11. tammi, 2018

Apostolien teot luku 13

Uuden Testamentin käännösten vertailu Apostolien teot luku 13: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/apt.pdf

 

Mutta Antiokian seurakunnassa oli profeetat ja opettajat; Bar-Naba ja Shimeon, jota kutsuttiin ”Nigger”, jaLukas, joka on Kyrenian kaupungista, ja Manael, tetrarkka Herodeksen ylimyksen poika, ja Shaul. Ja kun nämä olivat paastossa, ja rukoilivat henkivaltoja sitoen, pyhyyden henki sanoi heille, ”erottakaa minulleShaul ja Bar-Naba sellaiseen työhön, johon minä olen heidät kutsunut”. Ja sen jälkeen, kun he olivat paastonneet ja rukoilleet, he laittoivat kädet heidän päälleen ja lähettivät heidät. - Apt.13:1-3 aramea

Ja Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia: Barnabas ja Simeon, jota kutsuttiin Nigeriksi, ja Lukius, kyreneläinen, ja Manaen, neljännysruhtinas Herodeksen kasvinkumppani, ja Saulus. Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi: "Erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut." Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. - Apt.13:1-3 KR38

 

Ja kun pyhyyden henki lähetti nämä, he menivät alas Seleukiaaan, ja sieltä he matkustivat meren kautta Kyprokselle saakka. Ja kun he menivät sisään Salaminian kaupunkiin, he olivat evankelioimassa meidän Herramme sanaa siinä juutalaisten kokouspaikassa, ja Johannan oli palvelemassa heitä. - Apt.13:4-5 aramea

Niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyproon. Ja tultuaan Salamiiseen he julistivat Jumalan sanaa juutalaisten synagoogissa, ja heillä oli mukanaan myös Johannes, palvelijana. - Apt.13:4-5 KR38

 

Ja kun he kiersivät koko sen saaren, Pafos’n kaupunkiin saakka, he löysivät yhden miehen, juutalaisen velhon, joka oli siellä valheen profeetta; jonka nimi oli Bar-Shuma. Tämä oli sen viisaan miehen seurassa, sen, joka oli konsuli, ja jota kutsuttiin Sergius Paulos, ja se konsuli kutsui Shaul’n ja Bar-Naba’n, ja pyysi, että kuulisi heiltä sitä Jumalan sanaa. - Apt.13:6-7 aramea

Ja kun he olivat vaeltaneet kautta koko saaren Pafoon asti, tapasivat he erään juutalaisen miehen, noidan ja väärän profeetan, jonka nimi oli Barjeesus. Hän oleskeli käskynhaltijan, Sergius Pauluksen, luona, joka oli ymmärtäväinen mies. Tämä kutsui luoksensa Barnabaan ja Sauluksen ja halusi kuulla Jumalan sanaa. - Apt.13:6-7 KR38

 

Mutta tämä velho, Bar-Shuma, jonka nimi on käännettynä Alomas, oli noussut heitä vastaan, koska hän tahtoi kääntää sen konsulin pois siitä uskosta. Mutta Shaul, hän, joka oli kutsuttu ”Paulos”, täyttyi pyhyyden hengellä ja katsoi häneen, - Apt.13:8-9 aramea

Mutta Elymas, noita - sillä niin tulkitaan hänen nimensä - vastusti heitä, koettaen kääntää käskynhaltijaa pois uskosta. NiinSaulus, myös Paavaliksi kutsuttu, täynnä Pyhää Henkeä loi katseensa häneen- Apt.13:8-9 KR38

 

Ja sanoi, ”voi sinua, joka olet täynnä kaikkea valhetta, ja kokonaan paha, paholaisen poika, ja kaiken puhtaan vastustaja, etkö sinä lakkaa vääristämästä Herran suoraa tietä?” ”Ja nyt, Herran käsi on sinun päälläsi ja sinä olet oleva sokea, etkä näkevä aurinkoa siihen määräaikaan saakka”. Ja siinä hetkessä hänen päälleen putosi synkkyys ja pimeys, ja hän kierteli ja etsi, että kuka ottaisi kiinni hänen kädestään. Ja kun konsuli näki, mitä tapahtui, hän hämmästyi ja uskoi Herran opetusta. - Apt.13:10-12 aramea

ja sanoi: "Voi sinua, joka olet kaikkea vilppiä ja kavaluutta täynnä, sinä perkeleen sikiö, kaiken vanhurskauden vihollinen, etkö lakkaa vääristelemästä Herran suoria teitä? Ja nyt, katso, Herran käsi on sinun päälläsi, ja sinä tulet sokeaksi etkä aurinkoa näe säädettyyn aikaan asti." Ja heti lankesi hänen päällensä synkeys ja pimeys, ja hän kävi ympäri ja etsi taluttajaa. Kun nyt käskynhaltija näki, mitä oli tapahtunut, niin hän uskoi, ihmetellen Herran oppia. - Apt.13:10-12 KR38

 

Mutta Paulos ja Bar-Naba matkustivat meren kautta Pafos’n kaupungista, ja he tulivat Pamfylian Pergan kaupunkiin, ja Johannan erosi heistä ja hän meni Jerusalemiin. Mutta nämä menivät pois Pergestä ja tulivat Antiokiaan, Pisidian kaupunkiin, ja menivät sisään sinne kokouspaikalle, ja he menivät istumaan, ja se päivä oli sapatti. Ja sen jälkeen, kun tooraa ja profeettoja oli luettu, lähettivät sen kokouspaikan vanhimmat heille ja sanoivat, ”miehet, veljet, jos teillä on lohdutuksen sana, puhukaa se kansan kanssa”. - Apt.13:13-15 aramea

Ja kun Paavali seuralaisineen oli purjehtinut Pafosta, tulivat he Pamfylian Pergeen; siellä Johannes erosi heistä ja palasi Jerusalemiin. Mutta he vaelsivat Pergestä eteenpäin ja saapuivat Pisidian Antiokiaan; ja he menivät synagoogaan sapatinpäivänä ja istuutuivat. Ja sittenkuin lakia ja profeettoja oli luettu, lähettivät synagoogan esimiehet sanomaan heille: "Miehet, veljet, jos teillä on jokin kehoituksen sana kansalle, niin puhukaa." - Apt.13:13-15 KR38

 

Ja Paulos nousi ja kohotti kätensä, ja sanoi, ”miehet, israelilaiset, ja ne, jotka pelkäävät Jumalaa, kuulkaa!” Tämän kansan Jumala valitsi meidän isämme, ja lisäsi heidät, heidän ollessaan muukalaiset Egyptin maassa, ja korkealla käsivarrella hän vei heidät siitä ulos. - Apt.13:16-17 aramea

Niin Paavali nousi ja viittasi kädellään ja sanoi: "Te Israelin miehet ja te, jotka Jumalaa pelkäätte, kuulkaa! Tämän Israelin kansan Jumala valitsi meidän isämme ja korotti tämän kansan, heidän muukalaisina ollessaan Egyptin maassa, ja vei heidät sieltä ulos kohotetulla käsivarrella, - Apt.13:16-17 KR38

 

Ja hän tuki heitä siellä erämaassa neljäkymmentä vuotta. Ja hän tuhosi ne seitsemän kansaa Kanaan’n maassa, ja antoi heille sen heidän maansa, perintöosaksi. - Apt.13:18-19 aramea

ja hän kärsi heidän tapojansa noin neljäkymmentä vuotta erämaassa ja hävitti seitsemän kansaa Kanaanin maasta ja jakoi niiden maan heille perinnöksi. - Apt.13:18-19 KR38

 

Ja neljäsataaviisikymmentä vuotta hän antoi heille tuomareita, profeetta Shamuel’iin saakka. - Apt.13:20 aramea

Näin kului noin neljäsataa viisikymmentä vuotta. Sen jälkeen hän antoi heille tuomareita profeetta Samueliin saakka. - Apt.13:20 KR38

 

Ja sitten he pyysivät kuningasta, ja Jumala antoi heille Shaul’n, Kiis’n pojan, Benjaminin sukukunnasta, neljäksikymmeneksi vuodeksi. Ja hän otti hänet, ja nosti heille sen kuningas David’n, ja todisti hänestä ja sanoi, että ”minä olen löytänyt David’n, Iisain pojan, mies niin kuin minun sydämeni, hän on tekevän kaiken minun tahtoni”. Tämän siemenestä Jumala nosti Israelille, mitä luvattu oli; Jeshuan, sen lunastajan. - Apt.13:21-23 aramea

Ja sitten he anoivat kuningasta, ja Jumala antoi heille Saulin, Kiisin pojan, miehen Benjaminin sukukunnasta, neljäksikymmeneksi vuodeksi. Mutta hän pani hänet viralta ja herätti heille kuninkaaksi Daavidin, josta hän myös todisti ja sanoi: 'Minä olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä kaikessa minun tahtoni.' Tämän jälkeläisistä on Jumala lupauksensa mukaan antanut tulla Jeesuksen Israelille Vapahtajaksi, - Apt.13:21-23 KR38

 

Ja hän lähetti Johannan’n, joka julisti hänen tulemuksensa edellä sitä kääntymyksen kastetta koko Israelin kansalle. Ja kun Johannan oli saattanut loppuun sen hänen palvelutyönsä, hän sanoi, ”kenen te toivotte minun olevan? Minä en ole se, vaan katso, minun perässäni tulee hän, jonka sandaalien sidettä minä en ole arvollinen vapauttamaan”. - Apt.13:24-25 aramea

sittenkuin Johannes ennen hänen tuloansa oli saarnannut parannuksen kastetta kaikelle Israelin kansalle. Mutta kun Johannes oli juoksunsa päättävä, sanoi hän: 'En minä ole se, joksi minua luulette; mutta katso, minun jälkeeni tulee se, jonka kenkiä minä en ole arvollinen jaloista riisumaan.' - Apt.13:24-25 KR38

 

Miehet, veljet, Abrahamin sukukuntalaiset, ja ne, jotka pelkäävät teidän kanssanne Jumalaa, teille on lähetetty se elämän sana. Sillä nämä Jerusalemin asukkaat ja heidän johtajansa eivät häntä tunnistaneet, ei edes niiden profeettojen kirjoitusten kautta, joita luetaan jokaisena sapattina, vaan he tuomitsivat hänet, ja nämä täyttyivät, jotka olivat meille kirjoitetut. - Apt.13:26-27 aramea

Miehet, veljet, te Aabrahamin suvun lapset, ja te, jotka Jumalaa pelkäätte, meille on tämän pelastuksen sana lähetetty. Sillä koska Jerusalemin asukkaat ja heidän hallitusmiehensä eivät Jeesusta tunteneet, niin he tuomitessaan hänet myös toteuttivat profeettain sanat, joita kunakin sapattina luetaan; - Apt.13:1 KR38

 

Ja kun he eivät löytäneet mitään kuoleman aihetta, he pyysivät Pilatusta tappamaan hänet. Ja kun he täyttivät kaikki, mitä oli kirjoitettu hänestä, he ottivat hänet alas ristiltä ja laittoivat hänet hautaan. 30 Mutta Jumala nosti hänet kuolleiden huoneesta. - Apt.13:28-30 aramea

ja vaikka he eivät löytäneet mitään, mistä hän olisi kuoleman ansainnut, anoivat he Pilatukselta, että hänet surmattaisiin. Ja kun he olivat täyttäneet kaiken, mikä hänestä on kirjoitettu, ottivat he hänet alas puusta ja panivat hautaan. Mutta Jumala herätti hänet kuolleista. - Apt.13:28-30 KR38

 

Ja hän näyttäytyi monta päivää niille, jotka nousivat hänen kanssaan Galileasta Jerusalemiin, nämä, heidät hän laittoi hänen todistajikseen sen kansan luokse. Ja mekin, katso evankelioimme teille sitä lupausta, joka oli meidän isiämme kohtaan. Katso, Jumala täytti sen meille, heidän lapsilleen, nostaessaan Jeshuan niin kuin kirjoitettu on siinä psalmissa, joka on toinen, että ”sinä olet minun poikani, tänään minä sinut synnytin”. - Apt.13:31-33 aramea

Ja hän ilmestyi useina päivinä niille, jotka olivat tulleet hänen kanssansa Galileasta Jerusalemiin ja jotka nyt ovat hänen todistajansa kansan edessä. Ja me julistamme teille sen hyvän sanoman, että Jumala on isille annetun lupauksen täyttänyt meidän lapsillemme, herättäen Jeesuksen, niinkuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu: 'Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt.' - Apt.13:31-33 KR38

 

Ja siten, Jumala nosti hänet kuolleista, ettei hän enää palaisi näkemään sitä turhuutta, niin kuin sanotaan, että ”minä annan teille ne uskolliset David’n siunaukset”. Ja taas sanoo toisessa paikassa, että ”sinä et ole antanut sinun puhtaallesi, että hän näkisi sen turhuuden”. - Apt.13:34-35 aramea

Ja että hän herätti hänet kuolleista, niin ettei hän enää palaja katoavaisuuteen, siitä hän on sanonut näin: 'Minä annan teille pyhät ja lujat Daavidin armot.' Sentähden hän myös toisessa paikassa sanoo: 'Sinä et salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta.' - Apt.13:34-35 KR38

 

Sillä David palveli Jumalan tahtoa hänen sukupolvessaan, ja nukkui, ja hänet koottiin isiensä luokse, ja hän näki sen turhuuden. Mutta tämä, jonka Jumala nosti, ei nähnyt sitä turhuutta. - Apt.13:36-37 aramea

Sillä kun Daavid oli aikanansa Jumalan tahtoa palvellut, nukkui hän ja tuli otetuksi isiensä tykö ja näki katoavaisuuden. Mutta hän, jonka Jumala herätti, ei nähnyt katoavaisuutta. - Apt.13:36-37 KR38

 

Sen tähden, tietäkää, minun veljeni, että tässä, hänen kauttaan teille julistetaan syntien vapauttaminen. Ja kaikesta, josta ei ollut mahdollista Moshe’n sanassa puhdistua, tässä kaikki, jotka uskovat, puhdistuvat. - Apt.13:38-39 aramea

Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla. - Apt.13:1 KR38

 

Sen tähden, varokaa, ettei teidän päällenne tule mitään siitä, mitä on profeetoissa kirjoitettu. Että ”nähkää, turmelijat, ja ihmetelkää, ja tulkaa hyödyttömiksi, sillä minä teen teidän päivinänne sellaisen teon, ettette usko, jos joku sen teille selittää”. - Apt.13:40-41 aramea

Kavahtakaa siis, ettei teitä kohtaa se, mikä on puhuttu profeetoissa: 'Katsokaa, te halveksijat, ja ihmetelkää ja hukkukaa; sillä minä teen teidän päivinänne teon, teon, jota ette uskoisi, jos joku sen kertoisi teille.'" - Apt.13:40-41 KR38

 

Ja kun he menivät pois heidän läsnäolostaan, he pyysivät heitä seuraavana sapattina puhumaan näitä sanoja heidän kanssaan. Ja sen kokouspaikan hajaannuttua menivät monet juutalaiset heidän perässään, ja myös ne vieraat, jotka pelkäsivät Jumalaa, ja nämä olivat puhumassa ja vakuuttamassa heille, että tulisivat liitetyiksi niihin Jumalan siunauksiin. - Apt.13:42-43 aramea

Kun he lähtivät ulos, pyydettiin heitä puhumaan näitä asioita tulevanakin sapattina. Kun synagoogasta hajaannuttiin, seurasivat monet juutalaiset ja jumalaapelkääväiset käännynnäiset Paavalia ja Barnabasta, jotka puhuivat heille ja kehoittivat heitä pysymään Jumalan armossa. - Apt.13:42-43 KR38

 

Ja seuraavana sapattina kokoontui koko se kaupunki kuulemaan Jumalan sanaa. Ja kun ne juutalaiset näkivät sen suuren kokouksen, he täyttyivät kateudella ja nousivat sitä vastaan, mitä Paulos puhui, ja olivat pilkkaamassa. - Apt.13:44-45 aramea

Seuraavana sapattina kokoontui lähes koko kaupunki kuulemaan Jumalan sanaa. Mutta nähdessään kansanjoukot juutalaiset tulivat kiihkoa täyteen ja väittelivät Paavalin puheita vastaan ja herjasivat. - Apt.13:44-45 KR38

 

Mutta Paulos ja Bar-Naba sanoivat julkisesti, ”teille täytyi se Jumalan sana puhua ensin, vaan koska te ajatte hänet pois teistä ja itse päätätte sieluistanne, ettette ole arvollisia siihen iankaikkiseen elämään, katso, me käännymme muiden kansakuntien luokse”. Sillä siten käski meidän Herramme, niin kuin kirjoitettu on, ”että minä olen laittanut sinut olemaan valkeus kansakunnille, että elämä olisi maan ääriin saakka”. - Apt.13:46-47 aramea

Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat: "Teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava; mutta koska te työnnätte sen luotanne ettekä katso itseänne mahdollisiksi iankaikkiseen elämään, niin katso, me käännymme pakanain puoleen. Sillä näin on Herra meitä käskenyt: 'Minä olen pannut sinut pakanain valkeudeksi, että sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti.'" - Apt.13:46-47 KR38

 

Ja kun muut kansakunnat kuulivat, he iloitsivat ja ylistivät Jumalaa, ja uskoivat, ne, jotka olivat säädetyt sille iankaikkiselle elämälle. Ja sitä Herran sanaa puhuttiin kaikessa siinä paikassa. - Apt.13:48-49 aramea

Sen kuullessansa pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja uskoivat, kaikki, jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään. Ja Herran sanaa levitettiin kaikkeen siihen maakuntaan. - Apt.13:1 KR38

 

Mutta juutalaiset kiihottivat kaupungin johtajia ja rikkaita naisia, niitä, jotka heidän kanssaan pelkäsivät Jumalaa, ja he nostivat vainon Paulos’ia vastaan ja Bar-Nabaa vastaan, ja ajoivat heidät pois heidän seudultaan. Ja kun he menivät pois, he karistivat sen heidän jalkojensa tomun heitä vastaan, ja he tulivat Ikonion’n kaupungille. Ja ne oppilaat täytettiin ilolla ja pyhyyden hengellä. - Apt.13:50-52 aramea

Mutta juutalaiset yllyttivät jumalaapelkääväisiä ylhäisiä naisia ja kaupungin ensimmäisiä miehiä ja nostivat vainonPaavalia ja Barnabasta vastaan, ja ne ajoivat heidät pois alueiltansa. Niin he pudistivat tomun jaloistansa heitä vastaan ja menivät Ikonioniin. Ja opetuslapset tulivat täytetyiksi ilolla ja Pyhällä Hengellä. - Apt.13:50-52 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/