanottu on, että joka eroaa vaimostaan, antakoon hänelle kirjallisen erokirjan. – Matt.5:31

(”Erokirja” on dullal, sana vain tässä, Tg käyttää muita sanoja erokirjasta.)

 

*  Kuka pakottaa sinua yhden mailin, mene hänen kanssaan kaksi. – Matt.5:41

(Laitoin maili, koska siinä lukee ”mile” – sama sana kuin englannin kielessäkin.)

 

Matteus luvut 1-5 arameaksi löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/2017/07/matteus-luvut-1-5.html