25. joulu, 2017

Johannes luku 13

Uuden Testamentin käännösten vertailu Johannes luku 13: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/johannan.pdf

 

Mutta ennen pääsiäisen juhlaa Jeshua tiesi, että se hetki oli tullut, että hän on kohoava tästä maailmasta isänsä luokse, ja hän rakasti niitä omiaan, jotka ovat tässä maailmassa, ja hän rakasti heitä loppuun saakka. – Joh.13:1 aramea

Mutta ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta Isän tykö, niin hän, joka oli rakastanut omiansa, jotka maailmassa olivat, osoitti heille rakkautta loppuun asti. – Joh.13:1 KR38

 

Ja kun oli se ateria, nousi saatana Jehudan, Shimeon Skariotan pojan, sydämeen, hänen, joka oli hänet pettävä. – Joh.13:2 aramea

Ja ehtoollisella oltaessa, kun perkele jo oli pannut Juudas Iskariotin, Simonin pojan, sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen, – Joh.13:2 KR38

 

Mutta koska hän, Jeshua, tiesi, että isä antoi kaiken hänen käsiinsä, ja että hän oli Jumalasta lähtenyt ja on menossa Jumalan luokse, nousi hän siltä aterialta, ja otti viittansa pois ja sitoi pyyhkeen vyötärölleen, otti hän astiaan vettä ja alkoi pesemään oppilaidensa jalkoja, ja kuivaamaan sillä pyyhkeellä, jonka oli sitonut vyötärölleen. – Joh.13:3-5 aramea

niin Jeesus, tietäen, että Isä oli antanut kaikki hänen käsiinsä ja että hän oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan tykö, nousi ehtoolliselta ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä. Sitten hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt. – Joh.13:3-5 KR38

 

Mutta kun hän tuli Shimeon Keefa’n luokse, Shimeon sanoi hänelle, ”minun Herrani, sinäkö peset minun jalkani?” Jeshua vastasi ja sanoi hänelle, ”se, mitä minä nyt teen, sinä et nyt tiedä, mutta näiden jälkeen sinä tulet tietämään.” Shimeon Keefa sanoi hänelle, ”sinä et pese minun jalkojani, iankaikkisesti!” Jeshua sanoi hänelle, ”jos minä en pese sinua, sinulla ei ole osaa minun kanssani.” – Joh.13:6-8 aramea

Niin hän tuli Simon Pietarin kohdalle, ja tämä sanoi hänelle: "Herra, sinäkö peset minun jalkani?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Mitä minä teen, sitä et nyt käsitä, mutta vastedes sinä sen ymmärrät." Pietari sanoi hänelle: "Et ikinä sinä saa pestä minun jalkojani." Jeesus vastasi hänelle: "Ellen minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani." – Joh.13:6-8 KR38

 

Shimeon Keefa sanoi hänelle, ”minun Herrani, älä siis pese ainoastaan jalkojani, vaan myös käteni ja pääni!” Jeshua sanoi heille, ”hän, joka on kylpenyt, ei tarvitse pestä kuin jalkansa, sillä hän on kokonaan puhdas. Myös te olette kaikki puhtaat, vaan eikaikki...” Sillä Jeshua tiesi hänet, joka hänet pettää, tämän tähden hän sanoi, että ’ette ole kaikki puhtaita’. – Joh.13:9-11 aramea

Simon Pietari sanoi hänelle: "Herra, älä pese ainoastaan minun jalkojani, vaan myös kädet ja pää." Jeesus sanoi hänelle: "Joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta, kuin että jalat pestään, ja niin hän on kokonaan puhdas; ja te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki." Sillä hän tiesi kavaltajansa; sentähden hän sanoi: "Ette kaikki ole puhtaat." – Joh.13:9-11 KR38

 

Mutta kun hän oli pessyt heidän jalkansa, hän otti viittansa ja aterioi ja sanoi heille, ”te tiedätte, mitä minä olen teille tehnyt.” Te kutsutte minua, ”meidän rabbimme”, ja ”meidän Herramme”, ja kauniisti te sanotte, sillä sitä minä olen. – Joh.13:12-13 aramea

Kun hän siis oli pessyt heidän jalkansa ja ottanut vaippansa ja taas asettunut aterialle, sanoi hän heille: "Ymmärrättekö, mitä minä olen teille tehnyt? Te puhuttelette minua opettajaksi ja Herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. – Joh.13:12-13 KR38

 

Sen tähden, jos minä, joka olen teidän Herranne ja teidän rabbinne, olen pessyt teidän jalkanne, kuinka paljon te olettekaan velvolliset pesemään toinen toistenne jalkoja! Sillä tämän esimerkin minä olen antanut teille, että samoin, kuin minä olen tehnyt teille, myös te tekisitte. – Joh.13:14-15 aramea

Jos siis minä, teidän Herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat. Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt. – Joh.13:14-15 KR38

 

Amen, amen, minä sanon teille, ettei työntekijä ole herraansa suurempi, eikä lähetetty suurempi lähettäjäänsä. Jos te nämä tuntisitte, olisitte siunattuja, jos niitä tekisitte. – Joh.13:16-17 aramea

Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei ole palvelija herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat, jos te sen teette. – Joh.13:16-17 KR38

 

En minä teistä kaikista sitä sano, sillä minä tunnen ne, jotka minä olen valinnut, vaan että täyttyisi se kirjoitus, että ”hän, joka syö leipää minun kanssani, on kohottanut kantapäänsä minua vastaan”. – Joh.13:18 aramea

En minä puhu teistä kaikista: minä tiedän, ketkä olen valinnut; mutta tämän kirjoituksen piti käymän toteen: 'Joka minun leipääni syö, on nostanut kantapäänsä minua vastaan.'– Joh.13:18 KR38

 

Tästä alkaen minä puhun teille edeltä, että kun ne tapahtuvat, te uskoisitte, että minä, minä olen. – Joh.13:19 aramea

Jo nyt minä sanon sen teille, ennenkuin se tapahtuu, että te, kun se tapahtuu, uskoisitte, että minä olen se. – Joh.13:19 KR38

 

Amen, amen, minä sanon teille, että joka ottaa vastaan hänet, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut, ja joka ottaa vastaan minut, hän ottaa vastaan hänet, joka lähetti minut. Jeshua sanoi nämä, ja hän vapisi hengessään, ja todisti ja sanoi, ”amen, amen, minä sanon teille, että yksi teistä on minut pettävä.” Mutta oppilaat katselivat toinen toisiaan, koska he eivät tienneet, että kenestä hän sen sanoi. – Joh.13:20-22 aramea

Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, se ottaa vastaan minut; mutta joka ottaa vastaan minut, se ottaa vastaan hänet, joka on minut lähettänyt. Tämän sanottuaan Jeesus tuli järkytetyksi hengessään ja todisti ja sanoi: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: yksi teistä on minut kavaltava." Niin opetuslapset katsoivat toisiinsa epätietoisina, kenestä hän puhui. – Joh.13:1 KR38

 

Mutta siellä oli yksi hänen oppilaistaan, joka aterioi hänen sylissään, hän, joka oli Jeshualle rakas. Shimeon Keefa viittoi tälle, että kysyisi häneltä, että kenestä hän sen sanoi. Ja hän, se oppilas, lankesi Jeshuan rinnan päälle ja sanoi hänelle, ”minun Herrani, kuka tämä on?” – Joh.13:23-25 aramea

Ja eräs hänen opetuslapsistaan, se, jota Jeesus rakasti, lepäsi aterioitaessa Jeesuksen syliä vasten. Simon Pietari nyökäytti hänelle päätään ja sanoi hänelle: "Sano, kuka se on, josta hän puhuu." *Niin tämä, nojautuen Jeesuksen rintaa vasten, sanoi hänelle: "Herra, kuka se on?" – Joh.13:23-25 KR38

 

Jeshuavastasi ja sanoi, ”hän on se, jolle minä kastan leipää, hänelle minäannan”, ja Jeshua kastoi leivän, antoi Jehudalle, Shimon Skariotan pojalle. Ja sen leivän jälkeen, silloin oli saatana hänessä sisällä, ja Jeshua sanoi hänelle, ”mitä sinä teet, tee pian.” – Joh.13:26-27 aramea

Jeesus vastasi: "Se on se, jolle minä kastan ja annan tämän palan." Niin hän otti palan, kastoi sen ja antoi Juudaalle, Simon Iskariotin pojalle. Ja silloin, sen palan jälkeen, meni häneen saatana. Niin Jeesus sanoi hänelle: "Minkä teet, se tee pian." – Joh.13:26-27 KR38

 

Mutta ei kukaan tiennyt näistä aterioivista, että miksi hän hänelle sen sanoi. Sillä ihmiset luulivat – koskaJehuda’lla oli rahakukkaro mukanaan – että hän käskemällä käski häntä ostamaan jotain juhlalle kaivattua, tai että antaisi jotain köyhille. – Joh.13:28-29 aramea

Mutta ei kukaan aterioivista ymmärtänyt, mitä varten hän sen hänelle sanoi. Sillä muutamat luulivat, koska rahakukkaro oli Juudaalla, Jeesuksen sanoneen hänelle: "Osta, mitä tarvitsemme juhlaksi", tai että hän antaisi jotakin köyhille. – Joh.13:28-29 KR38

 

Mutta hän, Jehuda, otti sen leivän siinä hetkessä, ja poistui ulos. Mutta oli yö, kun hän poistui. – Joh.13:30 aramea

Niin hän, otettuaan sen palan, meni kohta ulos; ja oli yö. – Joh.13:30 KR38

 

Ja Jeshuasanoi, ”nyt Ihmisen Poika kirkastetaan, ja Jumala kirkastetaan sen kautta.” Ja jos Jumala on hänen kauttaan kirkastettu, Jumala kirkastaa hänet hänen kauttaan, ja hän kirkastaa hänet heti. – Joh.13:31-32 aramea

Kun hän oli mennyt ulos, sanoi Jeesus: "Nyt Ihmisen Poika on kirkastettu, ja Jumala on kirkastettu hänessä. Jos Jumala on kirkastettu hänessä, niin kirkastaa myös Jumala hänet itsessään ja kirkastaa hänet pian. – Joh.13:31-32 KR38

 

Minun lapseni, vielä vähän minä olen teidän kanssanne, ja te tulette etsimään minua, ja samoin, kuin olen sanonut juutalaisille, että minne minä menen, sinne te ette voi tulla, ja sen minä sanon nyt teillekin. – Joh.13:33 aramea

Lapsukaiset, vielä vähän aikaa minä olen teidän kanssanne. Te tulette minua etsimään, ja niinkuin sanoin juutalaisille: 'Mihin minä menen, sinne te ette voi tulla', niin minä sanon nyt myös teille. – Joh.13:33 KR38

 

Uuden käskyn minä annan teille, että teillä olisi rakkaus toinen toistanne kohtaan. Samoin kuin minä olen rakastanut teitä, myös te rakastakaa toinen toistanne. Tämän kautta jokainen ihminen tulee tietämään, että te olette minun oppilaitani, jos teissä on se rakkaus toinen toistanne kohtaan. – Joh.13:34-35 aramea

Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus." – Joh.13:34-35 KR38

 

Shimeon Keefa sanoi hänelle, ”meidän Herramme, minne sinä menet?” Jeshua vastasi ja sanoi hänelle, ”minne minä menen, sinä et voi nyt tulla minun perässäni. Mutta siinä lopussa sinä olet tuleva.” – Joh.13:36 aramea

Simon Pietari sanoi hänelle: "Herra, mihin sinä menet?" Jeesus vastasi hänelle: "Mihin minä menen, sinne sinä et voi nyt minua seurata, mutta vastedes olet minua seuraava." – Joh.13:36 KR38

 

Shimeon Keefa sanoi hänelle, ”minun Herrani, miksi en pysty nyt tulemaan? Minä annan sielunikin sinun puolestasi!” Jeshua sanoi hänelle, ”sinäkö annat sielusi minun puolestani? Amen, amen, minä sanon sinulle, että kukko ei kutsu, ennen kuin olet kieltänyt minut kolme kertaa.” – Joh.13:37-38 aramea

Pietari sanoi hänelle: "Herra, miksi en nyt voi seurata sinua? Henkeni minä annan sinun edestäsi." Jeesus vastasi: "Sinäkö annat henkesi minun edestäni? Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: ei laula kukko, ennenkuin sinä minut kolmesti kiellät." – Joh.13:37-38 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/