26. tammi, 2018

Markus luku 11

Uuden Testamentin käännösten vertailu Markus luku 11: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/markus.pdf

 

Ja kun hän lähestyi Jerusalemin vierelle, Beit’Fage’a ja Beit’Aniaa, Öljymäen luona, hän lähetti kaksi oppilaistaan, Ja hän sanoi heille, ”menkää siihen kylään, joka on vastapäätä, ja äkisti teidän sinne tullessanne, te löydätte aasin, joka on sidottu, jolla kukaan ihminen ei ole ratsastanut. Päästäkää se vapaaksi ja tuokaa se.” – Mark.11:1-2 aramea

Ja kun he lähestyivät Jerusalemia, tullen Beetfageen ja Betaniaan Öljymäelle, lähetti hän kaksi opetuslastaan ja sanoi heille: "Menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta, kun sinne tulette, löydätte sidottuna varsan, jonka selässä ei yksikään ihminen vielä ole istunut; päästäkää se ja tuokaa tänne.  – Mar.11:1-2 KR38

 

Ja jos joku sanoo teille, ”miksi te tämän teette?”, sanokaa hänelle, että ”se on pyydetty meidän Herrallemme”, ja lähettäkää se heti tänne. - Mark.11:3 aramea

Ja jos joku teille sanoo: 'Miksi te noin teette?', niin sanokaa: 'Herra tarvitsee sitä ja lähettää sen kohta tänne takaisin.'" – Mar.11:3 KR38

 

Ja he menivät, löysivät aasin, joka oli sidottu portin ulkopuolelle, kadulla, kun he vapauttivat sen, Osa niistä ihmisistä, jotka seisoivat, sanoivat heille, ”miksite teette näin, että päästätte sen aasin vapaaksi?” Mutta he sanoivat heille niin kuin Jeshua heitä käski, ja he jättivät heidät. - Mark.11:4-6 aramea

Niin he menivät ja löysivät oven eteen ulos kujalle sidotun varsan ja päästivät sen. Ja muutamat niistä, jotka siellä seisoivat, sanoivat heille: "Mitä te teette, kun päästätte varsan?" Niin he sanoivat heille, niinkuin Jeesus oli käskenyt; ja he antoivat heidän mennä. – Mar.11:4-6 KR38

 

Ja he toivat sen aasin Jeshuan luokse, ja heittivät vaatteitaan sen ylle, ja Jeshua ratsasti sen päällä. Mutta monet levittivät päällysvaatteitaan tielle, ja toiset leikkasivat puista oksia, ja levittivät niitä tielle. - Mark.11:7-8 aramea

Ja he toivat varsan Jeesuksen luo ja heittivät vaatteensa sen päälle, ja hän istui sen selkään. Ja monet levittivät vaatteensa tielle, ja toiset lehviä, joita katkoivat kedoilta. – Mar.11:7-8 KR38

 

Ja hänen edellään olevat, ja perässään olevat, riemuitsivat ja sanoivat, ”hoosianna, siunattu hän, joka tulee Herran nimessä!” Ja siunattu se meidän isämme David’n kuningaskunta, joka on tuleva; hoosianna korkeudessa! Ja Jeshua meni sisälle Jerusalemin temppeliin, ja näki kaiken, mutta kun oli illan aika,hän poistui Beit - Aniaan niiden kahdentoista kanssa. - Mark.11:9-11 aramea

Ja ne, jotka kulkivat edellä, ja jotka seurasivat, huusivat: "Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen! Siunattu olkoon isämme Daavidin valtakunta, joka tulee. Hoosianna korkeuksissa!" Ja hän kulki sisälle Jerusalemiin ja meni pyhäkköön; ja katseltuaan kaikkea hän lähti niiden kahdentoista kanssa Betaniaan, sillä aika oli jo myöhäinen. – Mar.11:9-11 KR38

 

Ja seuraavana päivänä, poistuessaan Beit - Aniasta, hän oli nälkäinen. Ja hän näki kaukaa yhden viikunapuun, jossa oli lehtiä, ja hän tuli sen luokse, että jos löytäisi siitä jotain, ja kun hän tuli, ei löytänyt siinä muuta kuin lehtiä, sillä viikunoiden aika ei ollut. Ja hän sanoi sille, ”tästä lähtien ja iankaikkisesti, ei kukaan syö sinusta hedelmää!” Ja hänen oppilaansa kuulivat, ja he tulivat Jerusalemiin. - Mark.11:12-14 aramea

Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, oli hänen nälkä. Ja kun hän kaukaa näki viikunapuun, jossa oli lehtiä, meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä; mutta tultuaan sen luo hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä. Sillä silloin ei ollut viikunain aika. Niin hän puhui ja sanoi sille: "Älköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö." Ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen. – Mar.11:2-14 KR38

 

Ja Jeshua meni sisään Jumalan temppeliin, ja alkoi ajamaan pois niitä, jotka ostivat ja myivät temppelissä, ja kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja niiden istuimet, jotka myivät kyyhkysiä. - Mark.11:15 aramea

Ja he tulivat Jerusalemiin. Ja hän meni pyhäkköön ja rupesi ajamaan ulos niitä, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet, – Mar.11:15 KR38

 

Eikä hän sallinut kenenkään tehdä kauppaa temppelin sisällä. Ja hän opetti ja sanoi heille, ”eikö ole kirjoitettu, että ’minun huoneeni on on kutsuttava rukoushuoneeksi kaikille kansakunnille’, mutta te olette tehneet siitä varkaiden luolan!” - Mark.11:6-17 aramea

eikä sallinut kenenkään kantaa mitään astiaa pyhäkön kautta. Ja hän opetti ja sanoi heille: "Eikö ole kirjoitettu: 'Minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi'? Mutta te olette tehneet siitä ryövärien luolan." – Mar.11:16-17 KR38

 

Ja papiston johtajat ja kirjanoppineet kuulivat, ja etsivät, että kuinka saisivat hänet tuhotuksi, sillä he pelkäsivät häntä sen tähden, että kaikki kansa oli hämmästynyt hänen opetuksensa kautta. - Mark.11:18 aramea

Ja ylipapit ja kirjanoppineet kuulivat sen ja miettivät, kuinka saisivat hänet surmatuksi; sillä he pelkäsivät häntä, koska kaikki kansa oli hämmästyksissään hänen opetuksestansa. – Mar.11:18 KR38

 

Ja kun oli ilta, he laskeutuivat ulos kaupungista. Ja aamulla, ohi kulkiessaan he näkivät sen viikunapuun kuivettuneen juuristaan. Ja Shimeon muisti ja sanoi hänelle, ”rabbi, katso, se viikunapuu, jonka sinä kirosit, kuivettui.” - Mark.11:19-21 aramea

Illan tultua he menivät kaupungin ulkopuolelle. Ja kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuria myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle: "Rabbi, katso, viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut." – Mar.11:19-21 KR38

 

Ja Jeshua vastasi ja sanoi heille, ”olkoon teissä Jumalan uskollisuus.” Sillä amen, minä sanon teille, että joka sanoo tälle vuorelle, että kohoa ja putoa mereen, eikä ole jakaantuneella sydämellä, vaan uskoo, että niin tapahtuu kuin sanoo, hänelle tapahtuu se, mitä sanoo. Tämän tähden minä sanon teille, että kaikki, mitä te rukoilette ja kysytte, uskokaa saavanne, ja niin on teille tapahtuva. - Mark.11:22-24 aramea

Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Pitäkää usko Jumalaan.Totisesti minä sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: 'Kohoa ja heittäydy mereen', eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sentähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. – Mar.11:22-24 KR38

 

Ja kun te nousette rukoilemaan, vapauttakaa, mitä teillä on ihmisiä vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, vapauttaisi teille teidän rikkomuksenne. Mutta jos te että päästä vapaaksi, ei myös teidän isänne, joka on taivaissa, vapauta teille teidän rikkomuksianne. - Mark.11:25-26 aramea

Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne." Mutta jos te ette anna anteeksi, niin ei Isännekään, joka on taivaissa, anna anteeksi teidän rikkomuksianne. – Mar.11:25-26 KR38

 

Ja he tulivat taas Jerusalemiin, ja kun hän oli kulkemassa temppelissä, tulivat hänen luokseen papiston johtajat, ja kirjanoppineet ja vanhimmat. Ja he sanoivat hänelle, ”minkä käskyvallan kautta sinä nämä teet, ja mistä sinulle on annettu tämä käskyvalta, että näitä tekisit?” - Mark.11:27-28 aramea

Ja he tulivat taas Jerusalemiin. Ja kun hän käveli pyhäkössä, tulivat ylipapit ja kirjanoppineet ja vanhimmat hänen luoksensa ja sanoivat hänelle: "Millä vallalla sinä näitä teet? Tahi kuka sinulle on antanut vallan näitä tehdä?" – Mar.11:27-28 KR38

 

Mutta hän, Jeshua, sanoi heille, ”minä myös kysyn teiltä yhden sanan, jonka kerrotte minulle, ja minä sanon teille, minkä käskyvallan kautta minä nämä teen.” Mistä Johannan’n kaste oli? Oliko se taivaista vai ihmislapsista? Kertokaa minulle. - Mark.11:30-31 aramea

Mutta Jeesus vastasi heille: "Minä myös teen teille yhden kysymyksen; vastatkaa te minulle, niin minä sanon teille, millä vallalla minä näitä teen. Oliko Johanneksen kaste taivaasta vai ihmisistä? Vastatkaa minulle." – Mar.11:30-31 KR38

 

Ja he suunnittelivat sieluissaan, ja sanoivat, että ”jos sanoisimme hänelle, että ’taivaista’, hän sanoo meille, ’ja miksi te ette uskoneet häntä?’. Ja sanoessamme, ”ihmislapsista”, saamme pelätä kansaa; Sillä he kaikki pitävät häntä, Johannan’ia, että hän todellakin oli profeetta. - Mark.11:31-32 aramea

Niin he neuvottelivat keskenään sanoen: "Jos sanomme: 'Taivaasta', niin hän sanoo: 'Miksi ette siis uskoneet häntä?' Vai sanommeko: 'Ihmisistä'?" - sitä he kansan tähden pelkäsivät sanoa, sillä kaikkien mielestä Johannes totisesti oli profeetta. – Mar.11:31-32 KR38

 

Ja he vastasivat ja sanoivat hänelle, Jeshualle, ”me emme tiedä.” Hän sanoi heille, ”en minäkään sano teille, minkä käskyvallan kautta minä nämä teen.” - Mark.11:33 aramea

Ja he vastasivat ja sanoivat Jeesukselle: "Emme tiedä." Silloin Jeesus sanoi heille: "Niinpä en minäkään sano teille, millä vallalla minä näitä teen." – Mar.11:33 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/