26. joulu, 2017

Hebrealaiset luku 10

Uuden Testamentin käännösten vertailu Hebrealaiset luku 10: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/hebrews.pdf

 

Sillä kirjoitetussa sanassa oli tulevien hyvyyksien varjo, ei niiden tahdon olemusta. Tämän tähden oli joka vuosi nämä niiden uhrien uhraamiset, jotka eivät milloinkaan kykene tekemään täydellisiksi niitä, jotka niitä uhraavat. – Hebr.10:1 aramea

Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi. – Hebr.10:1 KR38

 

Sillä jos heidän täydelliseksi tulemisensa olisi valmis, he olisivat lakanneet uhraamisistaan, koska sen tähden he eivät horjuisi, vaan he olisivat tulleet omassatunnossaan yhdellä kertaa synnistä puhdistetuiksi. – Hebr.10:2 aramea

Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka jumalanpalvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä? – Hebr.10:2 KR38

 

*  Vaan niiden uhrien kautta he muistavat heidän syntinsä joka vuosi. Sillä ei ole mahdollista, että härkien ja pikkulintujen veri puhdistaa syntejä! – Hebr.10:3-4 aramea

Mutta niissä on jokavuotinen muistutus synneistä. Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä. – Hebr.10:3-4 KR38

 

Tämän tähden, astuessaan iankaikkisuuteen, hän sanoo, ”uhreja ja lahjoja sinä et tahtonut, vaan ruumiiseen minut vaatetit”. Etkä sinä kysynyt polttouhria syntien puolesta. – Hebr.10:5-6 aramea

Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo: "Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit; polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. – Hebr.10:5-6 KR38

 

Silloin minä sanoin, että ”katso, minä tulen, minä; kirjoitusten alussa on kirjoitettu minusta, että minä tulen tekemään sinun tahtosi, Jumala”. – Hebr.10:7 aramea

Silloin minä sanoin: 'Katso, minä tulen - kirjakääröön on minusta kirjoitettu tekemään sinun tahtosi, Jumala.'"– Hebr.10:7 KR38

 

Hän sanoi ylhäältä, ”uhria ja lahjaa, japolttouhria syntien puolesta sinä et tahtonut; näitä, jotka olivat sen sanan mukaan uhrattuja”. Ja sen jälkeen hän sanoi, että ”katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi, Jumala”. Tällä tavalla hän tekee turhaksi sen ensimmäisen, asettaakseen toisen. – Hebr.10:8-9 aramea

*  Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt", vaikka niitä lain mukaan uhrataankin, sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi." Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen. – Hebr.10:8-9 KR38

 

Sillä tässä on hänen tahtonsa, että meidät on pyhitetty Jeshuan, Messiaan, ruumiin lahjassa, yhdellä kertaa. – Hebr.10:10 aramea

Jatämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. – Hebr.10:10 KR38

 

Sillä jokainen ylipappi, joka seisoo ja joka päivä palvelee näitä niissä uhrien uhraamisissa; nämä entiset eivät pystyneet puhdistamaan synneistä. Mutta tämä uhrasi yhden uhrin synnin puolesta, ja istui Jumalan oikealle puolelle, iankaikkisesti. – Hebr.10:11-12 aramea

Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa; mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle, – Hebr.10:11-12 KR38

 

Ja sen tähden hän pysyy, kunnes hänen vihollisensa asetetaan istuimeksi hänen jalkojensa alle. Sillä siinä yhdessä lahjassa hän on tehnyt täydellisiksi nämä, jotka pyhitetään siinä iankaikkisuudessa. – Hebr.10:13-14 aramea

ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. – Hebr.10:13-14 KR38

 

Sillä jos meille todistaa se pyhyyden henki, joka sanoo, Tämä on se liitto, jonka minä annan heille näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: minä annan sanani heidän tunnettavakseen, ja minä aion kirjoittaa heidän sydämiinsä. Ja heidän vääryyksiään ja syntejään ei heille muisteta. – Hebr.10:15-17 aramea

Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan: "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä"; ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista." – Hebr.10:15-17 KR38

 

Mutta missä on syntien anteeksianto, siinä ei tarvita lahjaa syntien puolesta. Sen tähden veljeni, meille on peittämättömin kasvoin pääsy sisälle siihen pyhyyden huoneeseen, Jeshuan veren kautta. Ja meitä varten on nyt uusi elämän tie, sen verhon sisäpuolella, joka on hänen lihassaan. Ja meitä varten on suuri pappi, Jumalan huoneen yllä. – Hebr.10:18-21 aramea

Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta, ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija",– Hebr.10:18-21 KR38

 

Sen tähden lähestykäämme totuus sydämessä ja uskon varmuudessa, kun meidän sydämemme on pirskotettu ja olemme puhdistetut pahasta omastatunnosta, ja meidän ruumiimme on pesty puhtaassa vedessä. Ja pitäkäämme kiinni meidän toivomme tunnustuksesta, älkääkä horjuko, sillä hän on uskollinen siitä, mitä meille on luvattu. – Hebr.10:22-23 aramea

niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä; pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen; – Hebr.10:22-23 KR38

 

Ja katsokaamme toinen toistamme rohkaisten rakkaudella ja hyvillä teoilla. 25 Eikä tulisi hylätä kokouksiamme, niin kuin joillakin on tapana, vaan esirukoilkaa toinen toistenne puolesta sitä enemmän, kun näette sen päivän lähestyvän! – Hebr.10:24-25 aramea

ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin; älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. – Hebr.10:24-25 KR38

 

Sillä jos ihminen omassa tahdossaan tekee syntiä, sen jälkeen, kun on saanut tuntea totuuden, ei ole enää uhria, jota uhrataan syntien puolesta. Vaan se voiman tuomio on tuleva, ja tulen kiivaus, joka kuluttaa viholliset. – Hebr.10:26-27 aramea

Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. – Hebr.10:26-27 KR38

 

Sillä jos sellainen, joka kulki ohi, vastoin Moshe’n sanaa, kahden tai kolmen todistajan suulla hän kuolee, ilman armoa. Kuinka paljon suuremman rangaistuksen luulette sellaisen saavan, joka on tallannut Jumalan poikaa ja pitänyt kenen tahansa ihmisen veren arvoisena sitä liiton verta, jonka kautta hänet on pyhitetty, ja halveksinut sitä siunauksen henkeä? – Hebr.10:28-29 aramea

Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä! – Hebr.10:28-29 KR38

 

Me tunnemme hänet, joka sanoi, ”minun on kosto, ja minä olen maksava”, ja taas, ”Herra tuomitsee kansansa”.  Kuinka kauhistuttavan suurta onkaan langeta elävän Jumalan käsiin! – Hebr.10:30-31 aramea

Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut: "Minun on kosto, minä olen maksava"; ja vielä: "Herra on tuomitseva kansansa." Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin. – Hebr.10:30-31 KR38

 

Muistakaa sen tähden niitä ensimmäisiäpäiviä; niitä, joissa te saitte kasteen, ja kestitte suurta taistelua kärsimyksen häpeässä ja ahdistuksessa. – Hebr.10:32 aramea

Mutta muistakaa entisiä päiviä, jolloin te, valistetuiksi tultuanne, kestitte monet kärsimysten kilvoitukset, – Hebr.10:32 KR38

 

Ja teistä tuli nähtävyys, ja teidät tehtiin niiden ihmisten seuraajiksi, jotka kestivät. – Hebr.10:33 aramea

kun te toisaalta olitte häväistysten ja ahdistusten alaisina, kaikkien katseltavina, toisaalta taas tulitte niiden osaveljiksi, joiden kävi samalla tavalla. – Hebr.10:33 KR38

 

Ja teillä oli surua niiden puolesta, jotka ovat vangittuja, ja omaisuuksienne ryöstämisen te kestitte ilolla, koska te tiedätte, että teille on taivaissa parempi omaisuus, eikä se katoa. – Hebr.10:34 aramea

Sillä vankien kanssa te olette kärsineet ja ilolla pitäneet hyvänänne omaisuutenne ryöstön, tietäen, että teillä on parempi tavara, joka pysyy. – Hebr.10:34 KR38

 

Sen tähden, älkää heittäkö pois niitä peittämättömiä kasvoja, jotka teillä ovat, sillä siitä on tuleva suuri palkinto. Sillä kärsivällisyys on teille välttämätöntä, että tekisitte Jumalan tahtoa, ja saisitte sen lupauksen. Koska vain vähäinen aika, ja hyvin vähän, kun tulee hän, joka tulee, eikä viivy. – Hebr.10:35-37 aramea

Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Sillä "vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele; – Hebr.10:35-37 KR38

 

Mutta vanhurskas elää minun omasta uskostani, ja jos hän luovuttaa, ei minun sieluni mielisty häneen. Mutta me emme ole niitä luovuttajia, jotka kulkevat kadotukseen, vaan niitä uskollisia, jotka rakentavat sielujaan. – Hebr.10:38-39 aramea

mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen." Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. – Hebr.10:38-39 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/