2. helmi, 2018

Roomalaiset luku 10

Uuden Testamentin käännösten vertailu Roomalaiset luku 10: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/room.pdf

 

Minun veljeni, minun sydämeni tahto, ja minun esirukoukseni Jumalan luokse heidän puolestaan on, että he saisivat elää. Sillä minulla on todistus heistä, että heissä on intohimo Jumalaa kohtaan, vaan ei sen tuntemisen kautta. – Room.10:1-2 aramea

*  Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat. Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan; - Room.10:1-2 KR38

 

Sillä Jumalan puhtautta he eivät tunne, vaan etsivät omissa sieluissaan puhtauden pystyttämistä, eivätkä tämän tähden ole alistuneet sille Jumalan puhtaudelle. – Room.10:3 aramea

sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. – Room.10:3 KR38

 

Sillä se, mitä se kirjoitettu sana odottaa, on hän, Messias, puhtaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Sillä siten Moshe kirjoitti siitä puhtaudesta, joka on sanassa, että ”joka nämä tekee, on niiden kautta elävä”. – Room.10:4-5 aramea

Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä. – Room.10:4-5 KR38

 

Mutta se puhtaus, joka sanoo, ettet sillä tavalla sanoisi sydämessäsi, että ”kuka on noussut taivaisiin, ja laittanut Messiaan alas?” Ja kuka laskeutui tuonelan syvyyteen, ja nosti Messiaan kuolleista? – Room.10:6-7 aramea

Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin: "Älä sano sydämessäsi: Kuka nousee taivaaseen?" se on: tuomaan Kristusta alas, tahi: "Kuka astuu alas syvyyteen?" se on: nostamaan Kristusta kuolleista. – Room.10:6-7 KR38

 

Vaan mitä se sanoo? ”Se vastaus on lähelläsinun suutasi ja sydäntäsi”, tämä on se uskollisuuden sana, jota me julistamme! – Room.10:8 aramea

Mutta mitä se sanoo? "Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi"; se on se uskon sana, jota me saarnaamme. – Room.10:8 KR38

 

*  Ja jos sinun suussasi on kiitos, meidän Herramme Jeshuan kautta, ja sydämessäsi uskot, että Jumala nosti hänet kuolleista, tulet elämään. Sillä sydän, joka uskoo häneen, puhdistuu, ja suu, joka tunnustaa häntä, on elävä. – Room.10:9-10 aramea

Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. – Room.10:9-10 KR38

 

Sillä se kirjoitus sanoo, että jokainen, joka uskoo häneen, ei joudu häpeään. Eikä tässä ole erotusta, ei juutalaista eikä aramealaista, sillä hän, Herra on yksi, runsas heille kaikille joka asiassa, niillä, jotka häntä kutsuvat. Sillä jokainen, joka on kutsuva Herran nimeä, on oleva elävä. – Room.10:11-13 aramea

Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään." Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu." – Room.10:11-13 KR38

 

Sen tähden, kuinka he kutsuisivat sellaista, johon eivät usko, tai kuinka uskoisivat häneen, elleivät kuule, tai kuinka he kuulisivat ilman julistajaa? Tai kuinka voisi julistaa, jos ei lähetettäisi, niin kuin kirjoitettu on, että ”miten suloiset ovatkaan rauhan toivottajan ja hyvyyden toivottajan jalat!” – Room.10:14-15 aramea

Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: "Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!" – Room.10:14-15 KR38

 

Vaan eivät he kaikki olleet kuuliaisia sille evankeliumin toivolle, sillä Ishaia sanoo, ”minun Herrani, kuka uskoo meidän ääntämme?” – Room.10:16 aramea

Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Sillä Esaias sanoo: "Herra, kuka uskoo meidän saarnamme?" – Room.10:16 KR38

 

Se uskollisuus on siis siitä korvin kuulemisesta, ja se korvin kuuleminen on Jumalan sanasta. Vaan minä sanon, että eivätkö he ole kuulleet, ”ja katso, heidän äänensä lähti kaikkeen maahan, ja heidän sanansa maailman ääriin”. – Room.10:17-18 aramea

Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Mutta minä kysyn: eivätkö he ole kuulleet? Kyllä ovat: "Heidän äänensä on kulkenut kaikkiin maihin, ja heidän sanansa maan piirin ääriin." – Room.10:17-18 KR38

 

Vaan minä sanon, että eikö Israel tiennyt Moshe’n edessä, sanoessaan tällä tavalla, ”minä saan teidät intohimoisiksi kansan kautta, joka ei ole kansa, ja sen kansan kautta, joka ei tottele, teidät vihastutetaan”. – Room.10:19 aramea

Minä kysyn: eikö Israelilla ole ollut siitä tietoa? Ensiksi jo Mooses sanoo: "Minä herätän teidän kiivautenne kansan kautta, joka ei ole kansa, ymmärtämättömän kansan kautta minä teitä kiihoitan." – Room.10:19 KR38

 

Mutta Ishaia oli rohkea, ja sanoi, että ”minä tulin näkyväksi niille, jotka eivät minua etsineet, ja minut löysivät ne, jotka eivät minua kysyneet”. – Room.10:20 aramea

Ja Esaias on rohkea ja sanoo: "Minut ovat löytäneet ne, jotka eivät minua etsineet; minä olen ilmestynyt niille, jotka eivät minua kysyneet." – Room.10:20 KR38

 

Mutta Israelille hän sanoi, että ”minä ojensin koko päivän minun käsiäni sen kansan puoleen, joka on riitaisa, eikä tottele”. – Room.10:21 aramea

Mutta Israelista hän sanoo: "Koko päivän minä olen ojentanut käsiäni tottelematonta ja uppiniskaista kansaa kohden." – Room.10:21 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/