23. joulu, 2017

Johannes luku 12

Uuden Testamentin käännösten vertailu Johannes luku 12: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/johannan.pdf

 

Mutta kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeshua tuli Beit-Ania’lle, sinne, jossa oli Lazar, hän, jonka hän, Jeshua, nosti kuolleista. Ja he tekivät siellä hänelle sen aterian, ja Martha oli palvelemassa, ja Lazar oli yksi niistä hänen kanssaan aterioivista. – Joh.12:1-2 aramea

Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus saapui Betaniaan, jossa Lasarus asui, hän, jonkaJeesus oli herättänyt kuolleista. Siellä valmistettiin hänelle ateria, ja Martta palveli, mutta Lasarus oli yksi niistä, jotka olivat aterialla hänen kanssaan. – Joh.12:1-2 KR38

 

Mutta Mirjam oli ottanut alabasteripullon parasta nardion-voidetta, hyvin arvokasta, ja hän voiteli Jeshuan jalat, ja kuivasi hänen jalkansa hiuksillaan, ja se huone oli täynnä sen voiteen tuoksua. – Joh.12:3 aramea

Niin Maria otti naulan oikeata, kallisarvoista nardusvoidetta ja voiteli Jeesuksen jalat ja pyyhki ne hiuksillaan; ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua. – Joh.12:3 KR38

 

Ja sanoi Jehuda Skariota, yksi hänen oppilaistaan, hän, joka oli tuleva pettämään hänet; Miksi tätä voidetta ei myyty kolmellasadalla dinarilla, ja annettu köyhille? – Joh.12:4-5 aramea

Silloin sanoi yksi hänen opetuslapsistaan, Juudas Iskariot, joka oli hänet kavaltava: "Miksi ei tätä voidetta myyty kolmeensataan denariin ja niitä annettu köyhille?" – Joh.12:4-5 KR38

 

Mutta tätä hän ei sanonut siksi, että hänellä olisi ollut huoli köyhistä, vaan koska hän oli varas, ja se rahakukkaro oli hänen luonaan, ja mitä siihen putosi, sen hän vei. – Joh.12:6 aramea

Mutta tätä hän ei sanonut sentähden, että olisi pitänyt huolta köyhistä, vaan sentähden, että hän oli varas ja että hän rahakukkaron hoitajana otti itselleen, mitä siihen oli pantu. – Joh.12:6 KR38

 

Mutta Jeshua sanoi, ”antakaa hänen olla. Hän säästi sitä minun hautaamiseni päivää varten.” Sillä köyhät teillä on kanssanne koko ajan, mutta minua teillä ei ole koko ajan. – Joh.12:7-8 aramea

Niin Jeesus sanoi: "Anna hänen olla, että hän saisi toimittaa tämän minun hautaamispäiväni varalle. Sillä köyhät teillä aina on keskuudessanne, mutta minua teillä ei ole aina." – Joh.12:7-8 KR38

 

Ja suuri joukko juutalaisista kuuli, että Jeshua oli siellä, ja he tulivat, ei ainoastaan Jeshuan tähden, vaan myös että näkisivät Lazar’n, hänet, joka nousi kuolleista. Ja papiston johtajat ajattelivat, että tappaisivat myös Lazar’n, koska monet juutalaisista hänen tähtensä olivat menossa sinne ja uskoivat Jeshuaan. – Joh.12:9-11 aramea

Silloin suuri joukko juutalaisia sai tietää, että hän oli siellä; ja he menivät sinne, ei ainoastaan Jeesuksentähden, vaan myöskin nähdäkseen Lasaruksen, jonka hän oli herättänyt kuolleista. Mutta ylipapit päättivät tappaa Lasaruksenkin, koska monet juutalaiset hänen tähtensä menivät sinne ja uskoivat Jeesukseen. – Joh.12:9-11 KR38

 

Ja seuraavana päivänä oli paljon kansaa, jotka olivat tulleet sille juhlalle, kun he kuulivat, että Jeshua oli tullut Jerusalemiin, ottivat he palmujen oksia, ja menivät häntä vastaan ja huusivat ja sanoivat, ”Ooshanna, siunattu hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas!” – Joh.12:12-13 aramea

Seuraavana päivänä, kun suuri kansanjoukko, joka oli saapunut juhlille, kuuli, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin, ottivat he palmupuiden oksia ja menivät häntä vastaan ja huusivat: "Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Israelin kuningas!" – Joh.12:12-13 KR38

 

Mutta Jeshua löysi aasin, ja istui sen ylle siten, kuin kirjoitettu on; Älkää pelätkö, tytär Tshion, katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla. – Joh.12:14-15 aramea

Ja saatuansa nuoren aasin Jeesus istui sen selkään, niinkuin kirjoitettu on: "Älä pelkää, tytär Siion; katso, sinun kuninkaasi tulee istuen aasin varsan selässä." – Joh.12:14-15 KR38

 

Mutta hänen oppilaansa eivät tienneet näitä siihen aikaan, vaan kun Jeshua oli kirkastettu, hänen oppilaitaan muistutettiin, että nämä olivat kirjoitetut hänestä, ja nämä tehtiin hänelle. – Joh.12:16 aramea

Tätä hänen opetuslapsensa eivät aluksi ymmärtäneet; mutta kunJeesus oli kirkastettu, silloin he muistivat, että tämä oli hänestä kirjoitettu ja että he olivat tämän hänelle tehneet. – Joh.12:16 KR38

 

Ja se kansa, joka oli hänen kanssaan, todisti, että hän olikutsunut Lazar’n haudasta ja nostanut hänet kuolleista. Ja tämän tähden paljon kansaa lähti häntä vastaan, sillä he kuulivat, että hän oli tehnyt tämän merkin. – Joh.12:17-18 aramea

Niin kansa, joka oli ollut hänen kanssansa, kun hän kutsui Lasaruksen haudasta ja herätti hänet kuolleista, todisti hänestä. Sentähden kansa menikin häntä vastaan, koska he kuulivat, että hän oli tehnyt sen tunnusteon. – Joh.12:17-18 KR38

 

Mutta fariseukset sanoivat toinen toiselleen, ”ettekö näe, ettei tästä ole teille mitään hyötyä? Sillä katso, koko maailma menee hänen perässään.” – Joh.12:19 aramea

Niin fariseukset sanoivat keskenään: "Te näette, ettette saa mitään aikaan; katso, koko maailma juoksee hänen perässään." – Joh.12:19 KR38

 

Mutta siellä oli myös muista kansoista ihmisiä, jotka nousivat sille juhlalle, palvomaan. Nämä tulivat, lähestyivät Filippusta, häntä, joka oli Galilean Beit-Tsaida’sta, ja pyysivät häntä ja sanoivat hänelle, ”herrani, me tahdomme nähdä Jeshuan.” Ja Filippus tuli ja sanoi Andreos’lle, jaAndreos ja Filippus sanoivat Jeshualle. – Joh.12:20-22 aramea

Ja oli muutamia kreikkalaisia niiden joukosta, jotka tulivat ylös juhlaan rukoilemaan. Nämä menivät Filippuksen luo, joka oli GalileanBeetsaidasta, ja pyysivät häntä sanoen: "Herra, me haluamme nähdä Jeesuksen." Filippus meni ja sanoi sen Andreaalle; Andreas ja Filippus menivät ja sanoivat Jeesukselle. – Joh.12:20-22 KR38

 

Mutta Jeshua vastasi ja sanoi heille, ”on tullut se hetki, että Ihmisen Poika kirkastetaan.” Amen, amen, minä sanon teille, että ellei vehnän jyvä putoa ja kuole maahan, se jää yksin, mutta jos se kuolee, se tuottaa paljon hedelmää. – Joh.12:23-24 aramea

Mutta Jeesus vastasi heille sanoen: "Hetki on tullut, että Ihmisen Poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. – Joh.12:23-24 KR38

 

Joka rakastaa sieluaan, on sen tuhoava, ja joka inhoaa sieluaan tässä maailmassa, on varjeleva sen iankaikkista elämää varten. Jos joku palvelee minua, tulkoon minun perässäni, ja missä minä olen, siellä myös hän on oleva minua palvelemassa. Joka palvelee minua, häntä isä kunnioittaa. – Joh.12:25-26 aramea

Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen; mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua; ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin Isä on kunnioittava häntä. – Joh.12:25-26 KR38

 

Katso, nyt minun sieluni on murheellinen, ja mistä puhuisin? Minun isäni, pelasta minut tästä hetkestä – vaan tämän tähden minä olen tähän hetkeen tullutkin. ”Isä, kirkasta nimesi!” Ja taivaista kuultiin ääni, ”minä olen sen kirkastanut, ja minä vielä kirkastan sen!” – Joh.12:27-28 aramea

Nyt minun sieluni on järkytetty; ja mitä pitäisi minun sanoman? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Kuitenkin: sitä varten minä olen tähän hetkeen tullut. Isä, kirkasta nimesi!" Niin taivaasta tuli ääni: "Minä olen sen kirkastanut, ja olen sen vielä kirkastava." – Joh.12:27-28 KR38

 

Ja kansa, joka oli seisomassa, kuuli ja sanoi, ”se oli ukkonen”, mutta toiset sanoivat, ”enkeli puhui hänen kanssaan”. Jeshua vastasi ja sanoi heille, ”ei tämä ääni ollut minun tähteni, vaan teidän tähtenne.” – Joh.12:29-30 aramea

Niin kansa, joka seisoi ja kuuli sen, sanoi ukkosen jylisseen. Toiset sanoivat: "Häntä puhutteli enkeli." Jeesus vastasi ja sanoi: "Ei tämä ääni tullut minun tähteni, vaan teidän tähtenne. – Joh.12:29-30 KR38

 

Nyt on se tämän maailman tuomio. Nyt tämän maailman ruhtinas heitetään ulkopuolelle. Ja kun minut on kohotettu maasta, minä vedän jokaisen minun luokseni. Mutta tämän hän sanoi osoittaakseen, millaisen kuoleman kautta hän kuolee. – Joh.12:31-33 aramea

Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos. Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni." Mutta sen hän sanoi antaen tietää, minkäkaltaisella kuolemalla hän oli kuoleva. – Joh.12:31-33 KR38

 

Kansa sanoi hänelle, ”me olemme kuulleet kirjoitetusta sanasta, että Messiaspysyy iankaikkisesti. Kuinka sinä sanoit, että hän on tuleva, että hänet korotettaisiin, Ihmisen Poika – kuka on tämä Ihmisen Poika?” – Joh.12:34 aramea

Kansa vastasi hänelle: "Me olemme laista kuulleet, ettäKristus pysyy iankaikkisesti; kuinka sinä sitten sanot, että Ihmisen Poika pitää ylennettämän? Kuka on se Ihmisen Poika?"  – Joh.12:1 KR38

 

Jeshua sanoi heille, ”vähän aikaa vielä se valkeus on teidän kanssanne. Vaeltakaa, kun teillä on valkeus, ettei pimeys saisi teitä valtaansa, ja jonka vaellus on pimeydessä, ei hän tiedä, minne on menossa. Kun valkeus on teillä, uskokaa siihen valkeuteen, että olisitte valkeuden lapsia!” Nämä Jeshua puhui, ja meni, kätkeytyi heiltä. – Joh.12:35-36 aramea

Niin Jeesus sanoi heille: "Vielä vähän aikaa valkeus on teidän keskuudessanne. Vaeltakaa, niin kauan kuin teillä valkeus on, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Joka pimeässä vaeltaa, se ei tiedä, mihin hän menee. Niin kauan kuin teillä valkeus on, uskokaa valkeuteen, että te valkeuden lapsiksi tulisitte." Tämän Jeesus puhui ja meni pois ja kätkeytyi heiltä.  – Joh.12:35-36 KR38

 

Ja kun hän teki ne kaikki merkit heidän edessään – eivät he uskoneet häneen! Että täyttyisi profeetta Ishaia’nsana, joka sanoi, ”minun Herrani, kuka uskoo kuulemamme, ja kenelle se Herran käsivarsi on paljastettu?” – Joh.12:37-38 aramea

Ja vaikka hän oli tehnyt niin monta tunnustekoa heidän nähtensä, eivät he uskoneet häneen, että kävisi toteen profeetta Esaiaan sana, jonka hän on sanonut: "Herra, kuka uskoo meidän saarnamme, ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?"  – Joh.12:37 KR38

 

Tämän tähden he eivät pystyneetkään uskomaan, koskaIshaia sanoo vielä; Että ”he ovat sulkeneet silmänsä ja pimentäneet sydämensä, etteivät näkisi silmillään, ja ymmärtäisi sydämillään, ja kääntyisi, ja ettei heitä paranneta. Ishaia sanoi nämä, kun hän näki hänen kirkkautensa, ja hän puhui hänestä. – Joh.12:39-41 aramea

Sentähden he eivät voineet uskoa, koska Esaias on vielä sanonut: "Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, että he eivät näkisi silmillään eivätkä ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi." Tämän Esaias sanoi, kun hän näki hänen kirkkautensa ja puhui hänestä. – Joh.12:39-41 KR38

 

Mutta myös johtajista monet uskoivat häneen, vaan fariseusten tähden eivät tunnustaneet, etteivät olisi joutuneet kokouspaikan ulkopuolelle. Sillä he rakastivat ihmisten kunniaa enemmän kuin Jumalan kunniaa. – Joh.12:42-43 aramea

Kuitenkin useat hallitusmiehistäkin uskoivat häneen, mutta fariseusten tähden he eivät sitä tunnustaneet, etteivät joutuisi synagoogasta erotetuiksi. Sillä he rakastivat ihmiskunniaa enemmän kuin Jumalan kunniaa. – Joh.12:42-43 KR38

 

Mutta Jeshua huusi ja sanoi, ”joka uskoo minuun, ei usko minuun, vaan häneen, joka minut lähetti!” Ja joka on nähnyt minut, on nähnyt hänet, joka lähetti minut.Minä olen se maailmaan tullut valkeus, että jokainen, joka uskoo minuun, ei jäisi pimeyteen. – Joh.12:44-46 aramea

Mutta Jeesus huusi ja sanoi: "Joka uskoo minuun, se ei usko minuun, vaan häneen, joka on minut lähettänyt. Ja joka näkee minut, näkee hänet, joka on minut lähettänyt. Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. – Joh.12:44-46 KR38

 

Ja joka kuulee minun sanani ja pitää ne, minä en häntä tuomitse, sillä minä en ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan tekemään maailmaa eläväksi. – Joh.12:47 aramea

Ja jos joku kuulee minun sanani eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse; sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman. – Joh.12:47 KR38

 

Joka hylkää minut, eikä ota vastaan sanaani, hänellä on se sana, joka tuomitsee, se, jonka minä olen puhunut, se tuomitsee hänet siinä viimeisessä päivässä. – Joh.12:48 aramea

Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. – Joh.12:48 KR38

 

En minä ole omasta sielustani puhunut, vaan isä joka minut lähetti, hän antoi minulle käskyn, mitä sanoa ja mitä puhua. Ja minä tiedän, että hänen käskynsä ovat iankaikkinen elämä, sen tähden ne, joita minä puhun, minä sanon ne niin kuin minun isäni sanoi ne, siten minä puhun. – Joh.12:49-50 aramea

Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan Isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman. Ja minä tiedän, että hänen käskynsä on iankaikkinen elämä. Sentähden, minkä minä puhun, sen minä puhun niin, kuin Isä on minulle sanonut." – Joh.12:49-50 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/