28. joulu, 2017

Hebrealaiset luku 11

Uuden Testamentin käännösten vertailu Hebrealaiset luku 11: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/hebrews.pdf

 

Mutta usko on varmuutta niistä asioista, joita toivotaan, niin kuin nämä jo olisivat toiminnassa, ja ilmestystä asioista, jotka eivät ole näkyviä. Ja tässä on ollut vanhemmiston todistus. Sillä siinä uskossa me ymmärrämme, että maailmankaikkeus on muodostettu Jumalan sanan kautta, ja nämä, jotka näkyvät, tulivat niistä, jotka eivät ole näkyviä. – Hebr.11:1-3 aramea

Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä. – Hebr.11:1-3 KR38

 

Uskossa Abel uhrasi Jumalalle sen paljon paremman uhrin kuin Kain, ja sen tähden hänestä on tullut se todistus, että hän oli vanhurskas, ja Jumala todistaa hänen lahjastaan, ja sen tähden hän kuolleenakin puhuu. – Hebr.11:4 aramea

Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain, ja uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan; ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuaankin puhuu. – Hebr.11:4 KR38

 

Uskossa Eenok otettiin pois, eikä hän maistanut kuolemaa, eikä häntä löydetty, koska Jumala vei hänet pois täältähänet, joka siirrettiin hänen luokseen, sillä hänestä oli se todistus, että hän oli Jumalalle otollinen. – Hebr.11:5 aramea

Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, "eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois." Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. – Hebr.11:5 KR38

 

Ilman sitä uskoa ei kukaan voi olla otollinen Jumalalle, sillä sen, joka lähestyy Jumalaa, on pakko uskoa, että hän on, ja hän on palkitsija niille, jotka häntä etsivät. – Hebr.11:6 aramea

Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. – Hebr.11:6 KR38

 

Uskossa Noah puhui kansalleen niistä asioista, jotka eivät ole näkyviä, joita hän palvoi, ja teki arkin, hänelle ja oman huoneensa lasten elämäksi. Sen kautta maailma tuomittiin, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka on uskossa. – Hebr.11:7 aramea

Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee. – Hebr.11:7 KR38

 

Uskossa Abraham oli kuuliainen, kun häntä kutsuttiin lähtemään siihen paikkaan, jonka hän oli tuleva saamaan perintöosaksi, ja hän lähti, vaikka ei tiennyt, minne oli menossa. Uskossa hänestä tuli sen maan asukas, joka hänelle oli luvattu, kuin vieraan maan, ja hän kulki teltoissa Ishakin ja Jakobin, lasten kanssa, hänen lupauksensa perintöosan. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset, jonka perustaja ja tekijä on Jumala. – Hebr.11:8-10 aramea

Uskon kautta oli Aabraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niinkuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä; sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. – Hebr.11:8-10 KR38

 

Uskossa myös Sara, joka oli hedelmätön, sai voiman ottaa vastaan se siemen, ja vaikka ei ollut enää niiden vuosien aika, hän synnytti varmana siitä, että hän, joka hänelle lupasi, on uskollinen. – Hebr.11:11 aramea

Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen, vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. – Hebr.11:11 KR38

 

Tämän tähden siitä yhdestä, joka horjui vanhuudessa, syntyivät monet, kuin tähdet, jotka ovat taivaissa, ja kuin hiekka meren rannalla, jota ei lasketa. – Hebr.11:12 aramea

Sentähden syntyikin yhdestä miehestä, vieläpä kuolettuneesta, niin suuri paljous, kuin on tähtiä taivaalla ja kuin meren rannalla hiekkaa, epälukuisesti. – Hebr.11:12 KR38

 

Uskossa nämä kaikki kuolivat, eivätkä saaneet lupauksiaan, mutta he näkivät sen kaukaa, ja sen kautta iloitsivat, ja tunnustivat, että olivat vieraita ja muukalaisia siinä maassa. – Hebr.11:13 aramea

Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. – Hebr.11:13 KR38

 

Mutta nämä, jotka näitä sanovat, osoittavat, että he etsivät sitä heidän kaupunkiaan. Ja jos he olivat etsimässä sitä kaupunkia, jonka he jättivät, heillä olisi ollut aikaa että taas palaisivat, menisivät sinne. – Hebr.11:14-15 aramea

Sillä jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata. Ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin; – Hebr.11:14-15 KR38

 

Mutta nyt on tunnettua, että he ikävöivät sitä parempaa, joka on taivaissa, tämän tähden Jumala ei häpeä, että he kutsuivat häntä heidän Jumalakseen, sillä hän valmistaa heille sitä kaupunkia. – Hebr.11:16 aramea

mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sentähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän Jumalaksensa; sillä hän on valmistanut heille kaupungin. – Hebr.11:16 KR38

 

Uskossa Abraham uhrasi Ishakin, siinä koettelemuksessaan, ja laittoi ainokaisensa alttarille; hänet, jonka oli sen lupauksen kautta saanut. Sillä hänelle oli sanottu, että ”Ishak’ssa sinun siemenesi on oleva kutsuttu”. – Hebr.11:17-18 aramea

Uskon kautta uhrasi Aabraham, koetukselle pantuna, Iisakin, uhrasi ainoan poikansa, hän, joka oli lupaukset vastaanottanut ja jolle oli sanottu: "Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläisen",– Hebr.11:17-18 KR38

 

Ja sielussaan hän ymmärsi, että tulevaisuus on Jumalan kädessä, jos hän herättää kuolleista, ja tämän tähden tämä annettiin hänelle vertauksena. – Hebr.11:19 aramea

sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään; ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin. – Hebr.11:19 KR38

 

Uskossa siihen, joka on tuleva, Ishak siunasi Jakobin ja Esaun. Uskossa siunasi Jakob kuollessaan kaikkia Josefin lapsia, yksi toisensa jälkeen, ja nojasi sauvansa päähän. – Hebr.11:20-21 aramea

*  Uskon kautta antoi Iisak Jaakobille ja Eesaulle siunauksen, joka koski tulevaisiakin. Uskon kautta siunasi Jaakob kuollessaan kumpaisenkin Joosefin pojista ja rukoili sauvansa päähän nojaten. – Hebr.11:20-21 KR38

 

Uskossa Josef, kuollessaan, viittasi siihen Israelin lasten lähtöön, ja antoi käskyn hänen luistaan. – Hebr.11:22 aramea

Uskon kautta muistutti Joosef loppunsa lähetessä Israelin lasten lähdöstä ja antoi määräyksen luistansa. – Hebr.11:22 KR38

 

Uskossa Moshen vanhemmat salasivat häntä, kun hän oli syntynyt, kolme kuukautta, kun he näkivät, että tuo poikalapsi oli kaunis, eivätkä pelänneet kuninkaan määräystä. – Hebr.11:23 aramea

Uskon kautta pitivät Mooseksen vanhemmat häntä heti hänen syntymänsä jälkeen kätkössä kolme kuukautta, sillä he näkivät, että lapsi oli ihana; eivätkä he peljänneet kuninkaan käskyä. – Hebr.11:23 KR38

 

Uskossa Moshe, mieheksi tultuaan, kielsi, ettei häntä kutsuttaisi faraon tyttären pojaksi. Ja valitsi olemaan siinä ahdistuksessa Jumalan kansan kanssa, eikä lyhyttä aikaa nauttimaan synnissä. – Hebr.11:24-25 aramea

Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta faraon tyttären pojan nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa, – Hebr.11:24-25 KR38

 

Sillä hän piti Messiaan armon runsautta paljon suurempana kuin Egyptin aarteita, sillä hän oli saanut katsoa sitä palkinnon maksamista. – Hebr.11:26 aramea

*  katsoen "Kristuksen pilkan" suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet; sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. – Hebr.11:26 KR38

 

Uskossa hän jätti Egyptin taakseen, eikä pelännyt kuninkaan vihaa, ja hän kesti, sillä hän oliikään kuin nähnyt Jumalan, joka ei ole näkyvä. Uskossa hän valmisti sen pääsiäisen ja pirskotti verta, ettei esikoisten tuhoajaheitä koskettaisi. – Hebr.11:27-28 aramea

*  Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa; sillä koska hän ikäänkuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Uskon kautta hän pani toimeen pääsiäisenvieton ja verensivelyn, ettei esikoisten surmaaja koskisi heihin. – Hebr.11:27-28 KR38

 

Uskossa he kulkivat Kaislameren läpi, kuin kuivan maan päältä, ja siihen egyptiläiset nielaistiin, kun he uskalsivat siihen astua. – Hebr.11:29 aramea

Uskon kautta he kulkivat poikki Punaisen meren ikäänkuin kuivalla maalla; jota yrittäessään egyptiläiset hukkuivat. – Hebr.11:29 KR38

 

*  Uskossa Jerichon muurit kaatuivat, kun sitä ympäröitiin ne seitsemän päivää. – Hebr.11:30 aramea

Uskon kautta kaatuivat Jerikon muurit, sittenkuin niiden ympäri oli kuljettu seitsemän päivää. – Hebr.11:30 KR38

 

Uskossa huora Rahab ei menehtynyt näiden kanssa, jotka eivät olleet kuuliaisia, ottaen rauhassa vastaan ne vakoojat. – Hebr.11:31 aramea

Uskon kautta pelastui portto Raahab joutumasta perikatoon yhdessä uppiniskaisten kanssa, kun oli, rauha mielessään, ottanut vakoojat luoksensa. – Hebr.11:31 KR38

 

Ja mitä vielä sanoisin? Sillä minulla on vähän aikaa, että muistelisin Gideon jaBarak, ja Samson ja Jefta, ja David ja Samuel ja muita profeettoja. Nämä, jotka uskossa voittivat kuningaskuntia, ja palvelivat oikeutta ja saivat lupauksia, ja sulkivat leijonien suut. – Hebr.11:32-33 aramea

Ja mitä minä vielä sanoisin? Sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista,Baarakista, Simsonista, Jeftasta, Daavidista ja Samuelista ja profeetoista, jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat, – Hebr.11:32-33 KR38

 

Ja sammuttivat tulen voiman, ja vapautettiin miekan suusta, ja vahvistuivat sairaudesta, ja olivat taisteluissa voimallisia, ja tyhjensivät vihollisten leirit. – Hebr.11:34 aramea

sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteriä pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot. – Hebr.11:34 KR38

 

Ja naiset antoivat lapsensa kuoleman ylösnousemukseen, ja toiset kuolivat kidutuksissa, eivätkä odottaneet vapauttamista, että heille olisi parempaa – ylösnousemus! – Hebr.11:35 aramea

On ollut vaimoja, jotka ylösnousemuksen kautta ovat saaneet kuolleensa takaisin. Toiset ovat antaneet kiduttaa itseään eivätkä ole ottaneet vastaan vapautusta, että saisivat paremman ylösnousemuksen; – Hebr.11:35 KR38

 

Mutta toiset joutuivat pilkattaviksi ja ruoskittaviksi, toiset luovutettiin kahleisiin ja vankilaan. Toiset kivitettiin, toiset sahattiin kahtia, toiset kuolivat miekan suussa, toiset kiertelivät pukeutuneena lampaiden ja vuohien nahkoihin, ja olivat puutteessa ja ahdistettuja ja pahoinpideltyjä. – Hebr.11:36-37 aramea

toiset taas ovat saaneet kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja vankeutta; heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu; he ovat kierrelleetympäri lampaannahoissa ja vuohennahoissa, puutteenalaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä - – Hebr.11:36-37 KR38

 

Ihmisiä, joille tämä maailma ei ollut arvollinen, ja he olivat kuin eksyneet, erämaissa ja vuorilla, ja luolissa ja maan kuopissa. Näistä, heistä kaikista, on todistus, että siinä heidän uskossaan he eivät sitä lupausta saaneet. – Hebr.11:38-39 aramea

he, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle -; he ovat harhailleet erämaissa ja vuorilla ja luolissa ja maakuopissa. Ja vaikka nämä kaikki uskon kautta olivat todistuksen saaneet, eivät he kuitenkaan saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu; – Hebr.11:38-39 KR38

 

Koska Jumala näki edeltä, että heistä olisi meille apua, etteivät he tulleet täydellisiksi ilman meitä. – Hebr.11:40 aramea

sillä Jumala oli varannut meitä varten jotakin parempaa, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen – Hebr.11:40 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/