24. tammi, 2018

Markus luku 10

Uuden Testamentin käännösten vertailu Markus luku 10: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/markus.pdf

 

Ja hän nousi sieltä, ja tuli Jehud’n rannikolle, Jordanan’n toiselle puolelle, ja sinne meni, hänen luokseen, paljon kansaa, ja hän opetti heitä taas, niin kuin hänellä oli tapana. Ja fariseukset lähestyivät, häntä kiusaten, ja kysyivät, että onko miehen luvallista jättää vaimonsa. – Mark.10:1-2 aramea

Ja hän nousi sieltä ja tuli Juudean alueelle, kulkien Jordanin toista puolta. Ja taas kokoontui paljon kansaa hänen luoksensa, ja tapansa mukaan hän taas opetti heitä. Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa, ja kiusaten häntä he kysyivät häneltä, oliko miehen lupa hyljätä vaimonsa. – Mark.10:1-2 KR38

 

Hän sanoi heille, ”mistä Moshe teille käski?” Mutta he sanoivat, ”Moshe salli meille, että kirjoittaisimme eroamisen kirjoituksen, ja salli eroamisen.” – Mark.10:3-4 aramea

Hän vastasi ja sanoi heille: "Mitä Mooses on teille säätänyt?" He sanoivat: "Mooses salli kirjoittaa erokirjan ja hyljätä vaimon." – Mark.10:3-4 KR38

 

Jeshua vastasi ja sanoi heille, ”päinvastoin, teidän sydämienne kovuus kirjoitutti teille tämän säädöksen.” Mutta alusta, että ”mieheksi ja naiseksi Jumala teki heidät”. Tämän tähden mies jättäköön isänsä ja äitinsä, ja liittyköön vaimoonsa. Ja he kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Siten ei enää ole kaksi, vaan yksi liha. Sen tähden, minkä Jumala yhdistää, sitä älköön mies erottako. – Mark.10:5-9 aramea

Niin Jeesus sanoi heille: "Teidän sydämenne kovuuden tähden hän kirjoitti teille tämän säädöksen. Mutta luomakunnan alusta Jumala 'on luonut heidät mieheksi ja naiseksi. Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa. Ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.' Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako." – Mark.10:5-9 KR38

 

Ja taas hänen oppilaansa kysyivät tästä, talossa. Ja hän sanoi heille, ”jokainen, joka eroaa vaimostaan ja ottaa toisen, tekee aviorikoksen.” Ja jos vaimo eroaa aviomiehestään, ja on oleva toiselle, tekee aviorikoksen. – Mark.10:10-12 aramea

Ja heidän mentyään huoneeseen opetuslapset taas kysyivät häneltä tätä asiaa. Ja hän sanoi heille: "Joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, se tekee huorin häntä vastaan. Ja jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, niin hän tekee huorin." – Mark.10:10-12 KR38

 

Ja hänen lähelleen tuotiin poikalapsia, että hän koskettaisi heitä, mutta hänen oppilaansa nuhtelivat niitä, jotka toivat heitä lähelle. Mutta Jeshua näki, ja se oli pahaa hänelle, ja hän sanoi heille, ”antakaa lasten tulla minun luokseni, älkääkä kieltäkö näitä, sillä niin kuin nämä ovat, on Jumalan kuningaskunta”. – Mark.10:13-14 aramea

Ja he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän koskisi heihin; mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia. Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille: "Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta. – Mark.10:13-14 KR38

 

Amen, minä sanon teille, että jokainen, joka ei ota vastaan Jumalan kuningaskuntaa niin kuin lapsi, ei ole pääsevä sinne sisälle. Ja hän otti heitä käsivarsilleen, ja asetti kätensä heidän päälleen, ja siunasi heitä. – Mark.10:15-16 aramea

Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle." Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä. – Mark.10:15-16 KR38

 

Ja kun hän matkusti tiellä, yksi mies juoksi, lankesi polvilleen, ja hän kysyi häneltä ja sanoi, ”hyvä opettaja, mitä teen, että perin iankaikkisen elämän?” Jeshuasanoi hänelle, ”miksi kutsuit minua hyväksi? Ei ole hyvää, paitsi yksi; Jumala.” – Mark.10:17-18 aramea

Ja hänen sieltä tielle mennessään juoksi muuan hänen luoksensa, polvistui hänen eteensä ja kysyi häneltä: "Hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin?" Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin. – Mark.10:17-18 KR38

 

Käskyt sinä tunnet. Älä tee aviorikosta, älä varasta, älä tapa, äläkä todista valheen todistusta. Älä sorra. Kunnioita isääsi ja äitiäsi. Mutta hän vastasi ja sanoi hänelle, ”opettaja, nämä kaikki minä olen pitänyt lapsuudestani saakka.” – Mark.10:19-20 aramea

Käskyt sinä tiedät: 'Älä tapa', 'Älä tee huorin', 'Älä varasta', 'Älä sano väärää todistusta', 'Älä toiselta anasta', 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi.'" Mutta hän sanoi hänelle: "Opettaja, niitä kaikkia minä olen noudattanut nuoruudestani asti." – Mark.10:19-20 KR38

 

Mutta Jeshua katsoi häneen, ja rakasti häntä ja sanoi hänelle, ”yksi sinulta puuttuu. Mene, myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna köyhille, sinulle on oleva aarre taivaissa, ja ota risti ja tule minun perässäni.” Mutta hän masentui tämän sanan kautta, ja meni murehtien pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. – Mark.10:21-22 aramea

Niin Jeesus katsoi häneen ja rakasti häntä ja sanoi hänelle: "Yksi sinulta puuttuu: mene, myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaassa; ja tule ja seuraa minua." Mutta hän synkistyi siitä puheesta ja meni pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. – Mark.10:21-22 KR38

 

Mutta Jeshua katsoi oppilaisiinsa, ja sanoi heille, ”kuinka vaikeaa onkaan niille, joilla on hyvinvointia, astua sisään Jumalan kuningaskuntaan!” Mutta oppilaat olivat hämmästyksissään hänen sanoistaan. Ja Jeshua vastasi taas ja sanoi heille, ”minun lapseni! Kuinka vaikeaa on niille, jotka luottavat heidän hyvinvointiinsa, tulla sisälle Jumalan kuningaskuntaan!” – Mark.10:23-24 aramea

Silloin Jeesus katsoi ympärilleen ja sanoi opetuslapsillensa: "Kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on tavaraa, päästä Jumalan valtakuntaan!" Niin opetuslapset hämmästyivät hänen sanoistaan. Mutta Jeesus rupesi taas puhumaan ja sanoi heille: "Lapset, kuinka vaikea onkaan niiden, jotka luottavat tavaraansa, päästä Jumalan valtakuntaan! – Mark.10:23-24 KR38

 

Helpompi sen, köyden, mennä sisään neulan silmästä, kuin rikkaiden sisälle Jumalan kuningaskuntaan. Mutta he olivat enemmän hämmästyneitä, ja sanoivat keskenään, ”kuka on mahdollinen siihen elämään?” – Mark.10:25-26 aramea

Helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan." Niin he hämmästyivät yhä enemmän ja sanoivat toisillensa: "Kuka sitten voi pelastua?" – Mark.10:25-26 KR38

 

Mutta Jeshua katsoi heihin ja sanoi heille, ”ihmislasten kanssa tämä ei ole mahdollista, vaan Jumalan kanssa, sillä kaikki on mahdollista Jumalan kanssa.” – Mark.10:27 aramea

Jeesus katsoi heihin ja sanoi: "Ihmisille se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle; sillä Jumalalle on kaikki mahdollista." – Mark.10:27 KR38

 

Ja Keefa alkoi puhumaan, ”katso, me olemme jättäneet kaiken, ja liittyneet sinuun...” Jeshua vastasi ja sanoi, ”amen, minä sanon teille, ettei ole ketään, joka on jättänyt taakseen kodin tai veljet tai sisaret, tai isän tai äidin, tai vaimon tai lapset, tai kylän, minun tähteni, ja minun evankeliumini tähden,” Eikä saisi satakertaisesti nyt tässä ajassa taloja ja isiä, ja sisaria ja äitejä, ja lapsia ja kyliä – vainojen kanssa, ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää. Mutta monet ensimmäiset ovat oleva viimeisiä, ja viimeiset ensimmäisiä. – Mark.10:28-31 aramea

Niin Pietari rupesi puhumaan sanoen hänelle: "Katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua." Jeesus sanoi: "Totisesti minä sanon teille: ei ole ketään, joka minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talosta tai veljistä tai sisarista tai äidistä tai isästä tai lapsista tai pelloista, ja joka ei saisi satakertaisesti: nyt tässä ajassa taloja ja veljiä ja sisaria ja äitejä ja lapsia ja peltoja, vainojen keskellä, ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää. Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi." – Mark.10:28-31 KR38

 

Mutta kun hän oli menossa tietä pitkin ylös Jerusalemiin, hän, Jeshua, oli heidän edellään, ja he olivat hämmästyneinä, ja menivät hänen perässään, peloissaan. Ja hän otti ne kaksitoista ja alkoi puhumaan heille siitä, mitä hänelle oli tuleva tapahtumaan. – Mark.10:32 aramea

Ja he olivat matkalla, menossa ylös Jerusalemiin, ja Jeesus kulki heidän edellään; ja heidät valtasi hämmästys, ja ne, jotka seurasivat, olivat peloissaan. Ja hän otti taas tykönsä ne kaksitoista ja rupesi heille puhumaan, mitä hänelle oli tapahtuva: – Mark.10:32 KR38

 

Että ”katso, me nousemme ylös Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika annetaan papiston johtajille ja kirjanoppineille, ja he tuomitsevat hänet kuolemaan, ja luovuttavat hänet kansakunnille.” Ja he pilkkaavat häntä ja ruoskivat hänet, ja sylkevät hänen kasvoihinsa, ja tappavat hänet, ja kolmantena päivänä hän on nouseva. – Mark.10:33-34 aramea

"Katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika annetaan ylipappien ja kirjanoppineitten käsiin, ja he tuomitsevat hänet kuolemaan ja antavat hänet pakanain käsiin; ja ne pilkkaavat häntä ja sylkevät häntä ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet; ja kolmen päivän perästä hän on nouseva ylös." – Mark.10:33-34 KR38

 

Ja hänen luokseen lähestyivät Jakob ja Johannan, Zebadiin pojat, ja sanoivat hänelle, ”opettaja, me tahdomme, että tekisit meille kaiken, mitä kysymme.” Hän sanoi heille, ”mitä te tahdotte teille tehtävän?” He sanoivat hänelle, ”anna meille, että toinen istuu oikeallasi ja toinen vasemmallasi, sinun kirkkaudessasi.” – Mark.10:35-37 aramea

Ja Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, menivät hänen luoksensa ja sanoivat hänelle: "Opettaja, me tahtoisimme, että tekisit meille, mitä sinulta anomme." Hän sanoi heille: "Mitä tahdotte, että minä teille tekisin?" Niin he sanoivat hänelle: "Anna meidän istua, toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolellasi, sinun kirkkaudessasi." – Mark.10:35-37 KR38

 

Mutta hän sanoi heille, ”te ette tiedä, mitä te kysytte. Pystyttekö te juomaan sen maljan, jonka minä juon, ja tulemaan kastetuksi sillä kasteella, jolla minut kastetaan?” He sanoivat hänelle, ”pystymme.” Jeshuasanoi heille, ”sen maljan, jonka minä juon, te tulette juomaan, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, tullaan teidät kastamaan.” Mutta että istuisitte oikealla ja vasemmalla, ei ollut minun annettavanani, vaan se on niille, jotka on siihen valmistettu. – Mark.10:38-40 aramea

Mutta Jeesus sanoi heille: "Te ette tiedä, mitä anotte. Voitteko juoda sen maljan, jonka minä juon, tahi tulla kastetuiksi sillä kasteella, jolla minut kastetaan?" He sanoivat hänelle: "Voimme." Niin Jeesus sanoi heille: "Sen maljan, jonka minä juon, te tosin juotte, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan teidätkin; mutta minun oikealla tai vasemmalla puolellani istuminen ei ole minun annettavissani, vaan se annetaan niille, joille se on valmistettu." – Mark.10:38-40 KR38

 

Ja kun ne kymmenen kuulivat, he alkoivat riidellä Jakobia jaJohannan’ia vastaan. – Mark.10:41 aramea

Kun ne kymmenen sen kuulivat, alkoivat he närkästyä Jaakobiin ja Johannekseen. – Mark.10:41 KR38

 

Ja Jeshua kutsui heidät ja sanoi heille, ”te tiedätte, että ne, joita pidetään kansojen johtajina, ovat heidän herrojaan, ja valtiaita,halliten heitä” Mutta siten älköön olko teidän keskuudessanne, vaan joka teissä tahtoo olla suuri, olkoon teille palvelija. – Mark.10:42-43 aramea

Mutta Jeesus kutsui heidät tykönsä ja sanoi heille: "Te tiedätte, että ne, joita kansojen ruhtinaiksi katsotaan, herroina niitä hallitsevat, ja että kansojen mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan. Mutta näin ei ole teidän kesken, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne; – Mark.10:42-43 KR38

 

Ja sellainen teistä, joka tahtoo olla ensimmäinen, olkoon kaikkien työntekijä. Sillä ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan, ja että antaisi oman sielunsa lunastukseksi monien puolesta. – Mark.10:44-45 aramea

ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja. Sillä ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä." – Mark.10:44-45 KR38

 

Ja he tulivat Jerikoon. Ja kun Jeshua lähti Jerikosta, hän, ja hänen oppilaansa, ja paljon kansaa, Timai, Timain poika, sokea, istui tien vieressä ja kerjäsi. Ja hän kuuli, että hän on Jeshua, Natsar’lainen, ja alkoi huutamaan ja sanomaan, ”Davidin poika, armahda minua!” Ja monet nuhtelivat häntä, että hiljenisi, mutta hän huusi enemmän, ja sanoi, ”David’n poika, armahda minua!” – Mark.10:46-48 aramea

Ja he tulivat Jerikoon. Ja kun hän vaelsi Jerikosta opetuslastensa ja suuren väkijoukon seuraamana, istui sokea kerjäläinen, Bartimeus, Timeuksen poika, tien vieressä. Ja kun hän kuuli, että se oli Jeesus Nasaretilainen, rupesi hän huutamaan ja sanomaan: "Jeesus, Daavidin poika, armahda minua." Ja monet nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan. Mutta hän huusi vielä enemmän: "Daavidin poika, armahda minua." – Mark.10:46-48 KR38

 

Ja Jeshua seisoi ja käski, että kutsuisivat hänet, ja sokea kutsuttiin, ja hänelle sanottiin, ”vahvista sydämesi, nouse, hän kutsuu sinua.” Mutta hän, sokea, heitti vaatteensa ja nousi ja tuli Jeshuan luokse. – Mark.10:49-50 aramea

Silloin Jeesus seisahtui ja sanoi: "Kutsukaa hänet tänne." Ja he kutsuivat sokean, sanoen hänelle: "Ole turvallisella mielellä, nouse; hän kutsuu sinua." Niin hän heitti vaippansa päältään, kavahti seisomaan ja tuli Jeesuksen tykö. – Mark.10:49-50 KR38

 

Jeshua sanoi hänelle, ”mitä sinä tahdot sinulle tehtävän?” Mutta hän, sokea, sanoi hänelle, ”rabbi, että minä näkisin.” Ja Jeshua sanoi hänelle, ”näe! Sinun uskollisuutesi on tehnyt sinut eläväksi.” Ja heti hän näki, ja oli menossa tiellä. – Mark.10:51-52 aramea

*  Ja Jeesus puhutteli häntä sanoen: "Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin?" Niin sokea sanoi hänelle: "Rabbuuni, että saisin näköni jälleen." Niin Jeesus sanoi hänelle: "Mene, sinun uskosi on sinut pelastanut." Ja kohta hän sai näkönsä ja seurasi häntä tiellä. – Mark.10:51-52 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/