28. tammi, 2018

Markus luku 12

Uuden Testamentin käännösten vertailu Markus luku 12: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/markus.pdf

 

Ja hän alkoi puhumaan heidän kanssaan vertauksen kautta. ”Yksi mies istutti viinitarhan ja ympäröi sen aidalla, ja kaivoi siihen viinipuristamon, ja rakensi siihen tornin, ja jätti sen palvelijoiden hoitoon, ja lähti matkalle.” – Mark.12:1 aramea

Ja hän rupesi puhumaan heille vertauksilla: "Mies istutti viinitarhan ja teki aidan sen ympärille ja kaivoi viinikuurnan ja rakensi tornin; ja hän vuokrasi sen viinitarhureille ja matkusti muille maille. – Mark.12:1 KR38

 

Ja hän lähetti palvelijoiden luokse omia työntekijöitään, että saisi ajallaan viinitarhan hedelmistä. Mutta hehakkasivat hänet, ja lähettivät tyhjänä pois. – Mark.12:2-3 aramea

Ja kun aika tuli, lähetti hän palvelijan viinitarhurien luo perimään tarhureilta viinitarhan hedelmiä. Mutta he ottivat hänet kiinni, pieksivät ja lähettivät tyhjin käsin pois. – Mark.12:2-3 KR38

 

Ja taas hän lähetti heidän luokseen toisen työntekijän, ja myös hänet he kivittivät. Ja taas hän lähetti toisen; myös hänet he tappoivat, ja hän lähetti monia toisia palvelijoita, ja osan heistä hehakkasivat, mutta tappoivat toiset. – Mark.12:4-5 aramea

Ja vielä hän lähetti heidän luoksensa toisen palvelijan. Ja häntä he löivät päähän ja häpäisivät. Ja hän lähetti vielä toisen, ja sen he tappoivat; ja samoin useita muita: toisia he pieksivät, toisia tappoivat. – Mark.12:4-5 KR38

 

Mutta lopulta, hänellä oli yksi rakas poika, ja hän lähetti hänet heidän luokseen, sillä hän sanoi, ”vihdoinkin, he varmasti häpeävät poikani edessä.” – Mark.12:6 aramea

Vielä hänellä oli ainoa rakas poikansa. Hänet hän lähetti viimeiseksi heidän luoksensa sanoen: 'Kavahtavat kaiketi minun poikaani.'– Mark.12:6 KR38

 

Mutta he, palvelijat, sanoivat omissa sieluissaan, ”tämä on perillinen, tulkaa, tapetaan hänet, ja perintö on oleva meidän!” Ja he ottivat hänet kiinni ja tappoivat, ja heittivät hänet ulos viinitarhasta. – Mark.12:7-8 aramea

Mutta viinitarhurit sanoivat toisilleen: 'Tämä on perillinen; tulkaa, tappakaamme hänet, niin perintö jää meille.' Ja he ottivat hänet kiinni, tappoivat ja heittivät hänet ulos viinitarhasta. – Mark.12:7-8 KR38

 

Sen tähden, mitä viinitarhan isäntä tekee? Hän tulee tuhoamaan ne palvelijat, ja antaa sen viinitarhan toisille. Ja ettekö myös ole lukeneet tätä kirjoitusta, että ”se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi”? Herran Jumalan luota tämä oli, ja se on ihmeellistä meidän silmissämme. – Mark.12:9-11 aramea

Mitä nyt viinitarhan herra on tekevä? Hän tulee ja tuhoaa viinitarhurit ja antaa viinitarhan muille. Ettekö ole lukeneet tätä kirjoitusta: 'Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi; Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme'? – Mark.12:9-11 KR38

 

Ja he etsivät tilaisuutta ottaa hänet kiinni, ja he pelkäsivät kansaa, sillä he tunsivat, että hän oli sanonut tämän vertauksen heistä, ja he jättivät hänet ja menivät pois. Ja hänen luokseen lähetettiin joitakin kirjanoppineita, ja Herodeksen huoneesta, että saisivat hänet ansaan sanan kautta. – Mark.12:12-13 aramea

Silloin he olisivat tahtoneet ottaa hänet kiinni, mutta pelkäsivät kansaa; sillä he ymmärsivät, että hän oli puhunut tämän vertauksen heistä. Ja he jättivät hänet ja menivät pois. Ja he lähettivät hänen luoksensa muutamia fariseuksia ja herodilaisia kietomaan häntä sanoilla. – Mark.12:12-13 KR38

 

Mutta he tulivat ja kysyivät, ”opettaja, me tiedämme, että sinä olet totuudesta, etkä sinä katso kenenkään kasvoihin, sillä sinä et ole puolueellinen ihmislasten tavoin, vaan totuudessa sinä opetat Jumalan tien. Onko luvallista antaa keisarille verorahaa? Antaako vai eikö antaa?” – Mark.12:14 aramea

Nämä tulivat ja sanoivat hänelle: "Opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen etkä välitä kenestäkään, sillä sinä et katso henkilöön, vaan opetat Jumalan tietä totuudessa. Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei? Tuleeko meidän antaa vai ei?" – Mark.12:14 KR38

 

Mutta hän tunsi heidän petollisuutensa, ja sanoi heille, ”miksi te kiusaatte minua? Tuokaa minulle dinari nähtäväksi.” Ja se tuotiin hänelle. Hän sanoi heille, ”kenen kuva tämä on, ja kenen kirjoitus?” Mutta he sanoivat, ”keisarin.” Jeshua sanoi heille, ”keisarin oma antakaa keisarille, ja Jumalan oma Jumalalle.” Ja häntä ihmeteltiin! – Mark.12:15-17 aramea

Mutta hän tiesi heidän ulkokultaisuutensa ja sanoi heille: "Miksi kiusaatte minua? Tuokaa denari minun nähdäkseni." Niin he toivat. Ja hän sanoi heille: "Kenen kuva ja päällekirjoitus tämä on?" He vastasivat hänelle: "Keisarin." Jeesus sanoi heille: "Antakaa keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on." Ja he ihmettelivät häntä suuresti. – Mark.12:15-17 KR38

 

Ja saddukeukset tulivat hänen luokseen – ne, jotka sanovat, että ylösnousemusta ei ole – ja kysyivät häneltä ja sanoivat, Opettaja, Moshe kirjoitti meille, että jos ihmisen veli kuolee, ja jättää vaimon, eikä jätä lapsia, ottakoon hänen veljensä hänen vaimonsa, ja nostakoon veljelleen siemenen. – Mark.12:18-19 aramea

Ja hänen luoksensa tuli saddukeuksia, jotka sanovat, ettei ylösnousemusta ole; ja he kysyivät häneltä sanoen: "Opettaja, Mooses on säätänyt meille: 'Jos joltakin kuolee veli, joka jättää jälkeensä vaimon, mutta ei jätä lasta, niin ottakoon hän veljensä lesken ja herättäköön veljellensä siemenen.'– Mark.12:18-19 KR38

 

Oli seitsemän veljeä. Ensimmäinen otti vaimon ja kuoli, eikä jättänyt siementä. Ja toinen otti hänet, ja kuoli, eikä hänkään jättänyt siementä, ja samoin kolmas. Ja he seitsemän ottivat hänet, eivätkä jättäneet siementä. Viimeiseksi heistä kaikista kuoli myös se vaimo. Ylösnousemuksessa siis, kenen heistä vaimo hän on oleva, sillä he seitsemän olivat hänet ottaneet? – Mark.12:20-23 aramea

Oli seitsemän veljestä. Ensimmäinen otti vaimon, ja kun hän kuoli, ei häneltä jäänyt jälkeläistä. Silloin toinen otti hänet, ja hänkin kuoli jättämättä jälkeläistä. Niin myös kolmas. Samoin kävi kaikille seitsemälle: heiltä ei jäänyt jälkeläistä. Viimeiseksi kaikista vaimokin kuoli. Ylösnousemuksessa siis, kun he nousevat ylös, kenelle heistä hän joutuu vaimoksi, sillä hän oli ollut kaikkien noiden seitsemän vaimona?" – Mark.12:20-23 KR38

 

Jeshua sanoi heille, ”eikö ole niin; tämän tähden te eksytte, kun ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa? Sillä kun noustaan kuolleista, ei oteta naisia, eivätkä naisetkaan ole miehille, vaan he ovat niin kuin ne enkelit, jotka ovat taivaissa. – Mark.12:24-25 aramea

Jeesus sanoi heille: "Ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa? Sillä kun kuolleista noustaan, ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaissa. – Mark.12:24-25 KR38

 

Mutta kuolleiden ylösnousemuksesta; ettekö ole lukeneet Moshe’n kirjoituksesta, kuinka Jumala sanoi hänelle pensaasta, ”minä, minä olen Abrahamin Jumala, ja Iishakin Jumala, ja Jakobin Jumala”? Eikä hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien! Sen tähden te eksytte suuresti. – Mark.12:26-27 aramea

Mutta mitä siihen tulee, että kuolleet nousevat ylös, ettekö ole lukeneet Mooseksen kirjasta, kertomuksessa orjantappurapensaasta, kuinka Jumala puhui hänelle sanoen: 'Minä olenAabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala'? Ei hän ole kuolleitten Jumala, vaan elävien. Suuresti te eksytte." – Mark.12:26-27 KR38

 

Ja yksi kirjanoppineista lähestyi, ja kuuli heidän väittelynsä, ja näki, että hän oli antanut heille kauniin vastauksen, ja kysyi häneltä, ”mikä käsky on ensimmäinen, niistä kaikista?” – Mark.12:28 aramea

Silloin tuli hänen luoksensa eräs kirjanoppinut, joka oli kuullut heidän keskustelunsa ja huomannut hänen hyvin vastanneen heille, ja kysyi häneltä: "Mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä?" – Mark.12:28 KR38

 

Jeshua sanoi hänelle, ”ensimmäinen niistä kaikista käskyistä; kuule, Israel, Herra, meidän Jumalamme, Herra, hän on yksi.” Ja että ”rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi.” Tämä on ensimmäinen käsky. Ja toinen, joka on sen kaltainen, että ”rakasta lähimmäistäsi niin kuin sieluasi”. Toinen käsky. Näistä suurempaa ei ole. – Mark.12:29-31 aramea

Jeesus vastasi: "Ensimmäinen on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa; ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi.' Toinen on tämä: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.' Ei ole mitään käskyä, suurempaa kuin nämä." – Mark.12:29-31 KR38

 

Se kirjanoppinut sanoi hänelle, ”kaunista, rabbi! Totuudessa sinä sanoit, että hän on yksi, eikä hänen ulkopuolellaan ole toista.” Ja että ihminen rakastaisi häntä, kaikesta sydämestä ja kaikesta mielestä, ja kaikesta sielusta ja kaikesta voimasta, ja että rakastaa lähimmäistään kuin omaa sieluaan; se on enemmän kuin kaikki polttouhrit ja ruokauhrit. – Mark.12:32-33 aramea

Niin kirjanoppinut sanoi hänelle: "Oikein sanoit, opettaja, totuuden mukaan, että yksi hän on, ja ettei ketään muuta ole, paitsi hän. Ja rakastaa häntä kaikesta sydämestään ja kaikesta ymmärryksestään ja kaikesta voimastaan, ja rakastaa lähimmäistään niinkuin itseänsä, se on enemmän kuin kaikki polttouhrit ja muut uhrit." – Mark.12:32-33 KR38

 

Mutta Jeshua näki, että hän antoi viisaan vastauksen. Hän vastasi ja sanoi hänelle, ”sinä et ole ollut kaukana Jumalan kuningaskunnasta.” Eikä kukaan enää uskaltanut kysellä sitä häneltä. – Mark.12:34 aramea

Kun Jeesus näki, että hän vastasi ymmärtäväisesti, sanoi hän hänelle: "Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta." Eikä kukaan enää rohjennut häneltä kysyä. – Mark.12:34 KR38

 

Ja Jeshua vastasi, ja sanoi, opettaessaan temppelissä, ”kuinka kirjanoppineet sanovat, että Messias, hän on Davidin poika?” Sillä hän, David, sanoi pyhän hengen kautta, että ”Herra Jumala sanoi minun Herralleni; istu sinä minun oikealleni, kunnes minä annan sinun vastustajasi kenkätelineeksi sinun jalkojesi alle”. Sen tähden, hän, David, kutsuu häntä ”minun Herrani”, ja kuinka hän on hänen poikansa? – Ja kaikki kansa kuuli häntä mielellään. – Mark.12:35-37 aramea

Ja opettaessaan pyhäkössä Jeesus puhui edelleen ja sanoi: "Kuinka kirjanoppineet sanovat, että Kristus on Daavidin poika? Onhan Daavid itse sanonut Pyhässä Hengessä: 'Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle.' Daavid itse sanoo häntä Herraksi; kuinka hän sitten on hänen poikansa?" Ja suuri kansanjoukko kuunteli häntä mielellään. – Mark.12:25-37 KR38

 

Ja hän sanoi opetuksessaan heille, ”varokaa kirjanoppineita, jotka tahtovat kulkea viitoissa, ja rakastavat ’shalom!’ kaduilla”, Ja johtajien istuimia kokouspaikoissa, ja johtajien asemaa juhlilla. Nämä, jotka syövät leskien talot, uhrilahjojen kautta, jotka pitkittävät rukouksiaan; nämä tulevat saamaan enemmän tuomiota. – Mark.12:38-40 aramea

Ja opettaessaan hän sanoi: "Varokaa kirjanoppineita, jotka mielellään käyskelevät pitkissä vaipoissa ja haluavat tervehdyksiä toreilla ja etumaisia istuimia synagoogissa ja ensimmäisiä sijoja pidoissa, noita, jotka syövät leskien huoneet ja näön vuoksi pitävät pitkiä rukouksia; he saavat sitä kovemman tuomion." – Mark.12:38-40 KR38

 

Ja kun Jeshua istui vastapäätä rahavarastoa, hän oli katselemassa, kuinka kansa laittoi rahaa rahavarastoon, ja monet rikkaat laittoivat paljon. Ja tuli yksi köyhä leski, laittoi kaksi miinaa, jotka olivat pikkurahoja. – Mark.12:41-42 aramea

Ja hän istui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka kansa pani rahaa uhriarkkuun. Ja monet rikkaat panivat paljon. Niin tuli köyhä leski ja pani kaksi ropoa, yhteensä muutamia pennejä. – Mark.12:41-42 KR38

 

Ja Jeshua kutsui oppilaansa ja sanoi heille, ”amen, minä sanon teille, että tämä köyhä leski laittoi enemmän kuin ne kaikki muut, jotka laittoivat rahavarastoon.”  Sillä he kaikki laittoivat omasta rikkaudestaan, mutta tämä puutteestaan, kaiken, mitä hänellä oli, kaikesta siitä lesken vähästään. – Mark.12:43-44 aramea

Ja hän kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: tämä köyhä leski pani enemmän kuin kaikki muut, jotka panivat uhriarkkuun. Sillä he kaikki panivat liiastaan, mutta tämä pani puutteestaan kaiken, mitä hänellä oli, koko elämisensä." – Mark.12:43-44 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/